Vilius Mačiulaitis - Mokymų klubas

ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje ILAW LEXTAL V. Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais.
Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis – nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija.
Dr. Vilius Mačiulaitis yra vienas iš naujojo Darbo kodekso komentaro autorių, taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V. Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Tarptautinių teisės žinynų „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ reitinguose advokatas dr. Vilius Mačiulaitis išskirtas kaip darbo teisės ekspertas.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas

Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2023-01-01
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DK
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.: visa nauja praktika
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovės
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metu
Metinė konferencija „Biuro administravimas 2020 m.“
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
Darbuotojų asmens duomenų apsauga. DK ir BDAR reikalavimai
Darbo teisė 2020 m.
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
Personalo dokumentacija 2019 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
Darbuotojų asmens duomenų apsauga
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovės
Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje
Darbo kodekso pakeitimai nuo 11.01 ir nuo 2023 m.
Personalo valdymas: lyderystė per žinias
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Buhalterių žinių forumas 2023: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Atostogų parke“, Palangoje)
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai 2023 m.: paprastai apie nepaprastus dalykus
Personalo valdymo konferencija „Lyderystė per žinias. Pavasario sesija“
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
Konferencija „Psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencija organizacijoje. Pasiruoškime daryti pokyčius“
Valstybės tarnybos pertvarka. Naujas Valstybės tarnybos įstatymas
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023–2024 m.
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai
Darbo teisė 2023-2024 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Darbuotojų sauga ir sveikata 2024 m.: ko laukti ir kaip pasiruošti?