Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymas

Plačiau

Seminarą veda

Saulius Balčiūnas
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.

Programa

• Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reglamentavimas, naujų poįstatyminių teisės aktų normų palyginamasis įvertinimas.

• Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimai ir tyrimo įforminimo galimybių naujovės.

• Darbuotojų saugos ir sveikatos poįstatyminių teisės aktų, priimtų panaikinus pavojingų darbų sąrašą, sisteminis apibendrinimas:

     - Darbuotojų mokymą ir atestavimą, darbo vietų įrengimą, darbo įrenginių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas;
     - Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų grupėms ypatumai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema