Finansiniai seminarai, mokymai

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

2021-11-29 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 Vilniuje
2022-01-11 Nuotoliniai mokymai
2022-01-11 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-12-02 Vilniuje
Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui.
PLAČIAU

TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS

2021-12-03 Nuotoliniai mokymai
NAUJAUSI POKYČIAI ES patvirtinti TFAS pakeitimai per 2021 metus 16-asis TFAS Nuoma 16-asis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai 3-iasis TFAS Verslo jungimai Kiti standartai PROBLEMINĖS SITUACIJOS 16-asis TFAS Nuoma 2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis 21-asis TAS Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka ,,Turto / įsipareigojimų“
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
Pagrindiniai statistinės analizės principai.  Statistinio tyrimo etapai. Duomenų rinkimo būdai.  Duomenų tipai, jų specifika.  Tiriamos visumos elementų (objektų) atrankos tyrimui vykdymas, imčių sudarymo būdai ir principai.
PLAČIAU