Nuotoliniai mokymai

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-01-25 — 2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
2021-03-08 — 2021-03-10 Nuotoliniai mokymai
2021-03-08 — 2021-03-10 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020-2021 m.

2021-01-25 Nuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-01-26 Nuotoliniai mokymai
2021-01-26 — 2021-02-09 Nuotoliniai mokymai
2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-04 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 — 2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 Vilniuje
2021-04-07 — 2021-04-21 Vilniuje
2021-04-12 Nuotoliniai mokymai
2021-04-12 Vilniuje
2021-04-14 Nuotoliniai mokymai
2021-04-14 Vilniuje
2021-04-19 Nuotoliniai mokymai
2021-04-19 Vilniuje
2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
2021-04-21 Vilniuje
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-01-27 Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.

2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.: naujausia teisminė praktika ir VDI rekomendacijos. Pranešėjas – advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.00 val.): •
PLAČIAU

Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?

2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
Elektroninės prekybos apskaitos bei mokesčių deklaravimo modelis. Teisinės formos parinkimo problema. Virtualaus buhalterio programos i.APS taikymo apžvalga.  Ūkines operacijas pagrindžiantys apskaitos dokumentai elektroninėje prekyboje.
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimas ir galimi pokyčiai

2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. 2. Dokumentų rengimo taisyklės. 3. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. 4. Dokumentų saugojimo taisyklės. 5. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.
PLAČIAU

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – suteikti žinias apie šiuolaikines žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas ir jų ryšį su organizacijos žmogiškųjų išteklių politika bei žmogiškųjų išteklių valdymo praktika;
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
Žiedinės ekonomikos samprata ir tikslai, santykis su linijine ekonomika ir aplinkos apsauga. Žiedinės ekonomikos teisinio reguliavimo santykis su aplinkosaugos teise bei kitomis teisės šakomis.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga 2021 m.: IT sauga ir BDAR reikalavimai

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
I dalis. Saugus informacijos valdymas organizacijoje. Pranešėjas – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas dr. Jevgenij Tichonov (9.00–10.30 val.): • Asmens duomenų tvarkymo rizikos įvertinimas.
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-02-01 Nuotoliniai mokymai
2021-02-01 Vilniuje
Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (9.00–11.00 val.): • Darbo kodekso naujovės ir nauja praktika dėl elektroninių personalo dokumentų; • Elektroninių personalo dokumentų sąvoka;
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai

2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Vilniuje
Sąnaudų priskyrimas grupėms (11 VSAFAS).  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių (24 VSAFAS). Atidėjinių skaičiavimas nutraukiant darbo sutartį (24 VSAFAS).  Atskleidimai apie darbo užmokestį aiškinamajame rašte (24 VSAFAS lentelės pildymas).
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

2021-02-03 Nuotoliniai mokymai
– Prievolių įvykdymo užtikrinimas: tradiciniai ir netradiciniai būdai. – Daiktinių užtikrinimo būdų sistema ir naujausia reforma. – Hipotekos ir kilnojamojo turto įkeitimo bylų praktika.
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2021-02-03 Nuotoliniai mokymai
2021-02-03 Vilniuje
Finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Lektorė – dr. Irma Kamarauskienė. Buhalterė profesionalė, verslo konsultantė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja. • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:     
PLAČIAU

Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

2021-02-04 Nuotoliniai mokymai
2021-02-04 Vilniuje
Įmonėms ir kitoms organizacijoms vykdant savo veiklą ne tik vidinėje rinkoje, tačiau prekiaujant ir teikiant paslaugas tiek ES valstybėse, tiek trečiosiose šalyse, vis svarbesnis tampa užsienio komandiruočių reguliavimo išmanymas.
PLAČIAU

Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai

2021-02-04 Nuotoliniai mokymai
2021-02-04 Vilniuje
Teisingas prekių tarifinis klasifikavimas yra iš esmės visų importo mokesčių teisingo apskaičiavimo pagrindas, nulemiantis tai, kad mokesčių mokėtojui neatsiras papildomų mokestinių prievolių valstybės biudžetui,
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai

2021-02-05 Nuotoliniai mokymai
2021-02-05 Vilniuje
Žemės ūkio veikla užsiimantiems gyventojams priklausantys mokėti mokesčiai bei įmokos. (10 min.) Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, apskaita, sumokėjimas ir deklaravimas. Pajamų priskyrimas gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosioms ir neapmokestinamosioms pajamoms;
PLAČIAU

Metiniai pokalbiai su darbuotojais biudžetinėse įstaigose

2021-02-05 Nuotoliniai mokymai
2021-02-05 Vilniuje
Kaip ir kiekvienais metais ruošiamės metiniams pokalbiams su darbuotojais, kurių metu ne tik apžvelgsime praeitų metų rezultatus, suformuluosime naujas užduotis 2021 metams, bet ir toliau kursime konstruktyvų tarpusavio ryšį,
PLAČIAU

Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai

2021-02-05 Nuotoliniai mokymai
2021-02-05 Vilniuje
  Privačios žemės įsigijimas: Teisės aktų aktualijos; Reikalavimai žemės sklypų sandoriams bei probleminiai aspektai; Servitutai; Spec. sąlygos; Žemės sklypų paskirties keitimas (nuo 2020-01-01 nauja tvarka);
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-02-08 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 — 2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 Vilniuje
2021-02-08 — 2021-02-12 Vilniuje
2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
2021-02-10 Vilniuje
2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-12 Vilniuje
(02.08 d.) I paskaita. Įrodinėjimo ir teismo proceso vedimo reguliavimas CPK. Pranešėjas bus tikslinamas: • Įrodinėjimo pareiga; • Įrodinėjimo procesas CPK; • Įrodymų pakankamumas civiliniame procese;
PLAČIAU

Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimai

2021-02-08 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 Vilniuje
– Darbo kodekso pakeitimai. Kas svarbiausia švietimo įstaigoms? – Pareigybių nustatymo tvarka, pareigybių aprašymas. – Kokias dažniausiai klaidas daro švietimo įstaigos, sudarydamos darbo sutartis?
PLAČIAU

Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles

2021-02-08 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 Vilniuje
Garantinių terminų paskirtis. Įstatyminė ir sutartinė garantija. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Garantinių terminų skaičiavimas;     a)Garantiniai terminai pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose.     b)Garantiniai terminai rangos teisiniuose santykiuose.
PLAČIAU

Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“

2021-02-08 — 2021-04-06 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 — 2021-04-06 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos viešajame sektoriuje reguliavimas. Buhalterinės apskaitos organizavimas viešajame sektoriuje. Ko reikalauja teisės aktai, o kaip klostosi praktika. Buhalterinės apskaitos dokumentavimas. Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkinius įvykius ir ūkines operacijas.
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2021-02-09 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas

2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
2021-02-10 Vilniuje
 Konsolidavimo proceso naujovės ir konsolidavimo etapai ir įrašai. Konsolidavimo reglamentavimo pakeitimai ir praktika.  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo sudarymo sąlygos.  Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas ir tarpusavio sandorių eliminavimas.
PLAČIAU

Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.

2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
Džiuginta Balčiūnė, ILAW partnerė, advokatė (11.00–12.30 val.) Mažosios bendrijos – teisiniai niuansai:      – Kokį mažosios bendrijos valdymo modelį pasirinkti: teisiniai aspektai;      –
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Vidaus kontrolės politika

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus efektyvios vidaus kontrolės sistemos klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidaus kontrolės žinias,
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės. Eilinis ir neeilinis vertinimas. 360 laipsnių kompetencijų vertinimo metodas

2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-12 Vilniuje
MOKYMAI SKIRTI biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą. MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: • Kokios laukia valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės?
PLAČIAU

Juridinių asmenų nemokumo procesas 2020-2021

2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-12 Vilniuje
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo taikymo kriterijai ir problematika pereinamuoju laikotarpiu; Nemokumo bylos inicijavimas ir iškėlimas; Restruktūrizavimas; Bankrotas;
PLAČIAU

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse

2021-02-15 Nuotoliniai mokymai
2021-02-15 Vilniuje
Liko mažiau negu metai iki Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva) perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę.
PLAČIAU

Laikinasis ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje 2021 m.

2021-02-17 Nuotoliniai mokymai
2021-02-17 Vilniuje
1 dalis. Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ vadovaujantis partneris advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.30 val.): • Laikinojo įdarbinimo atskyrimas nuo rangos ir paslaugos teikimo santykių;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

2021-02-17 Nuotoliniai mokymai
2021-02-17 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.  Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

2021-02-17 Nuotoliniai mokymai
2021-02-17 Vilniuje
Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti

2021-02-17 Nuotoliniai mokymai
2021-02-17 Vilniuje
• Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose. • Profesinės rizikos vertinimas analizuojant nelaimingų atsitikimų darbe statistinius duomenis:     
PLAČIAU

Darbo teisės klausimai žinotini buhalteriams 2021 m.

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
Buhalterija ir darbo teisė – neatsiejamos viena nuo kitos. Buhalteriai atsakingi už darbo užmokesčio, kompensacijų, kitų mokėjimų skaičiavimą ir galutinį išmokėjimą. Buhalteris privalo vykdyti darbo laiko apskaitą,
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
2021-04-28 Nuotoliniai mokymai
2021-04-28 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Susipažinkite su LinkedIn

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
Šiuo metu LinkedIn yra vienas iš greičiausiai augančių socialinių tinklų. Natūraliai kyla klausimas, kodėl šis socialinis tinklas auga taip greitai ir sulaukia didelio susidomėjimo bei kaip kiekvienam iš
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-02-19 Nuotoliniai mokymai
2021-02-19 Vilniuje
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-02-19 Nuotoliniai mokymai
2021-02-19 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinoti

2021-02-19 Nuotoliniai mokymai
2021-02-19 Vilniuje
Kiekvieną dieną mus atakuoja gausybė informacijos. Jos per savaitę gauname tiek, kiek XVIII a. žmogus gaudavo per visą gyvenimą. Kiekvieną dieną mes siekiame būti išgirsti ir sulaukti palaikymo,
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2021 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas

2021-02-22 Nuotoliniai mokymai
2021-02-22 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose

2021-02-22 Nuotoliniai mokymai
2021-02-22 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2021-02-22 Nuotoliniai mokymai
2021-02-22 Vilniuje
1. Strateginio planavimo svarba organizacijos veiklai ir jos rezultatams. 2. Strateginių tikslų struktūra, pagrindiniai strateginių planų elementai ir jų formulavimas. 3. Išorinės ir vidinės aplinkos strateginė analizė ir jos atlikimo kokybės svarba strateginiame planavime.
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Europos Parlamentas savo paaiškinimuose nurodo, kad Mobilumo paketu siekiama pagerinti tolimųjų reisų vairuotojų padėtį. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ir Lietuvą, siekia, kad šis priimtas teisės aktų paketas apskritai neįsigaliotų.
PLAČIAU

Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Apmokestinant turizmo veiklą ir turizmo paslaugas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) paprastai yra taikoma speciali schema, apibrėžta Lietuvos Respublikos PVM įstatymo straipsniuose. Kita vertus, nors šie straipsniai ir ši schema per pastaruosius metus ne kartą keitėsi –
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU

Tikslas – geidžiamas darbuotojas

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Darbo personalo valdymo srityje, vesdama mokymus „Tikslas – naujas darbas“, taip pat individualias konsultacijas, sutinku galybę nuostabių, pilnų talentų ir neįkainojamos profesinės bei asmeninės patirties turinčių žmonių.
PLAČIAU

Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai

2021-02-24 Nuotoliniai mokymai
2021-02-24 Vilniuje
Ne pelno siekiančių subjektų (NPSS) apskaita: pagrindiniai principai, apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai, klaidų taisymas. Apskaitos normatyvinis reglamentavimas. Apskaitos tvarkų aprašai.  Supaprastintos buhalterinės apskaitos taikymo prielaidos ir tvarka. 
PLAČIAU

PowerPoint dizaino ir estetikos galimybės

2021-02-24 — 2021-02-25 Nuotoliniai mokymai
2021-02-24 — 2021-02-25 Vilniuje
Dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė ir patarimai, kaip sukurti įtaigią, patrauklią prezentaciją. Bendros prezentacijų ruošimo nuostatos. Struktūra ir informacija. Šriftas, spalvos, kompozicija. Svarbiausios ir pagrindinės taisyklės.
PLAČIAU

Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiai

2021-02-25 Nuotoliniai mokymai
2021-02-25 Vilniuje
Apskaitos suderinimo naujausios tendencijos ir standartizavimo svarba. Apskaitos sistemų skirtumus lemiantys veiksniai. Tai vis dėlto VAS ar TFAS?  Perėjimui prie TFAS privalomi atlikti veiksmai ir iššūkiai.
PLAČIAU

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

2021-02-25 Nuotoliniai mokymai
2021-02-25 Vilniuje
Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo.
PLAČIAU

Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimai

2021-02-26 Nuotoliniai mokymai
2021-02-26 Vilniuje
Teritorijų panavimo įstatymo taikymas, pakeitimai ir praktika. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. Teritorijų planavimo procesas. Teritorijų planavimo dokumentacijos procesas. Bendrųjų planų sudarymo procesas. Detalieji planai,
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.

2021-02-26 Nuotoliniai mokymai
2021-02-26 Vilniuje
16-ojo TFAS ,,Nuoma“ naujovės ir praktinis taikymas. Standarto išimtys ir sudėtingų situacijų analizė. 8-asis TAS ,,Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“: visi taikymo niuansai ir kaip standartas susijęs su įvykdytais pakeitimais.
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-03-01 Nuotoliniai mokymai
2021-03-01 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ – Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
PLAČIAU

Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienio

2021-03-03 Nuotoliniai mokymai
2021-03-03 Vilniuje
1. Ką reikia žinoti Lietuvos PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams, įsigyjantiems prekes iš ES? 2. Ką reikia žinoti apmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš
PLAČIAU

MS WORD pradedantiesiems

2021-03-03 — 2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
2021-03-03 — 2021-03-05 Vilniuje
Puslapių formato keitimas ir nustatymas; Kolontitulų įterpimas ir formatavimas; Puslapių numeravimas; Teksto įterpimas, formatavimas; Pastraipų formatavimas; Antraščių kūrimas; Numeruotų ir nenumeruotų sąrašų kūrimas; Grafikos įterpimas,
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai

2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
2021-03-05 Vilniuje
Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema. LR Vyriausybės nutarimas dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo.
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
2021-03-05 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
2021-03-09 Vilniuje
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
2021-03-09 Vilniuje
• Pelno mokesčio apskaičiavimas; • Lengvatiniai tarifai; • Parama, nuostolių kėlimas; • Investicinis projektas; • Kitos pelno mokesčio lengvatos;
PLAČIAU

Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFAS

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
2021-03-09 Vilniuje
Ilgalaikio materialiojo turto samprata, turto registravimas ir apskaita remiantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis. Vėlesnis turto vertės keitimas ar nuvertėjimas, nurašymas, nusidėvėjimo skaičiavimas.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-T

2021-03-10 Nuotoliniai mokymai
2021-03-10 Vilniuje
i.MAS ir kitos elektroninės sistemos. Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T) tikslai. Duomenų teikimo reglamentavimas: EBPO organizacijų tarnybų rekomendacijos, LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymas,
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovės

2021-03-15 Nuotoliniai mokymai
2021-03-15 Vilniuje
2020 m. prasidėjo esminė dokumentų valdymo srities pertvarka Lietuvoje. Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose;
PLAČIAU

Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiems

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
2021-03-16 Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus finansinių ir veiklos rodiklių analizės klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines finansinių ir veiklos rodiklių analizės žinias,
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
2021-03-16 Vilniuje
• Saugumo priežiūros tarnybos (SPT) ir žinybinių saugumo priežiūros tarnybų (ŽSPT) funkcijos ir ypatumai; • ĮIRIS nuostatų rengimo, derinimo, tvirtinimo ir kiti reikalavimai; •
PLAČIAU

Atvirųjų šaltinių žvalgyba. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai

2021-03-17 Nuotoliniai mokymai
2021-03-17 Vilniuje
Seminaro tikslas – pagerinti darbuotojų, kurie dažnai naudojasi ar planuoja naudotis viešojoje elektroninėje erdvėje esančia informacija, informacijos paieškos, vertinimo, sisteminimo, apibendrinimo ir analitinių produktų rengimo gebėjimus,
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
2021-03-18 Vilniuje
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
2021-03-18 Vilniuje
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

MS OUTLOOK mokymai

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko Gauta tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius Reikalinga: geri bendro raštingumo įgūdžiai.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas

2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
2021-03-25 Vilniuje
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka 2021 metais. Mokymo lėšų apskaičiavimo nuoseklumas. Lėšų perskirstymo principai. Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymo pamokos.
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU

Statutinių įstaigų pareigūnų atranka

2021-03-29 Nuotoliniai mokymai
2021-03-29 Vilniuje
Mokymų tikslas – suteikti žinias apie atrankos metodus ir jų taikymą statutinių įstaigų pareigūnų atrankos procese ir ugdyti praktinius gebėjimus atlikti pareigūnų atranką. 1.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-03-29 Nuotoliniai mokymai
2021-03-29 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
2021-03-30 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos

2021-03-31 Nuotoliniai mokymai
2021-03-31 Vilniuje
1. Skirtumai tarp niekinių ir nuginčijamų sandorių. 2. Dažniausiai verslo ginčų praktikoje pasitaikantys sandorių negaliojimo pagrindai:     2.1. Niekiniai sandoriai: imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai prieštaraujančių,
PLAČIAU

Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai

2021-04-08 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 Vilniuje
Pridėtinės vertės mokesčio aktualiausi klausimai 2021 m. PVM ekspertas Algirdas Kviklys (9.00–10.30 val.): Kurioms PVM sritims 2021 m. skirsime daugiausia laiko? BREXIT – ar nepakliuvome į PVM spąstus?
PLAČIAU

MS WORD pažengusiems

2021-04-08 — 2021-04-09 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 — 2021-04-09 Vilniuje
Pastraipos tvarkymas naudojant aukštesnio lygio savybes; Individualaus stiliaus tekstui, lentelėms ir sąrašams kūrimas; Puslapiavimo tvarkymas; Diagramų ir grafikų įterpimas, naudojant duomenis iš kitų šaltinių (PowerPoint,
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-04-13 Nuotoliniai mokymai
2021-04-13 Vilniuje
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
2021-04-23 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU