MB „Mokymų klubas“ ir partnerių organizuotų seminarų archyvas.

Jums pageidaujant, galime suorganizuoti vidinius mokymus Jūsų organizacijai (mokymo programą pakoreguosime pagal Jūsų poreikius ir veiklos specifiką). Jeigu pageidaujate būti informuoti apie artimiausius mokymus konkrečia ar panašia tema – spauskite ant seminaro pavadinimo, o naujai atsidariusiame lange mygtuką „Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema“.

MS Excel mokymai

Seminaras Lektorius

Savarankiški mokymai

Seminaras Lektorius

Nuotoliniai mokymai

Seminaras Lektorius
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai
 • Danutė Stepanauskienė
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje
 • Danutė Stepanauskienė
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
 • Andžej Maciejevski
BDAR taikymas finansų įstaigose
 • Asta Macijauskienė
Civilinis procesas 2020 m.
 • Vytautas Nekrošius
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
 • Tomas Bagdanskis
Darbo laiko apskaita 2020 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
 • Tomas Bagdanskis
Darbo santykiai globos įstaigose 2020 m. Visi naujausi pakeitimai
 • Vilius Mačiulaitis
Darbo teisė 2020 m.
 • Vilius Mačiulaitis
 • Tomas Bagdanskis
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
 • Tomas Bagdanskis
Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursai
 • Jurgita Jociuvienė
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas
 • Jurgita Jociuvienė
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai
 • Vilius Mačiulaitis
 • Asta Macijauskienė
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
 • Vilius Mačiulaitis
 • Saulius Balčiūnas
 • Saulius Zabulėnas
 • Tomas Bagdanskis
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti
 • Saulius Balčiūnas
 • Jurga Balčiūnienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovės
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metu
 • Vilius Mačiulaitis
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.
 • Rasa Grigonienė
Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.
 • Daiva Lukšaitė
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
 • Darius Štitilis
Efektyvus bendradarbiavimas tarp skyrių ir darbas komandoje
 • Dainius Rutkauskas
Efektyvus skolų išieškojimas
 • Justas Sakavičius
Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas
 • Daiva Lukšaitė
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų
 • Dijana Šinkūnienė
 • Daiva Tamulionienė
Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimas
 • Paulius Didžiulis
Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai
 • Andžej Maciejevski
Komandiravimas į Vokietiją 2021 m. Svarbios naujovės
 • Ingrida Steponavičienė
 • Raimund E. Walch
 • Daniel Rheydt
 • Kai Frederik Sturmfels
 • Tomas Bagdanskis
Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė
 • Vilija Banienė
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
 • Vilius Mačiulaitis
Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė
 • Albertas Buta
 • Mindaugas Šimkūnas
 • Adrian Andrychowski
Laikinasis ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje 2020-2021 m.
 • Svetlana Naumčik
 • Tomas Bagdanskis
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
 • Ingrida Steponavičienė
 • Rūta Globytė
 • Tomas Bagdanskis
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
 • Vilius Mačiulaitis
 • Virginija Guleva
 • Jurgita Jociuvienė
 • Algirdas Kviklys
Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.
 • Virginija Guleva
 • Jurgita Jociuvienė
 • Algirdas Kviklys
Mokesčių ir darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Pagalba verslui karantino metu. Nuotoliniai mokymai – klausimų–atsakymų sesija
 • Donatas Jotka
 • Jurgita Jociuvienė
Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymas
 • Saulius Balčiūnas
Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimas
 • Virginija Guleva
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
 • Vilius Mačiulaitis
 • Aistė Leščinskaitė
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose
 • Vilius Mačiulaitis
Personalo dokumentai viešajame sektoriuje
 • Vilius Mačiulaitis
Personalo procesų ir dokumentų administravimas: formos ir turinio reikalavimai. Naujausi 2020 m. pakeitimai
 • Rasa Grigonienė
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
 • Donatas Jotka
Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės
 • Evaldas Klimas
 • Mantas Lideika
Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu
 • Jurgita Jociuvienė
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai
 • Daiva Žumbakienė
Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita
 • Jurgita Jociuvienė
 • Tomas Bagdanskis
Turizmo PVM reguliavimas: praktiniai mokesčio apskaičiavimo aspektai ir probleminiai klausimai
 • Gediminas Valantiejus
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
 • Indrė Gylytė
Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija
 • Daiva Lileikienė
 • Karolina Laurynaitė
 • Karolis Kačerauskas
 • Šarūnas Neniškis
 • Edgaras Markevičius
 • Gediminas Golcevas
Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.
 • Neringa Gylytė

Teisiniai seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai
  Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas) – kaip atlikti savarankiškai
  • Darius Štitilis
  Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.
  • Laimonas Marcinkevicius
  Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
  • Andžej Maciejevski
  Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
  • Džiuginta Balčiūnė
  • Siuzana Ščerbina-Dalibagienė
  BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI:
  didėja baudos už reklamos pažeidimus
  • Eglė Bakštytė
  BDAR taikymas finansų įstaigose
  • Asta Macijauskienė
  BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijose
   Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką svarbu žinoti teisingumą vykdančioms institucijoms
   • Laimonas Markauskas
   Civilinio proceso pakeitimai: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos
   • Eglė Zemlytė
   • Vytautas Nekrošius
   Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimai
   • Vytautas Nekrošius
   Civilinis procesas 2020 m.
   • Vytautas Nekrošius
   CPK taikymas
   2019–2020 m.
   • Vytautas Nekrošius
   Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijos
   • Daiva Lileikienė
   Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo
   • Jurga Balčiūnienė
   • Saulius Balčiūnas
   Darbo kodekso praktinio taikymo aspektai
   • Vida Petrylaitė
   Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje
   • Tomas Bagdanskis
   Darbo sutarties nutraukimas ir naujausia praktika
    Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo Kodekse
     Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
     • Liudmila Mironovienė
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisė: reguliavimo ypatumai ir naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės
     • Donatas Jotka
     Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbai
     • Tomas Bagdanskis
     Darbuotojų asmens duomenų apsauga
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai
     • Vilius Mačiulaitis
     • Asta Macijauskienė
     Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
     • Tomas Bagdanskis
     Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
     • Jurga Balčiūnienė
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
     • Arūnas Lupeika
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
     • Saulius Balčiūnas
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
     • Jonas Gricius
     • Rimantas Stanevičius
     • Saulius Balčiūnas
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovės
     • Vilius Mačiulaitis
     Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
     • Darius Štitilis
     Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
     • Dijana Šinkūnienė
     Efektyvus skolų išieškojimas
     • Justas Sakavičius
     Efektyvus skolų išieškojimas: praktiniai patarimai
     • Marius Tamošiūnas
     Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą
     • Daiva Lileikienė
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai vykdantiems prekybos veiklą. BDAR įgyvendinimo praktikoje gairės
     • Darius Štitilis
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas sveikatos priežiūros įstaigose
     • Darius Štitilis
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas: besiformuojanti praktika, daromos klaidos
     • Darius Štitilis
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų
     • Danguolė Morkūnienė
     • Dijana Šinkūnienė
     Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai
     • Andžej Maciejevski
     Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
      Įmonių susijungimai ir įsigijimai: procesas ir dokumentai
       Įmonių teisės diena su ILAW:
       kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
       • Audrius Pėstininkas
       • Džiuginta Balčiūnė
       • Ingrida Steponavičienė
       • Justina Ramašauskaitė
       • Svetlana Naumčik
       • Tomas Bagdanskis
       • Vilma Sabaliauskienė
       Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
       • Šarūnas Krivickas
       Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
       • Šarūnas Krivickas
       Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
       • Ingrida Steponavičienė
       • Svetlana Naumčik
       • Tomas Bagdanskis
       Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Kodėl ypač svarbu apsaugoti dabar ir kaip saugoti?
       • Laimonas Marcinkevicius
       Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymas
        Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją
        • Edvardas Sinkevičius
        Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė
        • Albertas Buta
        • Mindaugas Šimkūnas
        • Adrian Andrychowski
        Krovinių vežimo sutartys 2019-2020: sudarymas, vykdymas, atsakomybė ir CMR konvencija
        • Albertas Buta
        • Mindaugas Šimkūnas
        Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas
        • Ingrida Steponavičienė
        • Tomas Bagdanskis
        Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
        • Svetlana Naumčik
        • Tomas Bagdanskis
        Mažos vertės pirkimų vykdymas įsigaliojus naujajam VPĮ: dokumentacija, praktika ir naujausi išaiškinimai
        • Daiva Lileikienė
        Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
        Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
        • Sergejus Muravjovas
        Naujasis Darbo kodeksas: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės
        • Tomas Bagdanskis
        Naujausia valstybinės žemės perleidimo tvarka 2019 m.
        • Gintarė Tumalavičienė
        Naujojo Darbo kodekso įgyvendinimas: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir pertvarkyti darbo santykiai
         Personalo dokumentacija 2019 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
         • Vilius Mačiulaitis
         Personalo dokumentų rengimas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
          Personalo dokumentų rengimas: naujausia praktika ir rekomendacijos
           Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip užtikrinti atitiktį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
           • Darius Štitilis
           Praktiniai žingsniai įgyvendinant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
           • Darius Štitilis
           Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai
           • Laimonas Marcinkevicius
           Privačios žemės sklypų pardavimo ir pertvarkymo ypatumai
           • Gintarė Tumalavičienė
           Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
           • Rasa Grigonienė
           Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimas ir naujausia teismų praktika
           • Juozas Šarūnas Avižienis
           Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų taikymas 2018 m.
           • Juozas Šarūnas Avižienis
           Sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuose
           • Daiva Lileikienė
           Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: procedūros, vykdymas ir naujausia praktika
           • Kristina Matvejenkaitė
           Statybininkų iš trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliai
           • Svetlana Naumčik
           Statybos rangos teisinis reguliavimas nuo 2018-11-01: aktualijos ir taikymas praktikoje
           • Renata Petrylaitė
           Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės
           • Evaldas Klimas
           • Mantas Lideika
           Sutarčių teisė 2020: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo
           • Solveiga Palevičienė
           Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo naujovės. Naujos redakcijos Statybos įstatymo įgyvendinimas
            Teisinių paslaugų rinka 2020: kaip sėkmingai konkuruoti!
            Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai
            • Daiva Bakšienė
            Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės 2019 m.
             Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
             • Aras Petrevičius
             • Svetlana Naumčik
             Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
             • Svetlana Naumčik
             Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
             • Ingrida Steponavičienė
             • Svetlana Naumčik
             Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir jų įgyvendinimas: vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos
              Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
              • Simona Drukteinienė
              • Tomas Bagdanskis

              Vadybiniai seminarai, mokymai

              Seminaras Lektorius
              Atvirieji šaltiniai. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai
              • Šarūnas Krivickas
              Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
               Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai
               • Aistė Mažeikienė
               Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
               • Danutė Kontrimavičienė
               Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita 2019 m.
               • Danutė Kontrimavičienė
               Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos
               • Rasa Grigonienė
               Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai
               • Daiva Lukšaitė
               Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai
               • Danutė Kontrimavičienė
               Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai nuo 2018-05-09
               • Danutė Kontrimavičienė
               Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė
                Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
                • Vaida Kačergienė
                Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
                 Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
                  Finansų analizė finansuotojo akimis
                  • Paulius Didžiulis
                  Įmonės kainodara: strategija, kainų nustatymas ir ekonominiai skaičiavimai
                   Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
                    Įslaptintos informacijos administravimas
                    • Laimutė Paulauskienė
                    Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimai
                    • Gediminas Dagys
                    Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas
                    • Gediminas Dagys
                    Kaip parduoti daugiau… nepardavinėjant?
                    • Dainius Rutkauskas
                    Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
                    • Šarūnas Krivickas
                    Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
                    • Šarūnas Krivickas
                    Metinė konferencija „Biuro administravimas 2020 m.“
                    • Vilius Mačiulaitis
                    • Rasa Grigonienė
                    • Darius Rupšlaukis
                    • Giedrė Vaitiekūnaitė-Urbanovič
                    • Darius Gerulis
                    • Milda Sabienė
                    Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
                    • Sergejus Muravjovas
                    Nuo „galvų medžioklės“ iki atrankos: kaip rasti tinkamus darbuotojus?
                    • Aistė Mažeikienė
                    Pardavimai telefonu ir bendravimas su sudėtingais klientais
                    • Darius Rupšlaukis
                    Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
                    • Rasa Grigonienė
                    Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluose
                    • Aistė Mažeikienė
                    Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
                     Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
                     • Gediminas Dagys
                     Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
                     • Danutė Kontrimavičienė
                     Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
                     • Indrė Gylytė
                     Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
                     • Rasa Grigonienė

                     Buhalteriniai seminarai, mokymai

                     Seminaras Lektorius
                     Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai
                     • Danutė Stepanauskienė
                     Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės (+ praktinis užsiėmimas)
                     • Donatas Jotka
                     Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2019 m.
                     • Donatas Jotka
                     Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje
                     • Danutė Stepanauskienė
                     Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
                     • Ingrida Dubauskienė
                     Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
                     • Ingrida Dubauskienė
                     Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
                      Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursai
                      • Jurgita Jociuvienė
                      Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: mokesčiai, apskaita ir svarbiausi darbai
                       Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija
                       • Tomas Bagdanskis
                       Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas
                       • Jurgita Jociuvienė
                       Duomenų pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)
                       • Renata Paškauskienė
                       Dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymas, problematika ir pokyčiai nuo 2019 m.
                       • Ingrida Steponavičienė
                       Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita
                       • Algirdas Kviklys
                       Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
                       • Vaida Kačergienė
                       Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
                        Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
                         Finansų analizė finansuotojo akimis
                         • Paulius Didžiulis
                         Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
                         • Ingrida Dubauskienė
                         Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
                          Įrodymai PVM srityje. Pakeitimai nuo 2020 m.
                          • Algirdas Kviklys
                          Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
                          • Ingrida Steponavičienė
                          • Svetlana Naumčik
                          • Tomas Bagdanskis
                          Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė
                          • Vilija Banienė
                          Mokesčių forumas 2020 m. Mokesčių reformos pertvarkymas
                          • Vaida Kačergienė
                          • Virginija Guleva
                          • Algirdas Kviklys
                          • Lina Vosylienė
                          Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
                          • Vilius Mačiulaitis
                          • Virginija Guleva
                          • Jurgita Jociuvienė
                          • Algirdas Kviklys
                          Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.
                          • Virginija Guleva
                          • Jurgita Jociuvienė
                          • Algirdas Kviklys
                          Mokesčių ir apskaitos forumas 2019
                          Mokesčių, apskaitos ir administravimo pakeitimai buhalterio ir finansininko darbe
                          • Algirdas Kviklys
                          • Astrida Miceikienė
                          • Linas Liktorius
                          • Lukas Pultaražinskas
                          Mokesčių sistema 2019 m.: praktinis įvadas į pasikeitusią mokestinę aplinką
                          • Donatas Jotka
                          Mokesčių, darbo užmokesčio ir pensijų reforma: pasikeitimai ir jų praktinis taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d.
                          • Rasa Valatkevičiūtė
                          Muitinės reguliavimo naujovės 2018–2019 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
                          • Algirdas Kviklys
                          • Juozas Šarūnas Avižienis
                          Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
                          Pagrindiniai reikalavimai 2019 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
                          • Algirdas Kviklys
                          • Vaida Kačergienė
                          • Virginija Guleva
                          Pagrindiniai reikalavimai finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
                          • Mantas Mališauskas
                          • Nora Vitkūnienė
                          • Vaida Kačergienė
                          Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
                          • Laimutė Kazlauskienė
                          Paslaugų apmokestinimas PVM: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymas
                          • Algirdas Kviklys
                          Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimas
                          • Virginija Guleva
                          Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai nuo 2019 m. Finansinės atskaitomybės parengimas: mokestinės prievolės, deklaravimas ir atskaitymai
                          • Astrida Miceikienė
                          • Laimutė Kazlauskienė
                          • Linas Liktorius
                          PVM deklaravimo ypatumai
                          • Algirdas Kviklys
                          PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
                          • Donatas Jotka
                          PVM reglamentavimas 2019 m.: direktyvų pakeitimai, mokesčių deklaravimas ir dokumentacija
                          • Algirdas Kviklys
                          PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2020 m.
                          • Karolina Jogminaitė
                          PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m. Kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2021 m.?
                          • Karolina Jogminaitė
                          PVM situacijos kasdieniame darbe: deklaravimas, pakeitimai ir komentarai 2019 m.
                          • Karolina Jogminaitė
                          Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
                          • Ingrida Ašmantaitė
                          • Vaidė Riškutė
                          Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
                           Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu
                           • Jurgita Jociuvienė
                           Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras
                           • Ingrida Steponavičienė
                           • Tomas Bagdanskis
                           Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01
                           • Renata Paškauskienė
                           Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai
                           • Daiva Žumbakienė
                           TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai 2018-2019 metais
                            Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita
                            • Jurgita Jociuvienė
                            • Tomas Bagdanskis
                            Turizmo PVM reguliavimas: praktiniai mokesčio apskaičiavimo aspektai ir probleminiai klausimai
                            • Gediminas Valantiejus
                            Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas
                            • Laimutė Kazlauskienė
                            Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
                            • Aras Petrevičius
                            • Svetlana Naumčik
                            Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
                            • Ingrida Steponavičienė
                            • Svetlana Naumčik
                            Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
                             VAS ir TFAS palyginimas 2020 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas
                             • Ramunė Budrionytė
                             VAS ir TFAS palyginimas: esminiai skirtumai
                             • Ramunė Budrionytė
                             Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai ir apskaita 2019 m.: reformos taikymas ir finansinė atskaitomybė
                             • Astrida Miceikienė
                             • Danutė Zinkevičienė
                             Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai nuo 2020-01-01
                             • Astrida Miceikienė

                             Darbo teisės seminarai, mokymai

                             Seminaras Lektorius
                             Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
                             • Tomas Bagdanskis
                             Darbo laiko apskaita 2020 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
                             • Tomas Bagdanskis
                             Darbo santykiai globos įstaigose 2020 m. Visi naujausi pakeitimai
                             • Vilius Mačiulaitis
                             Darbo teisė 2020 m.
                             • Vilius Mačiulaitis
                             • Tomas Bagdanskis
                             Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
                             • Tomas Bagdanskis
                             Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai
                             • Vilius Mačiulaitis
                             • Asta Macijauskienė
                             Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
                             • Tomas Bagdanskis
                             Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
                             • Daniel Rheydt
                             • Helmut Latz
                             • Raimund E. Walch
                             • Tomas Bagdanskis
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Svetlana Naumčik
                             Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas
                             • Vilius Mačiulaitis
                             Komandiravimas į Vokietiją 2021 m. Svarbios naujovės
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Raimund E. Walch
                             • Daniel Rheydt
                             • Kai Frederik Sturmfels
                             • Tomas Bagdanskis
                             Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Tomas Bagdanskis
                             Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Svetlana Naumčik
                             • Tomas Bagdanskis
                             Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Tomas Bagdanskis
                             Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
                             • Vilius Mačiulaitis
                             Laikinasis ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje 2020-2021 m.
                             • Svetlana Naumčik
                             • Tomas Bagdanskis
                             Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Liudas Smolskas
                             • Rūta Globytė
                             • Tomas Bagdanskis
                             Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
                             • Vilius Mačiulaitis
                             • Aistė Leščinskaitė
                             Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose
                             • Vilius Mačiulaitis
                             Personalo dokumentai viešajame sektoriuje
                             • Vilius Mačiulaitis
                             Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita
                             • Jurgita Jociuvienė
                             • Tomas Bagdanskis
                             Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.
                             • Svetlana Naumčik
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Aras Petrevičius
                             Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
                             • Svetlana Naumčik

                             Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai

                             Seminaras Lektorius
                             Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija
                             • Daiva Lileikienė
                             • Karolina Laurynaitė
                             • Karolis Kačerauskas
                             • Šarūnas Neniškis
                             • Edgaras Markevičius
                             • Gediminas Golcevas
                             Viešieji pirkimai pasitinka 2020 m.: pakeitimai, praktika, efektyvumas
                             • Deividas Soloveičik
                             Viešųjų pirkimų įstatymo pertvarka nuo 2019-06-11.
                             VPĮ pakeitimai nuo 2019-11-01
                             • Daiva Lileikienė

                             Finansiniai seminarai, mokymai

                             Seminaras Lektorius
                             Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimas
                             • Paulius Didžiulis
                             Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?
                             • Remigijus Vainius