Nuotoliniai mokymai

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2020 m.

Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorius pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai karantino laikotarpiu. Koncentruota nuotolinė sesija

• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas. Į ką svarbu atsižvelgti karantino laikotarpiu? Galimos rizikos; • Asmens duomenų teikimas ir gavimas; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas;
PLAČIAU

BDAR taikymas finansų įstaigose

1. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas. Teisėto tvarkymo kriterijų taikymas finansų įstaigos veikloje. Kokiais atvejais galima remtis teisėtais interesais? 2. Asmens duomenų teikimo bei gavimo ypatumai finansų įstaigose.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020 m.

Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2020 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

• Darbo kodekso nuostatos, taikomos darbo laiko reguliavimui. Ko svarbu nepraleisti? • Kaip pasirinkti efektyvią darbo laiko apskaitą? Kada geriau darbuotojams, o kada darbdaviui?
PLAČIAU

Darbo teisė: darbo santykių reguliavimas karantino metu

Valstybei paskelbus visoje šalyje karantiną, verslas susiduria su daugybe iššūkių. Šiame nuotoliniame seminare ne tik pateiksime naujausią informaciją apie darbo santykius, tačiau ir surengsime nuotolinę klausimų–atsakymų sesiją,
PLAČIAU

Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursai

Darbo užmokesčio apskaičiavimo kursai – tai pagal naujausius teisės aktų pakeitimus parengti koncentruoti užsiėmimai. Šie kursai skirti su darbo užmokesčio skaičiavimu siekiantiems susipažinti asmenims,
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai

Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Darbuotojų perdavimas kitiems darbdaviams krizės laikotarpiu

• Laikinojo įdarbinimo tvarkos pakeitimai karantino metu. Darbo kodekso naujovės; • Kaip nauja tvarka gali padėti išlaikyti darbuotojus? Mažinti sąnaudas; • Darbo užmokesčio mokėjimas,
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai biuruose (ofisuose)

Darbo vietos rizikos vertinimas darbuotojų saugos ir sveikatos aspektu užima daug laiko ir yra laikomas administracine našta. Tačiau rizikos vertinimas apsaugo jus kaip darbdavį ir leidžia apsaugoti (saugoti) darbuotojus,
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metu

Šis seminaras skirtas tiems, kurie yra atsakingi už darbų saugą įmonėje. Seminare bus analizuojamas rizikų vertinimas, kontrolės ir prevencijos priemonių diegimas, dokumentacijos procesas ir visos DSSĮ nuostatos,
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo esminė dokumentų valdymo sistemos pertvarka Lietuvoje. Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo;
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Duomenų apsaugos pareigūnas: dabartinė situacija privačiame ir viešajame sektoriuje. Kada privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūną? Kokių pareigybių darbuotoją ar darbuotojus galima skirti duomenų apsaugos pareigūnu? Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos ir atsakomybės ribos. Už ką atsako / gali atsakyti duomenų apsaugos pareigūnas?

PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

• Elektroninių personalo dokumentų sąvoka; • Elektroninių personalo dokumentų įgyvendinimas organizacijoje; • Elektroninių personalo dokumentų taikymo dokumentavimas; • Darbuotojų informavimo procesas; • Konfidencialios informacijos apsauga;
PLAČIAU

Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimas

Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“,
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai

• Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. • Kaip Bankroto reforma pakeitė fizinių asmenų bankroto procesą 2020 m. •
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Hipotekos (įkeitimo) reguliavimas, praktika ir naujausia reforma

• Hipotekos (įkeitimo) teisinio reguliavimo pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d. Naujausios CK redakcijos taikymas; • Hipotekos ir įkeitimo institutų taikymas teismų praktikoje: dažniausi ginčai;
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimai

Įslaptintų dokumentų ir įslaptintos informacijos administravimas – viena sudėtingiausių dokumentų valdymo sričių. Todėl dokumentų valdymo specialistai turi teikti ypatingą dėmesį tiek naujausioms įslaptintos informacijos administravimo taisyklėms,
PLAČIAU

Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?

Seminaro tikslas: suteikti žinių apie įmonės veiklos rodiklius ir apie tai, kaip sukurti ir valdyti veiklos rodiklių sistemą, leidžiančią priimti pagrįstus verslo sprendimus ir didinti įmonės veiklos efektyvumą.
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2020 m.

Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas

• Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio požymiai darbe. • Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio problemos sprendimas – Darbo kodekso nuostatos. Kokios yra darbdavio teisės ir pareigos?
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

SVARBU! Atnaujinome 2020 m. seminaro programą ir papildėme svarbiais pakeitimais – Krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymo (SENT) taikymu Lenkijoje. Šioje potemėje aptarsime privalomą krovinių deklaravimo elektroninėje Lenkijos muitinės tarnybos sistemoje tvarką.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

• Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos ir išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; • Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Mokesčių ir darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Pagalba verslui karantino metu. Nuotoliniai mokymai – klausimų–atsakymų sesija

Valstybei paskelbus visoje šalyje karantiną, verslas susiduria su daugybe iššūkių. Šiame nuotoliniame seminare ne tik pateiksime naujausią informaciją apie mokesčius ir darbo santykius, tačiau ir surengsime nuotolinę klausimų–atsakymų sesiją,
PLAČIAU

Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymas

• Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reglamentavimas, naujų poįstatyminių teisės aktų normų palyginamasis įvertinimas. • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimai ir tyrimo įforminimo galimybių naujovės.
PLAČIAU

Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai

Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Personalo procesų ir dokumentų administravimas: formos ir turinio reikalavimai. Naujausi 2020 m. pakeitimai

Nuo 2019 m. rudens Lietuvoje vykdoma Dokumentų valdymo pertvarka. Jos tikslas – pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip,
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, teisėtų interesų vertinimas (balanso testas) pagal BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, tai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovė.
PLAČIAU

Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai

Tinkamai įdiegta ir veikianti pranešėjų apsaugos sistema gali padėti įmonei išvengti milijoninių baudų, grėsmės įmonės reputacijai bei padėti kurti tvarų verslą. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas.
PLAČIAU

PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos

PVM pagrindų kursuose bus nagrinėjamos visos pagrindinės PVM nuostatos, taikomos apskaitininko ir buhalterio darbe. O patys kursai suskirstyti į dvi dalis – teorinę ir praktinę: Teorinė dalis Praktinė dalis •
PLAČIAU

Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės

• Naujausi teisės aktų pakeitimai ir planuojami pakeitimai teritorijų planavimo srityje; • Naujausi teisės aktų pakeitimai ir planuojami pakeitimai statybos srityje; • Naujausi teisės aktų pakeitimai ir planuojami pakeitimai bei aktuali teismų praktika žemės santykių srityje.
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu

Šiame nuotoliniame seminare ne tik pateiksime naujausią informaciją apie mokesčius ir darbo santykius, tačiau ir surengsime nuotolinę klausimų–atsakymų sesiją, kurios metu bus atsakyta į visus seminarų dalyvių klausimus.
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai

• 16-asis TFAS ,,Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019-01-01.      – Pakeitimų esmė – panaikinamas klasifikavimas tarp veiklos nuomos ir finansinės nuomos.      – Standarto taikymo išimtys.
PLAČIAU

Teisėkūros procesas Lietuvos Respublikoje: statutinis reguliavimas ir jurisprudencija. Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimai nuo 2020-04-01

Keičiasi teisėkūros procesai, nes nuo 2020 m. balandžio 1 d. įsigalioja nemažai Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimų. Todėl kviečiame į prof. dr. Daivos Petrylaitės seminarą apie teisėkūros sistemos naujoves ir teisėkūros technikos ir juridinės technikos ypatumus.
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.

Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai: – Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms. – Apsirašys,
PLAČIAU

Veiklos tęstinumas COVID-19 akivaizdoje

– Valstybės subsidijos verslui ir darbo vietų išsaugojimui; – Verslo kreditavimas; – Mokestinių lengvatų peržiūra už praėjusius mokestinius laikotarpius:      • Investicijų lengvata;     
PLAČIAU

Verslo finansai krizių metu

1) Partnerių įmonių vertinimas: kaip atskirti įmones, kurios turi sukaupusios rezervus atlaikyti ekonomikos sukrėtimus, o kurios gali susidurti su bėdomis:      • Įmonės finansų vertinimas;
PLAČIAU

Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

1. Svarbiausi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, įsigalioję 2019-06-11 ir 2019-11-01:      – Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga viešuosiuose pirkimuose;      – Pirkimo objekto skaidymas į dalis;
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo tvarkos, aktualios 2020 m.

• Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės 2020 m. Jų įtaka pasiūlymų vertinimui. • Pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimas: svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. • Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų sutartys: vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas

Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas yra viena svarbiausių viešųjų pirkimų proceso dalių. O viešųjų pirkimų sutartis – tai vienas pagrindinių dokumentų grindžiant savo poziciją tiek iš
PLAČIAU

Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.

1. Pacientams padarytos žalos atlyginimas be „kaltės“: modelio pasirinkimo priežastys, reikšmė ir svarba. 2. Naujojo pacientams padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo „be kaltės“
PLAČIAU