Nuotoliniai mokymai

MS Word mokymai

Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Word programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu);
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS PowerPoint programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu);
PLAČIAU

Mažos vertės viešieji pirkimai

2022-01-24 Nuotoliniai mokymai
2022-01-24 Vilniuje
Įžanginis žodis. Viešųjų pirkimų principai. Viešųjų pirkimų komisija. Skelbiama apklausa.  Neskelbiama apklausa.  Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas, vykdymas ir keitimas.  Planuojami VPĮ ir PĮ pakeitimai. 
PLAČIAU

Valstybinės žemės nuoma. Žemės įstatymo pakeitimai nuo 2022-03-01

2022-01-24 Nuotoliniai mokymai
• Valstybinės žemės nuomos pagrindai ir atvejai. • Mokestis už galimybę statyti naujus statinius / rekonstruoti esamus valstybinėje žemėje:      – mokesčio dydžiai;     
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2022-01-26 Nuotoliniai mokymai
2022-01-26 Vilniuje
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimas

2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
2022-04-14 Nuotoliniai mokymai
2022-04-14 Vilniuje
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. Dokumentų rengimo taisyklės (pagrindiniai dokumento rengimo reikalavimai, pasirašymas elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu, konkrečių dokumentų rūšių, įskaitant sutartis,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.

2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

2022-01-27 — 2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 — 2022-01-28 Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais;
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
2022-02-22 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas

2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-28 Vilniuje
Įvairių formų bylų (popierinių, elektroninių ir kt.) tvarkymas ir aprašymas. Dokumentų vertinimas ir saugojimo terminų rodyklių taikymas. Bylų apyrašų sąrašo, bylų apyrašų, dokumentų naikinimo akto rengimas.
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-28 Vilniuje
2022-04-15 Nuotoliniai mokymai
2022-04-15 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

2022-01-31 Nuotoliniai mokymai
2022-01-31 Vilniuje
2022-02-28 Nuotoliniai mokymai
2022-02-28 Vilniuje
Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui.
PLAČIAU

Darbo santykiai globos įstaigose 2022 m. Visi naujausi pakeitimai

2022-01-31 Nuotoliniai mokymai
2022-01-31 Vilniuje
– Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022 m. Kas svarbiausia globos įstaigoms? – Pareigybių nustatymo tvarka, pareigybių aprašymas. – Kokias dažniausiai klaidas daro globos įstaigos,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

2022-01-31 Nuotoliniai mokymai
2022-01-31 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2022-02-01 Nuotoliniai mokymai
2022-02-01 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas

2022-02-02 Nuotoliniai mokymai
2022-02-02 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis. Pinigų srautų informacijos teikiama nauda.
PLAČIAU

Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės

2022-02-02 Nuotoliniai mokymai
Vokietija – viena pagrindinių prekybos partnerių nemažai daliai Lietuvos įmonių. Todėl išmanyti komandiravimo, siuntimo dirbti į Vokietiją sąlygas tampa prioritetu kiekvienam verslo subjektui. Tai ypač svarbu ne tik todėl,
PLAČIAU

Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas

2022-02-03 Nuotoliniai mokymai
2022-02-03 Vilniuje
Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė:     – nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias 
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.

2022-02-03 Nuotoliniai mokymai
2022-02-03 Vilniuje
• Valstybės tarnautojų statusas ir darbo santykiai su įstaiga; • Valstybės tarnybos įstatymo santykis su Darbo kodeksu; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas.
PLAČIAU

Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimas

2022-02-03 Nuotoliniai mokymai
2022-02-03 Vilniuje
Seminaro tikslai Teoriniais ir praktiniais argumentais pagrįsti skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimo poreikį. Supažindinti mokymų dalyvius su formaliais ir rekomendacinio pobūdžio reikalavimais dėl skaidrios aplinkos kūrimo.
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

2022-02-04 Nuotoliniai mokymai
2022-02-04 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2022-02-07 Nuotoliniai mokymai
2022-02-07 Vilniuje
2022-03-16 Nuotoliniai mokymai
2022-03-16 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Žalieji viešieji pirkimai 2022 m.

2022-02-07 Nuotoliniai mokymai
2022-02-07 Vilniuje
SVARBU! Priimtas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31,
PLAČIAU

Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas

2022-02-07 Nuotoliniai mokymai
2022-02-07 Vilniuje
Daugelį žmonių motyvuoja iššūkiai, su kuriais susiduriama tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniame gyvenime. Tačiau kai spaudimas patenkinti asmeninius ar aplinkos poreikius tampa per didelis ir užsitęsęs,
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2022-02-08 Nuotoliniai mokymai
2022-02-08 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

2022-02-09 Nuotoliniai mokymai
2022-02-09 Vilniuje
2022-03-07 Nuotoliniai mokymai
2022-03-07 Vilniuje
SVARBU! PRIIMTAS NAUJAS STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMAS, KURIS ĮSIGALIOJO NUO 2022 M. SAUSIO 1 D.: Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė,
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2022 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2022-02-09 Nuotoliniai mokymai
2022-02-09 Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Personalo dokumentai viešajame sektoriuje

2022-02-09 Nuotoliniai mokymai
2022-02-09 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių viešojo sektoriaus organizacijų tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo pokyčiai,
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.

2022-02-10 Nuotoliniai mokymai
2022-02-10 Vilniuje
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: naujausi teisės aktų pakeitimai. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022 m. Pranešėjas – ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (9.00–10.30 val.): •
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2022-02-10 Nuotoliniai mokymai
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

MS Word mokymai

2022-02-10 — 2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
2022-02-10 — 2022-02-11 Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai;
PLAČIAU

Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
1. Įžanga:     1.1. Kas yra nesąžininga konkurencija Lietuvoje ir kitose valstybėse?     1.2. Teisinis reglamentavimas ir skirtingo pobūdžio atsakomybė. 2. Darbuotojų migracija:  
PLAČIAU

Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
2022-02-11 Vilniuje
​​​Šiandienos aktualijos ir pagrindiniai pokyčiai; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Visi 2022 m. pakeitimai

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
2022-02-11 Vilniuje
• Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai. • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas. • Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę. • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai.
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
2022-02-11 Vilniuje
Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko „Gauta” tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS

2022-02-14 Nuotoliniai mokymai
2022-02-14 Vilniuje
Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Taikymas 2022 m. ir naujausia praktika. Reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Dažniausiai daromos klaidos ir kaip užtikrinti ataskaitų kokybę.
PLAČIAU

Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?

2022-02-14 Nuotoliniai mokymai
Mokymai skirti tiesioginiams vadovams, planuojantiems vertinimo pokalbius su darbuotojais ir norintiems šio pokalbio metu pasiekti maksimalią naudą.  Mokymų metu sužinosite, kaip pasiruošti pokalbiui su darbuotoju,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimai

2022-02-15 Nuotoliniai mokymai
2022-02-15 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka. Teorinis reglamentavimas: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, LR finansų ministro įsakymas „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“. Vidaus kontrolės sukūrimo,
PLAČIAU

TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS

2022-02-15 Nuotoliniai mokymai
NAUJAUSI POKYČIAI ES patvirtinti TFAS pakeitimai per 2021 metus 16-asis TFAS Nuoma 16-asis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai 3-iasis TFAS Verslo jungimai Kiti standartai PROBLEMINĖS SITUACIJOS 16-asis TFAS Nuoma 2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis 21-asis TAS Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka ,,Turto / įsipareigojimų“
PLAČIAU

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumas

2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
Bendrieji apskaitos principai, verslo apskaitos standartai, apskaitos politika, vidaus kontrolė: kaip visa tai sąveikauja? Finansinių metų pabaigos procedūros: koks jų poveikis finansinėms ataskaitoms? Finansinių ataskaitų rinkinį papildančios ataskaitos: ką jos reiškia ir kas jas sudaro?
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas gydymo įstaigoje. Korupcijos prevencija gydytojams

2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymo uždaviniai: Suteikti mokymo dalyviams žinių apie korupcijos reiškinį, jo supratimą Lietuvoje ir pasaulyje. Paanalizuoti, kaip korupcija siejasi su etika ir morale,
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU

Administracinė atsakomybė: teorija ir praktika

2022-02-18 Nuotoliniai mokymai
2022-02-18 Vilniuje
  Administraciniai deliktai, Europos Tarybos rekomendacijos; Administracinių deliktų rūšys; Administracinių nusižengimų kodeksas; Administracinės atsakomybės pagrindai, teismų praktika; Administracinio nusižengimo sudėtis, teismų praktika; Administracinės nuobaudos ir poveikio priemonės,
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2022-02-18 Nuotoliniai mokymai
2022-02-18 Vilniuje
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“,
PLAČIAU

Dokumentų valdymas ir dokumentų valdymo sistemos

2022-02-18 Nuotoliniai mokymai
2022-02-18 Vilniuje
I dalis. Daiva Lukšaitė (10.00–12.15 val.): 1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, elektroninius parašus. 2. Skaitmeninės kilmės dokumentų (įrašų, elektroninių, vaizdo ir (ar) garso dokumentų) rengimas (dokumento struktūros,
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės

2022-02-21 Nuotoliniai mokymai
2022-02-21 Vilniuje
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo naujovių taikymas. Sąnaudų priskyrimas grupėms. Sąnaudų apskaita.  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių. Pajamų grupavimas ir apskaita.
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai

2022-02-21 Nuotoliniai mokymai
2022-02-21 Vilniuje
• Teritorijų planavimo įstatymo taikymas, pakeitimai ir praktika 2022 m.; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas; • Teritorijų planavimo procesas; • Teritorijų planavimo dokumentacijos procesas;
PLAČIAU

Mobingas ir kaip jį nustatyti pagal DK? Teisiniai klausimai

2022-02-21 Nuotoliniai mokymai
• Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. • Kokia ikiteisminių institucijų ir teismų praktika sprendžiant ginčus dėl mobingo? • Kaip nustatomas mobingas? Kada psichologinis smurtas,
PLAČIAU

Viešoji kalba: ką verta žinoti jai rengiantis

2022-02-21 Nuotoliniai mokymai
• Ką reiškia „kalbėti viešai“? Įvairios tokių kalbų formos ir situacijos, kada jos sakomos. Su kokiomis susiduriate Jūs? Problemos, kurias patiria kalbėtojai visais šiais atvejais.
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2021 m. atskaitomybė

2022-02-22 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 Vilniuje
• Kokie mokestiniai pakeitimai keičia žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokestines prievoles 2021–2022 m.? Mokestiniai pakeitimai, kurie turi daugiausia įtakos rengiant 2021 m. finansines ataskaitas?
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI

2022-02-22 — 2022-03-02 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 — 2022-03-02 Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės,
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

2022-02-22 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 Vilniuje
• Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, rengimas; • Užsieniečio įdarbinimas pagal darbo sutartį Lietuvoje: reikalingų dokumentų rengimas,
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2022-02-22 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2022-02-23 Nuotoliniai mokymai
2022-02-23 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2022-02-23 Nuotoliniai mokymai
2022-02-23 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje

2022-02-23 Nuotoliniai mokymai
2022-02-23 Vilniuje
• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus.
PLAČIAU

Mokesčių lengvatos. Dažniausiai pasitaikančios mokesčių mokėtojų klaidos

2022-02-23 Nuotoliniai mokymai
2022-02-23 Vilniuje
Mokesčių lengvatos ir jų teisėto taikymo pagrindai – Investicinio projekto lengvata; – Dviguba filmo gamybos lengvata; – MTEP lengvata; – Kilnojamasis darbo pobūdis. Dažniausiai pasitaikančios mokesčių mokėtojų klaidos –
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2022-02-24 Nuotoliniai mokymai
2022-02-24 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje

2022-02-24 Nuotoliniai mokymai
2022-02-24 Vilniuje
Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU

Elektroninės (nuotolinės) prekybos PVM

2022-02-24 Nuotoliniai mokymai
2022-02-24 Vilniuje
• PVM įstatymo pakeitimai, naujai reguliuojantys elektroninę ir nuotolinę prekybą; • Elektroninė (nuotolinė) prekyba PVM direktyvose; • Nuotolinės prekybos įmonių pareiga registruotis PVM mokėtoju;
PLAČIAU

Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimas

2022-02-24 Nuotoliniai mokymai
2022-02-24 Vilniuje
Ekonometrijos esmė ir naudojimas. Ekonometrinis modeliavimas. Ryšys tarp ekonomikos modelių ir ekonometrinių modelių. Pagrindiniai ekonometrinių tyrimų principai.  Tyrimo etapai. Duomenų rinkimo būdai.  Duomenų tipai,
PLAČIAU

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus vidinės kontrolės ir rizikų valdymo klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidinės kontrolės ir rizikų valdymo žinias,
PLAČIAU

Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
2022-02-25 Vilniuje
SVARBU! Priimtas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31,
PLAČIAU

Verslo susijungimai ir įsigijimai

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
2022-02-25 Vilniuje
Trumpas aprašymas: Jeigu ketinate susidurti su verslo įsigijimo ar susijungimo projektu, mokymų metu aptarsime šiuos klausimus: Kaip vyksta įmonių įsigijimo procesas? Kokią įtaką kainai turi patikrinimo metu nustatyti trūkumai?
PLAČIAU

Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
2022-02-25 Vilniuje
Tema itin aktuali ir reikšminga siekiant bendrovėje puoselėti korporatyvinę kultūrą, tinkamai apsibrėžti santykius tarp vadovų ir dalyvių, įvertinti galimas rizikas ir atsakomybes vykdant veiklą tiek iš
PLAČIAU

Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimas

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
2022-02-25 Vilniuje
Žala aplinkai atsiranda, kai fizinio ar juridinio asmens veikla tiesiogiai ar netiesiogiai neigiamai paveikia aplinką ar jos elementus (žemės paviršių ir gelmes, orą, vandenį,
PLAČIAU

Dokumentų valdymas sveikatos įstaigose

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
2022-02-25 Vilniuje
Dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai. Dokumentų rengimas, dokumentų pasirašymas elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu. Dokumentų saugojimo terminai ir jų nustatymas. Dokumentų tvarkymas (trumpai ir ilgai saugomų dokumentų tvarkymas).
PLAČIAU

Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka

2022-02-25 Nuotoliniai mokymai
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2022-02-28 Nuotoliniai mokymai
2022-02-28 Vilniuje
1. Bendroji dalis: 1.1. GPAIS paskirtis ir struktūra; 1.2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS. 2. Atliekų darytojo registracija: 2.1. Atliekų darytojo registracija (kriterijai bei pagrindiniai principai);
PLAČIAU

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

2022-02-28 Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę,
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2022-02-28 Nuotoliniai mokymai
2022-02-28 Vilniuje
2022-03-23 Nuotoliniai mokymai
2022-03-23 Vilniuje
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:       – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;       – Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;
PLAČIAU

ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijos

2022-02-28 Nuotoliniai mokymai
2022-02-28 Vilniuje
ES Žaliojo kurso lemiami teisės aktų pakeitimai versle. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Naujausias ES ir nacionalinis tvarumo teisinis reguliavimas. Naujausi aplinkosaugos ir susijusių mokestinių normų pakeitimai ir jų įgyvendinimo praktika.
PLAČIAU

Pardavimai telefonu ir verslo laiškais

2022-03-01 Nuotoliniai mokymai
Hibridinio pardavimo telefonu ir laiškais modelis Prisistatymo laiškas („kabliukas“), kuriantis kontekstą ir galimybę tęsti bendravimą. Pasisveikinimas, prisistatymas, intriga, skambučio tikslo formuluotės, leidimas tęsti pokalbį.
PLAČIAU

Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15

2022-03-02 Nuotoliniai mokymai
2022-03-02 Vilniuje
• Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15. • Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo. Informacijos apie pažeidimus pateikimo būdai. • Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka.
PLAČIAU

Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?

2022-03-02 Nuotoliniai mokymai
2022-03-02 Vilniuje
Seminaro tikslas – suprasti, kokie yra tiesioginės paieškos etapai ir principai, bei gauti informaciją: • Kur ir kaip ieškoti? • Kaip „parduoti“ mintį dalyvauti atrankoje?
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2022 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

2022-03-03 Nuotoliniai mokymai
2022-03-03 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2022 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022 m.

2022-03-03 Nuotoliniai mokymai
2022-03-03 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Laiko planavimas ir darbų vadyba. Kaip dirbant mažiau padaryti daugiau ir be streso?

2022-03-03 Nuotoliniai mokymai
Šiuolaikinis gyvenimo tempas vis greitėja, o mes skundžiamės laiko stoka. Kad ir ką darytume, mums visuomet trūksta laiko. Tačiau jei neskiriame laiko savo gyvenimo veiklų (tiek darbo,
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2022-03-04 Nuotoliniai mokymai
2022-03-04 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Konfliktų atpažinimas ir valdymas

2022-03-07 Nuotoliniai mokymai
2022-03-07 Vilniuje
Turite lūkesčių gyventi be konfliktų? Tuomet šie mokymai tikrai ne Jums. Manyti, kad profesiniame ar asmeniniame gyvenime nebus konfliktų, reiškia būti nusiteikusiam jų neatpažinti ar juos neigti.
PLAČIAU

Lyderystės mokymai: praktinė vadovavimo psichologija

2022-03-08 Nuotoliniai mokymai
2022-03-08 Vilniuje
• Vadovo įvaizdžio formavimas: esama situacija, norimas pasiekti rezultatas. • Sėkmingos komunikacijos, kaip įvaizdžio formavimo įrankio, rūšys ir jų taikymas: pokyčių komunikacija, sprendimų komunikacija,
PLAČIAU

MS Power BI pagrindai

2022-03-08 — 2022-03-09 Nuotoliniai mokymai
2022-03-08 — 2022-03-09 Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas;
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą

2022-03-08 Nuotoliniai mokymai
2022-03-08 Vilniuje
• Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybės naujovės ir pakeitimai Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse. Svarbiausia teismų praktika ir dažniausi ginčai valstybės institucijose. •
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimai

2022-03-08 Nuotoliniai mokymai
2022-03-08 — 2022-03-15 Nuotoliniai mokymai
2022-03-08 Vilniuje
2022-03-08 — 2022-03-15 Vilniuje
2022-03-10 Nuotoliniai mokymai
2022-03-10 Vilniuje
2022-03-15 Nuotoliniai mokymai
2022-03-15 Vilniuje
(03.08 d.) I. Paskaita. Bendrieji BDAR taikymo klausimai, galimi pakeitimai ir naujausia praktika: – BDAR taikymo taisyklės ir praktika. Galimi BDAR pakeitimai; – Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai ir teismo sprendimai;
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo taikymas

2022-03-09 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo naujovės; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2022-03-14 Nuotoliniai mokymai
2022-03-14 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

MS Teams mokymai

2022-03-16 Nuotoliniai mokymai
2022-03-16 Vilniuje
Įvadas. MS Teams programos aplinka, nustatymai, pokalbių kambarys, privačių susitikimų planavimas. Komandų (grupių) sukūrimas, administravimas, narių pridėjimas. Susitikimų organizavimas, planavimas bei valdymas. Išorinių dalyvių pakvietimas.
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2022-03-18 Nuotoliniai mokymai
2022-03-18 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Adobe Photoshop pagrindų mokymai

2022-03-22 — 2022-03-23 Nuotoliniai mokymai
Įžanga į rastrinę grafiką, Adobe Photoshop programos aplinka; Piešimo, tapybos, trynimo ir kiti įrankiai; Dalinis vaizdo sričių žymėjimas, nereikalingų objektų šalinimas, naujų pridėjimas; Darbas su sluoksniais,
PLAČIAU

MS Excel advanced: calculations, reports and data analysis

2022-03-22 — 2022-03-31 Nuotoliniai mokymai
Purpose of the training – get acquainted with the possibilities of the MS Excel program, which will help to summarize and analyze the company's data.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2022-03-24 Nuotoliniai mokymai
2022-03-24 Vilniuje
  Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas;
PLAČIAU

Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybė

2022-03-25 Nuotoliniai mokymai
2022-03-25 Vilniuje
Visuomenės informavimo priemonėse ir publicistinėse laidose galima išgirsti apie gydytojų aplaidžiai vykdomas pareigas, neteisingai diagnozuotas ligas, pacientų patirtą žalą. Dėl vis labiau akcentuojamų šio pobūdžio pažeidimų daugėja ieškinių teismuose,
PLAČIAU

Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė

2022-03-28 Nuotoliniai mokymai
2022-03-28 Vilniuje
Apskaitos derinimo naujausios tendencijos ir standartizavimo svarba. Apskaitos sistemų skirtumus lemiantys veiksniai. TAS ir TFAS grupės, TFAAK ir NAK. VAS grupės, VAS metodinės rekomendacijos.
PLAČIAU

CorelDraw pagrindų mokymai

2022-03-29 — 2022-03-30 Nuotoliniai mokymai
Įžanga į vektorinę grafiką, CorelDraw programos aplinka, puslapio nustatymai; Spalvos, spalvų paletės, CMYK ir RGB skirtumai; Standartiniai piešimo įrankiai – kreivė, linija (linijos storis);
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2022-03-30 Nuotoliniai mokymai
2022-03-30 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2022-03-31 Nuotoliniai mokymai
2022-03-31 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Google Ads pagrindai

2022-04-15 Nuotoliniai mokymai
2022-04-15 Vilniuje
Apie seminarą Seminaras leis pradedantiesiems praktiškai susipažinti su Google Ads sistema ir reklamos formatais. Po mokymų jau bus galima reklamuoti prekės ženklą per šią sistemą. 
PLAČIAU

Skaitmeninės rinkodaros mokymai

2022-04-29 Nuotoliniai mokymai
2022-04-29 Vilniuje
Skaitmeninės rinkodaros mokymai yra orientuoti į susipažinimą su skaitmeninės rinkodaros priemonėmis, praktinio taikymo aspektai bus pristatyti aptariant konkrečias skaitmeninės rinkodaros priemones – SEM, SEO,
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2022-05-02 — 2022-05-04 Nuotoliniai mokymai
2022-05-02 — 2022-05-04 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU