fbpx

VAS ir TFAS palyginimas 2020 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas

Plačiau

Seminarą veda

Ramunė Budrionytė
Dr. Ramunė Budrionytė nuo 1995 m. dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete bei Vilniaus Universiteto Verslo mokykloje finansinės apskaitos bei finansinės analizės temomis. Nuo 1998 m. veda seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus buhalteriams, auditoriams bei įmonių vadovams, konsultuoja įmones finansinių ataskaitų sudarymo, konsolidavimo, apskaitos standartų taikymo klausimais. Ramunė 15 metų dirbo vyr. finansininkės pozicijose, nuo 2003 m. dalyvavo verslo apskaitos standartų bei jų metodinių rekomendacijų rengimo procese. Šiuo metu – Verslo apskaitos standartų komiteto prie Finansų ministerijos narė, Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus apskaitos egzaminų vertinimo komisijos narė.

Programa

5 priežastys, kodėl perėjimas prie TFAS yra naudingas

Tarptautiniai apskaitos standartai (toliau ir TFAS) – tai sistema dokumentų, kuriais siekiama suvienodinti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rengimą. Dėl šios priežasties TFAS įgyja ypatingą reikšmę tarptautiniame versle arba įmonėse, kurios siekia pritraukti tarptautinių investicijų ar pradėti plėtrą į užsienį.

1. Taigi pirma priežastis, kodėl perėjimas prie TFAS yra naudingas – skaidrumas, kuris lemia didesnę galimybę pritraukti užsienio investicijų. Finansinės ataskaitos tampa aiškesnės visiems jų naudotojams.
2. Kadangi TFAS yra tarptautinė apskaitos kalba – perėjus prie šių standartų mažės skaičius privalomų parengti ataskaitų, teikiamų investuotojams, tiekėjams, įmonių grupės nariams...
3. Siekiant investuoti į kitus užsienio subjektus – perėjimas prie TFAS gali palengvinti investavimo sprendimų priėmimą.
4. Perėjus prie TFAS reikės sekti tik vienų standartų pakeitimus, o ne kelių – tarptautinių ir nacionalinių.
5. Buhalteriams ir finansininkams, tvarkantiems apskaitą pagal TFAS, sukuriamos geresnės galimybės siekti tarptautinės karjeros.

Visi šie privalumai yra siektini, tačiau tikrasis darbas turi būti atliekamas pereinant prie tarptautinių apskaitos standartų. O visas techninis darbas prasideda nuo TFAS ir VAS palyginimo.

Pristatome atnaujintą lektorės Ramunės Budrionytės vedamo TFAS ir VAS palyginimo seminaro programą.

Seminaro programa:

  • Kokie yra esminiai VAS ir TFAS taikymo skirtumai? Kuo TFAS sistemos struktūra yra pranašesnė už VAS?
  • Su kokiomis kliūtimis susiduriama siekiant pereiti nuo nacionalinių prie tarptautinių apskaitos standartų?
  • Kaip pateikiama informacija finansinėse ataskaitose vadovaujantis VAS ir TFAS reikalavimais? Kokie esminiai skirtumai ir panašumai?
  • Kokie yra esminiai nefinansinio turto apskaitos skirtumai pagal TFAS ir VAS sistemas? Kokių iššūkių kiltų perėjus prie TFAS?
  • Pagrindiniai skirtumai tarp finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos pagal TFAS ir VAS;
  • Kaip apskaitomi ir ataskaitose parodomi verslo jungimai ir konsolidavimas pagal TFAS ir kokie veiksmai turi būti atliekami pagal VAS?
  • Kokie yra likę skirtumai tvarkant apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas? Kaip skiriasi pajamų pripažinimas ir nuomos apskaita?

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema