Buhalteriniai seminarai, mokymai

PVM atskaita 2020-2021 m.

2020-11-30 Nuotoliniai mokymai
• PVM įstatymo pakeitimai keičiantys PVM atskaitą 2020-2021 m. • PVM objektas. Ekonominės veiklos sąvoka. • PVM atskaitos vykdymo ypatumai, naujovės, praktika. • Teisė į PVM atskaitą.
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2020-2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2020-12-01 Nuotoliniai mokymai
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2020-12-02 Nuotoliniai mokymai
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienio

2020-12-02 Nuotoliniai mokymai
1. Ką reikia žinoti Lietuvos PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams, įsigyjantiems prekes iš ES? 2. Ką reikia žinoti apmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2020-2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2020-12-02 Nuotoliniai mokymai
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje

2020-12-03 Nuotoliniai mokymai
Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2020-12-07 Nuotoliniai mokymai
2020-12-07 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Geroji praktika skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2020-12-07 Nuotoliniai mokymai
1.PVM objektas. Ekonominė veikla. 2.Prekių tiekimas, įsigijimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. 3.Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. 4.Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos. 5.PVM neapmokestinamos prekės,
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2020-12-08 Nuotoliniai mokymai
2021-01-07 Nuotoliniai mokymai
2021-01-07 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimų nuo 2018 metų iki 2020-07-09 apžvalga. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas,
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2020-12-08 Nuotoliniai mokymai
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai

2020-12-10 Nuotoliniai mokymai
1 dalis. Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. Lektorė Daiva Žibutienė (9:00 – 10:30 val.). Sąnaudų priskyrimas grupėms pagal 11 ir 24 VSAFAS. Atidėjinių registravimas nutraukiant darbo santykius.
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2020-12-11 Nuotoliniai mokymai
2021-01-21 Nuotoliniai mokymai
2021-01-21 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai

2020-12-14 Nuotoliniai mokymai
Pridėtinės vertės mokesčio aktualiausi klausimai 2020–2021 m. Lektorė Neringa Samuilovienė – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) mokesčių informavimo skyriaus vyr. specialistė. PVM deklaravimo ypatumai – į ką svarbiausia atsižvelgti?
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2020-12-14 Nuotoliniai mokymai
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2021 m.

2020-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-01-19 Nuotoliniai mokymai
2021-01-19 Vilniuje
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga

2020-12-16 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus vidinės kontrolės ir rizikų valdymo klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidinės kontrolės ir rizikų valdymo žinias,
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2020-2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2020-12-16 Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai

2020-12-17 Nuotoliniai mokymai
Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema. LR Vyriausybės nutarimas dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudoji-mo.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2020-12-21 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-01-04 Nuotoliniai mokymai
2021-01-04 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-01-11 Nuotoliniai mokymai
2021-01-11 Vilniuje
• Pelno mokesčio apskaičiavimas; • Lengvatiniai tarifai; • Parama, nuostolių kėlimas; • Investicinis projektas; • Kitos pelno mokesčio lengvatos;
PLAČIAU

Biudžeto sąmatų rengimas viešajame sektoriuje

2021-01-12 Nuotoliniai mokymai
2021-01-12 Vilniuje
Reglamentavimas: 1. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 2. LR biudžeto sandaros įstatymas; 3. LRV nutarimas „Dėl LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“;
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2021-01-15 Nuotoliniai mokymai
2021-01-15 Vilniuje
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
2021-01-22 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai

2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Vilniuje
Sąnaudų priskyrimas grupėms (11 VSAFAS).  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių (24 VSAFAS). Atidėjinių skaičiavimas nutraukiant darbo sutartį (24 VSAFAS).  Atskleidimai apie darbo užmokestį aiškinamajame rašte (24 VSAFAS lentelės pildymas).
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-02-03 Nuotoliniai mokymai
2021-02-03 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų praktiniai kursai

2021-02-09 — 2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 — 2021-03-30 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai – tai mokymai, kurių net 80 procentų užsiėmimų sudaro praktinių situacijų ir uždavinių sprendimas. Mokymai skirti buhalterio darbą pradedantiems asmenims,
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai

2021-02-22 Nuotoliniai mokymai
2021-02-22 Vilniuje
Ne pelno siekiančių subjektų (NPSS) apskaita: pagrindiniai principai, apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai, klaidų taisymas. Apskaitos normatyvinis reglamentavimas. Apskaitos tvarkų aprašai.  Supaprastintos buhalterinės apskaitos taikymo prielaidos ir tvarka. 
PLAČIAU