Buhalteriniai seminarai, mokymai

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-09-17 Nuotoliniai mokymai
2021-09-17 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-09-20 Nuotoliniai mokymai
2021-09-20 Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita

2021-09-20 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-20 — 2021-09-30 Vilniuje
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą. Jų pokyčiai 2021 metais ir rengiamų projektų planuojama įtaka apskaitai. LR buhalterinės apskaitos įstatymo netipinių situacijų analizė. VAS ir TAS/TFAS taikymas.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2021-2022 m.“

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2021 – 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-09-28 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 — 2021-09-30 Vilniuje
2021-11-29 — 2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 — 2021-12-01 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
  Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių sąnaudos). Sąnaudų kompensavimas, grąžinimo pažymos suvedimas. Atsargų pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vidinis judėjimas, inventorizacija. Ilgalaikio turto apskaitos operacijos.
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešosios ir privačios partnerystės reglamentavimas. 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“. 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (9.00–12.15 val.) ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (13.00–14.30 val.) •
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2021-10-05 Nuotoliniai mokymai
2021-10-05 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2021-2022 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021-2022 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-14 Vilniuje
PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. Įrodymai pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymo poziciją;
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-14 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas

2021-10-15 Nuotoliniai mokymai
2021-10-15 Vilniuje
Biudžetavimas privačiame sektoriuje: tvarka, poreikis ir reguliavimas; Biudžeto rengimo planas ir jo paruošimas; Biudžeto sudedamosios dalys. Biudžetas ir veiklos efektyvumo vertinimas; Verslo strategijos ir išsikeltų tikslų perkėlimas į biudžetą; 
PLAČIAU

Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
Informacijos apie verslo partnerių, klientų, tiekėjų patikimumą ir pajėgumų vertinimo poreikis. Atitikties reikalavimams vertinimas. Verslo partnerių pasirinkimo rizika. Teisinis reglamentavimas, būsimų verslo partnerių patikimumo vertinimo rekomendacijos. 
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė:     – nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias 
PLAČIAU

Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
Sąnaudų biudžetinėje įstaigoje apskaita, planavimas, analizė;  Valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija; 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ paskirtis, tikslai; konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas ir finansinių ataskaitų,
PLAČIAU

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ – Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.  Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“,
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-11-05 Nuotoliniai mokymai
2021-11-05 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė

2021-11-08 Nuotoliniai mokymai
2021-11-08 Vilniuje
Įžanga (bendros nuostatos): Konsolidavimo etapai; Konsolidavimo įrašai; Tarpusavio sandorių eliminavimas. Papildomas patronuojamosios įmonės akcijų įsigijimas iš mažumos (pavyzdys): Skirtumas tarp akcijų įsigijimo savikainos ir įsigytos teisės į grynąjį turtą;
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 Vilniuje
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:       – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;       – Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
2021-11-12 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
2021-11-12 Vilniuje
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.

2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-24 Vilniuje
Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-11-25 Nuotoliniai mokymai
2021-11-25 Vilniuje
  Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas;
PLAČIAU