Buhalteriniai seminarai, mokymai

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)

Inventorizacijos taisyklių pakeitimų nuo 2018 metų iki 2020-07-09 apžvalga. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)

Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk

2021-07-02 Nuotoliniai mokymai
2021-07-02 Vilniuje
Informacijos apie verslo partnerių, klientų, tiekėjų patikimumą ir pajėgumų vertinimo poreikis. Atitikties reikalavimams vertinimas. Verslo partnerių pasirinkimo rizika. Teisinis reglamentavimas, būsimų verslo partnerių patikimumo vertinimo rekomendacijos. 
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-07-02 Nuotoliniai mokymai
2021-07-02 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-07-02 Nuotoliniai mokymai
2021-07-02 Vilniuje
2021-08-18 Nuotoliniai mokymai
2021-08-18 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-07-07 Nuotoliniai mokymai
2021-07-07 Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-07-13 Nuotoliniai mokymai
2021-07-13 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2021-07-19 Nuotoliniai mokymai
2021-07-19 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Elektroninės (nuotolinės) prekybos PVM nuo 2021-07-01

2021-07-20 Nuotoliniai mokymai
2021-07-20 Vilniuje
• PVM įstatymo pakeitimai, naujai reguliuojantys elektroninę ir nuotolinę prekybą nuo 2021 m. liepos 1 d.; • Elektroninė (nuotolinė) prekyba PVM direktyvose nuo 2021 m.
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-07-30 Nuotoliniai mokymai
2021-07-30 Vilniuje
2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas

2021-08-19 Nuotoliniai mokymai
2021-08-19 Vilniuje
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka 2021 metais. Mokymo lėšų apskaičiavimo nuoseklumas. Lėšų perskirstymo principai. Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymo pamokos.
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-08-27 Nuotoliniai mokymai
2021-08-27 Vilniuje
2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-08-31 Nuotoliniai mokymai
2021-08-31 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-09-03 Nuotoliniai mokymai
2021-09-03 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys

2021-09-08 Nuotoliniai mokymai
2021-09-08 Vilniuje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešosios ir privačios partnerystės reglamentavimas. 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“. 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-09-14 Nuotoliniai mokymai
2021-09-14 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos

2021-09-14 Nuotoliniai mokymai
2021-09-14 Vilniuje
Darbo užmokesčio švietimo įstaigose reguliavimas. Naujausi pakeitimai. Darbo krūvio, stažo nustatymas. Kvalifikacinės kategorijos.  Etatinis mokytojo darbo užmokestis: kaip veikia sistema ir kokie yra skaičiavimo niuansai.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-09-17 Nuotoliniai mokymai
2021-09-17 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
  Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių sąnaudos). Sąnaudų kompensavimas, grąžinimo pažymos suvedimas. Atsargų pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vidinis judėjimas, inventorizacija. Ilgalaikio turto apskaitos operacijos.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-09-28 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 — 2021-09-30 Vilniuje
2021-11-29 — 2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 — 2021-12-01 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)

Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU