Irma Kamarauskienė - Mokymų klubas

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Artimiausi mokymai

BuhalterijaNuotoliniai mokymaiVadybaVSAFAS
Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės
Kovo 16 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 16 d. Vilniuje
BuhalterijaNuotoliniai mokymaiVSAFAS
Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos
Vasario 24 d. Nuotoliniai mokymai
Vasario 24 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiVSAFAS
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė
Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 27 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiVSAFAS
Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Itin svarbios rizikų rūšys ir jų valdymo praktika
Vasario 6 d. Nuotoliniai mokymai
Vasario 6 d. Vilniuje
FinansaiNuotoliniai mokymaiVSAFAS
Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas
Vasario 23 d. Nuotoliniai mokymai
Nuotoliniai mokymaiVSAFAS
Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas
Vasario 1 d. Nuotoliniai mokymai
Vasario 1 d. Vilniuje
BuhalterijaFinansaiNuotoliniai mokymai
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas
Vasario 2 d. Nuotoliniai mokymai
Vasario 2 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiVSAFAS
Viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės naujovės 2022-2023 m. Duomenų įkėlimas į VSAKIS
Vasario 20 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 13 d. Nuotoliniai mokymai
BuhalterijaNuotoliniai mokymai
Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimas
Kovo 2 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 2 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiVSAFAS
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2023 m. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas
Vasario 10 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 20 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiVSAFAS
Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje skaičiavimas, apskaita ir pakeitimai nuo 2023 m.
Vasario 9 d. Nuotoliniai mokymai

Mokymų archyvas

Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas
Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuose
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park" viešbutyje)
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimai
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės
Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas
Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita
Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.
Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas
Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?
Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai
Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys
Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-T
Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita
Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas
Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiai
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje
Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai
Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkos