Buhalteriniai seminarai, mokymai

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-01-21 Nuotoliniai mokymai
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-01-25 — 2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
2021-03-08 — 2021-03-10 Nuotoliniai mokymai
2021-03-08 — 2021-03-10 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-01-27 Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?

2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
Elektroninės prekybos apskaitos bei mokesčių deklaravimo modelis. Teisinės formos parinkimo problema. Virtualaus buhalterio programos i.APS taikymo apžvalga.  Ūkines operacijas pagrindžiantys apskaitos dokumentai elektroninėje prekyboje.
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai

2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Vilniuje
Sąnaudų priskyrimas grupėms (11 VSAFAS).  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių (24 VSAFAS). Atidėjinių skaičiavimas nutraukiant darbo sutartį (24 VSAFAS).  Atskleidimai apie darbo užmokestį aiškinamajame rašte (24 VSAFAS lentelės pildymas).
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2021-02-03 Nuotoliniai mokymai
2021-02-03 Vilniuje
Finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Lektorė – dr. Irma Kamarauskienė. Buhalterė profesionalė, verslo konsultantė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja. • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:     
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai

2021-02-05 Nuotoliniai mokymai
2021-02-05 Vilniuje
Žemės ūkio veikla užsiimantiems gyventojams priklausantys mokėti mokesčiai bei įmokos. (10 min.) Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, apskaita, sumokėjimas ir deklaravimas. Pajamų priskyrimas gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosioms ir neapmokestinamosioms pajamoms;
PLAČIAU

Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“

2021-02-08 — 2021-04-06 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 — 2021-04-06 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos viešajame sektoriuje reguliavimas. Buhalterinės apskaitos organizavimas viešajame sektoriuje. Ko reikalauja teisės aktai, o kaip klostosi praktika. Buhalterinės apskaitos dokumentavimas. Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkinius įvykius ir ūkines operacijas.
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2021-02-09 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų praktiniai kursai

2021-02-09 — 2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 — 2021-03-30 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai – tai mokymai, kurių net 80 procentų užsiėmimų sudaro praktinių situacijų ir uždavinių sprendimas. Mokymai skirti buhalterio darbą pradedantiems asmenims,
PLAČIAU

Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.

2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
Džiuginta Balčiūnė, ILAW partnerė, advokatė (11.00–12.30 val.) Mažosios bendrijos – teisiniai niuansai:      – Kokį mažosios bendrijos valdymo modelį pasirinkti: teisiniai aspektai;      –
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas

2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
2021-02-10 Vilniuje
 Konsolidavimo proceso naujovės ir konsolidavimo etapai ir įrašai. Konsolidavimo reglamentavimo pakeitimai ir praktika.  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo sudarymo sąlygos.  Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas ir tarpusavio sandorių eliminavimas.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
2021-02-10 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Vidaus kontrolės politika

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus efektyvios vidaus kontrolės sistemos klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidaus kontrolės žinias,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-12 Vilniuje
2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
2021-03-25 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

2021-02-17 Nuotoliniai mokymai
2021-02-17 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.  Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

2021-02-17 Nuotoliniai mokymai
2021-02-17 Vilniuje
Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
2021-04-28 Nuotoliniai mokymai
2021-04-28 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2021 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas

2021-02-22 Nuotoliniai mokymai
2021-02-22 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Apmokestinant turizmo veiklą ir turizmo paslaugas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) paprastai yra taikoma speciali schema, apibrėžta Lietuvos Respublikos PVM įstatymo straipsniuose. Kita vertus, nors šie straipsniai ir ši schema per pastaruosius metus ne kartą keitėsi –
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU

Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai

2021-02-24 Nuotoliniai mokymai
2021-02-24 Vilniuje
Ne pelno siekiančių subjektų (NPSS) apskaita: pagrindiniai principai, apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai, klaidų taisymas. Apskaitos normatyvinis reglamentavimas. Apskaitos tvarkų aprašai.  Supaprastintos buhalterinės apskaitos taikymo prielaidos ir tvarka. 
PLAČIAU

Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiai

2021-02-25 Nuotoliniai mokymai
2021-02-25 Vilniuje
Apskaitos suderinimo naujausios tendencijos ir standartizavimo svarba. Apskaitos sistemų skirtumus lemiantys veiksniai. Tai vis dėlto VAS ar TFAS?  Perėjimui prie TFAS privalomi atlikti veiksmai ir iššūkiai.
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.

2021-02-26 Nuotoliniai mokymai
2021-02-26 Vilniuje
16-ojo TFAS ,,Nuoma“ naujovės ir praktinis taikymas. Standarto išimtys ir sudėtingų situacijų analizė. 8-asis TAS ,,Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“: visi taikymo niuansai ir kaip standartas susijęs su įvykdytais pakeitimais.
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ – Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
PLAČIAU

Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienio

2021-03-03 Nuotoliniai mokymai
2021-03-03 Vilniuje
1. Ką reikia žinoti Lietuvos PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams, įsigyjantiems prekes iš ES? 2. Ką reikia žinoti apmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai

2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
2021-03-05 Vilniuje
Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema. LR Vyriausybės nutarimas dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo.
PLAČIAU

Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFAS

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
2021-03-09 Vilniuje
Ilgalaikio materialiojo turto samprata, turto registravimas ir apskaita remiantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis. Vėlesnis turto vertės keitimas ar nuvertėjimas, nurašymas, nusidėvėjimo skaičiavimas.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
2021-03-09 Vilniuje
• Pelno mokesčio apskaičiavimas; • Lengvatiniai tarifai; • Parama, nuostolių kėlimas; • Investicinis projektas; • Kitos pelno mokesčio lengvatos;
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-T

2021-03-10 Nuotoliniai mokymai
2021-03-10 Vilniuje
i.MAS ir kitos elektroninės sistemos. Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T) tikslai. Duomenų teikimo reglamentavimas: EBPO organizacijų tarnybų rekomendacijos, LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymas,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas

2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
2021-03-25 Vilniuje
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka 2021 metais. Mokymo lėšų apskaičiavimo nuoseklumas. Lėšų perskirstymo principai. Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymo pamokos.
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-03-29 Nuotoliniai mokymai
2021-03-29 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
2021-03-30 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai

2021-04-08 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 Vilniuje
Pridėtinės vertės mokesčio aktualiausi klausimai 2021 m. PVM ekspertas Algirdas Kviklys (9.00–10.30 val.): Kurioms PVM sritims 2021 m. skirsime daugiausia laiko? BREXIT – ar nepakliuvome į PVM spąstus?
PLAČIAU