Nuotoliniai mokymai

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
• Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40,
PLAČIAU

Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2021 m.

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė:     – nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias 
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo ir poįstatyminių aktų pakeitimai, teisinio reguliavimo naujovės ir numatomi pokyčiai 2021–2022 m. Gamintojo atsakomybės principo reikšmė pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio ir reguliavimo pokyčiai,
PLAČIAU

Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
Sąnaudų biudžetinėje įstaigoje apskaita, planavimas, analizė;  Valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija; 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ paskirtis, tikslai; konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas ir finansinių ataskaitų,
PLAČIAU

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ – Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
PLAČIAU

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m.

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
• Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, rengimas; • Užsieniečio įdarbinimas pagal darbo sutartį Lietuvoje: reikalingų dokumentų rengimas,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.  Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“,
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.: visa nauja praktika

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės; • Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose; • Profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas;
PLAČIAU

Apklausų (tyrimo) organizavimas, principai, etapai, rezultatų analizė, geroji praktika

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
Pagrindiniai apklausų organizavimo principai ir etapai, apklausų tipai.  Interviu. Struktūruoti ir nestruktūruoti interviu, jų privalumai ir trūkumai. Grupiniai interviu (focus grupės), jų specifika. Reikalavimai dėl focus grupės sudėties,
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai nuo 2021-10-01

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-10-25 Nuotoliniai mokymai
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-10-25 Nuotoliniai mokymai
2021-10-25 Vilniuje
• Mobilumo paketo teisės aktai: kada įsigalios ir kokios naujos taisyklės įvedamos? • Naujos vairuotojų darbo sąlygos priėmus Mobilumo paketą; • Vairuotojų komandiravimo tvarkos naujovės;
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2021-2022 m.

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
SVARBU! Seime svarstomas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31,
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-10-28 Nuotoliniai mokymai
2021-10-28 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2021-10-28 Nuotoliniai mokymai
2021-10-28 Vilniuje
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką.
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-10-29 Nuotoliniai mokymai
2021-10-29 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-10-29 Nuotoliniai mokymai
2021-10-29 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

2021-10-29 Nuotoliniai mokymai
2021-10-29 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas.
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-11-03 Nuotoliniai mokymai
2021-11-03 — 2021-11-17 Nuotoliniai mokymai
2021-11-08 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-15 Nuotoliniai mokymai
2021-11-17 Nuotoliniai mokymai
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2021-11-04 Nuotoliniai mokymai
2021-11-04 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-11-05 Nuotoliniai mokymai
2021-11-05 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė

2021-11-08 Nuotoliniai mokymai
2021-11-08 Vilniuje
Įžanga (bendros nuostatos): Konsolidavimo etapai; Konsolidavimo įrašai; Tarpusavio sandorių eliminavimas. Papildomas patronuojamosios įmonės akcijų įsigijimas iš mažumos (pavyzdys): Skirtumas tarp akcijų įsigijimo savikainos ir įsigytos teisės į grynąjį turtą;
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 Vilniuje
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tikslai; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali rinkti apie savo darbuotojus / valstybės tarnautojus?
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė

2021-11-09 — 2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 — 2021-11-18 Vilniuje
2021-12-08 — 2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-08 — 2021-12-16 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Mobingas ir kaip jį nustatyti pagal DK? Teisiniai klausimai

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
• Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. • Kokia ikiteisminių institucijų ir teismų praktika sprendžiant ginčus dėl mobingo? • Kaip nustatomas mobingas? Kada psichologinis smurtas,
PLAČIAU

Saugomų teritorijų planavimas nuo 2021-07-01

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Vilniuje
• Saugomų teritorijų sistema ir veiklos reglamentavimo dokumentai. • Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. • Kompleksinės saugomos teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. •
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas nuo 2021-06-15. Svarbios naujovės

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Vilniuje
Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai: – Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms. – Apsirašys,
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Pardavimai telefonu ir verslo laiškais

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
Hibridinio pardavimo telefonu ir laiškais modelis Prisistatymo laiškas („kabliukas“), kuriantis kontekstą ir galimybę tęsti bendravimą. Pasisveikinimas, prisistatymas, intriga, skambučio tikslo formuluotės, leidimas tęsti pokalbį.
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Finansinis patikrinimas M&A sandorio metu (angl. financial due diligence)

2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 Vilniuje
I dalis: finansinio patikrinimo vieta M&A sandoryje  • M&A procesas ir planas; • Kam reikia finansinio patikrinimo? • Patikrinimų tipai; • Sandorio kainos formulė.
PLAČIAU

Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)

2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 Vilniuje
1. Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo klausimai (užtikrinimų pateikimas, ginčų įtaka sutarčių sudarymui, įsigaliojimas v sudarymas); 2. Sutarties kainodara ir jos reikšmė (fiksuota kaina / fiksuotas įkainis,
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
2021-11-12 Vilniuje
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“,
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
NAUJAUSI POKYČIAI ES patvirtinti TFAS pakeitimai per 2021 metus 16-asis TFAS Nuoma 16-asis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai 3-iasis TFAS Verslo jungimai Kiti standartai PROBLEMINĖS SITUACIJOS 16-asis TFAS Nuoma 2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis 21-asis TAS Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka ,,Turto / įsipareigojimų“
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
2021-11-12 Vilniuje
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:       – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;       – Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-11-15 Nuotoliniai mokymai
2021-11-15 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Žalieji viešieji pirkimai 2021 m.

2021-11-16 Nuotoliniai mokymai
2021-11-16 Vilniuje
Seminaras skirtas pradedantiesiems / nedaug pažengusiems perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistams. Seminaro metu išdėstant programoje nurodytas temas, seminaro dalyviai supažindinami su žaliųjų viešųjų pirkimų samprata,
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI

2021-11-17 — 2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-17 — 2021-11-24 Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės,
PLAČIAU

Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimas

2021-11-17 Nuotoliniai mokymai
2021-11-17 Vilniuje
Seminaro tikslai Teoriniais ir praktiniais argumentais pagrįsti skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimo poreikį. Supažindinti mokymų dalyvius su formaliais ir rekomendacinio pobūdžio reikalavimais dėl skaidrios aplinkos kūrimo.
PLAČIAU

Administratorių konferencija 2021 m: nuo dokumentų iki biuro valdymo

2021-11-17 Nuotoliniai mokymai
2021-11-17 Vilniuje
Dokumentų ir elektroninių dokumentų valdymo praktika. Pranešėja – Rasa Grigonienė (10.00–11.30 val.): • Dokumentų valdymo pokyčiai: tikslai, priemonės, svarbiausi darbai; • Dokumentų rengimo aktualijos (naujos Dokumentų rengimo taisyklės);
PLAČIAU

Advokatai ir BDAR. Ką reikia žinoti?

2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
2021-11-18 Vilniuje
1. Advokatų tvarkomų asmens duomenų tikslai ir pagrindai; 2. Kada advokatas turi informuoti apie asmens duomenų tvarkymą? 3. Informacijos gavimas iš registrų, jos perdavimas klientams;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.

2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
2021-11-18 Vilniuje
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė

2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
2021-11-18 Vilniuje
Apskaitos derinimo naujausios tendencijos ir standartizavimo svarba. Apskaitos sistemų skirtumus lemiantys veiksniai. TAS ir TFAS grupės, TFAAK ir NAK. VAS grupės, VAS metodinės rekomendacijos.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų vertinimo procesas. Ką daryti, kad procedūros veiktų?

2021-11-19 Nuotoliniai mokymai
MOKYMAI SKIRTI biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą. MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: • Kokios laukia valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės?
PLAČIAU

Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas

2021-11-22 Nuotoliniai mokymai
2021-11-22 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis. Pinigų srautų informacijos teikiama nauda.
PLAČIAU

Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika

2021-11-22 Nuotoliniai mokymai
2021-11-22 Vilniuje
Mokymuose nagrinėjami tiek turizmo PVM reglamentavimo pasikeitimai ir iniciatyvos dėl apmokestinimo pokyčių pandemijos sąlygomis, tiek ir specialios PVM apmokestinimo schemos taikymo praktiniai ypatumai, atsižvelgiant į naujausią ES Teisingumo Teismo praktiką mokestinių ginčų bylose.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų sutartys: vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas

2021-11-23 Nuotoliniai mokymai
2021-11-23 Vilniuje
Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas yra viena svarbiausių viešųjų pirkimų proceso dalių. O viešųjų pirkimų sutartis – tai vienas pagrindinių dokumentų grindžiant savo poziciją tiek iš
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-11-23 Nuotoliniai mokymai
2021-11-23 Vilniuje
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos

2021-11-23 — 2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-11-23 — 2021-12-02 Vilniuje
2022-01-11 — 2022-01-20 Nuotoliniai mokymai
2022-01-11 — 2022-01-20 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

MS WORD mokymai

2021-11-23 — 2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-23 — 2021-11-24 Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai;
PLAČIAU

Kaip pristatyti save ir savo idėjas?

2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
• Nuo ko priklauso ar klausys manęs auditorija? • Kas yra geras pasisakymas? • Kokiose situacijose reikalingas mokėjimas įtaigiai pasisakyti? • Įtaigumas – kas tai?
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-24 Vilniuje
Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Vartojimo sutartys: kaip jas pakeisti įgyvendinant reformą

2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-24 Vilniuje
• Kas pasikeitė? • Dažniausiai daromos klaidos vartojimo sutartyse ir kuo tai grės? • Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir atsakomybė už jų naudojimą. •
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-11-25 Nuotoliniai mokymai
2021-11-25 Vilniuje
  Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas;
PLAČIAU

Naujo Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01

2021-11-25 Nuotoliniai mokymai
2021-11-25 Vilniuje
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija nuo 2022-01-01. Kitų teisės aktų naujovės bei aktualūs pakeitimai (naujausio teisinio reguliavimo aiškinimai). Aktuali teismų praktika. Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai;
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas gydymo įstaigoje. Korupcijos prevencija gydytojams

2021-11-26 Nuotoliniai mokymai
2021-11-26 Vilniuje
Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymo uždaviniai: Suteikti mokymo dalyviams žinių apie korupcijos reiškinį, jo supratimą Lietuvoje ir pasaulyje. Paanalizuoti, kaip korupcija siejasi su etika ir morale,
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)

2021-11-26 Nuotoliniai mokymai
2021-11-26 Vilniuje
Pagrindiniai statistinės analizės principai.  Statistinio tyrimo etapai. Duomenų rinkimo būdai.  Duomenų tipai, jų specifika.  Tiriamos visumos elementų (objektų) atrankos tyrimui vykdymas, imčių sudarymo būdai ir principai.
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

2021-11-26 Nuotoliniai mokymai
2021-11-26 Vilniuje
Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė, valdymo procesas, strategijos formavimo modeliai, strateginis vadovavimas ir kontrolė. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo pertvarka viešajame sektoriuje 2021 metais.
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos

2021-11-29 — 2021-11-30 Klaipėdoje
2021-12-06 — 2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 — 2021-12-07 Vilniuje
2021-12-08 — 2021-12-09 Kaune
2022-01-25 — 2022-01-26 Nuotoliniai mokymai
2022-01-25 — 2022-01-26 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

2021-11-29 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-11-29 — 2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 — 2021-12-01 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-11-30 Nuotoliniai mokymai
2021-11-30 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-11-30 Nuotoliniai mokymai
2021-11-30 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Viešieji pirkimai 2021 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

2021-11-30 Nuotoliniai mokymai
2021-11-30 Vilniuje
SVARBU! Seime svarstomas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31,
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-12-01 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-12-02 Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-12-02 Vilniuje
Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui.
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-12-02 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimas ir galimi pokyčiai

2021-12-03 Nuotoliniai mokymai
2021-12-03 Vilniuje
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. Dokumentų rengimo taisyklės (pagrindiniai dokumento rengimo reikalavimai, pasirašymas elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu, konkrečių dokumentų rūšių, įskaitant sutartis,
PLAČIAU

Kūrybinio mąstymo skatinimas komandoje taikant „6 mąstymo skrybėlių metodą“

2021-12-03 Vilniuje
Tikslas – susipažinus su viena iš geriausiai pasaulyje žinomų ir įvairiuose sektoriuose taikomų E. de Bono sukurtų kūrybinio mąstymo skatinimo metodikų, išmokti taikyti „6 mąstymo skrybėlių metodą“
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

MS Power BI pagrindai

2021-12-07 — 2021-12-08 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 — 2021-12-08 Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas;
PLAČIAU

Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
Įvairių formų bylų (popierinių, elektroninių ir kt.) tvarkymas ir aprašymas. Dokumentų vertinimas ir saugojimo terminų rodyklių taikymas. Bylų apyrašų sąrašo, bylų apyrašų, dokumentų naikinimo akto rengimas.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU