Finansiniai seminarai, mokymai

Verslo susijungimai ir įsigijimai

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
Trumpas aprašymas: Jeigu ketinate susidurti su verslo įsigijimo ar susijungimo projektu, mokymų metu aptarsime šiuos klausimus: Kaip vyksta įmonių įsigijimo procesas? Kokią įtaką kainai turi patikrinimo metu nustatyti trūkumai?
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-04-28 Nuotoliniai mokymai
2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
2021-06-09 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2021-04-29 Nuotoliniai mokymai
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimą

2021-04-30 Nuotoliniai mokymai
2021-06-17 Nuotoliniai mokymai
2021-06-17 Vilniuje
Seminaro užduotis: suteikti klausytojams žinių, kaip veiklos biudžetavimas gali tapti veiklos efektyvumo įrankiu ir duoti pridėtinę naudą valdymo procese. Seminaro programa: Biudžetavimo poreikis bendrovėse;
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2021-05-05 Nuotoliniai mokymai
2021-05-05 Vilniuje
1. Strateginio planavimo svarba organizacijos veiklai ir jos rezultatams. 2. Strateginių tikslų struktūra, pagrindiniai strateginių planų elementai ir jų formulavimas. 3. Išorinės ir vidinės aplinkos strateginė analizė ir jos atlikimo kokybės svarba strateginiame planavime.
PLAČIAU

Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

2021-05-07 Nuotoliniai mokymai
Finansų analizė svarbi tiek norint suprasti įmonės būklę, tiek norint rasti atskaitos tašką įmonės veiklos efektyvinimui. Seminaras daugiausia skirtas įmonių finansininkams, buhalteriams, norintiems sustiprinti finansų analizės žinias,
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
2021-05-14 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2021-05-21 Nuotoliniai mokymai
2021-05-21 Vilniuje
Seminaro tikslai:  a.Suprasti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų sudarymo principus; b.Išmokti interpretuoti finansinius rodiklius; c.Teorines žinias pritaikyti praktikoje – savo įmonėje. Programa: 1.Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas.

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
2021-06-04 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Kainodara. Kaip patogiai tilpti į rinkos marškinius

2021-06-18 Nuotoliniai mokymai
2021-06-18 Vilniuje
Seminaro tikslas – suteikti žinių apie kainodaros principus, savikainos skaičiavimo ypatumus ir kaip veiksmingai daryti įtaką veiklos rezultatams. Seminaro programa: • Kainodaros įtaka bendrovės veiklai ir jos tęstinumui.
PLAČIAU