Dokumentų valdymo seminarai, mokymai

Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.

2020-10-07 Nuotoliniai mokymai
2020-10-07 Vilniuje
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
PLAČIAU

Dokumentų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose

2020-10-12 Nuotoliniai mokymai
2020-10-12 Vilniuje
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, pakeitimai, kurių vienas iš tikslų – supaprastinti dokumentų valdymo procesus. Seminaro metu bus išnagrinėtas pasikeitusių teisės aktų reikalavimų taikymas sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų valdyme.
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.

2020-10-12 Nuotoliniai mokymai
2020-10-12 — 2020-10-26 Nuotoliniai mokymai
2020-10-12 Vilniuje
2020-10-12 — 2020-10-26 Vilniuje
2020-10-14 Nuotoliniai mokymai
2020-10-14 Vilniuje
2020-10-19 Nuotoliniai mokymai
2020-10-19 Vilniuje
2020-10-21 Nuotoliniai mokymai
2020-10-21 Vilniuje
2020-10-26 Nuotoliniai mokymai
2020-10-26 Vilniuje
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
PLAČIAU

Dokumentų valdymas švietimo įstaigose

2020-10-26 Nuotoliniai mokymai
2020-10-26 Vilniuje
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, pakeitimai, kurių vienas iš tikslų – supaprastinti dokumentų valdymo procesus. Taip pat įsigaliojo nauja Ikimokyklinio,
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

2020-10-26 Nuotoliniai mokymai
2020-10-26 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas.
PLAČIAU

ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VALDYMAS: rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimai

2020-11-12 Nuotoliniai mokymai
2020-11-12 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. 2. Dokumentų rengimo taisyklės. 3. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. 4. Dokumentų saugojimo taisyklės. 5. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.
PLAČIAU