fbpx

Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas

Plačiau

Seminarą veda

Vilius Mačiulaitis
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje ILAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.

Programa

• Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio požymiai darbe.
• Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio problemos sprendimas – Darbo kodekso nuostatos. Kokios yra darbdavio teisės ir pareigos? Darbuotojo veiksmai.
• Kada priklausomybė nuo narkotikų ar alkoholio nagrinėjama kaip drausmės klausimas, kada kyla klausimas dėl darbo sutarties nutraukimo? Darbdavio atsakomybės ribos.
• Ar darbdavys gali reikalauti ištirti alkoholio kiekį kraujyje ir narkotikų vartojimą? Kaip šiuo atveju saugomi darbuotojo asmens duomenys pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą ir Darbo kodeksą?
• Medicininių ir kitų įrodymų svarba norint pagrįsti darbdavio poziciją / darbuotojo poziciją.
• Veiksmingos narkotikų ir alkoholio politikos įgyvendinimo nauda darbo vietoje. Ar šiandien ji gali veikti?
• Tinkamas atleidimas iš darbo esant nustatytam darbuotojo alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo faktui. Darbdavio veiksmai.
• Teismų praktikos ir darbo ginčų nuostatų taikymas.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema