Buhalteriniai seminarai, mokymai

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-11-30 Nuotoliniai mokymai
2021-11-30 Vilniuje
2021-12-20 Nuotoliniai mokymai
2021-12-20 Vilniuje
2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-28 Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-12-01 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-12-02 Vilniuje
2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS

2021-12-03 Nuotoliniai mokymai
NAUJAUSI POKYČIAI ES patvirtinti TFAS pakeitimai per 2021 metus 16-asis TFAS Nuoma 16-asis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai 3-iasis TFAS Verslo jungimai Kiti standartai PROBLEMINĖS SITUACIJOS 16-asis TFAS Nuoma 2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis 21-asis TAS Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka ,,Turto / įsipareigojimų“
PLAČIAU

Mokesčių lengvatos. Dažniausiai pasitaikančios mokesčių mokėtojų klaidos

2021-12-03 Nuotoliniai mokymai
2021-12-03 Vilniuje
Mokesčių lengvatos ir jų teisėto taikymo pagrindai – Investicinio projekto lengvata; – Dviguba filmo gamybos lengvata; – MTEP lengvata; – Kilnojamasis darbo pobūdis. Dažniausiai pasitaikančios mokesčių mokėtojų klaidos –
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2022 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2022 m.“

2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai.
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
Įvairių formų bylų (popierinių, elektroninių ir kt.) tvarkymas ir aprašymas. Dokumentų vertinimas ir saugojimo terminų rodyklių taikymas. Bylų apyrašų sąrašo, bylų apyrašų, dokumentų naikinimo akto rengimas.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
2022-02-24 Nuotoliniai mokymai
2022-02-24 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

A ir B klasės pajamų deklaravimas 2021–2022 m. Mokesčių naujovės

2021-12-21 Nuotoliniai mokymai
2021-12-21 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir VSD naujovės 2022 m. Kaip keisis pajamų apmokestinimas ir deklaravimas? • Gyventojų pajamų apmokestinimas 2021–2022 m. Kokius tarifus taikome?
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

2022-01-10 Nuotoliniai mokymai
2022-01-10 Vilniuje
Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė, valdymo procesas, strategijos formavimo modeliai, strateginis vadovavimas ir kontrolė. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo pertvarka viešajame sektoriuje 2021 metais.
PLAČIAU

PVM pakeitimai 2022 m. PVM reguliavimo taikymas

2022-01-19 Nuotoliniai mokymai
2022-01-19 Vilniuje
• Teisės aktų naujienos PVM taikymo srityje 2022 m. • Elektroninės prekybos niuansai. • Naujausi VMI išaiškinimai PVM taikymo srityje ir teismų praktikos apžvalga.
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2022-01-26 Nuotoliniai mokymai
2022-01-26 Vilniuje
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.

2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas

2022-02-02 Nuotoliniai mokymai
2022-02-02 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis. Pinigų srautų informacijos teikiama nauda.
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė

2022-02-10 Nuotoliniai mokymai
2022-02-10 Vilniuje
Įžanga (bendros nuostatos): Konsolidavimo etapai; Konsolidavimo įrašai; Tarpusavio sandorių eliminavimas. Papildomas patronuojamosios įmonės akcijų įsigijimas iš mažumos (pavyzdys): Skirtumas tarp akcijų įsigijimo savikainos ir įsigytos teisės į grynąjį turtą;
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2021 m. atskaitomybė

2022-02-22 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 Vilniuje
• Kokie mokestiniai pakeitimai keičia žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokestines prievoles 2021–2022 m.? Mokestiniai pakeitimai, kurie turi daugiausia įtakos rengiant 2021 m. finansines ataskaitas?
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2022-03-24 Nuotoliniai mokymai
2022-03-24 Vilniuje
  Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas;
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2022-05-02 — 2022-05-04 Nuotoliniai mokymai
2022-05-02 — 2022-05-04 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU