Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika - Mokymų klubas

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas. Rizikos analizės apibrėžimas ir principai. 
  • Rizikos valdymo samprata ir pagrindai viešajame sektoriuje. Rizikos valdymo viešajame sektoriuje reguliavimo ypatumai. Rizikos viešajame sektoriuje įvertinimas ir priemonės rizikos padariniams išvengti.
  • Rizikų valdymo procesas: sukūrimas, įdiegimas ir įgyvendinimas. Vidaus kontrolės veikla kaip rizikos valdymo pagrindas. Rizikos valdymo proceso dalyviai. Kaip paskirstyti funkcijas ir priskirti bei paskirstyti atsakomybes? 
  • Rizikos valdymo sistemos veikimo stebėsena. Nuolatinis ir periodinis rizikos valdymo vertinimas. Tobulinimo pagrindai ir prielaidos. Rizikos valdymo sistemos veikimo efektyvumas.
  • Kokią riziką viešajame sektoriuje galime leisti? Rizikos valdymo ataskaitų rengimas.
     

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema