lector img

Giedrius Abromavičius

Advokatas Giedrius Abromavičius turi ilgametę patirtį konsultuojant bendroves viešosios teisės reikalavimų atitikties srityje, teikiant patarimus, kaip valdyti teisines rizikas, konsultuojant prekybos ir gamybos bendroves, sprendžiant bendrovės ir vadovo atsakomybės klausimus, atstovaujant klientams su tokiais pažeidimais susijusiuose teisminiuose procesuose. Giedrius Abromavičius ypatingą dėmesį skiria ginčams, susijusiems su krovinių gabenimu kelių, jūrų ir oro transportu.
Artimiausi mokymai
lector img

Ingrida Ališauskienė

Ingrida Ališauskienė šiuo metu dirba Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos skyriaus vyr. specialiste. Aukštąjį ekonomisto išsilavinimą turinti mokesčių ekspertė prieš darbą VMI 12 metų dirbo vyr. finansininke uždarojoje akcinėje bendrovėje bei atliko revizoriaus pareigas. Dabar pagrindinė Ingridos sritis – konsultacijos pelno klausimais. Jau 16 metų ji veda seminarus šia tema. Mokesčių inspekcijoje Ingrida dirba nuo 2004 m.
lector img
lector img

Adrian Andrychowski

Adrian Andrychowski - Lenkijos advokatų kontoros JDP Drapała & Partners advokatas.
lector img

Andrius Ankštutis

Andrius Ankštutis - advokatų kontoros TRINITI JUREX vyresnysis teisininkas. Andrius yra patyręs duomenų apsaugos ir finansinių paslaugų teisės specialistas, turintis daug patirties, įgytos dirbant teisininku geriausiuose Lietuvos ir Šiaurės šalių bankuose. Klientai vertina jo gebėjimą suprasti įmonių vidinius procesus ir praktinį požiūrį teikiant teisines konsultacijas. Andrius turi praktinės patirties įgyvendinant ir konsultuojant dėl įvairių teisės aktų, tokių kaip BDAR, MiFID II ir PSD II tarptautiniuose bankuose.
Artimiausi mokymai
lector img

Viktorija Aponavičiūtė

Viktorija Aponavičiūtė – ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, praktikuojanti asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, technologijų ir žiniasklaidos teisės srityse, teisine praktika užsiimanti nuo 2013 m. Viktorija konsultuoja klientus atitikties teisės aktams užtikrinimo klausimais, taip pat iškilus ginčams atstovauja jiems teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose. Ji turi reikšmingos patirties padedant įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu veikiančioms įmonėms, startuoliams, kurie savo veiklą grindžia sudėtingomis duomenų tvarkymo operacijomis. Viktorija atlieka išsamius rizikos, poveikio duomenų apsaugai vertinimus, padeda suvaldyti asmens duomenų saugumo pažeidimus, atsakyti į duomenų subjektų prašymus ir skundus. 2017-2021 m. ji buvo viena iš Darbo teisės vadovo (www.teisesvadovas.lt) autorių, atsakinga už šio projekto asmens duomenų apsaugos konsultacijų dalį. Klientai vertina Viktorijos gebėjimą į problemas žvelgti verslo akimis, rasti ne tik teisės aktus atitinkančius, bet ir verslą kuo mažiau apsunkinančius sprendimus. Viktorijos pagrindinės praktikos sritys yra: Asmens duomenų apsauga, Intelektinė nuosavybė, Asmenų neturtinių vertybių apsauga, Žiniasklaidos teisė, Vartotojų teisių apsauga.
Artimiausi mokymai
lector img
lector img
lector img
lector img

Laura Augytė-Kamarauskienė

Advokatė dr. Laura Augytė-Kamarauskienė specializuojasi ginčų sprendime teismuose ir arbitraže, turi vertingos patirties tarptautinėse (cross border) civilinėse ir šeimos, paveldėjimo bylose, ekspertinių žinių užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinime ir vykdyme Lietuvoje ir užsienyje, pati yra arbitravusi ne vieną arbitražo ginčą, yra VKAT rekomenduojama arbitrė. Laura yra sukaupusi didelę patirtį draudimo ir profesinės civilinės atsakomybės bylose, ginčuose, kylančiuose iš faktoringo sutarčių bei vekselių, standartizuotame skolų priteisimo procese ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, taip pat sutarčių teisėje (nekilnojamojo turto, distribucijos, agentavimo sutartys, kiti notariniai sandoriai), taip pat valstybės finansuojamų projektų ir sutarčių įgyvendinime, teikia kompleksines asmeninės gerovės (Private Wealth) teisines paslaugas – nuo ikivedybinių sutartinių iki tarptautinio paveldėjimo teisinių klausimų – verslo klientams (vadovams, savininkams, akcininkams). Veiklos sritys: ginčų sprendimas teisme ir arbitraže, mediacija; draudimas ir profesinė civilinė atsakomybė; asmeninės gerovės (Private Wealth) teisinės paslaugos, tarptautinės šeimos ir paveldėjimo bylos; užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas, tarptautinis (cross border) bylinėjimasis; standartizuoti skolų priteisimo procesai, finansavimas, faktoringas, vekseliai; migracijos ir prieglobsčio teisė; sutarčių teisė.
Mokymų archyvas
lector img

Ingrida Ašmantaitė

Ingrida Ašmantaitė - audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner sandorių kainodaros skyriaus vadovė. Ingrida padeda bei konsultuoja įmones rengiant sandorių kainodaros dokumentacijas, taiko praktinius sandorių kainodaros sprendimus įmonių tarptautinei veiklai bei padeda spręsti ginčus, susijusius su sandorių kainodara.
Mokymų archyvas
lector img

Tomas Bagdanskis

Tomas Bagdanskis – ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Įtakingų tarptautinių teisės žinynų „Best Lawyers“, „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ advokatas Tomas Bagdanskis įvardijamas kaip vienas geriausių darbo teisės advokatų Lietuvoje. 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Mokymų archyvas
lector img

Daiva Bakšienė

Daiva Bakšienė - architektė, teisininkė, teismo ekspertė, Lietuvos architektų rūmų pirmininkė. 1999 m. baigė architektūros bakalauro, 2008 m. – architektūros magistro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, Architektūros fakultete. 2003 m. gavo pirmąjį architekto kvalifikacijos atestatą, dirbo architekte, ypatingų statinių projektų vadove. 2011 m. buvo įrašyta į rekomenduojamų statybos arbitrų sąrašą, 2013 m. – į teismo ekspertų sąrašą. 2012 m. baigė vientisąsias teisės studijas Vilniaus universitete, Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro laipsnį. 2010-2013 m. dirbo konsultante ir teisininke nekilnojamojo turto, teritorijų planavimo ir statybos teisės srityse besispecializuojančioje Advokatų kontoroje Kairevičius Juzikis. Nuo 2013 m. didžiąją dalį savo laiko skiria veiklai Lietuvos architektų rūmuose (2013-2016 m. tarybos narė – pirmininko pavaduotoja, nuo 2016 m. – pirmininkė), kitą dalį – mokymams bei privačioms konsultacijoms statybos teisės klausimais.
lector img

Eglė Bakštytė

Eglė Bakštytė - advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė. Eglė turi daugiau nei 11 metų darbo patirtį reklamos teisės ir vartotojų apsaugos srityse, taip pat specializuojasi intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir žiniasklaidos teisės srityse bei teikia konsultacijas produktų ženklinimo, produktų kokybės ir maisto rinkos reguliavimo klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Lauras Balaiša

Lauras Balaiša – verslo administravimo magistras, baigęs mokslus Lietuvos bei JAV universitetuose, Psichologijos akademijos absolventas. Buvęs „Coca-cola Bottlers Lietuva“ rinkodaros vadovas, prekybos tinklo „JYSK Lietuva“ steigėjas ir vadovas, viešbučio „Rinno“ bendraturtis. Turi daugiau kaip 17 metų patirtį verslo ir valstybinių organizacijų konsultavimo srityje. Veda mokymus 25 temomis, yra sukūręs daugiau nei 20 mokymo programų ir metodikų, klientams siūlo mokymo programas, adaptuotas pagal jų poreikius ir veiklos specifiką. Per metus apmoko iki 1 000 seminarų dalyvių. Specializuojasi pardavimų, derybų, įtakos, viešojo kalbėjimo, susirinkimų valdymo srityse. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką „Teorija–Treniruotė–Taikymas“, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, formuoti reikiamus įgūdžius. Seminarų dalyviai vertina Lauro gebėjimą įtraukti į dėstomo dalyko nagrinėjimą, pateikti iliustruojančius pavyzdžius ir palaikyti betarpišką bendravimą.
Mokymų archyvas
lector img

Saulius Balčiūnas

Saulius Balčiūnas - darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertas.
Mokymų archyvas
lector img

Džiuginta Balčiūnė

Džiuginta Balčiūnė – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė. Turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus įmonių susijungimo ir įsigijimų klausimais. Prieš prisijungdama prie ILAW LEXTAL, ji teikė teisines paslaugas aviacijos, žemės ūkio, nekilnojamojo turto bei statybų sektoriuose veikiančioms įmonių grupėms pastarųjų restruktūrizavimo, įsigijimų ir susijungimų, bankų ir finansų, ginčų sprendimo, konkurencijos teisės srityse. Advokatė konsultavo emitentus, išleidžiant naujas akcijų emisijas prekybai biržose ir vertybinių popierių perleidimo sandoriuose, atstovavo akcininkų ir bendrovių interesus reguliuojamos rinkos priežiūros institucijose bei užėmė stebėtojų tarybos narės pareigas įvairiose akcinėse bendrovėse. Džiuginta taip pat yra dirbusi „PwC Legal“, „Raidla, Lejins & Norcous“ bei „Bernotas & Dominas Glimstedt“ advokatų kontorose, o taip pat Berlyne, Europos Komisijos atstovybėje. Advokatė turi Komercinės teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete bei Vokietijos ir Europos teisės magistro laipsnį, įgytą Humboldt‘ų universitete, Berlyne.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Vilija Banienė

Vilija Banienė - audito įmonės UAB „Botasta“ auditorė, LAR prezidiumo narė ir LAR atstovė LR finansų ministerijos Verslo apskaitos standartų komitete.
Mokymų archyvas
lector img

Gintautas Bartkus

Gintautas Bartkus - advokatų kontoros „Bartkus ir partneriai“ vadovaujantysis partneris, advokatas.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Vilius Bernatonis

Vilius Bernatonis - advokatų kontoros „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris, Baltijos šalių valdybos pirmininkas. Įtakingiausi ir žinomiausi tarptautiniai teisės žinynai, tokie kaip „The European Legal 500“, „Chambers Global“ ir kt., puikiai vertina Vilių Bernatonį energetikos, bankų ir finansų, tarptautinių ginčų, korporacinės ir komercinės teisės srityse.
Mokymų archyvas
lector img

Audrius Biguzas

Audrius Biguzas turi daugiau nei 15 metų teisinio darbo patirtį ir yra vienas geriausių sporto teisės specialistų Lietuvoje, sukaupęs itin reikšmingą patirtį kompleksiniuose sporto srities ginčuose ir projektuose. Advokato specializacijos sritys – bylinėjimasis, arbitražas, komercinė bei sporto teisė. Advokatas dažnai skaito seminarus Lietuvos ir užsienio auditorijoms komercinių ginčų nagrinėjimo, sporto teisės, sporto ginčų nagrinėjimo temomis.
Artimiausi mokymai
lector img

Jolanta Borko

Jolanta Borko 2020 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo Baudžiamosios justicijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Prieš pradėdama dirbti ILAW LEXTAL, Jolanta Borko dirbo Small Planet Airlines teisės departamente, kur sėkmingai vedė derybas su klientais, advokatais bei užsienio priežiūros institucijomis, koordinavo bei iniciavo įmonės vidinius projektus. Prie ILAW LEXTAL teisininkų kontoros prisijungė 2018 m. vasario mėn. 2019 m. atliko praktiką Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje. Pagrindinės praktikos sritys: įmonių teisė; įmonių steigimas ir likvidavimas; pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija; FinTech; baudžiamoji teisė; skrydžių kompensavimo reglamentavimas. 
Mokymų archyvas
lector img

Marija Bril

Marija Bril yra Leinonen Lietuva vyr. mokesčių konsultantė. Marija taip pat dirbo VMI Kontrolės departamento IV įmonių patikrinimų skyriuje bei Big4 audito įmonėse. Ji yra sukaupusi ilgametę patirtį konsultuojant Lietuvos ir užsienio įmones įvairiais mokestiniais klausimais bei atliekant mokestines peržiūras. Taip pat Marijos specializacija – Lietuvos ir užsienio įmonių atstovavimas VMI mokestinių tyrimų ir patikrinimų metu.
Mokymų archyvas
lector img

Simona Budreikaitė

Simona Budreikaitė yra kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ teisininkė, turinti patirties komercinių teisminių ginčų, įmonių ir intelektinės nuosavybės teisės srityse. Simonos specializacija apima procesinių dokumentų rengimą nacionalinių ir tarptautinių ginčų sutarčių, deliktų, bendrovių teisės, nemokumo, taip pat komercinių paslapčių apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos klausimais. Teisininkės profesiniai privalumai – greitas įsigilinimas į esmę ir kliento poreikių supratimas, atidumas detalėms, išskirtinės akademinės teisinės žinios ir efektyvus jų pritaikymas praktinėse situacijose, taip pat puikūs bendravimo įgūdžiai.
Mokymų archyvas
lector img

Ramunė Budrionytė

Dr. Ramunė Budrionytė nuo 1995 m. dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete bei Vilniaus Universiteto Verslo mokykloje finansinės apskaitos bei finansinės analizės temomis. Nuo 1998 m. veda seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus buhalteriams, auditoriams bei įmonių vadovams, konsultuoja įmones finansinių ataskaitų sudarymo, konsolidavimo, apskaitos standartų taikymo klausimais. Ramunė 15 metų dirbo vyr. finansininkės pozicijose, nuo 2003 m. dalyvavo verslo apskaitos standartų bei jų metodinių rekomendacijų rengimo procese. Šiuo metu – Verslo apskaitos standartų komiteto prie Finansų ministerijos narė, Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus apskaitos egzaminų vertinimo komisijos narė.
Mokymų archyvas
lector img

Laima Buitkienė

Laima Buitkienė – žemės ūkio ekonomikos magistras, akreditacija teikti konsultacijas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. Darbo patirtis: nuo 2006 m. dirba LR žemės ūkio rūmuose konsultante. Pagrindinės veiklos: žemės ūkio subjektų konsultavimas, mokymų, seminarų ir kitų informacinių renginių vedimas žemės ūkio ekonomikos, buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų organizavimo ir verslo planų rengimo bei administravimo klausimais; buhalterinės apskaitos tvarkymas ūkininkams; projektų finansų analizė, sąmatų sudarymas ir priežiūra. Verslo planų ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms rengimas, administravimas, vykdymas ir kontrolė.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Raimedas Burba

Raimedas Burba – Sauga PRO įkūrėjas ir ekspertas. Darbuotojų saugos ir sveikatos, įrenginių techninės saugos klausimus Lietuvos įmonėse aktyviai sprendžia jau virš 20 metų. Savo kvalifikaciją nuolat tobulina praktinėje veikloje. Dalyvauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos veikloje. Skaito pranešimus saugos darbe klausimais įvairiuose seminaruose ir konferencijose.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Dovilė Burgienė

Dovilė Burgienė - advokatų profesinės bendrijos „WALLESS“ Lietuvos biuro vadovaujančioji partnerė, advokatė. Dovilė dirba įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje daugiau kaip 20 metų. Ji yra įvairiapusiška asmenybė, gebanti teikti klientams konsultacijas, paremtas plačiomis teisės žinimis, taip pat verslo ir su juo susijusių svarbiausių sandorių bei procesų žiniomis. Patardama klientams, Dovilė įsigilina į konkretaus verslo specifiką ir remiasi savo patirtimi, įgyta vadovaujant ne tik projektams, bet advokatų kontoros verslui. Ji geba puikiai vadovauti įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių procesams, išsiskiria pasitikėjimu savo jėgomis ir tobulu proceso pajautimu. Jos stiprioji savybė – derybų dėl sandorių vykdymas. Įmonių valdymo srityje Dovilė teikia klientams patikimą teisinę pagalbą, vertindama ir valdydama rizikas, padėdama spręsti verslo partnerių nesutarimus bei padėdama įmonėms priimti strateginius sprendimus įvairiose kritinėse verslo vystymosi stadijose. Dovilė visada ryžtingai pasineria į darbą ir tam panaudoja visus savo gebėjimus.
lector img

Albertas Buta

Albertas Buta - advokatų kontoros VERUM partneris, advokatas. Pagrindinės lektoriaus praktikos sritys yra transporto teisė ir komerciniai ginčai. Yra parengęs keliolika publikacijų apie vežėjų atsakomybės taikymo ir vežėjų atsakomybės draudimo teisinius santykius. Advokatas atstovauja vežėjus įvairiose krovinių vežimo, CMR konvencijos ir atsakomybės taikymo ginčuose. Teikia konsultacijas vežimo sutarčių rengimo ir taikymo klausimais. Kaip lektorius veda mokymus transporto teisės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Mindaugas Civilka

Mindaugas Civilka – „TGS Baltic“ partneris ir Technologijų industrijos grupės vadovas, turi daugiau nei 20 metų teisinio darbo patirties, klientus konsultuoja įvairiais asmens duomenų ir privatumo apsaugos, kibernetinio saugumo, intelektinės nuosavybės, komerciniais ir sutartiniais klausimais, vadovauja svarbiausiems BDAR, programinės įrangos licencijavimo ir debesijos paslaugų projektams, atstovauja klientams duomenų apsaugos institucijose ir teismuose, taip pat konsultuoja pirmaujančias ir didžiausias bendroves Baltijos valstybėse ir atstovavo precedentą formuojančiose bylose. Be teisinės praktikos, Mindaugas aktyviai užsiima ir moksline veikla. Jis turi beveik 10 metų darbo patirties VU Teisės fakultete, kur parengė ir dėstė Informacinių technologijų ir duomenų apsaugos teisės kursą. Taip pat veda seminarus ir mokymus advokatams bei jų padėjėjams, teisėjams, yra publikavęs kelias dešimtis straipsnių ir apžvalgų IT, asmens duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės tematika.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Gediminas Dagys

Gediminas Dagys turi daugiau nei 10 metų praktinės patirties organizuojant Lietuvos policijos įstaigų bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę. Dirbdamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, vėliau – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo padalinių vadovu, lektorius turėjo galimybę dalyvauti ir prisidėti Lietuvos policijai transformuojantis iš uždaros į atvirą ir skaidrią instituciją, iš esmės pertvarkant institucijos disponuojamų valstybės ir tarnybos paslapčių administravimą. Šiuo metu, eidamas Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigas, Gediminas Dagys tęsia pradėtą veiklą dokumentų valdymo srityje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemones dėl bendros viešojo sektoriaus dokumentų valdymo sistemos sukūrimo ir dokumentų valdymo teisinio reglamentavimo atnaujinimo.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Ramunė Danilevičiūtė

Ramunė Danilevičiūtė – personalo vadybos bei koučingo praktikė, koučingo specialistė (ACC, ACTC), ugdymo trenerė. Verslo administravimo magistrė, sertifikuota dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) mokytoja. Turi dvidešimties metų personalo valdymo patirtį įvairiose organizacijose. Specializacija – darbuotojų ugdymo, vadovavimo, komandų tobulinimo temos.
Mokymų archyvas
lector img

Ieva Deviatnikovaitė

Ieva Deviatnikovaitė jau penkiolika metų dėsto administracinę teisę Lietuvos ir užsienio studentams. Gavusi J. W. Fulbrighto bei Baltijos ir Amerikos laisvės fondo (Baltic – American Freedom Foundation) stipendijas, stažavosi JAV Vašingtono valstijos universiteto bei Šv. Tomo universiteto Minesotos valstijoje teisės mokyklose, taip pat Kingstono universiteto Teisės mokykloje Londone, Karolio universiteto Filosofijos fakultete Prahoje. Publikavo per trisdešimt mokslinių straipsnių administracinės teisės ir teisės istorijos temomis, 2009 m. išleido mokomąją knygą „Administracinė teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys“, 2017 m. vadovėlį „Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė“, 2021 m. vadovėlį „Administracinė teisė. Bendroji dalis“, yra kelių studijų bendraautorė, eina profesoriaus pareigas Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje. 2021 m. tapo Prano Dovydaičio premijos, skiriamos žurnalo „Logos“ redakcinės kolegijos, laureate. Ką tik baigė rašyti monografiją „Administracinio teismo istorija Lietuvoje 1918–1940“. Šiuo metu rašo monografiją administracinės atsakomybės tema.
Mokymų archyvas
lector img

Laurynas Didžiulis

Dr. Laurynas Didžiulis - Vilniaus Universiteto docentas, monografijos „Contract law in Lithuania“ autorius ir Vilniaus Universiteto rengiamo vadovėlio „Daiktinė teisė“ mokslinis redaktorius ir bendraautorius. Dr. L. Didžiulis. 2016 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos buvo išrinktas išskirtiniu jaunuoju mokslininku. Greta akademinės veiklos, dr. Laurynas Didžiulis yra civilinių bylų advokatas, geriausiai žinomas dėl savo kompetencijų sprendžiant finansinius ir nekilnojamojo turto ginčus bei valdant su tuo susijusias rizikas. Advokatas L. Didžiulis turi beveik šešerių metų praktinio darbo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme patirtį ir yra įtrauktas į Vilniaus Komercinio Arbitražo Teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą.
Mokymų archyvas
lector img

Paulius Didžiulis

Paulius Didžiulis - finansų ekonomikos magistras, turi sukaupęs 10 metų patirtį įmonių finansų srityje. Didžiąją karjeros dalį dirbo bankuose DNB (dabartinis Luminor) ir Citadele. Pagrindinė veiklos kryptis – įmonių kreditavimas. Tai leido Pauliui sukaupti patirtį vertinant įmonių finansus bei padedant įmonėms juos valdyti. Metai dirbant Modus grupėje, jos ižde, leido finansinėse įstaigose sukauptą patirtį pritaikyti įmonės finansų valdymo srityje ir taip matyti finansus tiek iš įmonės, tiek ir iš kreditoriaus pusės. Be to, dirbdamas DNB banke Paulius vedė paskaitų ciklą asmeninės lyderystės tema.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Simona Drukteinienė

Simona Drukteinienė – advokatė, advokatų profesinės bendrijos VETO vadovaujanti partnerė, socialinių mokslų (teisės) daktarė, Mykolo Romerio universiteto profesorė. 2002 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete ji įgijo komercinės teisės magistro laipsnį. 2008 m. Mykolo Romerio universitete įgijo daktaro laipsnį, apgynusi disertaciją valstybės deliktinės atsakomybės tematika. Nuo 2004 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dėsto civilinę teisinę atsakomybę ir lyginamąją deliktinę atsakomybę. Nuo 2005 m. – advokatė. Nuo 2005 m. dalyvauja Europos deliktų teisės instituto (ECTIL) vykdomame projekte „Nacionalinių teismų praktika ir deliktų teisė“, kurio tikslas – surinkti ir apibendrinti leidinyje Europos šalių nacionalinių teismų praktiką įvairiais deliktų teisės klausimais. Nuo 2008 m. dalyvauja Europos ir deliktų teisės centro (Viena, Austrija) organizuojamajame kasmetiniame projekte „Europos deliktų teisė“. Rengia ir spausdina publikacijas deliktų teisės klausimais įvairiuose žurnaluose. Yra leidinio „Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste“ (2013 m.) bendraautorė.
Mokymų archyvas
lector img

Ingrida Dubauskienė

Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Kai Frederik Sturmfels

Kai Frederik Sturmfels - Vokietijos advokatų kontoros "Wendler Tremml" advokatas.
Mokymų archyvas
lector img

Vilma Gaižauskienė

Vilma Gaižauskienė – portretų fotografė. Visada labai mėgau nuotraukas, rėmelius bei nostalgiškus prisiminimus senose fotografijose. Jaučiu žmones, matau jų gražiausias puses, moku perteikti jų emocijas ir gražiai nufotografuoti. Fotografuoju vyrus ir moteris, verslo bei asmenines fotosesijas. Turiu studiją Vilniuje, Žvėryne. Rūpinuosi klientų įvaizdžio stilizavimu, moterims galiu pasiūlyti makiažą bei plaukų garbanas, studijos spintos drabužius. Fotografuodama žmones taikau fototerapijos principus, padedu atsiskleisti, pasijusti gražiems, pasitikintiems savimi, atsikratyti kameros baimės. Nuotraukas subtiliai retušuoju, spausdinu ir rėminu.
Mokymų archyvas
lector img

Leonas Garbenis

Leonas Garbenis – inžinierius, ekonomistas – įgijo ilgametę darbo patirtį Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje (dabar AB „ORLEN Lietuva“) gamybos ir logistikos planavimo, ekonomikos ir finansų srityse, turi gerus darbo su MS Excel skaičiuokle įgūdžius bei nemažą konsultavimo, dėstymo ir darbuotojų ugdymo patirtį. Lektorius konsultuoja verslo planavimo, veiklos efektyvumo ir plėtros galimybių vertinimo bei finansiniais klausimais ne tik remdamasis ekonomikos žiniomis, darbo įgūdžiais, bet ir naudodamas MS Excel, kaip pagrindinį tokio darbo įrankį. Taip pat konsultuoja ir moko duomenų tvarkymo, ataskaitų parengimo, kitų sudėtingų ir laikui imlių užduočių efektyvaus vykdymo klausimais, atsižvelgdamas į tinkamiausias MS Excel galimybes. Mokymus veda: lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Aistė Gelusevičiūtė

Aistė Gelusevičiūtė – finansų magistrė, LR finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus patarėja.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Darius Gerulis

Darius Gerulis - verslo vystymo vadovas socialinių tinklų agentūroje Caption, kiekvieną dieną susiduriantis su Interneto kuriozais, soc. tinklų specifika ir vis greičiau vykstančiais pokyčiais rinkoje.
Mokymų archyvas
lector img

Rūta Globytė

ILAW LEXTAL advokatė Rūta Globytė turi sukaupusi daugiau nei 6 metus teisinės patirties, o pastaruosius penkerius metus specializuojasi darbo teisės srityje. Rūta konsultuoja klientus tiek kasdieniais, iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais, tiek dalyvauja sudėtinguose projektuose, įskaitant ir darbuotojų perkėlimo ar darbuotojų grupės atleidimo klausimus. Rūta ne tik konsultuoja klientus ir rengia dokumentus įvairiais su darbo santykiais susijusiais klausimais, bet ir dalyvauja darbo ginčuose tiek ikiteisminėse, tiek teisminėse institucijose. Advokatė be kita ko, aktyviai seka aktualiausius darbo teisės pakeitimus, rengia straipsnius aktualiomis darbo teisės temomis bei veda seminarus. Rūta yra vertinama klientų už aukštą teisinių paslaugų kokybę, efektyvų ir savalaikį komunikavimą, orientaciją į kliento siekiamus tikslus. Advokatė Rūta Globytė baigė bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete, civilinės komercinės teisės studijas Mykolo Romerio universitete bei Europos sąjungos ir tarptautinės verslo teisės dvigubas studijas anglų kalba Mykolo Romerio universitete Vilniuje bei Savojos Monblano universitete Prancūzijoje, yra aktyvi įvairių teisinių asociacijų narė.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Gediminas Golcevas

Gediminas Golcevas - Viešųjų pirkimų tarnybos Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas.
Mokymų archyvas
lector img

Aleksandras Gončarko

Advokatas dr. Aleksandras Gončarko – advokatų profesinės bendrijos „APB PROTEGO“ vadovaujantis partneris, Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės katedros lektorius. Dėstomas dalykas – penitencinė (bausmių vykdymo) teisė.
Mokymų archyvas
lector img

Ingrida Grabienė

Ingrida Grabienė yra viešųjų pirkimų, PPP ir valstybės pagalbos praktikos teisininkė, turinti beveik 6 metų teisinio darbo patirtį. Teisininkė yra sukaupusi reikšmingos proceso valdymo bei teisinės argumentacijos patirties, atstovauja klientams įvairiuose viešųjų pirkimų ginčuose. Ingridos turimos proceso teisės žinios ir patirtis atstovaujant verslui kompleksiniuose ginčuose padeda užtikrinti aukštos kokybės rezultatus bei kurti pridėtinę vertę klientams.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Virginija Guleva

Virginija Guleva - bendrovės Leinonen mokesčių ir teisės skyriaus vadovė. Virginija yra sukaupusi 15 metų patirtį konsultuojant Lietuvos bei užsienio bendroves tiesioginių mokesčių, mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Virginija atlieka detalias mokestines peržiūras, mokestinius patikrinimus investuotojų užsakymu (angl. due diligence), reorganizavimo mokestinių pasekmių vertinimą, užsienio bendrovių nuolatinių buveinių buvimo rizikos Lietuvoje vertinimą. Virginija taip pat veda seminarus tiesioginių mokesčių temomis.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Gintarė Gulevičiūtė

Gintarė Gulevičiūtė aktyviai domisi skaitmenine rinkodara ir e. verslu. Su skaitmeninės rinkodaros įrankiais dirba ir veda mokymus nuo 2014 m. Aktyviai dirba švietimo srityje, dėstomi dalykai: elektroninė rinkodara, reklamos pagrindai, rinkodara socialiniuose tinkluose ir kt. Atlieka mokslinius tyrimus, aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose, rašo straipsnius e. verslo ir e. rinkodaros tematika, patirties nuolat semiasi mokslinėse tiriamosiose stažuotėse (2015 m. stažavosi JAV, 2016 m. Kinijoje, 2018 m. Pietų Korėjoje, 2019 m. Indonezijoje ir kt.).
Mokymų archyvas
lector img

Indrė Gylytė

Indrė Gylytė – teisininkė, turinti daugiau nei 13 metų vadovaujamo darbo patirties, iš jų – 8 metus valstybės tarnyboje. Pagrindinė jos domėjimosi bei darbo sritis – valstybės tarnybos santykiai, personalo valdymas bei organizacinė psichologija. Visa šių sričių sintezė padėjo Indrei kūrybiškai prisidėti prie teisėjų korpuso formavimo bei kitų teismų savivaldos institucijų veiklos tobulinimo. Dirbdama Nacionalinėje teismų administracijoje personalo vadove ji buvo atsakinga ne tik už personalo politikos formavimą, jos įgyvendinimą, darbuotojų atranką, bet ir už kokybės vadybos sistemų, klientų aptarnavimo standarto diegimą, palaikymą, pokyčių įgyvendinimo procesus įstaigoje bei teismų sistemoje. Ji yra dirbusi tarpinstitucinėse darbo grupėse, rengusiose įstatymų, kitų teisės aktų projektus, rengė Teisėjų tarybos teisės aktų projektus, atstovavo jos interesams teismuose, buvo tarpinstitucinės Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos narė. Veda mokymus personalo valdymo, valstybės tarnybos santykių temomis, moderuoja bei organizuoja vidinius mokymus, teikia individualias konsultacijas darbo teisės, personalo valdymo procesų, asmenybės augimo klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Neringa Gylytė

Neringa Gylytė – advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė. Neringa 2014 m. baigė studijas Mykolo Romerio universitete ir įgijo civilinės teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. 2011 m. vasario mėn. Neringa atliko praktiką advokatės Dianos Gumbrevičiūtės advokatų kontoroje, nuo 2012 m. sausio mėn. dirbo teisininke apsaugos paslaugas teikiančioje įmonėje, o 2014 m. rugsėjo mėn. prisijungė prie ILAW LEXTAL teisininkų komandos.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Hans Jacob R. Sæther

Hans Jacob R. Sæther - Norvegijos advokatų kontoros „Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS“ partneris, advokatas.
lector img

Sandra Jankauskaitė

Sandra Jankauskaitė – lituanistė, turinti vertingos patirties konsultuojant lietuvių kalbos srityje. Lektorė veda seminarus bei mokymus įmonės darbuotojams, konsultuoja specialistus individualiai. Mokymų metu nagrinėja aktualiausias problemas, dalyviai gauna daug praktinių patarimų. Itin didelį dėmesį kreipia ne tik į mokymų turinį, bet ir nuotolinių mokymų kokybę, nuolat ieško inovatyvių, kūrybiškų sprendimų.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Renata Jankutė – Timofejenko

Advokatų kontoros „Glimstedt“ advokatė Renata Jankutė-Timofejenko specializuojasi verslo ginčų sprendime. Advokatė turi sukaupusi didelę patirtį atstovaudama bendrovių, finansų įstaigų, vadovų ir akcininkų interesams sutartiniuose bei deliktiniuose ginčuose, fiduciarinių pareigų pažeidimo bylose, akcininkų ginčuose. Advokatė 5 metus dėstė civilinę teisę Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės institute. Šiuo metu veda mokymus teisininkams civilinės teisės, deliktų ir sutarčių teisės temomis, yra straipsnių įvairiais teisiniais klausimais autorė. Nepriklausomas teisės žinynas „The Legal 500” advokatę pripažino rekomenduotina ginčų sprendimo srityje.
Mokymų archyvas
lector img

Jurgita Jankuvienė

Jurgita Jankuvienė – personalo paieškos ir atrankos praktikė ir asmeninė koučerė. Personalo paieškos ir atrankos srityje turi 20-ties metų patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 15-os metų konsultacinio darbo patirtį (taiko asmeninių savybių metodikas parenkant naujus darbuotojus ir / ar atskleidžiant esamų darbuotojų potencialą bei jį efektyviai „įdarbinant“). MasterMind grupių moderatorė (2 metai) ir asmeninė koučerė (3 metai) (ICTA sertifikatas). Kaip kviestinė lektorė ne kartą skaitė pranešimus studentams aukštojo mokslo įstaigose (Kauno kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų kolegija) bei smulkiojo verslo savininkų konferencijoje „Nuo amato prie verslo“. BNI verslo bendruomenės narė (daugiau kaip 7 metai).
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Jurgita Jociuvienė

Jurgita Jociuvienė - buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė. Lektorė turi 20 metų buhalterio darbo ir buhalterijos organizavimo darbo patirties įvairiose Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse, yra Lietuvos Buhalterių ir Auditorių Asociacijos (LBAA) narė, išlaikiusi Profesionalaus buhalterio egzaminus, Lietuvos Apskaitos Įmonių Asociacijos (LAĮA) narė, taip pat Lietuvos ir Prancūzijos, Lietuvos ir Amerikos prekybos rūmų narė. Jurgita yra Verslo ir mokslo moterų forumo steigėja (www.moteruforumas.lt).
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Karolina Jogminaitė

Karolina Jogminaitė mokesčių teisės srityje dirba daugiau nei 15 metų. Specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių konsultante tarptautinėje audito bendrovėje Deloitte Lietuva ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo mokestines žinias Karolina gilino stažuodamasi Olandijos bei Švedijos mokesčių inspekcijose. Šiuo metu Karolina taip pat konsultuoja Pasaulio banko grupę PVM klausimais. Karolina yra įgijusi teisės magistro laipsnį.
Mokymų archyvas
lector img

Milda Jogėlaitė

ILAW LEXTAL teisininkė Milda Jogėlaitė 2016 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį (tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės specializacija). 2014 m. – 2015 m. M. Jogėlaitė atliko praktiką Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos bei Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje. Nuo 2016 m. vasario mėn. prisijungė prie ILAW LEXTAL teisininkų komandos. Pagrindinės teisininkės Mildos Jogėlaitės praktikos sritys yra: darbo teisė; darbo ginčų sprendimas; sutarčių teisė; tarptautinė privatinė bei tarptautinė viešoji teisė.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Jurgita Judickienė

Jurgita Judickienė - advokatų profesinės bendrijos TRINITI JUREX partnerė, advokatė. Jurgita turi daugiau nei 20 m. profesinės patirties ginčų sprendimo ir darbo teisės srityse, o tarptautinis teisės žinynas „Chambers and Partners“ yra įvertinęs advokatę kaip vieną labiausiai vertinamų ir klientų gerbiamų savo srities profesionalių (angl. „Respected ligitor by „Chambers and Partners“, 2017).
Mokymų archyvas
lector img

Vita Juknevičienė

Vita Juknevičienė – vadybos mokslų daktarė, besidominti inovacijų valdymo tematika. Ji – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė ir Johanesburgo universiteto vizituojanti docentė. Savo kompetencijas nuolat ugdo mokymuose užsienyje (JAV, Pietų Korėja, Europos šalys). Su Edwardo de Bono kūrybinio mąstymo skatinimo metodais susipažino mokymų Slovėnijoje metu – ši patirtis jai tapo atspirties tašku naujoms seminarų vedimo formoms, paskaitų dėstymo praktikoms Lietuvoje. Vadovaujasi E. de Bono pozityvaus mąstymo idėjomis, todėl tiki, kad, sukūrus geranorišką bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferą, skirtingi žmonės gali rasti netradicinius sprendimus įprastoms problemoms ar situacijoms.
Artimiausi mokymai
lector img
lector img

Jūratė Jurginytė

Jūratė Jurginytė – karjeros konsultantė, drąsos trenerė, įmonės „Prasmingi pokyčiai“ įkūrėja. Tarptautinis socialinių mokslų (organizacinės elgsenos) magistras. Konsultuoja įmones vidinės karjeros temomis, veda mokymus motyvacijos, asmeninio efektyvumo (laiko valdymo, tikslų įgyvendinimo), darbuotojų motyvavimo bei emocinės sveikatos temomis. Koučingo sesijose padeda atrasti savo pašaukimą, gyvenimo ir darbo balansą, įgyvendinti pokyčius. Lektorė turi daugiau nei 12 metų tarptautinės patirties personalo atrankose (Baltijos šalyse, Vokietijoje, Dubajuje). Lietuvoje dirbo CVO Finance Recruitment įmonėje projektų vadove, buvo atsakinga už atrankų pardavimą ir jų įgyvendinimą. Kaip ekspertė kviečiama pasisakyti laidose ir tinklalaidėse. Jūratė yra aktyvi Junior Chamber International (JCI) narė, JCI Sostinės skyriaus viceprezidentė 2020. Ji taip pat prisideda prie Pasaulinės lyderystės konferencijos organizavimo Lietuvoje.
lector img
lector img

Irma Kamarauskienė

Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Karolis Kačerauskas

Dr. Karolis Kačerauskas - advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partneris. Karolis turi didesnę nei 15 metų darbo patirtį su sudėtingais teisiniais projektais valstybės pagalbos, konkurencijos, viešųjų pirkimų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės srityse. Teisininkas bei kontoros partneris nuolat teikia konsultacijas įvairaus profilio ir skirtingų sektorių klientams, už ekspertinę kvalifikaciją viešųjų pirkimų klausimais yra vertinamas tiek perkančiųjų organizacijų, tiek viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų. Tarp jo profesinių privalumų – gebėjimas operatyviai koordinuoti sudėtingų sandorių ir ginčų eigą, perprasti sudėtingas kliento verslo operacijas ir verslo poreikius bei kompleksines problemas pristatyti paprastai. Karolis demonstruoja puikius bendravimo ir derybų įgūdžius dirbant su tarptautinėmis ir vietos įmonėmis bei Lietuvos valdžios institucijomis.
Mokymų archyvas
lector img

Vaida Kačergienė

Vaida Kačergienė – audito įmonės „AV Auditas“ direktorė. Vaida turi 4 metų ekonomistės, daugiau nei 20 metų finansinių ataskaitų audito ir buhalterinio darbo patirtį. Nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje, kaip LAR prezidiumo narė, LAR garbės teimos narė, rengiant audito atlikimo bei dokumentavimo metodikas, audito dokumentų programą. Nuo 2001 m. skaito paskaitas rizikos valdymo, audito atlikimo, tarptautinių audito standartų, kokybės kontrolės, vidaus kontrolės sistemos, finansų politikos, vidaus audito temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Asta Kederytė

Advokatės Astos Kederytės pagrindinės kompetencijos sritys: sutartys, įmonių, medicinos ir darbo teisė, duomenų apsauga bei kitos atitikties sritys. Asta nuolatos konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones bei viešojo sektoriaus klientus visais asmens duomenų apsaugos ir privatumo klausimais. Ji dažnai kviečiama skaityti pranešimų duomenų apsaugos temas nagrinėjančiuose seminaruose. Advokatės išskirtinė kompetencija – sveikatos priežiūros įstaigų konsultavimas įvairiais reguliaciniais klausimais, taip pat minėtų įstaigų atstovavimas valstybinėse institucijose, ginčuose bei santykiuose su pacientais. Asta yra pripažinta advokatė JAV Niujorko valstijoje. Taip pat ji dirbo ne vienoje advokatų (angl. solicitors) kontoroje Londone, Jungtinėje Karalystėje, kur įgijo vertingos patirties derybose, sudarant verslo sandorius, rengiant ir derinant klientui naudingas sutarčių sąlygas.
Mokymų archyvas
lector img

Ingrida Kedytė

Ingrida Kedytė - Lietuvos centrinės kredito unijos paskolų komiteto narė, kredito rizikos skyriaus viršininkė.
Artimiausi mokymai
lector img

Jonas Kiauleikis

Jonas Kiauleikis - vienas iš „Sorainen“ Technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų (TMT) sektoriaus vadovų Lietuvoje, taip pat specializuojasi įmonių teisės, įsigijimų ir susijungimų (M&A) bei finansavimo srityse.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Agnė Kisieliauskaitė

Agnė Kisieliauskaitė specializuojasi ES teisės ir ES civilinio proceso srityse. Ji yra sukaupusi vertingos patirties komercinio bylinėjimosi ir ES teisės srityse, įskaitant atstovimą klientams ginčuose dėl jurisdikcijos bei konsultacijų ES teisės klausimais teikimą, skundų Europos Komisijai procedūras ir bylinėjimąsi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Agnė taip pat rengia straipsnius ir publikacijas įvairiomis ES teisės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Rasa Kislovskienė

Rasa Kislovskienė – veiklos audito magistrė, turinti vidaus auditoriaus kvalifikaciją, Vidaus auditorių asociacijos narė, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Vidaus audito tarnybos vadovė, verslo apskaitos ir mokesčių konsultantė, sukaupusi daugiau kaip 13 metų išorės ir vidaus audito praktinės patirties viešajame sektoriuje, yra dirbusi vyr. finansininke privačiame versle, įsteigusi finansinės apskaitos ir konsultacinių paslaugų mažąją bendriją. Aktyviai įsitraukusi į vidaus audito gerosios praktikos sklaidą viešajame sektoriuje, dalyvavo rengiant LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektą ir teikė siūlymus dėl jo praktinio įgyvendinimo. Domisi apgaulės ir sukčiavimo tema, būdama LR specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūne įgijo kovos su korupcija patirties.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Violeta Kiurienė

Dr. Violeta Kiurienė turi daugiau nei 20 metų praktinės viešojo administravimo patirties. Dirbdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigoje, lektorė sukaupė praktinės viešojo administravimo įgyvendinimo, administracinės teisės ir proceso taikymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinio reguliavimo įgyvendinimo, savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo ir panašios patirties. Už aktyvų, nepriekaištingą ir profesionalų darbą skatinta Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės atstovų apskrityse, universiteto rektorių, projektų vadovų ir kitomis padėkomis. Dr. Violeta Kiurienė taip pat turi daugiau kaip 17 metų mokslinio ir pedagoginio darbo patirties dirbdama dėstytoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Ji taip pat veda mokymus valstybės tarnautojams, valstybės politikams viešojo administravimo, teisinės kvalifikacijos tobulinimo, vietos savivaldos ir kitomis temomis. Lektorė dalyvauja tarptautiniuose projektuose kaip ekspertė ir narė, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, atlieka mokslinius tyrimus, rengia metodines priemones, įvairiuose recenzuojamuose užsienio bei Lietuvos mokslo leidiniuose skelbia mokslo straipsnius.
Artimiausi mokymai
lector img

Niklas Klein

Niklas Klein - Vokietijos konsultacijų kompanijos SHWP teisininkas.
lector img

Olga Kleinova

Olga Kleinova yra mokesčių ir vidaus kontrolės ekspertė, turinti didesnę nei 13 metų patirtį vidaus ir finansų kontrolės srityse, tarptautinėse organizacijose. Audito profesionalė įgijo Vilniaus Universitete verslo vadybos ir administravimo magistro laipsnį. Ji yra sertifikuota vidaus auditorė ir akredituota finansų ir apskaitos ekspertė NVS šalyse, JAV Vidaus auditorių instituto narė. Olga yra lyderė, gebanti identifikuoti įmonės finansines bei mokestines rizikas, pasiūlyti bei įgyvendinti jų suvaldymo planą.
lector img

Daina Kleponė

Daina Kleponė – asmeninio efektyvumo, lyderystės ir organizacijų strateginio valdymo konsultantė, tyrėja ir autorė. Daugiau kaip 25 m. vadovavimo laiminčioms komandoms mažmeninės prekybos, finansinių paslaugų ir gamybos srityse, tarptautinių kompanijų konsultavimo ir vadovų mentorystės patirtis. 5 metus vadovavo nacionalinei eksporto, verslumo ir startuolių skatinimo agentūrai „Versli Lietuva“. Baltijos vadybos instituto (Baltic Management Institute EMBA) magistrė. Šiuo metu VGTU ekonomikos doktorantė bei dėstytoja. Sertifikuota NLP praktikė, Franklin Covey mokymo metodikos „7 įpročiai vadovams“ lektorė, skaito paskaitas apie organizacijų kultūrą ir strateginį valdymą. 2022 m. „Alma litteros“ suaugusiųjų prozos literatūros konkurso nugalėtoja.
Artimiausi mokymai
lector img

Evaldas Klimas

Dr. Evaldas Klimas turi daugiau nei 10 metų patirtį teritorijų planavimo ir statybos teisės bei žemės teisės srityse. Vilniaus universitete apgynęs disertaciją statybų teisės tema, dėsto Nekilnojamojo turto ir statybos teisę Mykolo Romerio universitete, aktyviai dalyvauja akademinėje, mokslinėje veikloje, domėjimosi sritis – daiktinė teisė, teritorijų planavimo ir statybos teisės, aplinkos apsauga, nekilnojamo kultūros paveldo apsauga, visuomenės įtrauktis. Veda paskaitas, mokymus, seminarus privačioms įmonėms bei valstybės tarnautojams daiktinės teisės, žemės teisės, teritorijų planavimo ir statybos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos temomis. Evaldas Klimas yra advokatų kontoros WALLESS partneris, kuruojantis Nekilnojamojo turto praktikos grupę.
Mokymų archyvas
lector img

Darius Klimašauskas

Darius Klimašauskas yra nepriklausomas finansų patarėjas, turintis daugiau nei 20 metų patirtį tarptautinių įmonių susijungimų ir įsigijimų bei kapitalo rinkų srityje. Šiuo metu Darius daugiausiai dėmesio skiria darbui su finansinių paslaugų sektoriaus įmonėmis, pradedant strategine plėtra ir baigiant įsigijimų projektais.
Mokymų archyvas
lector img

Danguolė Kraskauskienė

Danguolė Kraskauskienė – Tarptautinės koučingo federacijos (ICF) akredituota koučerė, konsultuojanti ir ugdanti įvairių lygių vadovus, specialistus bei koučerius. Klientams padeda pamatyti, kiek daug gebėjimų bei kompetencijų jie turi jau dabar ir kiek jie gali dar pasiekti, keldami prasmingus tikslus, išmokdami efektyvaus vadovavimo, įsisavindami komandų valdymo principus ir ugdydami lyderystės įgūdžius. Šiame augimo procese puikiai tarpusavyje dera ambicijos, sprendimų energija ir gyvenimo balansas.
Artimiausi mokymai
lector img

Šarūnas Krivickas

Šarūnas Krivickas - „kevin.“ Informacijos ir kibernetinio saugumo vadovas, buvęs Nacionalinio kibernetinio saugumo centro Kritinės informacinės infrastruktūros saugumo skyriaus vedėjas. Šarūnas Krivickas nuolat veda mokymus kibernetinio saugumo temomis.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Zita Krūkonytė-Tery

Zita Krūkonytė-Tery – auditorė, personalo projektų ir pokyčių vadovė. 15 metų patirtis lietuviškose ir tarptautinėse kompanijose vystant personalo valdymo procesus bei buriant komandas 7 skirtingose industrijose: statyboje, gamyboje, prekyboje, viešbučių ir restoranų versluose, aviacijoje, automobilių gamybos, prekybos bei aptarnavimo įmonėse, IT sektoriuje. Daugiau kaip 7 metų personalo valdymo patirtis FTSE100 organizacijoje „IHG“. Personalo valdymo lyderio vaidmuo vykdant dviejų automobilių industrijos gigantų „Inchcape“ (FTSE250) ir „BMW“ įsigijimą bei sujungimą Lietuvoje. Darbas su aukštosiomis mokyklomis ir Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC) adaptuojant studijų programas rinkos ekonomikai.
Mokymų archyvas
lector img

Mindaugas Kukaitis

Mindaugas Kukaitis - Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas.
Mokymų archyvas
lector img

Linas Kuprusevičius

Vyresnysis teisininkas Linas Kuprusevičius dirba Prevencijos ir baudžiamosios teisės grupėje. Prieš prisijungdamas prie COBALT komandos, Linas Kuprusevičius virš 17 metų dirbo prokuratūros sistemoje, įvairiuose prokuratūros padaliniuose, kurį laiką ėjo vadovaujamas pareigas. Pastaruosius 9 metus jis ėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas, specializavosi korupcinių veikų tyrimo srityje. Linas turi sukaupęs didelę patirtį baudžiamosios, baudžiamojo proceso ir administracinės teisės srityse. Prokuratūroje jam buvo suteiktas vyriausiojo justicijos patarėjo kvalifikacinis rangas.
lector img

Kotryna Kurt

Kotryna Kurt yra LinkedIn konsultacijų įmonės „Linkedist“ bendraįkūrėja ir direktorė bei aktyvi turinio kūrėja LinkedIn. Jau daugiau nei 4 metus Kotryna intensyviai dirba su reklama, pardavimais ir asmeninio įvaizdžio kūrimu bei su „Linkedist“ padeda kompanijoms siekti maksimalių rezultatų LinkedIn platformoje. Pastaruosius dvejus metus Kotryna keliavo po Europą bei edukavo žmones, startuolius ir įmones apie LinkedIn.
Mokymų archyvas
lector img

Dalia Kutraitė-Giedraitienė

Dalia Kutraitė-Giedraitienė – ilgametė TV laidų vedėja ir autorė, komunikacijos ekspertė, konsultuojanti verslo ir politikos autoritetus. Dalia Kutraitė stažavosi įvairiose žurnalistikos srityse Danijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kartu su kolegomis inicijavo ir įgyvendino žymiausius Lietuvos integruotos komunikacijos projektus: „Nacionalinė pažangos premija“, „Tūkstantmečio odisėja“ ir kt. Šiuo metu dėsto Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, veda praktinius komunikacijos mokymus įvairių profesijų žmonėms, yra Valstybės pažangos tarybos narė, dalyvauja įvairiose valstybinėse programose, renginiuose ir forumuose.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Algirdas Kviklys

Algirdas Kviklys – PVM ekspertas. Per daugiau nei 10 metų veiklos laikotarpį Algirdas padėjo spręsti mokestinių rizikų valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimus gamybos, prekybos, paslaugų centrų, statybos, finansų, draudimo, investicijų ir kt. srityse veikiančioms Lietuvos ir užsienio įmonėms. Pagrindinė veiklos specializacija – netiesioginių mokesčių taikymas, pagrindinį dėmesį skiriant PVM ir Bendrijos muitinės kodekso klausimams. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo.
Mokymų archyvas
lector img

Egidijus Langys

Egidijus Langys – Mykolo Romerio universiteto lektorius, Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos narys, advokatų profesinės bendrijos AVOCAD partneris, advokatas, mediatorius, arbitras. Pagrindinės Egidijaus Langio profesinės veiklos sritys yra įmonių veikla ir valdymas, korporatyviniai ginčai, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo teisė, gydytojų civilinė atsakomybė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Algimanta Laskauskienė

Algimanta Laskauskienė yra sukaupusi ilgametę (daugiau kaip 20 m.) patirtį apskaitos, finansų ir turto valdymo, vidaus audito srityse viešajame sektoriuje. Turi nepriklausomo auditoriaus kvalifikaciją, yra buhalterė profesionalė; pastaruosius 4 metus dirbo savivaldoje apskaitos, turto srityse. Rašo straipsnius apskaitos, finansinės atskaitomybės ir kitomis viešajame sektoriuje apskaitos darbuotojams aktualiomis temomis.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Karolina Laurynaitė

Karolina Laurynaitė - verslo teisės advokatų kontoros TRINITI JUREX advokatė, asocijuotoji partnerė, Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovė. Karolina konsultuoja klientus viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo, pasiūlymų rengimo ir viešojo pirkimo sutarčių vykdymo klausimais. Didelę Karolinos darbo dalį sudaro klientų atstovavimas viešųjų pirkimų ginčuose, dėl ko Karolina puikiai išmano viešųjų pirkimų ginčų specifiką, gali objektyviai įvertinti kokią įtaką viešųjų pirkimų procedūrų metu priimti sprendimai turės teisminiame ginče ir dėl to pasiūlyti tinkamiausius bei efektyviausius sprendimus.
Mokymų archyvas
lector img

Greta Lebedeva

Greta Lebedeva - ELSA Vilnius filialo prezidentė, advokatų kontoros „Sorainen“ teisininko padėjėja. Greta specializuojasi įmonių teisės bei įsigijimų ir susijungimų (M&A) srityje.
Mokymų archyvas
lector img

Aistė Leščinskaitė

Aistė Leščinskaitė – ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė. Aistė turi didelę patirtį darbo teisės srityje. Karjeros pradžioje Aistė dirbo viešajame sektoriuje, konsultavo įstaigos darbuotojus darbo teisės norminių ir vidinių teisės aktų taikymo klausimais, atstovavo institucijai teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose. Vėliau ji prisijungė prie ILAW LEXTAL komandos ir specializuojasi darbo teisės srityje. Aistė sukaupė didelę patirtį ginčuose, susijusiuose su sužalojimais patirtais dėl nelaimingų atsitikimų darbe, žalos, kuri atsiranda, kai darbuotojams nustatomos profesinės ligos, neteisėtai atleidžiant darbuotojus ir vykdant darbo sutartis. Aistė taip pat konsultuoja įmones darbo santykių teisinio reguliavimo klausimais, rengia vidinius įmonių dokumentus, dalyvauja darbo ginčuose. Aistė yra įgijusi patirtį taikant vidinius įmonės dokumentus, rengia rekomendacijas įmonėms dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Mantas Lideika

Mantas Lideika turi daugiau nei 5 metų patirtį dirbant su nekilnojamojo turto sandoriais ir plėtros projektais, ypatingą dėmesį skiriant sudėtingų procesų koordinavimui ir efektyvumo klausimams. Dėmesys detalėms ir visiškas atsidavimas savo darbui reiškia, kad jis yra išskirtinis komandos narys ir didžiuojasi tuo, kad kiekvieną kartą laiku suteikia pagalbą klientams ir kolegoms.
Mokymų archyvas
lector img

Linas Liktorius

Linas Liktorius - KPMG Lietuvoje mokesčių skyriaus direktorius. Linas vadovauja darbo grupėms konsultuojant tarptautinius ir Lietuvos klientus PVM, muitų, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčių bei kitais klausimais, atliekant mokesčių peržiūras ir vykdant įmonių įsigijimo rizikos vertinimo projektus, teikia konsultacijas ne pelno siekiančioms organizacijoms. Linas padeda klientams mokestinių ginčų situacijose bei atstovauja klientus ginčų nagrinėjimo institucijose. Linas kuria, diegia ir taiko naujausius technologinius sprendimus mokesčių srityje. Linas dėsto seminaruose ir konferencijose mokesčių temomis, yra darbo grupių narys mokesčių teisės aktų atnaujinimo bei mokestinės aplinkos gerinimo srityse.
Mokymų archyvas
lector img

Vitalija Liktorė

Vitalija Liktorė yra finansų konsultantė, turinti daugiau nei 12 metų vadovavimo patirtį konsultuojant tarptautinius ir Lietuvos klientus finansiniais ir strateginiais klausimais, atliekant finansines peržiūras ir vykdant įmonių rizikos vertinimo projektus. Pastaruoju metu Vitalija daugiausia dirba finansinių technologijų sektoriuje ir padeda įmonėms įvairiose srityse– nuo įmonės steigimo iki rizikų suvaldymo. Vitalija yra SSE Riga absolventė, o verslo vadybos ir administravimo magistro laipsnį įgijo mokydamasi Danijos ir JAV universitetuose. Vitalija turi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) praktikavimo sertifikatą, ACCA narė. Taip pat ji yra sertifikuota sukčiavimo tyrėjų asociacijos (CFE) ir pinigų plovimo prevencijos (CAMS) specialistė.
Mokymų archyvas
lector img

Daiva Lileikienė

Daiva Lileikienė - advokatų kontoros NOOR partnerė, vadovauja kontoros viešųjų pirkimų grupei, daugiau kaip 15 metų specializuojasi konsultuojant klientus viešųjų pirkimų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) klausimais, atstovaujant klientams teisme bei derybose. Daiva nuolatos dirba su statybos, farmacijos, IT, atliekų tvarkymo sektorių bendrovėmis, tad išmano ir šių sektorių veiklos specifiką. Svarbiausi profesiniai pasiekimai: yra parašiusi mokslo straipsnių viešųjų pirkimų tema, taip pat yra kelių leidinių autorė arba bendraautorė. Daiva nuolat veda seminarus bei mokymus ir savo profesinėje karjeroje yra skyrusi daugiau kaip 500 val. pranešimams viešųjų pirkimų temomis. Civilinės teisės magistro laipsnį įgijo Mykolo Romerio universitete.
Mokymų archyvas
lector img

Jolanta Liukaitytė-Stonienė

ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Jolanta Liukaitytė-Stonienė turi 16 metų patirtį teikiant teisinę pagalbą nekilnojamojo turto vystytojams ir investuotojams. Advokatė sprendžia sudėtingus žemės, teritorijų planavimo, rangos, projektavimo, nekilnojamojo turto projektų finansavimo ir valdymo klausimus, dirba su investiciniais nekilnojamojo turto projektais laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) bei kultūros paveldo objektais. Prieš prisijungiant prie ILAW LEXTAL komandos, advokatė dirbo advokatų kontorose „Ellex Valiunas“ ir GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai. Jolanta turi didžiulę patirtį dirbant su didžiausiais nekilnojamojo turto rinkos žaidėjais Baltijos šalyse, su tarptautiniais investuotojais, sėkmingai atstovavo klientus reikšminguose ir sudėtinguose nekilnojamojo turto sandoriuose. Pagrindinės praktikos sritys: nekilnojamojo turto sandoriai; nekilnojamojo turto valdymo klausimai; žemės teisiniai santykiai; statybų teisė.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Liudmila Lobanova

Dr. Liudmila Lobanova – socialinių mokslų daktarė (vadybos sritis), psichologijos magistrė. VGTU Verslo vadybos fakulteto ir VU Komunikacijos fakulteto lektorė, turinti 25 metų mokslinės veiklos ir dėstymo universitetuose patirtį. Žmogiškųjų išteklių atrankos ir kompetencijų vertinimo ekspertė. Valstybės tarnautojų centralizuotos atrankos sistemos kūrimo projekto komandos dalyvė. 25 metų mokymų vedimo patirtis viešojo sektoriaus organizacijų ir verslo įmonių vadovams ir personalo vadovams. Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimui ir intelektinio potencialo atskleidimui skirtų mokslinių straipsnių autorė ir bendraautorė, mokslinės monografijos ir vadovėlių bendraautorė.
Mokymų archyvas
lector img

Daiva Lukšaitė

Dr. Daiva Lukšaitė – socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktarė, daugiau nei dešimt metų dėsčiusi Archyvistikos studijų programos studentams Vilniaus universitete, turinti ilgalaikės darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties. Nuo 2001 m. veda dokumentų ir archyvų valdymo srities seminarus, teikia ekspertines paslaugas. Parengtos publikacijos ne kartą skelbtos leidinyje „Knygotyra“ ar „Biuro administravimas“. Daivos Lukšaitės dėmesio centre ir toliau išlieka dokumentų ir archyvų valdymo teorinės ir metodinės žinios bei jų taikymas.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Asta Macijauskienė

ILAW LEXTAL partnerė Asta Macijauskienė yra intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės ekspertė. Advokatė Asta Macijauskienė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės srityse, yra gerai vertinama įvairių konferencijų pranešėja ir lektorė. Stiprioji Astos pusė yra ilgametė patirtis atstovaujant klientus priežiūros institucijose, suvaldant didelio masto duomenų saugumo pažeidimus, užtikrinant duomenų apsaugos reguliavimo atitiktį didelėse tarptautinėse įmonių grupėse, atstovaujant klientus ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat advokatė turi didelį įdirbį konsultuojant klientus tarptautiniuose sandoriuose, atstovaujant verslo subjektus ginčuose dėl klaidinančios reklamos, vartotojų teisių pažeidimų. Dėl subtilaus ir praktiško požiūrio į problemų sprendimą Asta yra vertinama klientų, kurių veikla apima lojalumo programas, darbuotojų stebėseną, pokalbių įrašymą, vaizdo stebėjimą, vaikų asmens duomenų tvarkymą dideliu mastu. Patirtis, įgyta konsultuojant klientus, veikiančius specialiuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip bankai, elektroninė prekyba, IT, viešbučių verslas, laisvalaikio paslaugos dideliam skaičiui vartotojų, kelia klientams pagrįstą pasitikėjimą dėl advokatės paslaugų kokybės.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Matas Malijonis

Matas Malijonis yra viešųjų pirkimų teisės ekspertas, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkas, turintis daugiau nei 6 metų patirtį konsultuojant klientus viešųjų pirkimų klausimais, atstovaujant viešųjų pirkimų ginčuose bei organizuojant ir vykdant didelės vertės viešojo sektoriaus pirkimus. Matas yra vienas iš Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentarų autorių. Teisininkas konsultuoja viešųjų pirkimų teisės klausimais, vertina ir rengia pirkimo dokumentus, pretenzijas, procesinius dokumentus ir atstovauja viešųjų pirkimų bylose bei kitose bylose, susijusiose su sutarčių pakeitimu, nutraukimu, kitais sutarties vykdymo metu kylančiais ginčais.
Mokymų archyvas
lector img

Mantas Mališauskas

Mantas Mališauskas - audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner vidaus mokesčių skyriaus vadovas. Manto specializacija: PVM ir akcizai, muitai, mokestiniai ginčai, mokesčių lengvatų taikymas, pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, įmonės mokestinis patikrinimas (angl. due-diligence) ir mokesčių peržiūra.
Mokymų archyvas
lector img

Laimonas Marcinkevicius

Dr. Laimonas Marcinkevičius yra teisininkas, sertifikuotas projektų vadybos ir rizikų valdymo profesionalas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegtis gerosios valdysenos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti atitikties, duomenų apsaugos ir privatumo bei pranešėjų apsaugos programas. Turi daugiau kaip 25 metus patirties. Skaito pranešimus ir veda vidaus mokymus organizacijoms rizikų bei atitikties valdymo, konfidencialios informacijos apsaugos, duomenų ir pranešėjų apsaugos temomis. Kuria lawtech, atitikties ir duomenų apsaugos įrankius, padedančius optimizuoti atitikties procesus. Sukurta inovatyvi paslauga Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW 2020-aisiais antrus metus iš eilės laimėjo apdovanojimą „Metų teisės paslauga“.
Mokymų archyvas
lector img

Edgaras Margevičius

Edgaras Margevičius - naujos kartos verslo advokatų kontoros „Prevence“ įkūrėjas ir advokatas. Šiuo metu Edgaras specializuojasi įmonių susijungimų ir įsigijimų (M&A), rizikos ir privataus kapitalo, konkurencijos ir įmonių teisės, verslo ir startuolių strateginių patarimų srityse.
Mokymų archyvas
lector img

Laimonas Markauskas

Laimonas Markauskas - Advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm partneris. Nuo 2004 m. dėsto Mykolo Romerio universitete, Konstitucinės teisės katedroje. Taip pat nuo 2005 m. skaito paskaitas rinkodaros teisinių aspektų tema ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vadybos magistrantūros vadovams. Skelbia mokslinius ir praktinius straipsnius įmonių teisės ir reklamos teisinio reglamentavimo temomis įvairioje mokslinėje ir verslininkams skirtoje periodinėje spaudoje. Nuolatos skaito pranešimus mokslinėse ir praktinėse konferencijose.
Mokymų archyvas
lector img

Donata Markevičienė

Donata Markevičienė yra ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, turinti didesnę nei 15 metų teisinio darbo patirtį. Donata specializuojasi bei didžiausią patirtį turi komercinės teisės ir atstovavimo teismuose, statybos teisės, nesąžiningos konkurencijos srityse. Donata teikia konsultacijas užsakovams ir rangovams iš privatinių statybos rangos teisinių santykių kylančiuose ginčuose, susijusiuose su atliktų statybos darbų trūkumais/defektais, sėkmingai atstovauja klientų interesams šio pobūdžio teisminiuose ginčuose. Pagrindinės praktikos sritys: teisminiai statybos rangos ginčai; ikiteisminis ginčų sprendimas; ginčai dėl žalos; ginčai kylantys iš sutartinių teisinių santykių; nesąžininga konkurencija.
lector img

Edgaras Markevičius

Edgaras Markevičius yra Vilniaus Universiteto viešųjų pirkimų skyriaus vadovas, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų teisininkas. Jis turi ilgametę patirtį organizuojant ir valdant viešųjų pirkimų procesus perkančiosiose organizacijose bei atstovauja jų interesams viešųjų pirkimų ginčuose teismuose.
Mokymų archyvas
lector img

Aida Martinkėnienė

Aida Martinkėnienė jau 22 metus vykdo antikorupcinę veiklą. LR specialiųjų tyrimų tarnyboje praleido 16 metų. Tai neįkainojama patirtis tolesniems darbams. Dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir diegė antikorupcines programas švietimo sistemoje, valstybės tarnyboje Lietuvoje, Lenkijoje, Kirgizijoje, Bulgarijoje. Turi daugiau nei 500 valandų nacionalinių ir tarptautinių antikorupcinių mokymų vedimo patirties. Dvejus metus dirbo Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Antikorupcijos skyriaus vedėja. Nuo 2019 m. dirba VUL Santaros klinikų Korupcijos prevencijos grupės vadove. Tai puikus darbas, kur savo įgytas žinias galima pritaikyti realybėje. Aidos tikslas darbe – ne bausti, o padėti, keisti požiūrį, ypač pacientų į medikų darbą. Juk mediko profesija yra viena iš sunkiausių.
Mokymų archyvas
lector img

Eglė Masalskienė

Eglė Masalskienė – psichologė, lektorė, dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) instruktorė, turi ilgametę suaugusiųjų mokymo patirtį, konsultuoja individualiai. Eglė yra baigusi psichologijos studijas Vilniaus universitete, vėliau mokėsi kognityvinės elgesio terapijos (KET). LSMU baigė podiplominių studijų kursą, skirtą įsisąmoninimu grįstų metodų taikymui, ir dėmesingo įsisąmoninimo mokytojų ruošimo programą. Eglė yra Įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė nuo pat šios asociacijos veiklos pradžios. Ekspertinės sritys: streso valdymas, emocinio atsparumo stiprinimas, į dialogą orientuoto bendravimo lavinimas.
Mokymų archyvas
lector img

Rita Masionė

Rita Masionė turi sukaupusi 10 m. diplomatinio protokolo praktinės patirties ir iš viso 18 m. profesinę patirtį dirbdama privačiame versle, akademinėje bendruomenėje bei užsienio diplomatinėse atstovybėse šalia stiprių asmenybių daugiakultūrėje aplinkoje. Taip pat turi praktinės patirties dirbant su organizacijos kultūros, bendruomenės / komandos organizacijoje puoselėjimo projektais bei mokymų vedimo praktikos. Profesinio domėjimosi sritys: profesinė savirealizacija ir vidinė motyvacija; diplomatinis protokolas ir socialinis etiketas; asmens ir organizacijos dalykinis įvaizdis; dalykinė komunikacija; įvairovė ir įtrauktis darbo vietoje; bendruomenės kūrimas ir palaikymas organizacijoje.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Kristina Matvejenkaitė

Kristina Matvejenkaitė - advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė, advokatė. Kristina teisės srityje dirba nuo 2005 m. ir jau 9 metus specializuojasi nekilnojamojo turto teisės srityje klausimais, susijusiais su teritorijų planavimu, statinių projektavimu bei statyba, konsultuojant klientus tiek dėl galimybės vystyti įvairius nekilnojamojo turto projektus, tiek atstovaujant ir parengiant sandorius bei kitus teisinius dokumentus projektų įgyvendinimo stadijoje, įskaitant ir atstovavimą teisminiuose procesuose. Kristina taip pat aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, teisėkūros procese, nuolat rengia mokymus ir seminarus aktualiais architektūros, statybos teisės ir susijusiais privačių asmenų teisių apsaugos, interesų derinimo, aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo apsaugos klausimais.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Vilius Mačiulaitis

ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje ILAW LEXTAL V. Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis – nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis yra vienas iš naujojo Darbo kodekso komentaro autorių, taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V. Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse. Tarptautinių teisės žinynų „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ reitinguose advokatas dr. Vilius Mačiulaitis išskirtas kaip darbo teisės ekspertas.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Vaidas Mašidlauskas

Vaidas Mašidlauskas – Lietuvos ir Vokietijos UAB Tuvlita Mokymo turinio ekspertas. Ekspertinė sritis: darbuotojų sauga ir sveikata (DSS), radiacinė sauga, fizinė sauga, civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir elektrosauga. Darbo „Ericsson“ ir „YIT Technika“ metu įgyta praktinė patirtis susijusi su IT ir elektros tiekimo sistemų montavimu bei aptarnavimu. Pasisemta patirties DSS sistemos srityje Švedijoje ir Danijoje. 10+ metų vadovavimas vykdančiam darbus aukštyje ir aukštalipių darbus skyriui. ISO 14001, OHSAS 18001 ir ISO 9001 diegimo įmonėje organizavimo patirtis.
Mokymų archyvas
lector img

Aistė Mažeikienė

Aistė Mažeikienė - organizacijų psichologė, verslo praktikė, turinti 23 metų aktyvaus praktinių įgūdžių mokymo patirtį. Aistė taip pat yra parašiusi vadovėlį „Verslo derybos“ (VGTU, 2011 m.) ir eilę populiarių straipsnių Lietuvos bei užsienio verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, kuria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Edvinas Meškys

Edvinas Meškys - advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ advokatas, ekspertas ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentas. Dr. Edvinas Meškys yra ekspertas, turintis patirties verslo reguliavimo teisės srityje, įskaitant įvairių paslaugų sutarčių, įstatymų projektų dėl energetikos, bioetikos, farmacijos ir kitų teisinių dokumentų rengimo patirtį. Edvinas taip pat turi sukaupęs ilgalaikės patirties sudėtinguose gyvybės mokslų, maisto, gėrimų ir tabako, draudimo, nekilnojamojo turto, reklamos ir pramogų, IT, ES ir nacionalinės verslo ir konkurencijos teisės srityse. Šią patirtį Edvinas sukaupė kelerius pastaruosius metus dirbdamas kaip konsultuojantis ir įmonės teisininkas vienoje didžiausių farmacijos įmonių pasaulyje.
Mokymų archyvas
lector img

Astrida Miceikienė

Prof. dr. Astrida Miceikienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais ir LEADER metodo įgyvendinimo klausimais, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantų profesinių žinių patikrinimo narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių tęstinio mokymo ekspertų Ekonomikos, vadybos ir apskaitos grupės narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo tarybos narė. Nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Neringa Mickevičiūtė

Neringa Mickevičiūtė yra Ellex asocijuotoji partnerė, kurios ilgametė profesinė patirtis apima pinigų plovimo rizikos valdymo (angl. anti money laundering, AML), tarptautinių sankcijų reglamentavimo, kovos su korupcija ir finansinių nusikaltimų prevencijos sritis. Ji yra sertifikuota pinigų plovimo prevencijos ir AML audito specialistė (CAMS-Audit), sukaupusi praktinę pinigų plovimo rizikų valdymo patirtį ir dirbanti su verslo klientais bei finansinėmis institucijomis. Neringa nuolat konsultuoja finansų įstaigas Lietuvoje bei užsienyje dėl AML vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų tinkamumo, visos įmonės rizikos vertinimo, tikslinių priežiūros patikrinimų. Asocijuotoji partnerė taip pat padeda užtikrinti, kad naujos mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir klientai, norintys gauti specializuotas banko licencijas, laikytųsi reikalavimų. Neringa veda specializuotus mokymus klientams įvairiais atitikties ir rizikos valdymo klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Aistė Mikočiūnienė

Aistė Mikočiūnienė turi daugiau nei 10 metų patirtį Lietuvos ir ES teisės aktų teisėkūros, praktinio taikymo ir teisminio bylinėjimosi srityse. Teisininkė yra sukaupusi gilias ekspertines žinias ir praktinę patirtį viešųjų pirkimų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais, dalyvavusi rengiant ir derinant daugybę Lietuvos ir ES teisės aktų projektų, juos svarstant atsakingose institucijose. Aistė taip pat atstovauja klientų interesams Europos Komisijos pažeidimo procedūrose ir nemažai Lietuvos bei ES teismuose nagrinėjamų bylų, ypatingą dėmesį skiria viešųjų pirkimų srities ginčams. Tarp jos profesinių privalumų – ryšys su klientais, maksimaliai įsigilinant į atvejį, taip pat gebėjimas greitai reaguoti bei pasiūlyti kompleksinius bei inovatyvius sprendimus.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Alex Mizzi

Advokatė (Jungtinė Karalystė).
lector img

Danguolė Morkūnienė

Danguolė Morkūnienė - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja.
Artimiausi mokymai
lector img

Jolanta Motuzaitė

Jolanta Motuzaitė 2012 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Jolanta turi 8 m. patirtį viešųjų pirkimų srityje organizuojant ir valdant viešųjų pirkimų procesus vienose didžiausių perkančiųjų organizacijų, atliekant viešųjų pirkimų patikrinimus perkančiosiose organizacijose, dalyvaujant derybose, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų viešuosius pirkimus, vykdant didelės vertės viešojo sektoriaus pirkimus bei būnant viešojo pirkimo komisijos pirmininke. Konsultuoja verslo subjektus bei perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų klausimais.
lector img

Giedrius Murauskas

Giedrius Murauskas - advokatų profesinės bendrijos NOOR legal vadovaujantis partneris. Giedrius jau 20 metų atstovauja klientus statybų, projektavimo, vadovų atsakomybės ir nemokumo ginčuose bei arbitražo bylose, turi sukaupęs nemažą probleminių paskolų valdymo patirtį. Teisės magistro laipsnį Giedrius įgijo Vilniaus universitete (VU), vėliau žinias gilino VU Vokietijos teisės centre, Vokietijos Hageno universitete (mediacijos magistras), IBA bei Anglijos ir Velso teisės kolegijoje (tarptautinis arbitražo teisės praktikos diplomas, JAV Duko universitete (pagrindimo ir argumentavimo kursai), JAV Mičigano universitete (finansų kursai), JAV Pensilvanijos universitete (finansų apskaitos kursai). Svarbiausi profesiniai pasiekimai: tarptautiniai žinynai Legal 500 ir Chambers & Partners pripažįsta Giedrių vienu geriausių teisininkų Lietuvos ginčų sprendimo rinkoje. Giedrius yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras.
Mokymų archyvas
lector img

Sergejus Muravjovas

Sergejus Muravjovas yra „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas. Sergejus vadovauja TILS nuo 2008 m. Jis yra „Baltosios bangos“ iniciatyvos tarybos narys, „Žinių radijo“ patariamosios tarybos narys bei Vilniaus m. Centro poliklinikos ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės stebėtojų tarybų narys, RSVA Garbės teismo narys. Sergejus taip pat dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Jis baigė magistro studijas Leideno universitete, bakalauro studijas Utrechto universitete ir Vilniaus universitete.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Svetlana Naumčik

ILAW LEXTAL asocijuota partnerė Svetlana Naumčik specializuojasi migracijos, darbo, įmonių, sutarčių teisės srityse, atstovauja Klientų interesams skolų išieškojimo, bankroto bylose bei sprendžiant teisinius ginčus. Svetlana Naumčik turi sukaupusi didelę patirtį užsieniečių įdarbinimo klausimais, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo srityse. Svetlana Naumčik konsultuoja, parengia dokumentus bei padeda gauti: leidimus dirbti, leidimus laikinai gyventi, leidimus nuolat gyventi; mėlynąsias korteles aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių; rengia ir registruoja Darbo biržoje darbo sutartis, sudarytas su užsieniečiais; konsultuoja dėl užsieniečių, įdarbintų Lietuvoje, darbo sąlygų keitimo; konsultuoja dėl Lietuvoje įdarbintų užsieniečių komandiravimo į ES valstybes galimybių; konsultuoja užsieniečius, įdarbintus Lietuvoje, šeimos susijungimo klausimais; nuolat konsultuoja ir veda mokymus imigracijos reformos Lietuvoje teisiniais klausimais (dėl naujų Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatų taikymo).
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Agnė Nausėdė

Agnė Nausėdė - MODUS grupės duomenų apsaugos pareigūnė, sertifikuota CIPP/E, CIPM, FIP ekspertė.
Artimiausi mokymai
lector img

Vytautas Nekrošius

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys – civilinis procesas, romėnų teisė, notariatas. Profesorius yra daugelio mokslinių publikacijų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius, vadovėlių „Romėnų teisė“, „Civilinio proceso teisė“ bendraautoris bei Civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris. Vytautas Nekrošius aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime bei įstatymų leidyboje, skaito pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Šarūnas Neniškis

Šarūnas Neniškis - advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotasis teisininkas. Šarūnas teisine praktika užsiima nuo 2010 m., konsultuodamas didžiausias Lietuvos ir užsienio įmones bei viešuosius subjektus sudėtingais teisiniais viešųjų pirkimų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais. Ankstesnė advokato patirtis nekilnojamojo turto, statybos, infrastruktūros objektų plėtros bei energetikos teisės srityse, leidžia lengvai perprasti klientų verslo procesus ir tuo pasiūlyti kompleksinius, apgalvotus ir operatyviai įgyvendinamus sprendimus. Šarūnas taip pat atstovauja perkančiųjų organizacijų bei tiekėjų interesams viešųjų pirkimų ginčuose, nagrinėjamuose visų instancijų nacionaliniuose teismuose. Dėl specializuotos patirties ir betarpiško bendravimo su įvairų sričių specialistais, advokatas dažnai yra kviečiamas dalintis patirtimi viešųjų pirkimų renginiuose ar klientams skirtuose mokymuose.
Mokymų archyvas
lector img

Irmantas Norkus

Dr. Irmantas Norkus yra COBALT Lietuvos biuro vadovaujantis partneris, advokatas, turintis daugiau kaip 20 metų patirtį privataus ir viešojo sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų, konkurencijos, bankininkystės ir finansų teisės srityse. Per savo karjerą dr. Norkus vadovavo daugeliui išskirtinių tarptautinių ir vietos sandorių bei projektų, taip pat atstovavo vienose sudėtingiausių pastarojo meto konkurencijos bylų. Jis atstovauja gerai žinomų verslo klientų, investicinių fondų, emitentų, finansų įstaigų ir profesionalių investuotojų grupei. Dr. I. Norkus yra pripažįstamas vienu iš pirmaujančių teisininkų savo praktikos srityje, yra rekomenduojamas nepriklausomų teisės žinynų „Chambers Global“, „Chambers“, „IFLR 1000“, „PLC Which Lawyer“, „Legal 500“ ir kt. I. Norkui Vilniaus universitete buvo suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis.
Mokymų archyvas
lector img

Greta Norkutė

Greta Norkutė – verslo teisės advokatų kontoros TRINITI JUREX advokato padėjėja, viešųjų pirkimų praktikos grupės teisininkė. Greta teikia teisines konsultacijas tiek tiekėjams, siekiant padėti pasiruošti dalyvauti konkrečiame viešajame pirkime (nuo konsultacijų iki konkrečių dokumentų suruošimo), tiek ir perkančiosioms organizacijoms, vykdant viešuosius pirkimus, sprendžiant ginčus tarp tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų visais viešųjų pirkimų bei viešojo pirkimo sutarčių vykdymo klausimais. Įgytos žinios bei praktika viešųjų pirkimų srityje Gretai leidžia identifikuoti galimas kilti grėsmes dar viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu, pasiūlyti klientui efektyviausius situacijų sprendimų variantus, padedančius išvengti ateityje galinčių kilti ginčų.
Mokymų archyvas
lector img

Miroslav Nosevič

Miroslavas Nosevič – advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partneris, Verslo bylinėjimosi pogrupio vadovas, praktikuojantis advokatas. Miroslavas Nosevič turi daugiau kaip 20 metų teisminių ginčų ir tarptautinio arbitražo patirtį. Jo specializacija – tarptautinis bylinėjimasis, visų pirma, bankininkystės ir finansų, taip pat nekilnojamojo turto sričių ginčai, teismų ir arbitražo sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Advokatas Miroslavas Nosevič taip pat veikia kaip arbitras ir teisinis patarėjas tarptautiniuose ir vidaus arbitražuose pagal ICC, SCC, UNCITRAL ad hoc ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo taisykles. Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras. Be to, Miroslavas Nosevič atstovavo Lietuvos Respublikai UNCITRAL sesijose ir jis yra Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus rengiančių darbo grupių narys. Advokatas taip pat kaip pranešėjas aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose ir konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, rengia straipsnius ir publikacijas įvairiomis teisės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Andrejus Novikovas

Advokatas prof. dr. Andrejus Novikovas teisine praktika verčiasi nuo 2012 m. Advokatas nuo 1998 m. vykdo mokslinę, pedagoginę veiklą, šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto docentas. Nuolat veda seminarus ir skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje bei užsienyje įvairiomis administracinės teisės temomis. Lektorius taip pat dalyvauja teisės ir kitų norminių aktų ekspertizių procesuose bei teikia išvadas ir rekomendacijas, reguliariai skelbia mokslines publikacijas ir straipsnius administracinės teisės klausimais.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Dr. Oliver Bertram

Dr. Oliver Bertram - Vokietijos advokatų kontoros Taylor Wessing partneris, advokatas.
Mokymų archyvas
lector img

Inga Pališkienė

Inga Pališkienė - advokatų kontoros NOOR patarėja, advokatė. Inga dirba darbo teisės ir migracijos grupėse, specializuojasi įmonių teisės, nekilnojamojo turto ir draudimo teisės klausimais, ypatingą dėmesį skiriant darbo teisės sričiai. Ji yra atstovavusi klientams akcininkų ginčuose, nekilnojamojo turto ginčuose, svarbiose darbo, valstybės tarnybos bei nesąžiningos konkurencijos bylose. Inga konsultuoja klientus užsieniečių įdarbinimo ir migracijos klausimais. Ji turi patirties asmens duomenų apsaugos srityje, teikia konsultacijas dėl atitikties ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete.
Mokymų archyvas
lector img

Vaida Palubinskaitė

Vaida Palubinskaitė yra sukaupusi 12 metų darbo patirtį bankiniame ir kredito unijų sektoriuose. 7 metų darbo patirtis įgyta AB Ūkio banke, pradedant nuo klientų aptarnavimo, pereinant prie juridinių asmenų finansinės analizės ir kredito rizikos vertinimo, taip pat analitinio darbo, vertinant paskolų portfelio kokybę, teikiant siūlymus dėl kredito rizikos valdymo. 4 metų darbo patirtis įgyta Lietuvos centrinėje kredito unijoje dirbant kredito rizikos vertinimo ir valdymo metodikų rengimo ir kūrimo srityse. Vaida veda mokymus finansinės analizės, kredito rizikos vertinimo klausimais. Eidama Kauno regiono kredito unijos administracijos vadovo pareigas Vaida organizavo kredito unijos veiklą bei tinkamą veiklos vykdymą. Vaida Palubinskaitė noriai dalijasi įgytomis žiniomis, kompetencijomis bei praktine patirtimi finansinės analizės bei kredito rizikos vertinimo ir valdymo srityse.
Mokymų archyvas
lector img

Rimgaudas Pazniokas

Rimgaudas Pazniokas – UAB „Audifina“ partneris. Atviras Rimgaudo požiūris į pokyčius, nuolatinė inovatyvių sprendimų paieška ir siekis tobulėti padėjo sukaupti didelį žinių bagažą skirtingose verslo srityse per pastaruosius 13 metų. Europos Komisijos reglamentu (2019/815) nustačius vieną elektroninio ataskaitų teikimo formatą ES reguliuojamų rinkų emitentams, 2020 m. R. Pazniokas užmezgė partnerystę su AMANA Consulting GmbH ir UAB „Audifina“ tapo įgaliota vokiečių programinės įrangos platintoja Baltijos šalims. Klientams siūlomi įrankiai leidžia rengti naujojo formato ataskaitas, pagal reikalavimus teikiant tiek finansinius, tiek ir su tvarumo ataskaitomis susijusius duomenis. Per pastaruosius 2 metus Rimgaudas sukaupė didžiulę patirtį rengiant ataskaitas XHTML formatu, o UAB „Audifina“ tapo viena iš stipriausių šios srities lyderių Baltijos šalyse.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img
lector img
lector img

Neringa Petrauskaitė

Neringa Petrauskaitė - „We Are Marketing“ partnerė, strategė.
Mokymų archyvas
lector img

Aras Petrevičius

Aras Petrevičius – darbo ir migracijos teisės specialistas.
lector img

Renata Petrylaitė

Advokatė Renata Petrylaitė nuo 2003 metų dirba teisinį darbą, nuo 2009 metų užsiima privačia advokatės praktika ir teikia teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Specializuojasi statybų, bendrovių, verslo, sutarčių teisės srityse; teikia teisines paslaugas statybinėms kompanijoms. Veda mokymus įvairiomis teisinėmis temomis (statybos ir nekilnojamojo turto, sutarčių, civilinės atsakomybės, prievolių vykdymo ir užtikrinimo), dėstė Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakultete (šeimos teisės kursas, magistrinių darbų vadovė, Teisės fakulteto studentų buvo išrinkta geriausia dėstytoja 2010 metais), VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (komercinės teisės kursas).
Mokymų archyvas
lector img

Laimonas Pivoras

Laimonas Pivoras - advokatų profesinės bendrijos „Iustum” partneris, advokatas. Laimono Pivoro praktikos sritys: energetika, statybų teisė, nekilnojamasis turtas, darbo teisė, prievolių teisė, finansų teisė, bankroto teisė.
Mokymų archyvas
lector img

Evaldas Pocevičius

Evaldas Pocevičius – advokatų profesinės bendrijos TRINITI JUREX advokatas, arbitražo ir tarptautinio bylinėjimosi praktikos vadovas. Per daugiau nei 10 metų praktinio darbo Evaldui teko atstovauti klientams įvairiuose teisiniuose ginčuose, taip pat padėti klientams pasirengti spręsti ginčus bei užtikrinti gauto teismo sprendimo įvykdymą Lietuvoje bei užsienyje. Evaldas yra sukaupęs daugiametę patirtį valdant sudėtingus teisinius ginčus Lietuvoje ir užsienio jurisdikcijose, taip pat atstovaujant klientams nacionalinėse bei tarptautinėse arbitražo institucijose, todėl gali dalintis šia patirtimi su klientais ir mokymų dalyviais bei taip padėti planuoti ginčus ir jų išvengti.
Mokymų archyvas
lector img

Christina Poth

Christina Poth - Vokietijos advokatų kontoros Taylor Wessing teisininkė.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Eugenijus Pučekas

Eugenijus Pučekas – organizacijų veiklos procesų efektyvumo didinimo specialistas. Jo 15 metų profesinė patirtis apima darbą su daugiau nei 50 Lietuvos bei užsienio įmonių, kur savo profesines žinias bei įgūdžius taikė kaip procesų auditorius, analitikas, kūrėjas, procesų optimizavimo specialistas, pokyčių komandos lyderis bei darbuotojų veiklos efektyvumo treneris. Eugenijus yra tarptautinį sertifikatą turintis LEAN ir TOC praktikas.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Audrius Pėstininkas

Audrius Pėstininkas yra baudžiamosios teisės ir administracinių teisės pažeidimų bylų specialistas, taip pat specializuojasi asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. Prieš prisjungdamas prie ILAW LEXTAL, 12 metų Audrius Pėstininkas ėjo prokuroro pareigas Vilniaus apygardos, Klaipėdos apygardos ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrose. Vertingos patirties administracinių teisės pažeidimų bylose Audrius įgijo dirbamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. 2008 - 2013 metais Vilniaus apygardos prokuratūroje Audrius Pėstininkas kuravo ekonomines ir finansines baudžiamąsias bylas, tačiau per savo 12 metų prokuroro karjerą Audrius dirbo su visų kategorijų baudžiamosiomis bylomis bei įgijo patirties visose baudžiamojo proceso stadijose: nuo ikiteisminio tyrimo inicijavimo iki kasacinio proceso.
Mokymų archyvas
lector img

Audrius Radišauskas

Audrius Radišauskas yra finansų rinkos konsultantas, sukaupęs daugiau nei 15 metų vadovavimo patirties bankuose, paslaugų centruose bei strateginiuose rizikos ir IT projektuose Lietuvoje ir Skandinavijoje (SEB, Western Union, Danske Bank). Audrius įdiegė Pažangaus operacinės rizikos valdymo metodą SEB banke bei gavo tam skirtą Lietuvos banko licenciją, taip pat sėkmingai įgyvendino pinigų plovimo ir prevencijos, klientų patirties, rizikos bei kokybės valdymo projektus. Pastaruoju metu Audrius dirba finansinių technologijų (fintech) srityje bei padeda finansinėms įstaigoms licencijavimo bei rizikos valdymo srityse, konsultuoja valdybos bei stebėtojų tarybos narius rizikos valdymo klausimais. Audrius įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį JAV.
Mokymų archyvas
lector img
lector img
lector img

Neli Rambynienė

Neli Rambynienė turi ilgametę patirtį dokumentų valdymo srityje, nuo 2007 m. skaito paskaitas ir veda seminarus dokumentų valdymo klausimais.
lector img

Deivydas Razminas

Deivydas Razminas patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje sukaupė skirtinguose finansų sektoriuose. Įgyta įvairių sektorių patirtis leidžia efektyviai dirbti tiek su tradiciniais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją apimančiais iššūkiais, tiek su naujausių technologijų keliamomis inovatyvių finansinių nusikaltimų rizikomis. Deivydas yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas specialistas, taip pat Bazelio priežiūros instituto sertifikuotas virtualaus turto reguliacinės atitikties specialistas.
Artimiausi mokymai
lector img
lector img

Dovilė Ruplienė

Dr. Dovilė Ruplienė – Vilniaus universiteto dėstytoja, sukaupusi praktinę patirtį dirbdama Šiaulių universiteto vyriausiąja ekonomiste bei vykdydama mokslinius tyrimus viešųjų finansų naudojimo srityje. Pagrindinės lektorės praktikos sritys – viešojo sektoriaus finansai, biudžetų planavimas, ekonominė analizė. Lektorė turi daug praktinės patirties sudarant biudžetus ir sąmatas viešajame sektoriuje. Nuolat pagal naujausias tendencijas ir reikalavimus atlieka biudžetinių įstaigų veiklos ir finansinių rezultatų analizę, taip pat finansinių rodiklių skaičiavimus ir vertinimą rengiant viešojo sektoriaus biudžetus.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Darius Rupšlaukis

Darius Rupšlaukis - derybų ir pardavimų treneris. Savo patirtį sukaupė dirbdamas turizmo versle Lietuvoje, Sankt Peterburge ir Maskvoje. Taip pat viešbučių bei konsultacijų versle. Derybomis domėjosi nuo paauglystės, vėliau sėmėsi žinių iš protingų knygų (R. Fisher, R. Ury) ir seminarų. Dariaus principas yra: „Žmogus turi mokėti vairuoti automobilį, bei išmanyti kelių eismo taisykles“. Nuo 1999 m. treniruoja pardavimų ir derybų įgūdžius seminaruose, bei individualiai. Padeda formuoti pardavimų strategijas. Padeda pasiruošti deryboms su sudėtingais partneriais. Moko kliento aptarnavimo standartų, padeda juos kurti ir įgyvendinti.
Mokymų archyvas
lector img

Dainius Rutkauskas

Dainius Rutkauskas - praktikas, daugiau nei 20 metų besitobulinantis komunikacijos ir pardavimų srityje, pastaruoju metu dirbantis kaip laisvai samdomas ekspertas ir lektorius. Pasiekimų sąraše – dalyvavimas naujų pardavimo skyrių, skambučių centrų atidaryme, dešimtys vidinių ir išorinių seminarų pardavimų tema tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai specialistas, pats perėjęs visus etapus – nuo pardavėjo skambučių centre iki regiono pardavimų atstovo, o vėliau ir įmonės vadovo, kuravusio didžiausius tiekimo ir pardavimo kontraktus. Patirtis kaupta Lenkijos, Airijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos rinkose. Dainiaus Rutkausko seminarai pasižymi lengvu stiliumi, tinkama humoro ir saviironijos doze, tai tikrai charizmatiškas lektorius, gebantis parodyti žinomas tiesas kiek kitokiu kampu, pasidalinti konkrečiomis įžvalgomis ir duoti praktinių patarimų.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Janina Sabaitė-Melnikovienė

Janina Sabaitė-Melnikovienė – organizacinio koučingo specialistė (ICF Workplace coaching, ICU, ICTA), streso valdymo ir karjeros konsultantė, dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) mokytoja / instruktorė, organizacijų komunikacijos (vidinė komunikacija, krizių valdymas, darbdavio įvaizdis ir darbuotojų gerovė) konsultantė ir mokymų lektorė, Žmogaus psichologijos instituto partnerė.
Artimiausi mokymai
lector img

Vilma Sabaliauskienė

ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Vilma Sabaliauskienė turi 15 metų patirtį aplinkosaugos teisės srityje, konsultuojant gamintojus, importuotojus, atliekų tvarkytojus ir suinteresuotą visuomenę. Advokatė atstovauja teisminiuose ginčuose dėl žalos aplinkai, administracinių aktų ir nuobaudų, viešųjų sutarčių ir kt. Advokatė prisideda ir dalyvauja darbo grupėse rengiant aplinkosaugos teisės aktus, taip pat veda mokymus teismų sistemos įstaigoms bei kontroliuojančioms institucijoms. V. Sabaliauskienės patirtis padeda socialiai atsakingiems verslams, ateinantiems užsienio investuotojams pereiti prie žiedinės ekonomikos reikalavimų, užtikrinant galiojančius imperatyvius reikalavimus. Pagrindinės advokatės Vilmos Sabaliauskienės praktikos sritys yra aplinkosaugos teisė, viešųjų pirkimų teisė, pervežimų teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė, konkurencijos teisė bei atstovavimas teisme. Aplinkosaugos kompetencijų sritys: gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimo praktika gamintojui bei importuotojui; taršos mokesčių reguliavimas; aplinkosaugos apsaugos kontrole bei ginčai; planuojamos ūkinės veiklos aplinkosauginiai reikalavimai ; žalos aplinkai atlyginimas; atliekų tvarkymo planavimas ir sutartys.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Milda Sabienė

Milda Sabienė - verslo psichologė, vidinių transformacijų pokalbių ekspertė. Lektorė baigė sociologijos studijas Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete ir toliau tęsia psichologijos studijas Lietuvoje ir JAV. Milda yra profesionali koučerė, konsteliatorė, regresologė, sertifikuota NLP ir ThetaHealing® praktikė. Mokymų trenerė išleido knygą “7 Visatos dėsniai” bei asmeninio tobulėjimo knygą “PLANUOKIS”.
Mokymų archyvas
lector img

Mykolas Sadauskas

Mykolas Sadauskas – verslo advokatų kontoros Magnusson asocijuotas teisininkas. Magnusson profesionalų komanda teikia paslaugas įvairiose verslo teisės, ginčų sprendimo bei kitose srityse. Mykolas Sadauskas yra įgijęs ilgą teisinio darbo aplinkos apsaugos institucijose patirtį bei konsultavęs prižiūrimas įmones visais aplinkos apsaugos klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Justas Sakavičius

Dr. Justas Sakavičius – advokatas, nemokumo administratorius, sukaupęs virš 15 metų patirtį teisiniame darbe. Pagrindinės specializacijos sritys – skolų išieškojimas, bylinėjimasis, nemokumo teisė. Justas nuo 2018 metų eina valdybos nario pareigas Šeimos kredito unijoje ir yra atsakingas už teisinę ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis. Justas 2007-2017 metais dėstė Mykolo Riomerio universitete, o 2011 metais įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį.
Mokymų archyvas
lector img

Karolis Semėnas

Karolis Semėnas yra Leinonen Lietuva mokesčių konsultantas. Karolis dirbo VMI Mokesčių informacijos centre bei Ernst & Young profesinių paslaugų bendrovėje. Karolis yra sukaupęs ilgametę patirtį konsultuojant Lietuvos ir užsienio įmones netiesioginių mokesčių klausimais, pagrindinį dėmesį skiriant PVM.
Mokymų archyvas
lector img

Gabija Senkutė

Gabija Senkutė - „People Link“ vyresnioji konsultantė.
Mokymų archyvas
lector img

Jovita Siniauskienė

Jovita Siniauskienė turi ilgametę praktinę darbo patirtį finansų valdymo srityje. Ji yra dirbusi finansų, ekonomikos direktore privataus ir valstybinio kapitalo įvairaus dydžio bei skirtingų veiklų įmonių grupėse daugiau nei 20 metų. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija nuo 2004 metų. Vilniaus universiteto Matematikos fakultete įgijo matematikos – funkcijų analizės specialybę.
Artimiausi mokymai
lector img

Edvardas Sinkevičius

Edvardas Sinkevičius - buvęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, turintis 10 metų dėstymo universitete patirtį, nuo 1999 m. praktikuojantis advokatas, šiuo metu advokatų kontoros BSP LEGAL (Sinkevičius ir Partneriai) partneris. Nuo 2002 m. veda mokymus teisėjams Lietuvos teisėjų mokymo centre. Dr. Edvardas Sinkevičius specializuojasi tokiose srityse kaip nacionalinė ir tarptautinė transporto teisė, draudimas, muitinės teisė, ekonominiai teisės pažeidimai ir nusikaltimai, bendrieji verslo ir administracinės teisės klausimai. Advokatas nuolat publikuoja straipsnius transporto bei kitomis teisinėmis temomis.
Mokymų archyvas
lector img

André Sittartz

André Sittartz - Vokietijos konsultacijų kompanijos SHWP teisininkas.
lector img

Andrius Smaliukas

Andrius Smaliukas - advokatų kontoros „Milašauskas, Martinkutė, Smaliukas ir partneriai“ advokatas.
Mokymų archyvas
lector img

Karolis Smaliukas

Karolis Smaliukas yra TGS Baltic partneris ir advokatas. Karolis aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime svarstant ir priimant VPĮ ir PĮ. Advokatas yra publikacijų ir leidinių viešųjų pirkimų klausimais autorius (bendraautorius). Karolis atstovauja klientams nagrinėjant viešųjų pirkimų civilines ir administracines bylas visų instancijų nacionaliniuose teismuose, konsultuoja Lietuvos ir užsienio privačius klientus bei perkančiąsias organizacijas viešųjų, iki prekybinių pirkimų, viešosios ir privačios partnerystės bei koncesijų vykdymo klausimais. Advokatas taip pat atstovauja klientams ginčuose, susijusiuose su Europos Sąjungos (ES) paramos/investicijų projektais, ES lėšų netinkamu panaudojimu ir finansinėmis pataisomis, viešojo pirkimo sutarčių vykdymu, konsultuoja institucijas ir privačius subjektus įgyvendinant projektus. Advokato patirtis aktuali ir naudinga tuo požiūriu, jog jis tiek atstovauja teisminiuose ginčuose, tiek turi svarbią pirkimo organizavimo, sąlygų rengimo patirtį, o taip pat ES lėšomis / investicijomis finansuojamų projektų teisminių ginčų patirtį, atstovaujant tiek įgyvendinančiąsias institucijas, tiek paramos gavėjus.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Liudas Smolskas

Liudas Smolskas 2012–2016 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų ir Europos Sąjungos departamentuose – buvo Europos Sąjungos transporto tarybos koordinatorius, taip pat atsakingas už kitus institucinius klausimus. 2016 m. prisijungė prie Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA, kurioje specializavosi derybų dėl Mobilumo paketo klausimais. Nuo 2019 m. pradėjo dirbti Tarptautiniame transporto ir logistikos aljanse – toliau koordinavo Mobilumo paketo ir kitus transporto politikos klausimus.
Mokymų archyvas
lector img

Deividas Soloveičik

Dr. Deividas Soloveičik – advokatų kontoros COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas. Advokatas atstovauja klientams nagrinėjant civilines ir administracines bylas visų instancijų nacionaliniuose teismuose ir arbitražuose, konsultuoja Lietuvos ir užsienio privačius klientus bei perkančiąsias organizacijas, įskaitant Europos Sąjungos Komisiją, viešųjų ir ikiprekybinių pirkimų klausimais. Soloveičik konsultuoja klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos (ES) lėšų netinkamu panaudojimu ir finansinių korekcijų ES paramos gavėjams taikymu bei viešojo pirkimo sutarčių vykdymu. Advokatas specializuojasi rengiant viešojo sektoriaus klientų pirkimo tvarkas, pirkimų dokumentus, taip pat padeda klientams užtikrinti atitiktį viešojo pirkimo procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimams. D. Soloveičik taip pat specializuojasi viešojo ir privataus sektorių partnerystės (koncesijų) projektuose, rengia projektų teisinę struktūrą, atstovauja klientus derybose ir ruošia su tuo susijusius teisinius dokumentus. D. Soloveičik yra Vilniaus universiteto docentas, komercinės teisės tyrinėtojas, teisės publicistas, nuolat palaikantis glaudų bendradarbiavimą su pasaulinį pripažinimą pelniusiais viešųjų pirkimų akademinės bendruomenės nariais. Nuo 2011 m. jis yra Tarptautinio Arbitrų instituto (angl. Chartered Institute of Arbitrators), o nuo 2016 m. – taip pat Europos Komisijos (EK) iniciatyva kuriamo Inovatyvių viešųjų pirkimų (angl. European Assistance for Innovation Procurement – eafip initiative) ekspertų tinklo narys bei rekomenduojamas Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) arbitras.
Mokymų archyvas
lector img

Aistė Somkinė

Aistė Somkinė yra baigusi archyvistikos studijas Vilniaus universitete ir turi 10 metų darbo patirtį dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje. Lektorė dalyvauja rengiant dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, perdavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų. Nuo 2019 m. veda seminarus dokumentų (popierinių, elektroninių, įrašų, vaizdo ir (ar) garso) rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimais, taip pat teisės aktų rengimo mokymus, teikia konsultacijas dokumentų ir archyvų valdymo klausimais privataus bei viešojo sektorių įstaigoms.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Dalia Stakvilevičiūtė

Dalia Stakvilevičiūtė yra praktikuojanti advokatė ir „Magnusson“ kontoros Lietuvoje partnerė, besispecializuojanti nekilnojamojo turto ir viešųjų pirkimų teisėje. Per daugiau kaip 18 metų teisinio darbo praktiką Dalia sukaupė reikšmingą patirtį atstovaudama klientams teisminiuose ginčuose dėl žemės, teritorijų planavimo, projektavimo ir statybų, aplinkosaugos, viešųjų pirkimų, patardama Lietuvos ir užsienio klientams įvairiais nekilnojamojo turto vystymo bei kitais teisės klausimais. Prieš tapdama advokatūros nare Dalia dirbo Kauno apskrities viršininko administracijoje, vadovavo Teisės departamento Juridiniam skyriui ir sukaupė didelę praktinę patirtį, susijusią su nekilnojamojo turto ginčais.
Mokymų archyvas
lector img

Rimantas Stanevičius

Rimantas Stanevičius turi daugiau kaip 12 metų teisinio darbo patirties specializuojantis darbo bei įmonių teisėje, atstovaujant darbo ginčų bylose bei sprendžiant kitus darbo teisės klausimus. Šalia darbo teisės, jis taip pat konsultuoja bendrovių valdymo ir kitais korporatyviniais klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Danutė Stepanauskienė

Danutė Stepanauskienė - Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijo taikomosios matematikos specialybę, nuo 2004 m. dirba buhalterinį darbą biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu dirba vyriausiąja buhaltere. Danutė Stepanauskienė yra sukaupusi ilgametę patirtį programavimo, projektavimo, finansų valdymo, turto valdymo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos srityse. Lektorė nuo 2006 m. veda seminarus biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, turto ir finansų valdymo, finansų kontrolės, inventorizacijos, biudžeto ir finansinės atskaitomybės, apskaitos politikos, duomenų įkėlimo į VSAKIS temomis.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Ingrida Steponavičienė

ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, advokatė Ingrida Steponavičienė jau 19 metų specializuojasi mokesčių, daugiausia tiesioginių, ir įmonių teisės srityse. Mokesčių srityje – konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, įmonių grupių apmokestinimo, kovos su mokesčių vengimu, mokestine prasme neutralių reorganizavimų ir atskyrimų, tarptautinį elementą turinčių sandorių, nekilnojamojo turto ir kitų transakcijų apmokestinimo, mokesčių rezidavimo keitimo, akcininkų, valdybos narių ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų mokestinių prievolių, komandiruočių į užsienį ir darbuotojų nuomos Lietuvoje ir užsienyje mokesčių, socialinio draudimo ES (įskaitant A1 formas), akcijų opcionų ir kitų darbuotojų motyvavimo iniciatyvų mokestinių pasekmių, mokesčių rizikų valdymo ir kitais mokesčių klausimais. Įmonių teisės srityje – konsultuoja verslo pertvarkymų, susijungimų ir įsigijimų, opcionų, akcininkų sutarčių, vadovų, valdybos narių veiklos ir atsakomybės klausimais, atstovauja vedant akcininkų susirinkimus, sprendžiant akcininkų ginčus, padeda įforminti susijusius dokumentus. Pagrindinės verslo sritys: paslaugos, laikinasis įdarbinimas, nekilnojamasis turtas, statyba, transportas, farmacija.
Mokymų archyvas
lector img

Marius Tamošiūnas

Advokatas Marius Tamošiūnas - verslo ginčų advokatų kontoros JUREX partneris, bankroto ir restruktūrizavimo administratorius. M. Tamošiūnas yra praktikuojantis advokatas (nuo 2009 m.), bankroto ir restruktūrizavimo administratorius (nuo 2011 m.).
Mokymų archyvas
lector img

Daiva Tamulionienė

ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė Daiva Tamulionienė yra asmens duomenų teisės ekspertė. Daugiau nei per 15 darbo metų Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, vyresnioji teisininkė įgijo patirties įvairiose darbo pozicijose. Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje eidama vyriausiosios specialistės pareigas nagrinėdavo skundus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, atlikdavo asmens duomenų tvarkymo tikrinimus, atstovaudavo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai teismuose. Dirbdama Teisės skyriaus vyriausiąja specialiste teikdavo konsultacijas duomenų valdytojams, duomenų subjektams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, derindavo teisės aktų projektus. 2018 m. tapus Priežiūros skyriaus vedėja ir 2018 m. Europos Sąjungoje pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą vyresnioji teisininkė asmeniškai prisidėjo prie Lietuvos duomenų valdytojų informuotumo asmens duomenų apsaugos srityje didinimo, naujos praktikos formavimo, procedūrų ir priežiūrai vykdyti reikalingų dokumentų kūrimo. Tapusi Priežiūros skyriaus vadove vyresnioji teisininkė kiekvieną dieną gvildeno su asmens duomenų apsaugos sritimi susijusius uždavinius, siūlė sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių pažeidimų. Už indėlį ginant žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje ir vykdant verslo bei valstybinių institucijų asmens duomenų tvarkymo priežiūrą Lietuvoje Daiva Tamulionienė 2021 m. buvo apdovanota Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės.
Artimiausi mokymai
lector img

Gabrielė Tavoraitė

Gabrielė Tavoraitė dirba advokatų kontoros NOOR viešųjų pirkimų grupėje, specializuojasi viešųjų pirkimų teisės bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) klausimais. Gabrielė konsultuoja tiekėjus bei perkančiąsias organizacijas klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų procedūrų organizavimu, dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose, ginčų sprendimu ir sutarčių vykdymu. Teisininkė rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis, pretenzijas, atsakymus, procesinius ir kitus dokumentus. Tiesės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete.
Mokymų archyvas
lector img

Renata Telinskytė

Renata Telinskytė nuo 2006 m. dirba UAB ,,City Service” įmonių grupėje darbų saugos tarnybos vadove. Įmonių grupę vienija virš 30 įmonių ir apie 3000 darbuotojų. Pagrindinės įmonių grupės veiklos yra daugiabučių namų ir komercinės paskirties pastatų priežiūra, apsaugos paslaugos bei teritorijų ir patalpų priežiūra. Drauge su darbuotojais 2010 m. buvo įkurta Jungtinė komunalinio ūkio profesinė sąjunga, kurios pirmininkė Renata yra iki šiol.
Mokymų archyvas
lector img

Jevgenij Tichonov

Dr. Jevgenij Tichonov - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, sukaupęs daugiau kaip 10 metų patirtį skirtingose IT srityse, prie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) prisijungė 2018 m. gegužės mėn., pačiame asmens duomenų apsaugos pokyčių įkarštyje.
Mokymų archyvas
lector img

Minijus Tilindis

Minijus Tilindis turi 17 m. finansų analizės dėstymo patirtį (finansinių mokymų programos paruošimas ir vykdymas), 10 m. vadovaujamo finansinio darbo patirtį (lizingo bendrovėse ir privačiose įmonėse), 8 m. verslo lizingo patirtį (finansinių srautų valdymas, finansinių paslaugų pardavimas, kreditavimo vertinimas, vadovavimas kredito komitetui, rizikos valdymo įgyvendinimas), 20 m. (su pertraukomis) įmonių veiklos vertinimo patirtį. Dirbo ir studijavo JAV. Taip pat turi konsoliduotųjų ataskaitų rengimo (iki 3 įmonių), biudžetavimo valdymo (nuo biudžeto sudarymo iki jo vykdymo kontrolės), vidinių kontrolės procedūrų nustatymo ir įdiegimo, formalių ataskaitų rengimo, investicinių projektų rengimo patirties. Finansinio patikrinimo (due diligence) praktika.
Mokymų archyvas
lector img

Rita Toleikienė

Rita Toleikienė – vadybos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytoja, besidominti organizacijų etikos, antikorupcinės aplinkos kūrimo temomis. R. Toleikienė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, mokymuose, atlieka mokslinius tyrimus, rengia metodines priemones, konsultuoja viešojo sektoriaus organizacijas antikorupcinės aplinkos kūrimo temomis. Mokymų metu vadovaujasi nuostata, kad sukūrus bendradarbiavimo atmosferą, grįstą pasitikėjimu ir dialogo kultūra, galima (iš)spręsti organizacijoms jautrias antikorupcines temas.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Edgaras Tomas Paberalis

Edgaras Tomas Paberalis – AB „Lietuvos draudimas“ vyresnysis teisininkas, einantis Teisinio atstovavimo grupės vadovo pareigas. Edgaras yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (magistro laipsnis), turi didesnę nei 6 metų praktiką draudimo sektoriuje, specializuojasi draudimo ginčų sprendimo srityje, atstovauja bendrovės interesams teismuose. Taip pat dalyvauja kuriant draudimo produktų taisykles, teikia nuomonę dėl draudimo srities teisės aktų pakeitimų, veda mokymus draudimo teisės klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Gintarė Tumalavičienė

Gintarė Tumalavičienė – teisininkė, turinti nemažai patirties žemės teisės srityje, kurią sukaupė dirbdama Žemės ūkio ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose.
Mokymų archyvas
lector img

Karolis Turčinavičius

Karolis Turčinavičius, „TGS Baltic“ vyresnysis teisininkas, turi daugiau nei 10 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje, įskaitant atstovavimą viešųjų pirkimų bylose bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose. Įgyta patirtis vykdant viešuosius pirkimus ir atstovaujant juose dalyvaujantiems tiekėjams bei darbas kontrolės institucijose, vertinančiose perkančiųjų organizacijų atliktus viešuosius pirkimus, suteikia Karoliui išskirtines žinias, leidžiančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus matyti iš skirtingų pusių. Taip pat teisininkas turi 5 metų darbo su energetinio efektyvumo ir saulės elektrinių statybos projektais patirtį.
Mokymų archyvas
lector img

Aušra Vainorienė

Aušra Vainorienė - advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė. Advokatė dr. Aušra Vainorienė teisinio darbo patirties įgijo dirbdama teisėjo padėjėja Vilniaus miesto apylinkės teisme, taip pat dirbo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų departamente. Nuo 2017 m. sausio mėn. prisijungė prie ILAW LEXTAL teisininkų komandos. 2018 m. Aušra Vainorienė Vilniaus universiteto Teisės fakultete apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją „Nepaprastosios padėties teisiniai pagrindai", kurios pagrindu jai suteiktas teisės mokslų daktaro mokslinis laipsnis. Teisės magistro laipsnius (LL.M.) įgijo Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir Edinburgo universiteto Teisės mokykloje.
lector img

Giedrė Vaitiekūnaitė-Urbanovič

Giedrė Vaitiekūnaitė-Urbanovič – HR Hint Online įkūrėja, personalo valdymo konsultantė, veiklos ir karjeros trenerė. Giedrė turi daugiau nei 10 metų praktinės personalo valdymo patirties skirtingo verslo sektorių įmonėse, iš jų 5 metus vadovaujant personalo skyriaus komandai. Užsiima personalo valdymo procesų kūrimu ir diegimu, pokyčių įgyvendinimu, užtikrinant organizacijos vystymą bei augimą. Giedrė veda seminarus, teikia individualias konsultacijas žmonėms, kurie nori pokyčių profesinėje srityje.
Mokymų archyvas
lector img

Gediminas Valantiejus

Advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir nuo 2013 m. - privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“, "ILAW LEXTAL"). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. Advokatas Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija). Pagrindinės advokato praktikos sritys: mokesčių teisė; muitų teisė; administracinė teisė.
Mokymų archyvas
lector img

Vykintas Valiulis

Vykintas Valiulis - Grant Thornton Baltic partneris, mokesčių ir verslo konsultacijų skyriaus vadovas. Vykintas turi daugiau nei 10 metų patirties mokesčių srityje, iš jų 6 „Big4“ tarptautinėje profesinių paslaugų bendrovėje. Vykintas yra sukaupęs vertingos patirties konsultuodamas sėkmingiausias Lietuvos bei užsienio bendroves sudėtingais mokesčių klausimais. Vykintas kuruoja verslo klientų (bendrovių) mokesčių konsultacijų projektus, tokius kaip: pelno mokesčio lengvatų taikymas ir mokestinės naštos mažinimas; sandorių kainodaros politikos ir dokumentacijos (angl. „transfer pricing“); tarptautinis apmokestinimas (nuolatinės buveinės); atstovavimas prieš mokesčių administratorių (dėl paklausimų, mokestinių tyrimų / patikrinimų) ir kt. Vykintas taip pat skaito pranešimus mokesčių seminaruose bei yra straipsnių mokesčių klausimais bendraautorius.
Mokymų archyvas
lector img
lector img

Kazimieras Vasiliauskas

Kazimieras Vasiliauskas – advokato padėjėjas, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ Verslo bylinėjimosi pogrupio teisininkas. Kazimieras Vasiliauskas turi 4 metų verslo bei daugiau kaip 8 metų teisminių ginčų ir arbitražo patirtį. Per šį laikotarpį Kazimieras Vasiliauskas įgijo daug praktinių žinių tiek sėkmingai valdant verslą, tiek nagrinėjant bylas dėl darbo teisinių santykių, pirkimo–pardavimo, nuomos, rangos, paslaugų teikimo, vežimo, jungtinės veiklos, draudimo, civilinės atsakomybės taikymo, sandorių negaliojimo, komercinių paslapčių atskleidimo, juridinio asmens tyčinio bankroto. Advokato padėjėjas aktyviai dalyvauja sprendžiant įvairius ikiteisminius ir teisminius ginčus teisme bei arbitraže, konsultuoja klientus dėl taikių ginčų sprendimo būdų. Kazimieras Vasiliauskas taip pat yra įvairių federacijų arbitras, etikos ir drausmės narys.
Mokymų archyvas
lector img

Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė – architektė, teisininkė, VšĮ „Archlegis“ įkūrėja, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja, pirmoji Lietuvoje architektė, apgynusi teisės mokslo krypties disertaciją architektūros, teritorijų planavimo, statybos teisinio reguliavimo tema. Mokymų patirtis nuo 2012 m., veiklos patirtis nurodytose srityse – nuo 1999 m.
Mokymų archyvas
lector img

Vilija Viešūnaitė

Vilija Viešūnaitė - advokatų profesinės bendrijos TRINITI JUREX vadovaujanti partnerė. Vilija yra Lietuvos intelektinės nuosavybės teisės profesionalė, advokatė ir Europos patentinė patikėtinė, itin patyrusi atstovė bylose ir arbitrė, turinti įspūdingą 20 metų tarptautinę patirtį. Daugelyje tarptautinių teisės žinynų ji užima pirmąją vietą intelektinės nuosavybės teisės praktikos srityje. Klientai ją labiausiai vertina už „praktinį požiūrį į sudėtingų teisinių situacijų savalaikį ir efektyvų sprendimą“ („Chambers and Partners“, 2021 m.). O jos vadovaujama kontoros komanda buvo apdovanota pirmuoju regione Baltijos šalių advokatų kontoros apdovanojimu už įtakingiausią metų intelektinės nuosavybės teisės bylą („Managing Intellectual Property“ apdovanojimai, 2019 m.).
Mokymų archyvas
lector img

Solveiga Vilčinskaitė (Palevičienė)

Advokatų kontoros „Glimstedt“ vadovaujančioji partnerė, advokatė prof. dr. Solveiga Vilčinskaitė specializuojasi įmonių ir komercinių ginčų sprendime bei arbitražo bylų (tiek nacionalinių, tiek tarptautinių) vedime. Advokatė turi sukaupusi didelę patirtį atstovaujant bendrovių bei finansų įstaigų interesams sutartiniuose bei deliktiniuose ginčuose, fiduciarinių pareigų pažeidimo bylose, akcininkų ginčuose. S. Vilčinskaitė yra LR Vyriausybės paskirta į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) rekomenduojamų arbitrų sąrašą, taip pat yra įrašyta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo, Gruzijos arbitražo institucijos, Akredituotų arbitrų instituto (CIArb) nuolatinių arbitrų sąrašus. Ji daugiau nei 20 metų dėsto civilinę ir investicijų teisę Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės institute, dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, veda mokymus civilinės teisės, sutarčių ir deliktų teisės, investicijų teisės bei arbitražo temomis, yra straipsnių įvairiais teisiniais klausimais autorė. Nepriklausomi teisės žinynai, tokie kaip The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFRL1000, advokatę pripažino pirmaujančia teisės eksperte Lietuvoje.
Mokymų archyvas
lector img

Dalia Vinauskienė

Dalia Vinauskienė yra atestuota ir praktikuojanti auditorė (buhalterė profesionalė) nuo 1996 m., Lietuvos auditorių rūmų (LAR) narė, ilgą laiką dalyvavo LAR Etikos komiteto veikloje, rengė auditorių kvalifikacinių egzaminų užduotis. Per daugiau nei 20 metų profesinę praktiką ji sukaupė patirtį audituojant ir konsultuojant įvairių veiklos sričių bei juridinių formų ūkio subjektus. Beveik dešimtmetį ji buvo finansų apskaitos, įmonės finansų ir analizės dalykų lektorė Mykolo Romerio universitete. Dalia taip pat yra vadovėlio „Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika“ bendraautorė, skaito paskaitas profesinėse konferencijose, auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose ir yra parašiusi daugiau nei dešimt straipsnių profesinėje spaudoje apskaitos, profesinės etikos bei apskaitos paslaugų kokybės kontrolės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Karolis Visockas

Karolis Visockas – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Kompiuterių centro vedėjas, lektorius turintis informacinių technologijų, menų ir edukologijos išsilavinimą (inžinieriaus bei mokytojo kvalifikacijas). Dėstomi dalykai: informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos (MS Office paketas), verslo simuliavimas, vizualiniai sprendimai įmonei, reklama. Nuo 2009 m. veda MS Excel bei grafinio dizaino programų (CorelDraw, Adobe Photoshop) mokymus. Mokymus veda: lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Nora Vitkūnienė

Nora Vitkūnienė - audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner asocijuota partnerė, mokesčių skyriaus vadovė. Nora konsultuoja mokesčių teisės klausimais, susijusiais su nacionaliniais ir tarptautiniais sandoriais, netiesioginių mokesčių, mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat atlieka įmonių mokestinį patikrinimą, teikia pagalbą mokestinių tyrimų, patikrinimų ir mokestinių ginčų atvejais.
Mokymų archyvas
lector img

Eglė Višinskienė

ILAW LEXTAL advokatė Eglė Višinskienė turi daugiau nei 8 metų patirties ginčų sprendimo, nekilnojamojo turto, statybų ir žemės teisės, teritorijų planavimo, sutarčių teisės srityse. Eglė turi ilgametę patirtį rengiant procesinius ir kitus dokumentus teismais ir valstybės institucijoms, sutarčių bei susitarimų projektus, pretenzijas, teisines išvadas ir kitus teisinius dokumentus. Advokatė teikia teisines konsultacijas valstybinės žemės nuomos, statybų rangos, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo ir nuomos, naudojimosi tvarkos bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustatymo, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, servitutų nustatymo ir panaikinimo bei kitais teisiniais klausimais. Eglė yra vertinama klientų už aukštą teisinių paslaugų kokybę, efektyvų ir savalaikį komunikavimą, orientaciją į kliento siekiamus tikslus. Pagrindinės praktikos sritys: Nekilnojamojo turto teisė, Žemės ūkio teisė, Sutarčių teisė, Įmonių teisė.
Artimiausi mokymai
lector img

Eglė Voverienė

Eglė Voverienė yra ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė turinti daugiau kaip 8 metus patirties nekilnojamojo turto, statybų teisės, žemės teisės, teritorijų planavimo ir sutarčių teisės srityje teikiant teisines konsultacijas ir teisines paslaugas nekilnojamojo turto vystytojams ir potencialiems investuotojams. Eglės teisinė veikla apima ne tik procesinių dokumentų ir kitokių dokumentą rengimą ikiteisminėms ir teisminėms institucijoms bei valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, organizacijoms, bet ir pretenzijų, teisinių išvadų rengimą bei teisinių rizikų vertinimą, susijusį su nekilnojamojo turto objektų vystymo galimybėmis, įgyvendinimu. Taip pat Eglė teikia konsultacijas nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo ir kitais nuosavybės teisių valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimais, rangovo ir užsakovo atsakomybės, dėl to atsiradusių ginčų sprendimo bei kitais teisiniais klausimais.
Mokymų archyvas
lector img

Eimantas Vytuvis

Eimantas Vytuvis – pinigų plovimo prevencijos ekspertas. Nuo įkūrimo pradžios iki 2023 m. kovo vadovavo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui, karjerą pradėjęs policijoje, ją tęsė Specialiųjų tyrimų tarnyboje, kur tyrė korupcinius nusikaltimus, vėliau kuravo pinigų plovimo prevencijos klausimus „Nordea“ ir „Luminor“ bankuose, o nuo 2018 m. vadovavo „Luminor“ grupės klientų rizikos valdymo padaliniui. E. Vytuvis yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas ekspertas.
Artimiausi mokymai
lector img
lector img

Eglė Zemlytė

Dr. Eglė Zemlytė - advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas ir Zemlytė“ advokatė, vadovaujanti partnerė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė. Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys: civilinio proceso teisė, arbitražo teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, tarptautinė privatinė teisė, tarptautinis civilinis procesas. Dr. E. Zemlytė yra įtraukta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą.
Mokymų archyvas
lector img

Laura Ziferman

Laura Ziferman - advokatų profesinės bendrijos „WALLESS“ partnerė, advokatė. Laura turi daugiau kaip 16 metų darbo patirties konkurencijos srityje, įskaitant darbą su pranešimais apie susijungimus ir vykdant konkurencijos teisės pažeidimų tyrimus. Taip pat ji garsėja kaip viena iš geriausių viešųjų pirkimų ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) srities specialistų Lietuvoje. Laura padarė įspūdingą karjerą, pasižymi gebėjimu lydėti klientus šiems sprendžiant sudėtingiausius klausimus, kurie reikalauja teisės žinių ir supratimo, kaip ją taikyti realiame pasaulyje, kūrybingo mąstymo ir orientavimosi į rezultatus.
Mokymų archyvas
lector img

Danutė Zinkevičienė

Danutė Zinkevičienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais (nuo 2009 m.).
Mokymų archyvas
lector img

Sander van Riel

Advokatas (Nyderlandai).
lector img

Gintaras Černius

Gintaras Černius- 17 metų nepriklausomo finansų konsultanto ir eksperto praktikos, 25 metai įvairių formų praktinių finansų mokymų (nuo individualių iki 800 žmonių auditorijose) bei profesoriaus pareigos MRU leidžia save laikyti šios srities profesionalu, galinčiu sudėtingus finansų dalykus paaiškinti paprastai ir visiems suprantamai. Taip pat per „gyvenimą finansuose“ susiformavo ne tik sąmoningas visų lygių finansų sistemų supratimas, bet ir giluminis suvokimas, kurį galima būtų palyginti su „finansinės melodijos girdėjimu“. Man kai kurių žmonių ar įmonių finansai skamba pergalingais tonais, kitų melodijos - ramios, o dar kitų - skamba gedulingai. Pats svarbiausias dalykas, atrastas per praktinio darbo ir mokymų metus - kad finansų melodiją galima perrašyti, reikia tik žinoti kaip.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Simona Čečytė

Simona Čečytė – advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ Tarptautinio bylinėjimosi pogrupio teisininkė, praktikuojanti advokatė. Simona Čečytė turi daugiau kaip 6 metų teisinio darbo patirtį. Per šį laikotarpį Simona Čečytė įgijo daug praktinių žinių įvairiuose projektuose komercinių bylų, nemokumo, akcininkų ginčų ir įmonių ginčų nagrinėjimo srityse. Advokatė aktyviai dalyvauja sprendžiant įvairius ikiteisminius ir teisminius ginčus teisme ir arbitraže, taip pat konsultuoja klientus dėl taikių ginčų sprendimo būdų, atstovauja klientų interesams derybose. Simona Čečytė kaip pranešėja aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose ir konferencijose, rengia straipsnius ir publikacijas įvairiomis teisės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Jurgita Šamrickienė

Jurgita Šamrickienė – praktikuojanti advokatė, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ Verslo bylinėjimosi pogrupio asocijuotoji teisininkė, užsiimanti teisine praktika nuo 2010 m. Advokatė Jurgita Šamrickienė turi didelę profesinę patirtį teisminių bylų nagrinėjimo srityje, kurią įgijo atstovaudama klientų interesams ir teikdama teisines konsultacijas vadovo ir akcininko civilinės atsakomybės, nemokumo, kitais su įmonių teise susijusiais klausimais. Advokatės profesinė patirtis įgyta tiek konsultuojant klientus ikiteisminėse ginčo stadijose, tiek atstovaujant klientų interesams teismuose ir arbitraže. Advokatė aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose ir konferencijose, rengia straipsnius įvairiomis teisės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Valija Šap

Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė, dirbanti klinikinėje ir sveikatos srityje; Reagavimo į savižudybių grėsmę Kupiškio r. darbo grupės veiklos koordinatorė 2014–2019 m. Turi patirties vedant mokymus ir supervizijas įvairių sričių specialistams, paskaitas ir diskusijas visuomenei, atliekant mokslinius tyrimus, formuojant visuomenės emocinės sveikatos stiprinimo politiką.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Arūnas Šidlauskas

ILAW LEXTAL partneris, advokatas Arūnas Šidlauskas specializuojasi mokesčių teisėje ir mokestiniuose ginčuose, o jo teisinio darbo patirtis sudaro daugiau kaip 20 metų. Savo, kaip mokesčių konsultanto praktiką, jis pradėjo 1995 metais Lietuvoje, įsidarbindamas kompanijoje Arthur Andersen (tuo metu viena iš BIG6 kompanijų), vėliau 11 metų dirbo teisės ir mokesčių skyriaus vadovu bendrovėje Grant Thornton Baltic. Arūnas turi daug patirties konsultuojant vietos ir užsienio klientus tiesioginių mokesčių, mokesčių planavimo, kainodaros bei verslo teisės klausimais, įskaitant ir atstovavimą teismuose. Arūnas nuolatos publikuoja straipsnius specializuotuose leidiniuose mokesčių specialistams, auditoriams ir buhalteriams.
Mokymų archyvas
lector img

Nedas Šilaika

Nedas Šilaika - advokatų profesinės bendrijos „Iustum” partneris, advokatas. Nedo Šilaikos praktikos sritys: prievolių teisė, viešųjų pirkimų teisė, teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros santykiai, statybų teisė, nekilnojamasis turtas, atstovavimas viešojo intereso gynimo bylose.
Mokymų archyvas
lector img

Mindaugas Šimkūnas

Mindaugas Šimkūnas - advokatų kontoros VERUM vadovaujantis partneris, advokatas. Viena pagrindinių Mindaugo Šimkūno praktikos sričių yra transporto teisė. Nuolat teismuose, valstybės institucijose ir kilusiuose ginčuose atstovauja transporto įmones, vežėjus ir kitus suinteresuotus asmenis. Advokatas yra parengęs ne vieną praktinę publikaciją transporto teisės, ekspedijavimo santykių, vežėjų atsakomybės ir kitose srityse. Kaip lektorius veda mokymus transporto teisės temomis.
Mokymų archyvas
lector img

Dijana Šinkūnienė

Dijana Šinkūnienė turi daugiau nei 15 metų praktinio darbo patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijoje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Dirbdama minėtoje institucijoje lektorė ne tik taikė duomenų apsaugos taisykles įvairiais asmens duomenų tvarkymo atvejais, bet ir dalyvavo rengiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 Lietuvoje įgyvendinančius teisės aktus. Lektorė yra MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ steigėja ir konsultuoja viešojo bei privataus sektorių atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Lektorės turimos tiek teorinės, tiek praktinės asmens duomenų apsaugos žinios, priežiūros institucijos ir viešojo sektoriaus įstaigų veiklos bei įmonių, įstaigų, organizacijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo ypatumų išmanymas padės seminaro dalyviams asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles pritaikyti konkrečios įstaigos veikloje.
Mokymų archyvas
lector img

Darius Štitilis

Dr. Darius Štitilis yra Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis. Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse. Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris. Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis.
Mokymų archyvas
lector img

Renata Šumskaitė

Renata Šumskaitė - konsultantė, fasilitatorė, pranešėja. Renata turi daugiau nei 20 metų vadovavimo ir daugiau nei 11 metų pardavimų patirties, strategijos kūrimo, pokyčių įgyvendinimo bei komandų valdymo patirties skirtingų kultūrų bei kompleksiškumo organizacijose. Vidinių ugdymo programų kūrėja, specializuotų mokymų praktikė, moderatorė ir fasilitatorė. Kviestinė lektorė bei mentorė Lietuvos universitetuose (ISM, VGTU, VU, KTU, VIKO, SMK, Mykolo Romerio). Po ekonomikos bakalauro studijų nuolat gilina savo žinias įvairiose asmeninio ir profesinio tobulėjimo programose. Yra skaičiusi daigiau nei 120 įkvepiančių ir motyvuojančių pranešimų, virš 75 paskaitų apie lyderystę, idėjos pardavimą,  verslo analitiką, pokyčių valdymą, organizacinę kultūrą, darbą globaliose nuotolinėse komandose bei žmogaus elgsenos įtaką komandai ir organizacijai. Moderuoja ir fasilituoja įvairius renginius, strategines bei darbines sesijas.
lector img

Ramūnas Švenčionis

Ramūnas Švenčionis - advokatų kontoros NOOR patarėjas, dirba įmonių ir sandorių bei viešųjų pirkimų grupėse, taip pat turi reikšmingą darbo patirtį konsultuojant klientus energetikos, transporto ir infrastruktūros, nekilnojamojo turto ir statybų bei bendrosios komercinės teisės srityse. Profesinę patirtį sukaupė dirbdamas dideliuose teisiniuose projektuose – konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje įgyvendinimo klausimais, kurie apėmė projekto struktūrizavimą, reguliavimą, viešųjų pirkimų procedūras, įskaitant Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos – laivo įsigijimą, dujotiekio ir krantinės statybas, terminalo pajėgumų skirstymo procedūras, santykius su suinteresuotomis šalimis ir kt. Ramūnas taip pat yra konsultavęs klientus stambių, sudėtingų infrastruktūros objektų statybų viešųjų pirkimų klausimais, komercinių nekilnojamojo turto projektų (maisto produktų gamybos, transporto, apgyvendinimo, sporto ir uostų) vystymo, statybos ir valdymo klausimais, tarptautinių komercinių sandorių sudarymo ir kitais plataus spektro kasdieniais teisiniais klausimais. Teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete.
Artimiausi mokymai
Mokymų archyvas
lector img

Siuzana Ščerbina-Dalibagienė

Dr. Siuzana Ščerbina-Dalibagienė - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja.
lector img

Daiva Žibutienė

Daiva Žibutienė- LR Finansų ministerijos atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vedėja.
Mokymų archyvas
lector img

Daiva Žumbakienė

Daiva Žumbakienė – auditorė, UAB „Raimda auditas“ direktorė. Daiva Žumbakienė turi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) praktikuojantį sertifikatą, ACCA narė. Taip pat yra LBAA kolegijos narė, nuo 2020 m. sausio mėn. LAR Prezidiumo narė, nuo 2019 m. gegužės mėn. AE (Accountancy Europe) IFRS 9 Financial Instruments ekspertų grupės narė. Daiva Žumbakienė yra Oxford Brookes University absolventė.
Mokymų archyvas