Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas - Mokymų klubas

Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas

Rinktis

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė:
    – nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias                             rekomendacijas ir apskaitos metodikų naujoves;
    – nurodys, kaip mokesčių pakeitimai keis pelno nesiekiančių organizacijų veiklą 2022 m.;
    – nagrinės, kaip turi būti vykdoma viešuosius interesus atitinkanti veikla, kad būtų galima pasinaudoti pelno             mokesčio lengvata visa apimtimi.

Seminaro programa:

Ne pelno subjektų, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas 

 • Metinių finansinių ataskaitų sudarymas už 2021 metus;
 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimas ir pateikimas balanse;
 • Finansavimo ir komercinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaita ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje;
 • Gautos ir suteiktos paramos įvertinimas, apskaita ir informacijos apie gautą ir suteiktą paramą pateikimas;
 • Ne pelno subjektų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo naujovės. Supaprastintos apskaitos tvarkos taikymas;
 • Ūkinių operacijų registravimas ir finansinių ataskaitų sudarymas taikant supaprastintą apskaitą.
 • Naujas Finansinės apskaitos įstatymas: kaip bus reformuojama apskaita?

Gyventojų pajamų mokesčio ir VSD ypatumai 2021–2022 m.
 

 • GPM tarifų taikymas, nustatymas ir deklaravimas. Tarifai, taikomi apskaičiuojant darbo užmokestį, ir tarifai, taikomi kitoms pajamoms – individuali veikla, autorinės sutartys, kitos pajamos;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai 2021 m.: deklaravimas, NPD formulės, dokumentacija, pajamos natūra, pašalpos, nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
 • A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas. Deklaracijos pildymo pakeitimai;
 • Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymas 2021 m.;
 • Socialinio draudimo įmokos 2021 m.: tarifai, bazė, lubos ir deklaravimas;
 • Sveikatos draudimo įmokos 2021 m.: tarifai, bazė ir skaičiavimas;
 • Darbo užmokesčio ir kitų pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, apmokestinimo VSD ir PSD įmokomis naujovės. 

Pelno mokesčio ir PVM reglamentavimas, svarbus pelno nesiekiantiems subjektams 
Pelno mokesčio įstatymo taikymas 2021 m.:

 • Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti;
 • Viešųjų interesų samprata ir praktiniai pavyzdžiai: kada lengvata taikoma, o kada jos taikymas gali būti rizikingas?
 • Viršijančių lėšų perkėlimas kelis mokestinius laikotarpius: deklaravimas, apskaita ir parodymas finansinėje atskaitomybėje;
 • Pelno mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo naujovės 2021 m. ir kokie niuansai iškils apskaičiuojant pelno mokestį;
 • Pelno mokesčio deklaracijos (PLN204) pildymas:
     -Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas
     - Apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas ir deklaravimas;
     - Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: deklaravimas, apskaita, apmokestinimas ir parodymas finansinėse ataskaitose;
     - Veiklos rezultato apskaičiavimas, deklaravimas ir apmokestinimas;
     - Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas;
     - Pelno mokesčio nuo gautos paramos apskaičiavimas. Paramos teikimo ataskaitos pildymas.

PVM nuostatos, svarbios pelno nesiekiantiems subjektams 2021 m.: 

 • PVM neapmokestinama veikla: nustatymas, objektas, dokumentacija ir deklaravimo prievolės;
 • PVM atskaitos ypatumai: mišri veikla, atskaitą įrodantys dokumentai, deklaravimas;
 • Dokumentai, reikalingi pagrįsti savo pozicijai kylant ginčams dėl PVM: PVM sąskaitos faktūros, aktai, sutartys, važtaraščiai, deklaracijos, korespondencija, banko išrašai ir pan.;
 • PVM deklaravimo naujovės 2021–2022 m.: į ką svarbiausia atsižvelgti pelno nesiekiančių subjektų buhalteriams.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pertrauka
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Auditorinis seminaras - 100 Eur (su pietumis), nuotolinis seminaras - 90 Eur  100 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-02-03
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-02-03 10:002022-02-03 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimasMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas Seminaro data: 2022-02-03 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-02-03
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-02-03 10:002022-02-03 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimasMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas Seminaro data: 2022-02-03 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)