Nuotoliniai mokymai

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)

Inventorizacijos taisyklių pakeitimų nuo 2018 metų iki 2020-07-09 apžvalga. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas,
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)

Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-08-18 Nuotoliniai mokymai
2021-08-18 Vilniuje
2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-08-19 Nuotoliniai mokymai
2021-08-19 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas

2021-08-19 Nuotoliniai mokymai
2021-08-19 Vilniuje
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka 2021 metais. Mokymo lėšų apskaičiavimo nuoseklumas. Lėšų perskirstymo principai. Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymo pamokos.
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DK

2021-08-23 Nuotoliniai mokymai
2021-08-23 Vilniuje
• Darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, aktualus statybų sektoriui nuo 2021-11-01; • Statybų rangovo ir subrangovo santykiai ir atsakomybė atsiskaitant su darbuotojais;
PLAČIAU

Elektroninės (nuotolinės) prekybos PVM nuo 2021-07-01

2021-08-23 Nuotoliniai mokymai
2021-08-23 Vilniuje
• PVM įstatymo pakeitimai, naujai reguliuojantys elektroninę ir nuotolinę prekybą nuo 2021 m. liepos 1 d.; • Elektroninė (nuotolinė) prekyba PVM direktyvose nuo 2021 m.
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-08-24 Nuotoliniai mokymai
2021-08-24 Vilniuje
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-08-24 Nuotoliniai mokymai
2021-08-24 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose

2021-08-25 Nuotoliniai mokymai
2021-08-25 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2021-08-25 Nuotoliniai mokymai
2021-08-25 Vilniuje
1. Strateginio planavimo svarba organizacijos veiklai ir jos rezultatams. 2. Strateginių tikslų struktūra, pagrindiniai strateginių planų elementai ir jų formulavimas. 3. Išorinės ir vidinės aplinkos strateginė analizė ir jos atlikimo kokybės svarba strateginiame planavime.
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

2021-08-25 — 2021-08-26 Nuotoliniai mokymai
2021-08-25 — 2021-08-26 Vilniuje
2021-10-13 — 2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 — 2021-10-14 Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais;
PLAČIAU

Kaip pristatyti save ir savo idėjas?

2021-08-26 Nuotoliniai mokymai
• Nuo ko priklauso ar klausys manęs auditorija? • Kas yra geras pasisakymas? • Kokiose situacijose reikalingas mokėjimas įtaigiai pasisakyti? • Įtaigumas – kas tai?
PLAČIAU

Darbo teisės klausimai žinotini buhalteriams 2021 m.

2021-08-26 Nuotoliniai mokymai
2021-08-26 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m.

2021-08-27 Nuotoliniai mokymai
2021-08-27 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

BDAR atitiktis valstybinėms ir privačioms mokykloms

2021-08-27 Nuotoliniai mokymai
2021-08-27 Vilniuje
1. Kas turi būti nurodyta mokyklos veiklos įrašuose? 2. Kokius BDAR atitikties dokumentus turi turėti mokykla? 3. Kaip informuoti mokinius ir mokinių tėvus apie duomenų tvarkymą?
PLAČIAU

Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.

2021-08-30 Nuotoliniai mokymai
2021-08-30 Vilniuje
• Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40,
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimas ir galimi pokyčiai

2021-08-30 Nuotoliniai mokymai
2021-08-30 Vilniuje
2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. Dokumentų rengimo taisyklės (pagrindiniai dokumento rengimo reikalavimai, pasirašymas elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu, konkrečių dokumentų rūšių, įskaitant sutartis,
PLAČIAU

Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas

2021-08-30 Nuotoliniai mokymai
2021-08-30 Vilniuje
2021-10-15 Nuotoliniai mokymai
2021-10-15 Vilniuje
Biudžetavimas privačiame sektoriuje: tvarka, poreikis ir reguliavimas; Biudžeto rengimo planas ir jo paruošimas; Biudžeto sudedamosios dalys. Biudžetas ir veiklos efektyvumo vertinimas; Verslo strategijos ir išsikeltų tikslų perkėlimas į biudžetą; 
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-08-31 Nuotoliniai mokymai
2021-08-31 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“

2021-08-31 Nuotoliniai mokymai
2021-08-31 Vilniuje
• Pasirengimo veiksmai siekiant įtvirtinti keturių darbo dienų savaitę. Tinkamas darbuotojų informavimas. • Keturių darbo dienų savaitės įforminimas darbo sutartyje ir vidiniuose personalo dokumentuose.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-09-02 Nuotoliniai mokymai
2021-09-02 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

2021-09-02 Nuotoliniai mokymai
2021-09-02 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Tiekėjų pašalinimo pagrindai viešuosiuose pirkimuose

2021-09-03 Nuotoliniai mokymai
2021-09-03 Vilniuje
• Tiekėjų pašalinimo viešuosiuose pirkimuose reguliavimas ir naujausi pakeitimai. • Teismų sprendimai bylose dėl tiekėjo pašalinimo viešuosiuose pirkimuose. VPT išaiškinimų taikymas. • Privalomi tiekėjų pašalinimo pagrindai.
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-09-03 Nuotoliniai mokymai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-09-03 Nuotoliniai mokymai
2021-09-03 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimus

2021-09-06 Nuotoliniai mokymai
2021-09-06 Vilniuje
• Tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principų įgyvendinimas. Kiek ir kokių asmens duomenų tvarkyti. • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Sutikimas ir kitos teisėto duomenų tvarkymo sąlygos: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų sutartys: vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas

2021-09-06 Nuotoliniai mokymai
2021-09-06 Vilniuje
Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas yra viena svarbiausių viešųjų pirkimų proceso dalių. O viešųjų pirkimų sutartis – tai vienas pagrindinių dokumentų grindžiant savo poziciją tiek iš
PLAČIAU

PVM pakeitimai 2021 m. ir kas mūsų laukia 2022 m. PVM reguliavimo taikymas

2021-09-07 Kaune
2021-09-08 Nuotoliniai mokymai
2021-09-08 Vilniuje
• Teisės aktų naujienos PVM taikymo srityje 2021 m. • Elektroninės prekybos niuansai nuo 2021-07-01: ar jau atlikome namų darbus ir kaip sekasi prisitaikyti?
PLAČIAU

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys

2021-09-08 Nuotoliniai mokymai
2021-09-08 Vilniuje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešosios ir privačios partnerystės reglamentavimas. 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“. 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-09-08 Nuotoliniai mokymai
2021-09-08 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?

2021-09-08 Nuotoliniai mokymai
2021-09-08 Vilniuje
• Kas yra opcionai ir kada naudinga juos taikyti? • Opcionais siekiami tikslai; • Opcionų teisinis reglamentavimas; • Patarimai norint pradėti darbuotojus skatinti opcionais.
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos

2021-09-08 Nuotoliniai mokymai
2021-09-08 Vilniuje
Kadaise egzotiškai atrodęs fizinių asmenų bankrotas šiandien gana tvirtai įleido šaknis šalies teisinėje sistemoje ir nebėra asocijuojamas tik su neigiamais dalykais. Nuogąstavimai, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymu bus masiškai piktnaudžiaujama,
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

2021-09-09 Nuotoliniai mokymai
2021-09-09 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Teismo sprendimų vykdymo procesas. Teismų praktika

2021-09-09 Nuotoliniai mokymai
2021-09-09 Vilniuje
• Vykdymo proceso naujovės ir naujausi teismų išaiškinimai; • Teismo sprendimų vykdymo proceso terminai; • Priverstinių vykdymo priemonių taikymas; • Reikalavimų vykdymo eiliškumas; •
PLAČIAU

Saugomų teritorijų planavimas nuo 2021-07-01

2021-09-09 Nuotoliniai mokymai
2021-09-09 Vilniuje
• Saugomų teritorijų sistema ir veiklos reglamentavimo dokumentai. • Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. • Kompleksinės saugomos teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. •
PLAČIAU

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje

2021-09-09 Nuotoliniai mokymai
2021-09-09 Vilniuje
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tikslai; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali rinkti apie savo darbuotojus / valstybės tarnautojus?
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai nuo 2021-10-01

2021-09-10 Nuotoliniai mokymai
2021-09-10 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga viešųjų pirkimų kontekste

2021-09-13 Nuotoliniai mokymai
2021-09-13 Vilniuje
1. Asmens duomenų tvarkymas skelbiant viešuosius pirkimus ar vykdant neskelbiamą apklausą; 2. Dokumentai, patvirtinantys pirkimą (sutartys, pirkimų žurnalas, apklausos pažymos, kt.): asmens duomenų tvarkymo problematika;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

2021-09-13 Nuotoliniai mokymai
2021-09-13 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-09-13 Nuotoliniai mokymai
2021-09-13 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita viešajame sektoriuje. Ko nepraleisti 2021 m.?

2021-09-13 Nuotoliniai mokymai
2021-09-13 Vilniuje
• Teisės aktai, taikomi darbo laiko reguliavimui. Ko svarbu nepraleisti viešajame sektoriuje? • Kaip pasirinkti efektyvią darbo laiko apskaitą viešajame sektoriuje? • Darbo laiko grafikų sudarymas,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-09-14 Nuotoliniai mokymai
2021-09-14 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2021-09-14 Nuotoliniai mokymai
2021-09-14 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (9.00–12.15 val.) ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (13.00–14.30 val.) •
PLAČIAU

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos

2021-09-14 Nuotoliniai mokymai
2021-09-14 Vilniuje
Darbo užmokesčio švietimo įstaigose reguliavimas. Naujausi pakeitimai. Darbo krūvio, stažo nustatymas. Kvalifikacinės kategorijos.  Etatinis mokytojo darbo užmokestis: kaip veikia sistema ir kokie yra skaičiavimo niuansai.
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-09-15 Nuotoliniai mokymai
2021-09-15 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-09-15 Nuotoliniai mokymai
2021-09-15 Vilniuje
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2021 m.

2021-09-15 Nuotoliniai mokymai
2021-09-15 Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2021-09-16 Nuotoliniai mokymai
2021-09-16 Vilniuje
Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo ir poįstatyminių aktų pakeitimai, teisinio reguliavimo naujovės ir numatomi pokyčiai 2021–2022 m. Gamintojo atsakomybės principo reikšmė pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio ir reguliavimo pokyčiai,
PLAČIAU

Garantinių terminų taikymo praktika

2021-09-16 Nuotoliniai mokymai
2021-09-16 Vilniuje
• Garantinių terminų reguliavimas teisės aktais ir sutartimis; • Garantinių terminų skaičiavimo ypatumai; • Įrodinėjimas ginčuose dėl garantinių terminų; • Pirkėjo ir pardavėjo teisių gynimo būdai ginčuose dėl garantinių terminų;
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-09-17 Nuotoliniai mokymai
2021-09-17 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-09-17 Nuotoliniai mokymai
2021-09-17 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2021 m.

2021-09-17 Nuotoliniai mokymai
2021-09-17 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita

2021-09-20 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-20 — 2021-09-30 Vilniuje
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą. Jų pokyčiai 2021 metais ir rengiamų projektų planuojama įtaka apskaitai. LR buhalterinės apskaitos įstatymo netipinių situacijų analizė. VAS ir TAS/TFAS taikymas.
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-09-20 Nuotoliniai mokymai
2021-09-20 Vilniuje
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-09-20 Nuotoliniai mokymai
2021-09-20 Vilniuje
2021-09-22 Kaune
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI

2021-09-20 — 2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-20 — 2021-09-29 Vilniuje
2021-11-16 — 2021-11-25 Nuotoliniai mokymai
2021-11-16 — 2021-11-25 Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės,
PLAČIAU

Vartotojų teisių apsaugos reforma

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
• Kas pasikeitė? • Nauji vartotojų atsiliepimų skelbimo reikalavimai. Kaip techniškai įgyvendinti? • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Kokią informaciją pateikti, kai produktai paieškoje reitinguojami?
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 — 2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
2021-09-21 — 2021-09-28 Vilniuje
2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
(09.21 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-09-22 Nuotoliniai mokymai
2021-09-22 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-09-22 Nuotoliniai mokymai
2021-09-22 Vilniuje
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?

2021-09-22 Nuotoliniai mokymai
2021-09-22 Vilniuje
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.: naujausi teisės aktų pakeitimai. Pranešėjas – ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (9.00–10.30 val.): • Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės.
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

MS WORD mokymai

2021-09-23 — 2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 — 2021-09-24 Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai;
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Finansinis patikrinimas M&A sandorio metu (angl. financial due diligence)

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
I dalis: finansinio patikrinimo vieta M&A sandoryje  • M&A procesas ir planas; • Kam reikia finansinio patikrinimo? • Patikrinimų tipai; • Sandorio kainos formulė.
PLAČIAU

Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-24 Vilniuje
Finansų analizė svarbi tiek norint suprasti įmonės būklę, tiek norint rasti atskaitos tašką įmonės veiklos efektyvinimui. Seminaras daugiausia skirtas įmonių finansininkams, buhalteriams, norintiems sustiprinti finansų analizės žinias,
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-24 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine?

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
Visiems tarptautinės prekybos versle dirbantiems bei su muitinės formalumais, prekių importu, eksportu ir/ar tranzitu susiduriantiems asmenims (ypač muitinės deklarantams, tarpininkams bei jų atstovams) neišvengiamai tenka susidurti ir su teisinės (administracinės) atsakomybės taikymo muitinėje rizika.
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: svarbiausi klausimai ir praktika

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Sandorių ginčijimas – pagrindinės taisyklės ir jų taikymo niuansai. • Sandorių negaliojimo pagrindai. Kokie dažniausiai taikomi versle? • Niekiniai sandoriai. • Tariamų ir apsimestinių sandorių negaliojimas.
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai nuo 2021-07-01

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
  Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių sąnaudos). Sąnaudų kompensavimas, grąžinimo pažymos suvedimas. Atsargų pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vidinis judėjimas, inventorizacija. Ilgalaikio turto apskaitos operacijos.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-09-28 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 — 2021-09-30 Vilniuje
2021-11-29 — 2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 — 2021-12-01 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
– Pareigybių aprašymo rengimo reikšmė; – Teisinis reglamentavimas, nustatantis pareigybių aprašymo turinį ir procesą; – Pareigybių aprašymų rengimo procesas, už šį procesą atsakingi asmenys;
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
1. Korupcija, moralė, etika – ar tai susiję? 2. Kovojame su korupcija įstaigoje? Ar kuriame skaidrią aplinką įstaigoje?! 3. Pagrindiniai skaidrumo elementai:    –
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2021-2022 m.“

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2021 – 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai.
PLAČIAU

Darbuotojų darbo etika: taisyklės, dokumentacija ir praktinis taikymas

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
• Darbo etikos samprata – kokie ypatumai, praktika ir kodėl tai svarbu? • Kai dokumentuojama ir reguliuojama darbo etika? Teisės aktai ir vidinė dokumentacija.
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 — 2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
2021-10-04 — 2021-10-13 Vilniuje
2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 Vilniuje
2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
2021-10-11 Nuotoliniai mokymai
2021-10-11 Vilniuje
2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 Vilniuje
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-10-05 Nuotoliniai mokymai
2021-10-05 Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo tvarkos, aktualios 2021 m.

2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 Vilniuje
• Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės. Jų įtaka pasiūlymų vertinimui. • Pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimas: svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. • Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas.
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Svetingumo protokolas: reprezentacinių ir organizacijos bendruomenei skirtų veiklų organizavimas

2021-10-11 Nuotoliniai mokymai
2021-10-11 Vilniuje
Socialinis kapitalas: kodėl? kada? kaip? Renginio šeimininko vaidmuo: namų darbai, teisės ir pareigos. Renginio svečio vaidmuo: namų darbai, teisės ir pareigos.  
PLAČIAU

Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika

2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
Konferencija skirta Lietuvos verslo įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į: Vokietiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Nyderlandus, Belgiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją ir Prancūziją. Konferencijos pranešėjų iš užsienio pranešimai vyks nuotoliniu būdu.
PLAČIAU

Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
Informacijos apie verslo partnerių, klientų, tiekėjų patikimumą ir pajėgumų vertinimo poreikis. Atitikties reikalavimams vertinimas. Verslo partnerių pasirinkimo rizika. Teisinis reglamentavimas, būsimų verslo partnerių patikimumo vertinimo rekomendacijos. 
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

MS Power BI pagrindai

2021-10-26 — 2021-10-28 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 — 2021-10-28 Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas;
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)

Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU