Irma Kamarauskienė - Mokymų klubas

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas

Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas
Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuose
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park" viešbutyje)
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimai
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai
Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas
Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita
Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė
Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.
Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas
Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?
Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai
Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas
Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys
Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-T
Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas
Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas
Viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės naujovės 2022-2023 m. Duomenų įkėlimas į VSAKIS
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiai
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje
Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai
Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkos
Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimas
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2023 m. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2023 m.
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai 2023 m.: paprastai apie nepaprastus dalykus