Nuotoliniai mokymai

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)

Inventorizacijos taisyklių pakeitimų nuo 2018 metų iki 2020-07-09 apžvalga. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas,
PLAČIAU

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)

Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
16-ojo TFAS ,,Nuoma“ naujovės ir praktinis taikymas. Standarto išimtys ir sudėtingų situacijų analizė. 8-asis TAS ,,Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“: visi taikymo niuansai ir kaip standartas susijęs su įvykdytais pakeitimais.
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo tvarkos, aktualios 2021 m.

2021-03-10 Nuotoliniai mokymai
• Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės. Jų įtaka pasiūlymų vertinimui. • Pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimas: svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. • Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas.
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovės

2021-03-15 Nuotoliniai mokymai
2021-05-13 Nuotoliniai mokymai
2021-05-13 Vilniuje
2020 m. prasidėjo esminė dokumentų valdymo srities pertvarka Lietuvoje. Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose;
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-03-15 Nuotoliniai mokymai
2021-03-15 — 2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
(03.15 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

PowerPoint dizaino ir estetikos galimybės

2021-03-15 — 2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
Dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė ir patarimai, kaip sukurti įtaigią, patrauklią prezentaciją. Bendros prezentacijų ruošimo nuostatos. Struktūra ir informacija. Šriftas, spalvos, kompozicija. Svarbiausios ir pagrindinės taisyklės.
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
• Saugumo priežiūros tarnybos (SPT) ir žinybinių saugumo priežiūros tarnybų (ŽSPT) funkcijos ir ypatumai; • ĮIRIS nuostatų rengimo, derinimo, tvirtinimo ir kiti reikalavimai; •
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiems

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus finansinių ir veiklos rodiklių analizės klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines finansinių ir veiklos rodiklių analizės žinias,
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
Europos Parlamentas savo paaiškinimuose nurodo, kad Mobilumo paketu siekiama pagerinti tolimųjų reisų vairuotojų padėtį. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ir Lietuvą, siekia, kad šis priimtas teisės aktų paketas apskritai neįsigaliotų.
PLAČIAU

Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimas

2021-03-17 Nuotoliniai mokymai
• Pirkimo–pardavimo sutarties samprata ir reguliavimas; • Ikisutartiniai santykiai pasirašant sutartį; • Pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai esant žodiniams susitarimams;  • Derybos dėl pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų nustatymo.
PLAČIAU

Atvirųjų šaltinių žvalgyba. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai

2021-03-17 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas – pagerinti darbuotojų, kurie dažnai naudojasi ar planuoja naudotis viešojoje elektroninėje erdvėje esančia informacija, informacijos paieškos, vertinimo, sisteminimo, apibendrinimo ir analitinių produktų rengimo gebėjimus,
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2021-03-17 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2021 m.

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
• Valstybės tarnautojų statusas ir darbo santykiai su įstaiga; • Valstybės tarnybos įstatymo santykis su Darbo kodeksu; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas.
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinoti

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
Kiekvieną dieną mus atakuoja gausybė informacijos. Jos per savaitę gauname tiek, kiek XVIII a. žmogus gaudavo per visą gyvenimą. Kiekvieną dieną mes siekiame būti išgirsti ir sulaukti palaikymo,
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU

MS OUTLOOK mokymai

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko Gauta tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius Reikalinga: geri bendro raštingumo įgūdžiai.
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-03-22 Nuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai

2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
Žemės ūkio veikla užsiimantiems gyventojams priklausantys mokėti mokesčiai bei įmokos. (10 min.) Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, apskaita, sumokėjimas ir deklaravimas. Pajamų priskyrimas gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosioms ir neapmokestinamosioms pajamoms;
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos

2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
Kadaise egzotiškai atrodęs fizinių asmenų bankrotas šiandien gana tvirtai įleido šaknis šalies teisinėje sistemoje ir nebėra asocijuojamas tik su neigiamais dalykais. Nuogąstavimai, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymu bus masiškai piktnaudžiaujama,
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-03-24 Nuotoliniai mokymai
Advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (9.00–11.00 val.): • Darbo kodekso naujovės ir nauja praktika dėl elektroninių personalo dokumentų; •
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti

2021-03-24 Nuotoliniai mokymai
• Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose. • Profesinės rizikos vertinimas analizuojant nelaimingų atsitikimų darbe statistinius duomenis:     
PLAČIAU

Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)

2021-03-24 Nuotoliniai mokymai
1. Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo klausimai (užtikrinimų pateikimas, ginčų įtaka sutarčių sudarymui, įsigaliojimas v sudarymas); 2. Sutarties kainodara ir jos reikšmė (fiksuota kaina / fiksuotas įkainis,
PLAČIAU

Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles

2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
Garantinių terminų paskirtis. Įstatyminė ir sutartinė garantija. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Garantinių terminų skaičiavimas;     a)Garantiniai terminai pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose.     b)Garantiniai terminai rangos teisiniuose santykiuose.
PLAČIAU

Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas

2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka 2021 metais. Mokymo lėšų apskaičiavimo nuoseklumas. Lėšų perskirstymo principai. Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymo pamokos.
PLAČIAU

Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
2021-05-14 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Statutinių įstaigų pareigūnų atranka

2021-03-29 Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – suteikti žinias apie atrankos metodus ir jų taikymą statutinių įstaigų pareigūnų atrankos procese ir ugdyti praktinius gebėjimus atlikti pareigūnų atranką. 1.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-03-29 Nuotoliniai mokymai
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybė

2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
Visuomenės informavimo priemonėse ir publicistinėse laidose galima išgirsti apie gydytojų aplaidžiai vykdomas pareigas, neteisingai diagnozuotas ligas, pacientų patirtą žalą. Dėl vis labiau akcentuojamų šio pobūdžio pažeidimų daugėja ieškinių teismuose,
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

2021-03-31 Nuotoliniai mokymai
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.  Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“,
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos

2021-03-31 Nuotoliniai mokymai
1. Skirtumai tarp niekinių ir nuginčijamų sandorių. 2. Dažniausiai verslo ginčų praktikoje pasitaikantys sandorių negaliojimo pagrindai:     2.1. Niekiniai sandoriai: imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai prieštaraujančių,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas.

2021-04-01 Nuotoliniai mokymai
2021-04-01 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Administratorių konferencija 2021 m: nuo dokumentų iki biuro valdymo

2021-04-01 Nuotoliniai mokymai
2021-04-01 Vilniuje
Dokumentų ir elektroninių dokumentų valdymo praktika. Pranešėja – Rasa Grigonienė (10.00–11.30 val.): • Dokumentų valdymo pokyčiai: tikslai, priemonės, svarbiausi darbai; • Dokumentų rengimo aktualijos (naujos Dokumentų rengimo taisyklės);
PLAČIAU

Nauji vartotojų teisių apsaugos iššūkiai verslui ir reikalavimai e. parduotuvėms

2021-04-01 Nuotoliniai mokymai
2021-04-01 Vilniuje
• Kas pasikeitė? • Nauji vartotojų atsiliepimų skelbimo reikalavimai. Kaip techniškai įgyvendinti? • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Kokią informaciją pateikti, kai produktai paieškoje reitinguojami?
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų konferencija. Nauja 2021 m. praktika

2021-04-02 Nuotoliniai mokymai
2021-04-02 Vilniuje
Tiekėjų pašalinimo pagrindų apžvalga bei esminiai „apsivalymo“ procedūros principai.  Tiekėjų kvalifikacijos nustatymas ir vertinimas.  Dalyvavimas pirkime kartu su partneriais: jungtinė veikla ir subranga.  Tiekėjų pasiūlymų vertinimo principai: pasiūlymų vertinimas ir pasiūlymų tikslinimo ribos. 
PLAČIAU

Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai

2021-04-02 Nuotoliniai mokymai
2021-04-02 Vilniuje
Teisingas prekių tarifinis klasifikavimas yra iš esmės visų importo mokesčių teisingo apskaičiavimo pagrindas, nulemiantis tai, kad mokesčių mokėtojui neatsiras papildomų mokestinių prievolių valstybės biudžetui,
PLAČIAU

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

2021-04-06 Nuotoliniai mokymai
2021-04-06 Vilniuje
20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ – Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
PLAČIAU

Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“

2021-04-06 — 2021-05-31 Nuotoliniai mokymai
2021-04-06 — 2021-05-31 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos viešajame sektoriuje reguliavimas. Buhalterinės apskaitos organizavimas viešajame sektoriuje. Ko reikalauja teisės aktai, o kaip klostosi praktika. Buhalterinės apskaitos dokumentavimas. Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkinius įvykius ir ūkines operacijas.
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2021-04-06 Nuotoliniai mokymai
2021-04-06 Vilniuje
ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.30 val.) Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (10.45–14.30 val.) •
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-04-07 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 — 2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 Vilniuje
2021-04-07 — 2021-04-21 Vilniuje
2021-04-12 Nuotoliniai mokymai
2021-04-12 Vilniuje
2021-04-14 Nuotoliniai mokymai
2021-04-14 Vilniuje
2021-04-19 Nuotoliniai mokymai
2021-04-19 Vilniuje
2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
2021-04-21 Vilniuje
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

2021-04-07 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 Vilniuje
Įmonėms ir kitoms organizacijoms vykdant savo veiklą ne tik vidinėje rinkoje, tačiau prekiaujant ir teikiant paslaugas tiek ES valstybėse, tiek trečiosiose šalyse, vis svarbesnis tampa užsienio komandiruočių reguliavimo išmanymas.
PLAČIAU

Žemės ūkio paskirties ir miško žemės perleidimas

2021-04-07 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 Vilniuje
• Privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo / perleidimo procesas; • Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo / perleidimo procesas; • Pirmumo teisė įsigyti / išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypus;
PLAČIAU

Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai

2021-04-08 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 Vilniuje
Pridėtinės vertės mokesčio aktualiausi klausimai 2021 m. PVM ekspertas Algirdas Kviklys (9.00–10.30 val.): Kurioms PVM sritims 2021 m. skirsime daugiausia laiko? BREXIT – ar nepakliuvome į PVM spąstus?
PLAČIAU

MS WORD pažengusiems

2021-04-08 — 2021-04-09 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 — 2021-04-09 Vilniuje
Pastraipos tvarkymas naudojant aukštesnio lygio savybes; Individualaus stiliaus tekstui, lentelėms ir sąrašams kūrimas; Puslapiavimo tvarkymas; Diagramų ir grafikų įterpimas, naudojant duomenis iš kitų šaltinių (PowerPoint,
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-04-08 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2021-04-09 Nuotoliniai mokymai
2021-04-09 Vilniuje
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai

2021-04-09 Nuotoliniai mokymai
2021-04-09 Vilniuje
Sąnaudų priskyrimas grupėms (11 VSAFAS).  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių (24 VSAFAS). Atidėjinių skaičiavimas nutraukiant darbo sutartį (24 VSAFAS).  Atskleidimai apie darbo užmokestį aiškinamajame rašte (24 VSAFAS lentelės pildymas).
PLAČIAU

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos

2021-04-12 Nuotoliniai mokymai
2021-04-12 Vilniuje
Mokymų tikslas – suteikti žinias apie šiuolaikines žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas ir jų ryšį su organizacijos žmogiškųjų išteklių politika bei žmogiškųjų išteklių valdymo praktika;
PLAČIAU

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse

2021-04-12 Nuotoliniai mokymai
2021-04-12 Vilniuje
Liko mažiau negu metai iki Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva) perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę.
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos, perdavimo, pardavimo bei nurašymo viešajame sektoriuje klausimai

2021-04-13 Nuotoliniai mokymai
2021-04-13 Vilniuje
12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“. 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“. 8-asis VSAFAS „Atsargos“. Pagrindinės VSAFAS nuostatos, svarbesnių pasikeitimų nuo standartų įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-04-13 Nuotoliniai mokymai
2021-04-13 Vilniuje
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

2021-04-14 Nuotoliniai mokymai
2021-04-14 Vilniuje
– Prievolių įvykdymo užtikrinimas: tradiciniai ir netradiciniai būdai. – Daiktinių užtikrinimo būdų sistema ir naujausia reforma. – Hipotekos ir kilnojamojo turto įkeitimo bylų praktika.
PLAČIAU

Laikinasis ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje nuo 2021-03-01

2021-04-14 Nuotoliniai mokymai
2021-04-14 Vilniuje
1 dalis. Advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.30 val.): • Laikinojo įdarbinimo atskyrimas nuo rangos ir paslaugos teikimo santykių;
PLAČIAU

Civilinis procesas: įvadiniai mokymai

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
2021-04-15 Vilniuje
• Civilinis procesas – nuostatos, kurias būtina žinoti. Principai, sąvokos, terminai. • Civilinio proceso teisės aktų sistema ir naujausia praktika. • Atstovavimo klausimai teisme.
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
2021-04-15 Vilniuje
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
2021-04-16 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
2021-04-16 Vilniuje
Tema itin aktuali ir reikšminga siekiant bendrovėje puoselėti korporatyvinę kultūrą, tinkamai apsibrėžti santykius tarp vadovų ir dalyvių, įvertinti galimas rizikas ir atsakomybes vykdant veiklą tiek iš
PLAČIAU

Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
2021-04-16 Vilniuje
Žiedinės ekonomikos samprata ir tikslai, santykis su linijine ekonomika ir aplinkos apsauga. Žiedinės ekonomikos teisinio reguliavimo santykis su aplinkosaugos teise bei kitomis teisės šakomis.
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2021-04-20 Nuotoliniai mokymai
2021-04-20 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija

2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
2021-04-21 Vilniuje
Įmonių grupė iš įmonių teisės perspektyvos. ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Džiuginta Balčiūnė (9.00–9.40 val.): • Įmonių grupės samprata, kontrolės apibrėžimas. • Holdinginių struktūrų formavimas: privalumai ir minusai.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-04-22 Nuotoliniai mokymai
2021-04-22 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-04-22 Nuotoliniai mokymai
2021-04-22 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Verslo susijungimai ir įsigijimai

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
2021-04-23 Vilniuje
Trumpas aprašymas: Jeigu ketinate susidurti su verslo įsigijimo ar susijungimo projektu, mokymų metu aptarsime šiuos klausimus: Kaip vyksta įmonių įsigijimo procesas? Kokią įtaką kainai turi patikrinimo metu nustatyti trūkumai?
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
2021-04-23 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
2021-04-23 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

2021-04-27 Nuotoliniai mokymai
2021-04-27 Vilniuje
Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)

2021-04-27 Nuotoliniai mokymai
2021-04-27 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-04-28 Nuotoliniai mokymai
2021-04-28 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-04-29 Nuotoliniai mokymai
2021-04-29 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-04-30 Nuotoliniai mokymai
2021-04-30 Vilniuje
Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės pirmosios instancijos teisme. Skundai (prašymai, pareiškimai), teismų kompetencija, bylos nagrinėjimo išlaidos, dalyviai, terminai. Aktuali teismų praktika. Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės apeliacinės instancijos teisme.
PLAČIAU

Transporto priemonių draudimas

2021-04-30 Nuotoliniai mokymai
2021-04-30 Vilniuje
Mokymų tikslas: suprasti esminius aspektus, susijusius su transporto priemonių draudimo rūšimis (draudimo galiojimas, draudimo išmokų mokėjimas). Mokymų metu bus aptariami privalomasis civilinės atsakomybės draudimas bei savanoriškas transporto priemonių (vad.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimą

2021-04-30 Nuotoliniai mokymai
2021-04-30 Vilniuje
Seminaro užduotis: suteikti klausytojams žinių, kaip veiklos biudžetavimas gali tapti veiklos efektyvumo įrankiu ir duoti pridėtinę naudą valdymo procese. Seminaro programa: Biudžetavimo poreikis bendrovėse;
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-05-03 Nuotoliniai mokymai
2021-05-03 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

PVM naujovės, įsigaliojusios 2021 m. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Prekių / paslaugų įsigijimai

2021-05-05 Nuotoliniai mokymai
2021-05-05 Vilniuje
PVM įstatymo naujovės, įsigaliojusios 2021 m. sausio 1 d., + „Brexitas“; Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; 0 proc. PVM tarifo taikymas krovinių gabenimui;
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2021-05-05 Nuotoliniai mokymai
2021-05-05 Vilniuje
1. Strateginio planavimo svarba organizacijos veiklai ir jos rezultatams. 2. Strateginių tikslų struktūra, pagrindiniai strateginių planų elementai ir jų formulavimas. 3. Išorinės ir vidinės aplinkos strateginė analizė ir jos atlikimo kokybės svarba strateginiame planavime.
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-05-06 Nuotoliniai mokymai
2021-05-06 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-05-11 Nuotoliniai mokymai
2021-05-11 Vilniuje
• Pelno mokesčio apskaičiavimas; • Lengvatiniai tarifai; • Parama, nuostolių kėlimas; • Investicinis projektas; • Kitos pelno mokesčio lengvatos;
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
2021-05-14 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
2021-05-14 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)

2021-05-18 Nuotoliniai mokymai
2021-05-18 Vilniuje
  Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių sąnaudos). Sąnaudų kompensavimas, grąžinimo pažymos suvedimas. Atsargų pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vidinis judėjimas, inventorizacija. Ilgalaikio turto apskaitos operacijos.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-05-18 — 2021-05-20 Nuotoliniai mokymai
2021-05-18 — 2021-05-20 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2021-05-21 Nuotoliniai mokymai
2021-05-21 Vilniuje
Seminaro tikslai:  a.Suprasti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų sudarymo principus; b.Išmokti interpretuoti finansinius rodiklius; c.Teorines žinias pritaikyti praktikoje – savo įmonėje. Programa: 1.Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita.
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
2021-05-27 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)

Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU