Viešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės

2022-05-23 Nuotoliniai mokymai
2022-05-23 Vilniuje
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo naujovių taikymas. Sąnaudų priskyrimas grupėms. Sąnaudų apskaita.  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių. Pajamų grupavimas ir apskaita.
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

2022-05-24 Nuotoliniai mokymai
2022-05-24 Vilniuje
SVARBU! PRIIMTAS NAUJAS STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMAS, KURIS ĮSIGALIOJO NUO 2022 M. SAUSIO 1 D.: Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2022-05-30 Nuotoliniai mokymai
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2022-06-13 Nuotoliniai mokymai
2022-06-13 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

2022-06-16 Nuotoliniai mokymai
2022-06-16 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2022-06-17 Nuotoliniai mokymai
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2022-06-20 Nuotoliniai mokymai
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuose

2022-06-22 Nuotoliniai mokymai
Administracinės naštos sąvoka, esmė, struktūra. Administracinės naštos mažinimo principai. Administracinės naštos mažinimo kryptys bei galimybės. Teisinis reglamentavimas. Reguliavimo našta. Administracinės naštos mažinimo priemonės savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose ir informacijos apie jų vykdymą viešinimas.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2022-06-23 Nuotoliniai mokymai
  Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Beviltiškos skolos: pripažinimas ir nurašymas. Kada skolos nelaikomos beviltiškomis?

2022-08-26 Nuotoliniai mokymai
2022-08-26 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys teisės aktai ir praktinis jų taikymas.  Beviltiškų skolų sąvoka. Beviltiškų skolų pripažinimas ir nurašymas. Skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindai.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2022-09-26 Nuotoliniai mokymai
2022-09-26 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2022-09-27 Nuotoliniai mokymai
2022-09-27 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimo

2022-09-29 Nuotoliniai mokymai
2022-09-29 Vilniuje
Mokymai skirti: vidaus auditoriams ar darbuotojams, atliekantiems korupcijos rizikos vertinimus.  Po mokymų klausytojai gebės: nustatyti korupcijos rizikas, jų šaltinius ir priežastis bei atpažinti galimus korupcijos atvejus,
PLAČIAU