Buhalteriniai seminarai, mokymai

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

2022-05-24 Nuotoliniai mokymai
2022-05-24 Vilniuje
SVARBU! PRIIMTAS NAUJAS STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMAS, KURIS ĮSIGALIOJO NUO 2022 M. SAUSIO 1 D.: Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė,
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2022 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2022-05-24 Nuotoliniai mokymai
2022-05-24 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2022-05-27 Nuotoliniai mokymai
2022-05-27 Vilniuje
2022-06-27 Nuotoliniai mokymai
2022-06-27 Vilniuje
2022-08-29 Nuotoliniai mokymai
2022-08-29 Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2022 m.

2022-06-01 Nuotoliniai mokymai
2022-06-01 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2022-06-03 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2022 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2022-06-09 Nuotoliniai mokymai
2022-06-09 Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga

2022-06-14 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus vidinės kontrolės ir rizikų valdymo klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidinės kontrolės ir rizikų valdymo žinias,
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2022-06-17 Nuotoliniai mokymai
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“,
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2022-06-20 Nuotoliniai mokymai
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje

2022-06-21 Nuotoliniai mokymai
2022-06-21 Vilniuje
(pasirengimas įgyvendinti LR finansinės apskaitos įstatymo 13 str. 1.4 p.) Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba pelno siekiančių subjektų veiklai ir valdymui.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2022-06-23 Nuotoliniai mokymai
  Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2022-07-01. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2022-06-28 Nuotoliniai mokymai
2022-06-28 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (9.00–12.15 val.) ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė Rūta Globytė (13.00–14.30 val.) • Komandiruočių tvarkos pakeitimai nuo 2022-07-01.
PLAČIAU

Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas

2022-06-29 Nuotoliniai mokymai
2022-06-29 Vilniuje
2022-09-28 Nuotoliniai mokymai
2022-09-28 Vilniuje
Seminaro dalyviai sužinos: – Naujausius savikainos apskaičiavimo ir kainodaros sudarymo metodus; – Gamybos kaštų apskaičiavimo ypatumus ir pritaikymą savo įmonės veiklai; – Kaip priimti geriausius valdymo sprendimus,
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2022-06-29 Nuotoliniai mokymai
2022-06-29 Vilniuje
2022-08-30 Nuotoliniai mokymai
2022-08-30 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2022 m.“

2022-07-12 Nuotoliniai mokymai
2022-07-12 Vilniuje
• Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas. • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai.
PLAČIAU

Beviltiškos skolos: pripažinimas ir nurašymas. Kada skolos nelaikomos beviltiškomis?

2022-08-26 Nuotoliniai mokymai
2022-08-26 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys teisės aktai ir praktinis jų taikymas.  Beviltiškų skolų sąvoka. Beviltiškų skolų pripažinimas ir nurašymas. Skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindai.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2022-09-05 — 2022-09-07 Nuotoliniai mokymai
2022-09-05 — 2022-09-07 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimo

2022-09-29 Nuotoliniai mokymai
2022-09-29 Vilniuje
Mokymai skirti: vidaus auditoriams ar darbuotojams, atliekantiems korupcijos rizikos vertinimus.  Po mokymų klausytojai gebės: nustatyti korupcijos rizikas, jų šaltinius ir priežastis bei atpažinti galimus korupcijos atvejus,
PLAČIAU