MB „Mokymų klubas“ ir partnerių organizuotų seminarų archyvas.

Jums pageidaujant, galime suorganizuoti vidinius mokymus Jūsų organizacijai (mokymo programą pakoreguosime pagal Jūsų poreikius ir veiklos specifiką). Jeigu pageidaujate būti informuoti apie artimiausius mokymus konkrečia ar panašia tema – spauskite ant seminaro pavadinimo, o naujai atsidariusiame lange mygtuką „Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema“.

Buhalteriniai seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės (+ praktinis užsiėmimas)
 • Donatas Jotka
Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2019 m.
 • Donatas Jotka
Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
 • Ingrida Dubauskienė
Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
 • Ingrida Dubauskienė
Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
 • Rūta Vainienė
Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: mokesčiai, apskaita ir svarbiausi darbai
 • Kristina Mikučionienė
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija
 • Kristina Mikučionienė
 • Tomas Bagdanskis
Duomenų pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)
 • Renata Paškauskienė
Dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymas, problematika ir pokyčiai nuo 2019 m.
 • Ingrida Steponavičienė
Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita
 • Algirdas Kviklys
Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
 • Vaida Kačergienė
Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
 • Rūta Vainienė
Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
 • Rūta Vainienė
Finansų analizė finansuotojo akimis
 • Paulius Didžiulis
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
 • Ingrida Dubauskienė
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
 • Gintaras Černius
Įrodymai PVM srityje. Pakeitimai nuo 2020 m.
 • Algirdas Kviklys
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
 • Ingrida Steponavičienė
 • Svetlana Naumčik
 • Tomas Bagdanskis
Mokesčių forumas 2020 m. Mokesčių reformos pertvarkymas
 • Vaida Kačergienė
 • Virginija Guleva
 • Algirdas Kviklys
 • Lina Vosylienė
Mokesčių ir apskaitos forumas 2019
Mokesčių, apskaitos ir administravimo pakeitimai buhalterio ir finansininko darbe
 • Algirdas Kviklys
 • Astrida Miceikienė
 • Linas Liktorius
 • Lukas Pultaražinskas
Mokesčių sistema 2019 m.: praktinis įvadas į pasikeitusią mokestinę aplinką
 • Donatas Jotka
Mokesčių, darbo užmokesčio ir pensijų reforma: pasikeitimai ir jų praktinis taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d.
 • Rasa Valatkevičiūtė
Muitinės reguliavimo naujovės 2018–2019 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
 • Algirdas Kviklys
 • Juozas Šarūnas Avižienis
Pagrindiniai reikalavimai finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
 • Mantas Mališauskas
 • Nora Vitkūnienė
 • Vaida Kačergienė
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
 • Laimutė Kazlauskienė
Paslaugų apmokestinimas PVM: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymas
 • Algirdas Kviklys
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai nuo 2019 m. Finansinės atskaitomybės parengimas: mokestinės prievolės, deklaravimas ir atskaitymai
 • Astrida Miceikienė
 • Laimutė Kazlauskienė
 • Linas Liktorius
PVM deklaravimo ypatumai
 • Algirdas Kviklys
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
 • Donatas Jotka
PVM reglamentavimas 2019 m.: direktyvų pakeitimai, mokesčių deklaravimas ir dokumentacija
 • Algirdas Kviklys
PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2020 m.
 • Karolina Jogminaitė
PVM situacijos kasdieniame darbe: deklaravimas, pakeitimai ir komentarai 2019 m.
 • Karolina Jogminaitė
Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
 • Ingrida Ašmantaitė
 • Vaidė Riškutė
Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
 • Giedrius Padriezas
 • Ieva Vaitkūnaitė
Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras
 • Ingrida Steponavičienė
 • Kristina Mikučionienė
 • Tomas Bagdanskis
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01
 • Renata Paškauskienė
TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai 2018-2019 metais
 • Violeta Alando
Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas
 • Laimutė Kazlauskienė
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
 • Aras Petrevičius
 • Svetlana Naumčik
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
 • Ingrida Steponavičienė
 • Svetlana Naumčik
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
 • Gintaras Černius
VAS ir TFAS palyginimas: esminiai skirtumai
 • Ramunė Budrionytė
Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai ir apskaita 2019 m.: reformos taikymas ir finansinė atskaitomybė
 • Astrida Miceikienė
 • Danutė Zinkevičienė

Darbo teisės seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
 • Marius Bartninkas
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
 • Daniel Rheydt
 • Helmut Latz
 • Raimund E. Walch
 • Tomas Bagdanskis
 • Ingrida Steponavičienė
 • Svetlana Naumčik
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
 • Ingrida Steponavičienė
 • Tomas Bagdanskis
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
 • Ingrida Steponavičienė
 • Svetlana Naumčik
 • Tomas Bagdanskis
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
 • Ingrida Steponavičienė
 • Tomas Bagdanskis
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
 • Ingrida Steponavičienė
 • Liudas Smolskas
 • Rūta Globytė
 • Tomas Bagdanskis
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
 • Giedrė Vaitiekūnaitė-Urbanovič
 • Tomas Bagdanskis
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.
 • Svetlana Naumčik
 • Ingrida Steponavičienė
 • Aras Petrevičius
 • Milda Vainienė
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
 • Svetlana Naumčik

Dokumentų valdymo seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius

Finansiniai seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas
 • Paulius Didžiulis

Teisiniai seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai
 • Jurgita Kiškiūnaitė
Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas) – kaip atlikti savarankiškai
 • Darius Štitilis
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.
 • Laimonas Marcinkevicius
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
 • Džiuginta Balčiūnė
 • Siuzana Ščerbina-Dalibagienė
BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI:
didėja baudos už reklamos pažeidimus
 • Andrius Baranauskas
 • Eglė Bakštytė
 • Inga Grinevičė
 • Laura Ivanauskienė
 • Tomas Bartninkas
BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijose
 • Dovilė Baskakovaitė
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką svarbu žinoti teisingumą vykdančioms institucijoms
 • Laimonas Markauskas
Civilinio proceso pakeitimai: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos
 • Egidijus Laužikas
 • Eglė Zemlytė
 • Vytautas Nekrošius
Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimai
 • Artūras Driukas
 • Vytautas Nekrošius
CPK taikymas
2019–2020 m.
 • Vytautas Nekrošius
Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijos
 • Daiva Lileikienė
Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo
 • Jurga Balčiūnienė
 • Saulius Balčiūnas
Darbo kodekso praktinio taikymo aspektai
 • Daiva Petrylaitė
 • Vida Petrylaitė
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje
 • Tomas Bagdanskis
Darbo sutarties nutraukimas ir naujausia praktika
 • Mantas Mikalopas
Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo Kodekse
 • Mantas Mikalopas
Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
 • Liudmila Mironovienė
 • Mantas Mikalopas
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbo teisė: reguliavimo ypatumai ir naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės
 • Donatas Jotka
 • Mantas Mikalopas
Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
 • Mantas Mikalopas
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbai
 • Mantas Mikalopas
 • Tomas Bagdanskis
Darbuotojų asmens duomenų apsauga
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
 • Tomas Bagdanskis
Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
 • Inga Buzienė
 • Jurga Balčiūnienė
 • Renata Telinskytė
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
 • Arūnas Lupeika
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
 • Saulius Balčiūnas
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
 • Jonas Gricius
 • Rimantas Stanevičius
 • Saulius Balčiūnas
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovės
 • Vilius Mačiulaitis
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
 • Dijana Šinkūnienė
 • Karolis Aulosevičius
Efektyvus skolų išieškojimas: praktiniai patarimai
 • Marius Tamošiūnas
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą
 • Daiva Lileikienė
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai vykdantiems prekybos veiklą. BDAR įgyvendinimo praktikoje gairės
 • Darius Štitilis
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas sveikatos priežiūros įstaigose
 • Darius Štitilis
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas: besiformuojanti praktika, daromos klaidos
 • Darius Štitilis
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
 • Gintaras Černius
 • Rūta Vainienė
Įmonių susijungimai ir įsigijimai: procesas ir dokumentai
 • Gediminas Dominas
Įmonių teisės diena su ILAW:
kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
 • Audrius Pėstininkas
 • Džiuginta Balčiūnė
 • Greta Vaicekauskaitė
 • Ingrida Steponavičienė
 • Justina Ramašauskaitė
 • Svetlana Naumčik
 • Tomas Bagdanskis
 • Vilma Ramanauskaitė
 • Žilvinas Lapinskas
Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
 • Šarūnas Krivickas
Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
 • Šarūnas Krivickas
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
 • Ingrida Steponavičienė
 • Svetlana Naumčik
 • Tomas Bagdanskis
Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Kodėl ypač svarbu apsaugoti dabar ir kaip saugoti?
 • Laimonas Marcinkevicius
Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymas
 • Jūratė Liauksminaitė
Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją
 • Edvardas Sinkevičius
Krovinių vežimo sutartys 2019-2020: sudarymas, vykdymas, atsakomybė ir CMR konvencija
 • Albertas Buta
 • Mindaugas Šimkūnas
Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas
 • Ingrida Steponavičienė
 • Tomas Bagdanskis
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
 • Svetlana Naumčik
 • Tomas Bagdanskis
Mažos vertės pirkimų vykdymas įsigaliojus naujajam VPĮ: dokumentacija, praktika ir naujausi išaiškinimai
 • Daiva Lileikienė
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
 • Sergejus Muravjovas
Naujasis Darbo kodeksas: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės
 • Mantas Mikalopas
 • Tomas Bagdanskis
Naujausia valstybinės žemės perleidimo tvarka 2019 m.
 • Gintarė Tumalavičienė
Naujojo Darbo kodekso įgyvendinimas: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir pertvarkyti darbo santykiai
 • Mantas Mikalopas
Personalo dokumentacija 2019 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
 • Vilius Mačiulaitis
Personalo dokumentų rengimas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
 • Mantas Mikalopas
Personalo dokumentų rengimas: naujausia praktika ir rekomendacijos
 • Mantas Mikalopas
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip užtikrinti atitiktį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
 • Darius Štitilis
Praktiniai žingsniai įgyvendinant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
 • Darius Štitilis
Privačios žemės sklypų pardavimo ir pertvarkymo ypatumai
 • Gintarė Tumalavičienė
Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
 • Rasa Grigonienė
Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimas ir naujausia teismų praktika
 • Juozas Šarūnas Avižienis
 • Monika Bielskienė
Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų taikymas 2018 m.
 • Juozas Šarūnas Avižienis
Sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuose
 • Daiva Lileikienė
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: procedūros, vykdymas ir naujausia praktika
 • Kristina Matvejenkaitė
Statybininkų iš trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliai
 • Svetlana Naumčik
Statybos rangos teisinis reguliavimas nuo 2018-11-01: aktualijos ir taikymas praktikoje
 • Renata Petrylaitė
Sutarčių teisė 2020: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo
 • Andžej Maciejevski
 • Inga Pakalniškytė
 • Solveiga Palevičienė
Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo naujovės. Naujos redakcijos Statybos įstatymo įgyvendinimas
 • Nijolė Vaičiūnaitė
Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai
 • Daiva Bakšienė
 • Gintautas Tiškus
Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės 2019 m.
  Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
  • Aras Petrevičius
  • Svetlana Naumčik
  Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
  • Svetlana Naumčik
  Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
  • Ingrida Steponavičienė
  • Svetlana Naumčik
  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir jų įgyvendinimas: vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos
  • Gediminas Sagatys
  Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
  • Simona Drukteinienė
  • Tomas Bagdanskis
  Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto apžvalga
  • Daiva Petrylaitė
  • Vida Petrylaitė
  Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija
  • Daiva Petrylaitė
  Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
  • Rasa Grigonienė
  Verslas Baltarusijoje 2019 m. Steigimas, teisinė aplinka ir mokesčių lengvatos
  • Alexey Kosukho
  • Yurij Kazakevitch
  Viešieji pirkimai ir viešųjų pirkimų sutartys statybų sektoriuje
  • Daiva Lileikienė
  Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas)
  • Daiva Lileikienė
  Viešųjų pirkimų naujovės komunalinio sektoriaus pirkimuose
  • Daiva Lileikienė
  Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktika
  • Daiva Lileikienė
  Viešųjų pirkimų sutartys: vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas
  • Daiva Lileikienė
  Žemės paėmimo visuomenės poreikiams naujovės 2019 m.
  • Gintarė Tumalavičienė
  Žemės ūkio paskirties žemės perleidimo reikalavimai. Visos naujovės nuo 2020 m.
  • Gintarė Tumalavičienė

  Vadybiniai seminarai, mokymai

  Seminaras Lektorius
  Atvirieji šaltiniai. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai
  • Šarūnas Krivickas
  Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
  • Rūta Vainienė
  Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai
  • Aistė Mažeikienė
  • Mantas Mikalopas
  Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
  • Danutė Kontrimavičienė
  Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita 2019 m.
  • Danutė Kontrimavičienė
  Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos
  • Rasa Grigonienė
  Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai
  • Daiva Lukšaitė
  Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai
  • Danutė Kontrimavičienė
  Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai nuo 2018-05-09
  • Danutė Kontrimavičienė
  Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė
  • Rūta Vainienė
  Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
  • Vaida Kačergienė
  Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
  • Rūta Vainienė
  Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
  • Rūta Vainienė
  Finansų analizė finansuotojo akimis
  • Paulius Didžiulis
  Įmonės kainodara: strategija, kainų nustatymas ir ekonominiai skaičiavimai
  • Rūta Vainienė
  Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
  • Gintaras Černius
  Įslaptintos informacijos administravimas
  • Laimutė Paulauskienė
  Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimai
  • Gediminas Dagys
  Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas
  • Gediminas Dagys
  Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
  • Šarūnas Krivickas
  Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
  • Šarūnas Krivickas
  Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
  • Rugilė Trumpytė
  • Sergejus Muravjovas
  Nuo „galvų medžioklės“ iki atrankos: kaip rasti tinkamus darbuotojus?
  • Aistė Mažeikienė
  Pardavimai telefonu ir bendravimas su sudėtingais klientais
  • Darius Rupšlaukis
  Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
  • Rasa Grigonienė
  Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluose
  • Aistė Mažeikienė
  Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
  • Gintaras Černius
  Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
  • Gediminas Dagys
  Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
  • Danutė Kontrimavičienė
  Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
  • Rasa Grigonienė