MB „Mokymų klubas“ ir partnerių organizuotų seminarų archyvas.

Jums pageidaujant, galime suorganizuoti vidinius mokymus Jūsų organizacijai (mokymo programą pakoreguosime pagal Jūsų poreikius ir veiklos specifiką). Jeigu pageidaujate būti informuoti apie artimiausius mokymus konkrečia ar panašia tema – spauskite ant seminaro pavadinimo, o naujai atsidariusiame lange ieškokite antraštės „Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema“.

Visi mokymai

Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonės kainodara: strategija, kainų nustatymas ir ekonominiai skaičiavimaiVadybiniai seminarai, mokymai
Įmonės kainodara: strategija, kainų nustatymas ir ekonominiai skaičiavimaiVidiniai mokymai
Paslaugų apmokestinimas PVM: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo naujovės. Naujos redakcijos Statybos įstatymo įgyvendinimasTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbaiTeisiniai seminarai, mokymai
Kibernetinės saugos pamatai organizacijojeTeisiniai seminarai, mokymai
Kibernetinės saugos pamatai organizacijojeVadybiniai seminarai, mokymai
Atvirieji šaltiniai. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentaiVadybiniai seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų naujovės komunalinio sektoriaus pirkimuoseTeisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksuiTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimasTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė: reguliavimo ypatumai ir naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybėsTeisiniai seminarai, mokymai
Civilinio proceso pakeitimai: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Elektroninių dokumentų valdymo ypatumaiVadybiniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
PVM deklaravimo ypatumaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksuiTeisiniai seminarai, mokymai
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmųTeisiniai seminarai, mokymai
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmųVadybiniai seminarai, mokymai
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės (+ praktinis užsiėmimas)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Viešieji pirkimai ir viešųjų pirkimų sutartys statybų sektoriujeTeisiniai seminarai, mokymai
Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaitaVadybiniai seminarai, mokymai
Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriujeTeisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriujeTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiVadybiniai seminarai, mokymai
Mažos vertės pirkimų vykdymas įsigaliojus naujajam VPĮ: dokumentacija, praktika ir naujausi išaiškinimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonių susijungimai ir įsigijimai: procesas ir dokumentaiTeisiniai seminarai, mokymai
Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimas ir naujausia teismų praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: procedūros, vykdymas ir naujausia praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo kodekso praktinio taikymo aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaitaVadybiniai seminarai, mokymai
Personalo dokumentų rengimas: naujausia praktika ir rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo sutarties nutraukimas ir naujausia praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Įslaptintos informacijos administravimasVadybiniai seminarai, mokymai
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymąTeisiniai seminarai, mokymai
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip užtikrinti atitiktį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)Teisiniai seminarai, mokymai
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai vykdantiems prekybos veiklą. BDAR įgyvendinimo praktikoje gairėsTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiTeisiniai seminarai, mokymai
Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto apžvalgaTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo KodekseTeisiniai seminarai, mokymai
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmųTeisiniai seminarai, mokymai
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmųVadybiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovėsTeisiniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų taikymas 2018 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuoseTeisiniai seminarai, mokymai
Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimasTeisiniai seminarai, mokymai
Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai nuo 2018-05-09Vadybiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimaiVadybiniai seminarai, mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybėTeisiniai seminarai, mokymai
Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymasTeisiniai seminarai, mokymai
Praktiniai žingsniai įgyvendinant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)Teisiniai seminarai, mokymai
Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizėVadybiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektaiVadybiniai seminarai, mokymai
Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimasVadybiniai seminarai, mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybėUncategorized
Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo kodekseTeisiniai seminarai, mokymai
Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietojeTeisiniai seminarai, mokymai
Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietojeVadybiniai seminarai, mokymai
Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluoseVadybiniai seminarai, mokymai
Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluoseVidiniai mokymai
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimasVadybiniai seminarai, mokymai
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimasVidiniai mokymai
Statybos rangos teisinis reguliavimas nuo 2018-11-01: aktualijos ir taikymas praktikojeTeisiniai seminarai, mokymai
Statybininkų iš trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliaiTeisiniai seminarai, mokymai
Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektaiVadybiniai seminarai, mokymai
Naujausia valstybinės žemės perleidimo tvarka 2019 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolėBuhalteriniai seminarai, mokymai
Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolėVadybiniai seminarai, mokymai
Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaitaVadybiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų asmens duomenų apsaugaTeisiniai seminarai, mokymai
Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolėTeisiniai seminarai, mokymai
Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolėVadybiniai seminarai, mokymai
Krovinių gabenimas pagal CMR konvencijąTeisiniai seminarai, mokymai
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką svarbu žinoti teisingumą vykdančioms institucijomsTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbeTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reformaTeisiniai seminarai, mokymai
Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)Teisiniai seminarai, mokymai
Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)Vadybiniai seminarai, mokymai
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiVadybiniai seminarai, mokymai
BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijoseTeisiniai seminarai, mokymai
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žaląTeisiniai seminarai, mokymai
Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktikaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktikaVadybiniai seminarai, mokymai
Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas)Teisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.Teisiniai seminarai, mokymai
Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacijaTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: mokesčiai, apskaita ir svarbiausi darbaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriujeBuhalteriniai seminarai, mokymai
Duomenų pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Mokesčių, darbo užmokesčio ir pensijų reforma: pasikeitimai ir jų praktinis taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Privačios žemės sklypų pardavimo ir pertvarkymo ypatumaiTeisiniai seminarai, mokymai
Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaitaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Muitinės reguliavimo naujovės 2018–2019 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM reglamentavimas 2019 m.: direktyvų pakeitimai, mokesčių deklaravimas ir dokumentacijaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai ir apskaita 2019 m.: reformos taikymas ir finansinė atskaitomybėBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai nuo 2019 m. Finansinės atskaitomybės parengimas: mokestinės prievolės, deklaravimas ir atskaitymaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijosVadybiniai seminarai, mokymai
Nuo „galvų medžioklės“ iki atrankos: kaip rasti tinkamus darbuotojus?Vadybiniai seminarai, mokymai
Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimasVadybiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijoseTeisiniai seminarai, mokymai
Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės 2019 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Mokesčių sistema 2019 m.: praktinis įvadas į pasikeitusią mokestinę aplinkąBuhalteriniai seminarai, mokymai
Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimaiVadybiniai seminarai, mokymai
Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviamsBuhalteriniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviamsTeisiniai seminarai, mokymai
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas: besiformuojanti praktika, daromos klaidosTeisiniai seminarai, mokymai
Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2019 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
VAS ir TFAS palyginimas: esminiai skirtumaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2020 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas sveikatos priežiūros įstaigoseTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimoTeisiniai seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisBuhalteriniai seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisTeisiniai seminarai, mokymai
Dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymas, problematika ir pokyčiai nuo 2019 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimasVadybiniai seminarai, mokymai
Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminarasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita 2019 m.Vadybiniai seminarai, mokymai
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Kodėl ypač svarbu apsaugoti dabar ir kaip saugoti?Teisiniai seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisBuhalteriniai seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacijaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Personalo dokumentacija 2019 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiaiTeisiniai seminarai, mokymai
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams naujovės 2019 m.Teisiniai seminarai, mokymai
TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai 2018-2019 metaisBuhalteriniai seminarai, mokymai
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimasVadybiniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviamsBuhalteriniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviamsTeisiniai seminarai, mokymai
Pardavimai telefonu ir bendravimas su sudėtingais klientaisVadybiniai seminarai, mokymai
Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimoDarbų saugos seminarai, mokymai
Naujas požiūris į profesinės rizikos vertinimo formalizavimą, rengiant įmonės vidaus teisės aktus. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo, naudojimo teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymasDarbų saugos seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų sutartys: vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymasTeisiniai seminarai, mokymai
Finansų analizė finansuotojo akimisBuhalteriniai seminarai, mokymai
Finansų analizė finansuotojo akimisVadybiniai seminarai, mokymai
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnybojeTeisiniai seminarai, mokymai
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01Buhalteriniai seminarai, mokymai
Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Maisto papildų teisinis reguliavimas ir saugus vartojimasTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė ir personalo valdymas 2019 m.: nuo duomenų apsaugos iki užsieniečių įdarbinimoDarbo teisės seminarai, mokymai
PVM situacijos kasdieniame darbe: deklaravimas, pakeitimai ir komentarai 2019 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymaiNuotoliniai mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymaiTeisiniai seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų įstatymo pertvarka nuo 2019-06-11.
VPĮ pakeitimai nuo 2019-11-01
Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)Kompiuteriniai mokymai
MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)MS Excel mokymai
MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)MS Office mokymai
MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)Nuotoliniai mokymai
Mokesčių ir apskaitos forumas 2019
Mokesčių, apskaitos ir administravimo pakeitimai buhalterio ir finansininko darbe
Buhalteriniai seminarai, mokymai
Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursaiNuotoliniai mokymai
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijosBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijosNuotoliniai mokymai
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymasTeisiniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviamsDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisDarbo teisės seminarai, mokymai
CPK taikymas
2019–2020 m.
Teisiniai seminarai, mokymai
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiaiNuotoliniai mokymai
Krovinių vežimo sutartys 2019-2020: sudarymas, vykdymas, atsakomybė ir CMR konvencijaTeisiniai seminarai, mokymai
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.Dokumentų valdymo seminarai, mokymai
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.Nuotoliniai mokymai
BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI:
didėja baudos už reklamos pažeidimus
Teisiniai seminarai, mokymai
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidųTeisiniai seminarai, mokymai
Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?Finansiniai seminarai, mokymai
Įmonių teisės diena su ILAW:
kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
Teisiniai seminarai, mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsDarbo teisės seminarai, mokymai
Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas) – kaip atlikti savarankiškaiTeisiniai seminarai, mokymai
Viešieji pirkimai pasitinka 2020 m.: pakeitimai, praktika, efektyvumasViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2019 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Statybų teisė nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimasNuotoliniai mokymai
Statybų teisė nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimasTeisiniai seminarai, mokymai
Įrodymai PVM srityje. Pakeitimai nuo 2020 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymasDarbo teisės seminarai, mokymai
Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymasTeisiniai seminarai, mokymai
Žemės ūkio paskirties žemės perleidimo reikalavimai. Visos naujovės nuo 2020 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.Darbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisDarbo teisės seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir aktuali teismų praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir aktuali teismų praktikaNuotoliniai mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir aktuali teismų praktikaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir aktuali teismų praktikaVidiniai mokymai
Mokesčių forumas 2020 m. Mokesčių reformos pertvarkymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Efektyvus skolų išieškojimas: praktiniai patarimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymasTeisiniai seminarai, mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsDarbo teisės seminarai, mokymai
Civilinis procesas 2020 m.Nuotoliniai mokymai
Civilinis procesas 2020 m.Teisiniai seminarai, mokymai
PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m. Kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2021 m.?Buhalteriniai seminarai, mokymai
Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai nuo 2020-01-01Buhalteriniai seminarai, mokymai
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiDarbo teisės seminarai, mokymai
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiNuotoliniai mokymai
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiVadybiniai seminarai, mokymai
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiVidiniai mokymai
Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizėBuhalteriniai seminarai, mokymai
Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizėNuotoliniai mokymai
Praktinis pardavimų seminaras su Dainiumi RutkauskuNuotoliniai mokymai
Praktinis pardavimų seminaras su Dainiumi RutkauskuVadybiniai seminarai, mokymai
Praktinis pardavimų seminaras su Dainiumi RutkauskuVidiniai mokymai
Kainodaros įtaka bendrovės veiklai. Kainos formavimasis rinkojeFinansiniai seminarai, mokymai
Kainodaros įtaka bendrovės veiklai. Kainos formavimasis rinkojeNuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2020 m.Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2020 m.Nuotoliniai mokymai
Darbo laiko apskaita 2023 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo laiko apskaita 2023 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumaiNuotoliniai mokymai
Darbo laiko apskaita 2023 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
VAS ir TFAS palyginimas 2020 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiuBuhalteriniai seminarai, mokymai
Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiuNuotoliniai mokymai
Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijaiTeisiniai seminarai, mokymai
Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimasFinansiniai seminarai, mokymai
Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimasNuotoliniai mokymai
Kibernetinis saugumas 2023 m.Nuotoliniai mokymai
Kibernetinis saugumas 2023 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Kibernetinis saugumas 2023 m.Vadybiniai seminarai, mokymai
Kibernetinis saugumas 2023 m.Vidiniai mokymai
BDAR taikymas finansų įstaigoseNuotoliniai mokymai
BDAR taikymas finansų įstaigoseTeisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybėNuotoliniai mokymai
Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybėTeisiniai seminarai, mokymai
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymasDarbo teisės seminarai, mokymai
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymasDarbų saugos seminarai, mokymai
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymasNuotoliniai mokymai
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiaiNuotoliniai mokymai
Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimasNuotoliniai mokymai
Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimasViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.Dokumentų valdymo seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.Nuotoliniai mokymai
Viešieji pirkimai: VP reforma nuo 2022-01-01Nuotoliniai mokymai
Viešieji pirkimai: VP reforma nuo 2022-01-01Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.Nuotoliniai mokymai
Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformąDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformąNuotoliniai mokymai
Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatosNuotoliniai mokymai
Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimasNuotoliniai mokymai
Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimasTeisiniai seminarai, mokymai
Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimasVidiniai mokymai
Metinė konferencija „Biuro administravimas 2020 m.“Vadybiniai seminarai, mokymai
Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymasDarbų saugos seminarai, mokymai
Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymasNuotoliniai mokymai
Teisinių paslaugų rinka 2020: kaip sėkmingai konkuruoti!Teisiniai seminarai, mokymai
Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01Nuotoliniai mokymai
Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01Teisiniai seminarai, mokymai
Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovėsNuotoliniai mokymai
Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovėsTeisiniai seminarai, mokymai
Mokesčių ir darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Pagalba verslui karantino metu. Nuotoliniai mokymai – klausimų–atsakymų sesijaNuotoliniai mokymai
Personalo procesų ir dokumentų administravimas: formos ir turinio reikalavimai. Naujausi 2020 m. pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė 2022 m.: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimoNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė 2022 m.: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimoTeisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metuDarbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metuNuotoliniai mokymai
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo kodekso aktualijos 2020 metaisDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo kodekso aktualijos 2020 metaisNuotoliniai mokymai
Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimasNuotoliniai mokymai
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimąFinansiniai seminarai, mokymai
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimąNuotoliniai mokymai
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimąVadybiniai seminarai, mokymai
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimąVidiniai mokymai
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimasNuotoliniai mokymai
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?Nuotoliniai mokymai
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?Personalo valdymo seminarai, mokymai
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?Vadybiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?Finansiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovėsDarbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovėsNuotoliniai mokymai
Kreditinių įsipareigojimų vertinimas įmonėje: nuo ko pradėti?Finansiniai seminarai, mokymai
Kreditinių įsipareigojimų vertinimas įmonėje: nuo ko pradėti?Nuotoliniai mokymai
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymasNuotoliniai mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijosDarbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijosNuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsDarbo teisės seminarai, mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsNuotoliniai mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsTeisiniai seminarai, mokymai
Valstybės tarnautojų vertinimo procesas. Ką daryti, kad procedūros veiktų?Nuotoliniai mokymai
Valstybės tarnautojų vertinimo procesas. Ką daryti, kad procedūros veiktų?Personalo valdymo seminarai, mokymai
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?Nuotoliniai mokymai
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?Vadybiniai seminarai, mokymai
Bendrovių reorganizavimai ir atskyrimai: teisiniai, mokestiniai ir verslo aspektaiNuotoliniai mokymai
Bendrovių reorganizavimai ir atskyrimai: teisiniai, mokestiniai ir verslo aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Mokestiniai ginčai: aktuali mokestinė praktika, ginčų prevencija ir praktiniai patarimai dėl jų valdymoBuhalteriniai seminarai, mokymai
Mokestiniai ginčai: aktuali mokestinė praktika, ginčų prevencija ir praktiniai patarimai dėl jų valdymoNuotoliniai mokymai
Mokestiniai ginčai: aktuali mokestinė praktika, ginčų prevencija ir praktiniai patarimai dėl jų valdymoTeisiniai seminarai, mokymai
Efektyvus skolų išieškojimasNuotoliniai mokymai
Efektyvus skolų išieškojimasTeisiniai seminarai, mokymai
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAIDokumentų valdymo seminarai, mokymai
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAINuotoliniai mokymai
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo reglamentavimasDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo reglamentavimasNuotoliniai mokymai
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Papildomo vežimo paslaugosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Papildomo vežimo paslaugosNuotoliniai mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybėBDAR mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybėNuotoliniai mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybėTeisiniai seminarai, mokymai
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidųNuotoliniai mokymai
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidųTeisiniai seminarai, mokymai
Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2022 m.Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2022 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2022 m.Vadybiniai seminarai, mokymai
Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.Nuotoliniai mokymai
Suminė darbo laiko apskaita 2020-2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Suminė darbo laiko apskaita 2020-2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiaiNuotoliniai mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsDarbo teisės seminarai, mokymai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovėsNuotoliniai mokymai
Dokumentų valdymas privačioms įmonėmsDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Dokumentų valdymas privačioms įmonėmsNuotoliniai mokymai
Geroji praktika skaičiuojant pridėtinės vertės mokestįBuhalteriniai seminarai, mokymai
Geroji praktika skaičiuojant pridėtinės vertės mokestįNuotoliniai mokymai
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01Nuotoliniai mokymai
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01Personalo valdymo seminarai, mokymai
Aplinkosaugos teisėNuotoliniai mokymai
Aplinkosaugos teisėTeisiniai seminarai, mokymai
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigoseDarbo teisės seminarai, mokymai
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigoseNuotoliniai mokymai
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigosePersonalo valdymo seminarai, mokymai
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimasNuotoliniai mokymai
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimasVadybiniai seminarai, mokymai
Finansų rodikliai ir praktinis jų pritaikymasFinansiniai seminarai, mokymai
Finansų rodikliai ir praktinis jų pritaikymasNuotoliniai mokymai
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimaiNuotoliniai mokymai
Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyjeBuhalteriniai seminarai, mokymai
Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyjeFinansiniai seminarai, mokymai
Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyjeNuotoliniai mokymai
Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijosNuotoliniai mokymai
Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijosPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Statutinių įstaigų pareigūnų atrankaNuotoliniai mokymai
Statutinių įstaigų pareigūnų atrankaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektaiNuotoliniai mokymai
Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizėDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizėNuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizėPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Efektyvus bendradarbiavimas tarp skyrių ir darbas komandojeNuotoliniai mokymai
Efektyvus bendradarbiavimas tarp skyrių ir darbas komandojePersonalo valdymo seminarai, mokymai
Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikojeNuotoliniai mokymai
Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikojeTeisiniai seminarai, mokymai
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimasNuotoliniai mokymai
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimasVidiniai mokymai
Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestįBuhalteriniai seminarai, mokymai
Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestįNuotoliniai mokymai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimasNuotoliniai mokymai
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimaiNuotoliniai mokymai
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimaiViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriujeViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengtiDarbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengtiNuotoliniai mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiNuotoliniai mokymai
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimasDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimasNuotoliniai mokymai
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimasTeisiniai seminarai, mokymai
Tikslas – geidžiamas darbuotojasNuotoliniai mokymai
Tikslas – geidžiamas darbuotojasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Civilinio proceso kursaiNuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kursaiTeisiniai seminarai, mokymai
Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacijaNuotoliniai mokymai
Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacijaViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektaiNuotoliniai mokymai
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo taikymasNuotoliniai mokymai
Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo taikymasTeisiniai seminarai, mokymai
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testasBDAR mokymai
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testasNuotoliniai mokymai
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testasTeisiniai seminarai, mokymai
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testasVidiniai mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.Nuotoliniai mokymai
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovėsDarbo teisės seminarai, mokymai
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovėsKonferencijos
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovėsNuotoliniai mokymai
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovėsPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienioBuhalteriniai seminarai, mokymai
Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienioNuotoliniai mokymai
Strateginis planavimas viešajame sektoriujeFinansiniai seminarai, mokymai
Strateginis planavimas viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijaiNuotoliniai mokymai
Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiaiNuotoliniai mokymai
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumaiNuotoliniai mokymai
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktikaNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovėsDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovėsNuotoliniai mokymai
Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriujeViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Biudžeto sąmatų rengimas viešajame sektoriujeBuhalteriniai seminarai, mokymai
Biudžeto sąmatų rengimas viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.Darbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.Nuotoliniai mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymasNuotoliniai mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymasTeisiniai seminarai, mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymasViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiaiNuotoliniai mokymai
Juridinių asmenų nemokumo procesas 2020-2021Nuotoliniai mokymai
Juridinių asmenų nemokumo procesas 2020-2021Teisiniai seminarai, mokymai
Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021Nuotoliniai mokymai
Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021Teisiniai seminarai, mokymai
Asmens duomenų apsauga 2021 m.: IT sauga ir BDAR reikalavimaiNuotoliniai mokymai
Asmens duomenų apsauga 2021 m.: IT sauga ir BDAR reikalavimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“Buhalteriniai seminarai, mokymai
Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“Nuotoliniai mokymai
Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)Nuotoliniai mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisDarbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisNuotoliniai mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?Buhalteriniai seminarai, mokymai
Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?Nuotoliniai mokymai
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiaiNuotoliniai mokymai
Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFASBuhalteriniai seminarai, mokymai
Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFASNuotoliniai mokymai
Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFASBuhalteriniai seminarai, mokymai
Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFASNuotoliniai mokymai
Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisyklesNuotoliniai mokymai
Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisyklesTeisiniai seminarai, mokymai
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimaiNuotoliniai mokymai
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėseNuotoliniai mokymai
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėseTeisiniai seminarai, mokymai
Susipažinkite su LinkedInNuotoliniai mokymai
Susipažinkite su LinkedInVadybiniai seminarai, mokymai
Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumaiNuotoliniai mokymai
Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumaiTeisiniai seminarai, mokymai
Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinotiNuotoliniai mokymai
Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinotiVadybiniai seminarai, mokymai
Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinotiVidiniai mokymai
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.Nuotoliniai mokymai
Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestįBuhalteriniai seminarai, mokymai
Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestįNuotoliniai mokymai
Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bisNuotoliniai mokymai
Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bisTeisiniai seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės naujovės 2022-2023 m. Duomenų įkėlimas į VSAKISNuotoliniai mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės naujovės 2022-2023 m. Duomenų įkėlimas į VSAKISViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Vidaus kontrolės politikaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Vidaus kontrolės politikaFinansiniai seminarai, mokymai
Vidaus kontrolės politikaNuotoliniai mokymai
MS WORD pradedantiesiemsDokumentų valdymo seminarai, mokymai
MS WORD pradedantiesiemsKiti seminarai, mokymai
MS WORD pradedantiesiemsNuotoliniai mokymai
MS WORD pradedantiesiemsVadybiniai seminarai, mokymai
Metiniai pokalbiai su darbuotojais biudžetinėse įstaigoseNuotoliniai mokymai
Metiniai pokalbiai su darbuotojais biudžetinėse įstaigosePersonalo valdymo seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimasNuotoliniai mokymai
Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimasViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.Buhalteriniai seminarai, mokymai
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.Nuotoliniai mokymai
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijosNuotoliniai mokymai
Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijosTeisiniai seminarai, mokymai
Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymasNuotoliniai mokymai
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriujeDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriujeViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaitaNuotoliniai mokymai
Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaitaViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?Buhalteriniai seminarai, mokymai
Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?Nuotoliniai mokymai
Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-TBuhalteriniai seminarai, mokymai
Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-TNuotoliniai mokymai
Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiemsFinansiniai seminarai, mokymai
Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiemsNuotoliniai mokymai
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencijaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencijaNuotoliniai mokymai
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencijaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijosNuotoliniai mokymai
Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijosTeisiniai seminarai, mokymai
Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybėNuotoliniai mokymai
Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybėTeisiniai seminarai, mokymai
Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimasNuotoliniai mokymai
Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimasTeisiniai seminarai, mokymai
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)Mokymų vaizdo įrašai
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)Nuotoliniai mokymai
Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijosNuotoliniai mokymai
Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijosTeisiniai seminarai, mokymai
Transporto priemonių draudimasKiti seminarai, mokymai
Transporto priemonių draudimasNuotoliniai mokymai
Transporto priemonių draudimasVadybiniai seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų konferencija. Nauja 2021 m. praktikaNuotoliniai mokymai
Viešųjų pirkimų konferencija. Nauja 2021 m. praktikaViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyseBDAR mokymai
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyseNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyseTeisiniai seminarai, mokymai
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyseVidiniai mokymai
Verslo susijungimai ir įsigijimaiFinansiniai seminarai, mokymai
Verslo susijungimai ir įsigijimaiNuotoliniai mokymai
Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)Nuotoliniai mokymai
Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.Nuotoliniai mokymai
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.Personalo valdymo seminarai, mokymai
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo linkKonferencijos
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo linkNuotoliniai mokymai
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo linkPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo linkVadybiniai seminarai, mokymai
Aktualūs ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos, perdavimo, pardavimo bei nurašymo viešajame sektoriuje klausimaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Aktualūs ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos, perdavimo, pardavimo bei nurašymo viešajame sektoriuje klausimaiNuotoliniai mokymai
Interesų konfliktas viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Interesų konfliktas viešajame sektoriujeTeisiniai seminarai, mokymai
Interesų konfliktas viešajame sektoriujeVidiniai mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)Mokymų vaizdo įrašai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)Nuotoliniai mokymai
Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktikaNuotoliniai mokymai
Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Civilinis procesas: įvadiniai mokymaiNuotoliniai mokymai
Civilinis procesas: įvadiniai mokymaiTeisiniai seminarai, mokymai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)Mokymų vaizdo įrašai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)Nuotoliniai mokymai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)Mokymų vaizdo įrašai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)Nuotoliniai mokymai
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencijaNuotoliniai mokymai
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencijaTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencijaVadybiniai seminarai, mokymai
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)Buhalteriniai seminarai, mokymai
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)Nuotoliniai mokymai
PVM naujovės, įsigaliojusios 2021 m. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Prekių / paslaugų įsigijimaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM naujovės, įsigaliojusios 2021 m. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Prekių / paslaugų įsigijimaiNuotoliniai mokymai
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)Buhalteriniai seminarai, mokymai
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)Nuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizėDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizėNuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizėPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Darbo užmokestis 2021 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Darbo užmokestis 2021 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimasNuotoliniai mokymai
Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriujeBDAR mokymai
Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.Nuotoliniai mokymai
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Bankroto naujovės 2021 m. Naujausi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Bankroto naujovės 2021 m. Naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemosNuotoliniai mokymai
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemosTeisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktikaDarbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktikaNuotoliniai mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsNuotoliniai mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsTeisiniai seminarai, mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsVadybiniai seminarai, mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsVidiniai mokymai
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?Nuotoliniai mokymai
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?Personalo valdymo seminarai, mokymai
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?Vidiniai mokymai
BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimusBDAR mokymai
BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimusNuotoliniai mokymai
Laiko ir veiklos planavimasNuotoliniai mokymai
Laiko ir veiklos planavimasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Laiko ir veiklos planavimasVadybiniai seminarai, mokymai
Pardavimai telefonu ir verslo laiškaisNuotoliniai mokymai
Pardavimai telefonu ir verslo laiškaisVadybiniai seminarai, mokymai
Kaip pristatyti save ir savo idėjas?Nuotoliniai mokymai
Kaip pristatyti save ir savo idėjas?Vadybiniai seminarai, mokymai
Kaip pristatyti save ir savo idėjas?Vidiniai mokymai
Žemės paėmimas visuomenės poreikiamsNuotoliniai mokymai
Žemės paėmimas visuomenės poreikiamsTeisiniai seminarai, mokymai
Žemės paėmimas visuomenės poreikiamsTeritorijų planavimo ir žemės teisės mokymai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartysNuotoliniai mokymai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartysViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėkBuhalteriniai seminarai, mokymai
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėkNuotoliniai mokymai
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėkVidiniai mokymai
Baudžiamasis procesas. Praktika ir naujovės 2021 m.Nuotoliniai mokymai
Baudžiamasis procesas. Praktika ir naujovės 2021 m.Teisiniai seminarai, mokymai
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“Darbo teisės seminarai, mokymai
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“Nuotoliniai mokymai
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“Personalo valdymo seminarai, mokymai
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“Vidiniai mokymai
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DKDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DKNuotoliniai mokymai
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DKPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatijaNuotoliniai mokymai
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatijaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatijaVadybiniai seminarai, mokymai
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatijaVidiniai mokymai
Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?Nuotoliniai mokymai
Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?Teisiniai seminarai, mokymai
Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigojeNuotoliniai mokymai
Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigojeTeisiniai seminarai, mokymai
Finansinis patikrinimas M&A sandorio metu (angl. financial due diligence)Finansiniai seminarai, mokymai
Finansinis patikrinimas M&A sandorio metu (angl. financial due diligence)Nuotoliniai mokymai
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaitaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaitaNuotoliniai mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?Darbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?Nuotoliniai mokymai
Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimasNuotoliniai mokymai
Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.Nuotoliniai mokymai
Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.Teisiniai seminarai, mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaNuotoliniai mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
PVM pakeitimai 2022 m. PVM reguliavimo taikymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM pakeitimai 2022 m. PVM reguliavimo taikymasNuotoliniai mokymai
Svetingumo protokolas: reprezentacinių ir organizacijos bendruomenei skirtų veiklų organizavimasNuotoliniai mokymai
Svetingumo protokolas: reprezentacinių ir organizacijos bendruomenei skirtų veiklų organizavimasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymasNuotoliniai mokymai
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymasViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Apklausų (tyrimo) organizavimas, principai, etapai, rezultatų analizė, geroji praktikaNuotoliniai mokymai
Apklausų (tyrimo) organizavimas, principai, etapai, rezultatų analizė, geroji praktikaVadybiniai seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiFinansiniai seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiNuotoliniai mokymai
Žalieji viešieji pirkimai 2021 m.Nuotoliniai mokymai
Žalieji viešieji pirkimai 2021 m.Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvosNuotoliniai mokymai
Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvosTeisiniai seminarai, mokymai
Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvosVadybiniai seminarai, mokymai
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimasFinansiniai seminarai, mokymai
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimasNuotoliniai mokymai
Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriujeBuhalteriniai seminarai, mokymai
Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)Finansiniai seminarai, mokymai
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)Kiti seminarai, mokymai
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)Nuotoliniai mokymai
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)Vadybiniai seminarai, mokymai
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)Vidiniai mokymai
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2021-2022 m.Nuotoliniai mokymai
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2021-2022 m.Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Antikorupcinės aplinkos kūrimas gydymo įstaigoje. Korupcijos prevencija gydytojamsNuotoliniai mokymai
Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimasDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimasNuotoliniai mokymai
Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimasVidiniai mokymai
Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimasNuotoliniai mokymai
Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimasTeisiniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiFinansiniai seminarai, mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiNuotoliniai mokymai
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymuiVidiniai mokymai
Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimasNuotoliniai mokymai
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizėBuhalteriniai seminarai, mokymai
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizėNuotoliniai mokymai
Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktikaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktikaNuotoliniai mokymai
TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VASBuhalteriniai seminarai, mokymai
TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VASFinansiniai seminarai, mokymai
TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VASNuotoliniai mokymai
Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?Nuotoliniai mokymai
Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?Personalo valdymo seminarai, mokymai
Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?Vadybiniai seminarai, mokymai
Etikos kodekso rengimo ir diegimo praktikosNuotoliniai mokymai
Etikos kodekso rengimo ir diegimo praktikosPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teismeNuotoliniai mokymai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teismeTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijosDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijosKonferencijos
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijosNuotoliniai mokymai
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijosPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarkaNuotoliniai mokymai
Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarkaTeisiniai seminarai, mokymai
Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimasNuotoliniai mokymai
Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimasTeisiniai seminarai, mokymai
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventesNuotoliniai mokymai
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventesPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventesVadybiniai seminarai, mokymai
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventesVidiniai mokymai
Mažos vertės viešieji pirkimaiNuotoliniai mokymai
Mažos vertės viešieji pirkimaiViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
A ir B klasės pajamų deklaravimas 2022–2023 m. Mokesčių naujovėsBuhalteriniai seminarai, mokymai
A ir B klasės pajamų deklaravimas 2022–2023 m. Mokesčių naujovėsNuotoliniai mokymai
Administracinė atsakomybė: teorija ir praktikaNuotoliniai mokymai
Administracinė atsakomybė: teorija ir praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijosFinansiniai seminarai, mokymai
ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijosNuotoliniai mokymai
ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijosTeisiniai seminarai, mokymai
Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15Nuotoliniai mokymai
Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15Teisiniai seminarai, mokymai
Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimaiBDAR mokymai
Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimaiNuotoliniai mokymai
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektaiNuotoliniai mokymai
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Google Ads pagrindaiKiti seminarai, mokymai
Google Ads pagrindaiNuotoliniai mokymai
Skaitmeninės rinkodaros mokymaiKiti seminarai, mokymai
Skaitmeninės rinkodaros mokymaiNuotoliniai mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.Darbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.Konferencijos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.Nuotoliniai mokymai
Naujos redakcijos Žemės įstatymas nuo 2023 m. Žemės paėmimas visuomenės poreikiamsNuotoliniai mokymai
Naujos redakcijos Žemės įstatymas nuo 2023 m. Žemės paėmimas visuomenės poreikiamsTeisiniai seminarai, mokymai
Naujos redakcijos Žemės įstatymas nuo 2023 m. Žemės paėmimas visuomenės poreikiamsTeritorijų planavimo ir žemės teisės mokymai
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumasFinansiniai seminarai, mokymai
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumasNuotoliniai mokymai
Lyderystės mokymai: praktinė vadovavimo psichologijaVadybiniai seminarai, mokymai
Lyderystės mokymai: praktinė vadovavimo psichologijaVidiniai mokymai
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovėsNuotoliniai mokymai
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovėsViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimasFinansiniai seminarai, mokymai
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimasNuotoliniai mokymai
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimasVadybiniai seminarai, mokymai
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimasVidiniai mokymai
Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?Nuotoliniai mokymai
Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?Personalo valdymo seminarai, mokymai
Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?Vadybiniai seminarai, mokymai
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?Finansiniai seminarai, mokymai
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?Nuotoliniai mokymai
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?Teisiniai seminarai, mokymai
Dokumentų valdymas sveikatos įstaigoseDokumentų valdymo seminarai, mokymai
Dokumentų valdymas sveikatos įstaigoseNuotoliniai mokymai
Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimaiNuotoliniai mokymai
Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Viešoji kalba: ką verta žinoti jai rengiantisNuotoliniai mokymai
Viešoji kalba: ką verta žinoti jai rengiantisVadybiniai seminarai, mokymai
Viešoji kalba: ką verta žinoti jai rengiantisVidiniai mokymai
Adobe Photoshop pagrindų mokymaiKompiuteriniai mokymai
Adobe Photoshop pagrindų mokymaiNuotoliniai mokymai
CorelDraw pagrindų mokymaiKompiuteriniai mokymai
CorelDraw pagrindų mokymaiNuotoliniai mokymai
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysisKompiuteriniai mokymai
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysisMS Excel mokymai
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysisMS Office mokymai
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysisNuotoliniai mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimaiFinansiniai seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimaiNuotoliniai mokymai
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimaiViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Viešieji pirkimai: VPĮ pakeitimai ir naujos bylosNuotoliniai mokymai
Viešieji pirkimai: VPĮ pakeitimai ir naujos bylosViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimasNuotoliniai mokymai
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimasVadybiniai seminarai, mokymai
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimasVidiniai mokymai
Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektaiNuotoliniai mokymai
Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektaiTeisiniai seminarai, mokymai
Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektaiVidiniai mokymai
Konfliktinių situacijų valdymas pažengusiesiemsNuotoliniai mokymai
Konfliktinių situacijų valdymas pažengusiesiemsPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Konfliktinių situacijų valdymas pažengusiesiemsVadybiniai seminarai, mokymai
Kūrybiški sprendimai pardavimo ir rinkodaros specialistamsNuotoliniai mokymai
Kūrybiški sprendimai pardavimo ir rinkodaros specialistamsVadybiniai seminarai, mokymai
Savimotyvacijos instrumentaiNuotoliniai mokymai
Savimotyvacijos instrumentaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Savimotyvacijos instrumentaiVadybiniai seminarai, mokymai
Sukurkime pozityvią darbo vietąNuotoliniai mokymai
Sukurkime pozityvią darbo vietąPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Sukurkime pozityvią darbo vietąVadybiniai seminarai, mokymai
Sukurkime pozityvią darbo vietąVidiniai mokymai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teismeNuotoliniai mokymai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teismeTeisiniai seminarai, mokymai
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?Nuotoliniai mokymai
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?Teisiniai seminarai, mokymai
Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park” viešbutyje)Buhalteriniai seminarai, mokymai
Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park” viešbutyje)Finansiniai seminarai, mokymai
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalisNuotoliniai mokymai
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalisPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalisVadybiniai seminarai, mokymai
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalisVidiniai mokymai
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2023-01-01Darbo teisės seminarai, mokymai
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2023-01-01Nuotoliniai mokymai
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2023-01-01Personalo valdymo seminarai, mokymai
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje. Prevencija, priemonės ir sėkmės tikimybėNuotoliniai mokymai
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje. Prevencija, priemonės ir sėkmės tikimybėTeisiniai seminarai, mokymai
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“Konferencijos
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“Nuotoliniai mokymai
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“Viešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Svarbiausi klausimaiNuotoliniai mokymai
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Svarbiausi klausimaiViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Civilinės saugos reikalavimai įmonėms ir organizacijomsDarbų saugos seminarai, mokymai
Civilinės saugos reikalavimai įmonėms ir organizacijomsNuotoliniai mokymai
Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą UkrainaiDarbo teisės seminarai, mokymai
Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą UkrainaiNuotoliniai mokymai
Kompiuteriu renkamo teksto kalba. Ką reikia žinoti?Dokumentų valdymo seminarai, mokymai
Kompiuteriu renkamo teksto kalba. Ką reikia žinoti?Nuotoliniai mokymai
Kompiuteriu renkamo teksto kalba. Ką reikia žinoti?Vidiniai mokymai
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuoseNuotoliniai mokymai
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuoseVadybiniai seminarai, mokymai
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuoseVidiniai mokymai
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuoseViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijosNuotoliniai mokymai
Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijosTeisiniai seminarai, mokymai
Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijosTeritorijų planavimo ir žemės teisės mokymai
LEAN metodų įvairovė. Nuo ko pradėti LEAN kelionę organizacijoje?Nuotoliniai mokymai
LEAN metodų įvairovė. Nuo ko pradėti LEAN kelionę organizacijoje?Vadybiniai seminarai, mokymai
LEAN metodų įvairovė. Nuo ko pradėti LEAN kelionę organizacijoje?Vidiniai mokymai
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.Konferencijos
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.Nuotoliniai mokymai
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Mažos vertės viešieji pirkimai 2022 m.Nuotoliniai mokymai
Mažos vertės viešieji pirkimai 2022 m.Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisBuhalteriniai seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisDarbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisNuotoliniai mokymai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Įmonių ir fizinių asmenų atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus. Naujausi sankcijų pakeitimai ir Lietuvos bei ES teismų praktika. Žalos aplinkai atlyginimo pagrindai, atsakomybę turintis subjektas ir žalos dydžiaiNuotoliniai mokymai
Įmonių ir fizinių asmenų atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus. Naujausi sankcijų pakeitimai ir Lietuvos bei ES teismų praktika. Žalos aplinkai atlyginimo pagrindai, atsakomybę turintis subjektas ir žalos dydžiaiTeisiniai seminarai, mokymai
Pasirengimo VP specialisto testui kursaiNuotoliniai mokymai
Pasirengimo VP specialisto testui kursaiViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriujeBuhalteriniai seminarai, mokymai
Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Hakatono ABCNuotoliniai mokymai
Hakatono ABCPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Hakatono ABCVadybiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktikaKonferencijos
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktikaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimoBuhalteriniai seminarai, mokymai
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimoNuotoliniai mokymai
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimoViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“Darbo teisės seminarai, mokymai
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“Nuotoliniai mokymai
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“Personalo valdymo seminarai, mokymai
Bendradarbiavimas daugiakultūrėje aplinkoje. Praktinės komunikavimo gairėsNuotoliniai mokymai
Bendradarbiavimas daugiakultūrėje aplinkoje. Praktinės komunikavimo gairėsVadybiniai seminarai, mokymai
Bendradarbiavimas daugiakultūrėje aplinkoje. Praktinės komunikavimo gairėsVidiniai mokymai
Patikra dėl sankcijų: praktiniai patarimai, kaip nepažeisti įstatymųNuotoliniai mokymai
Patikra dėl sankcijų: praktiniai patarimai, kaip nepažeisti įstatymųTeisiniai seminarai, mokymai
Viskas apie reklamą: kaip nepažeisti reklamos teisinio reguliavimo ir negauti baudųNuotoliniai mokymai
Viskas apie reklamą: kaip nepažeisti reklamos teisinio reguliavimo ir negauti baudųTeisiniai seminarai, mokymai
Procesų valdymasNuotoliniai mokymai
Procesų valdymasVadybiniai seminarai, mokymai
FIDIC sutartys: sudarymas ir vykdymas pagal geltonąją ir raudonąją knygasNuotoliniai mokymai
FIDIC sutartys: sudarymas ir vykdymas pagal geltonąją ir raudonąją knygasTeisiniai seminarai, mokymai
Veiksmingas paslaugų, prekių ir idėjų pardavimas prezentacijų metuKiti seminarai, mokymai
Veiksmingas paslaugų, prekių ir idėjų pardavimas prezentacijų metuVadybiniai seminarai, mokymai
Veiksmingas prezentacijų parengimasUncategorized
0 procentų PVM tarifo taikymas prekybos sandoriams. Svarbios naujovėsBuhalteriniai seminarai, mokymai
0 procentų PVM tarifo taikymas prekybos sandoriams. Svarbios naujovėsNuotoliniai mokymai
Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimasDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimasNuotoliniai mokymai
Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Socialinių paslaugų srities darbuotojų emocinio stabilumo užtikrinimo ekstremaliosios situacijos metu galimybėsNuotoliniai mokymai
Socialinių paslaugų srities darbuotojų emocinio stabilumo užtikrinimo ekstremaliosios situacijos metu galimybėsVadybiniai seminarai, mokymai
Pasirengimo VP specialisto testui seminaras. Tik svarbiausi klausimaiNuotoliniai mokymai
Pasirengimo VP specialisto testui seminaras. Tik svarbiausi klausimaiViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Sutarčių teisė: iš esmės pasikeitus situacijaiNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė: iš esmės pasikeitus situacijaiTeisiniai seminarai, mokymai
Tvarkų rengimas pagal naująjį Finansinės apskaitos įstatymąBuhalteriniai seminarai, mokymai
Tvarkų rengimas pagal naująjį Finansinės apskaitos įstatymąNuotoliniai mokymai
Komunikacijos pratimai ir patarimai, kad kasdienis bendravimas ir vieši pasisakymai būtų sėkmingiNuotoliniai mokymai
Komunikacijos pratimai ir patarimai, kad kasdienis bendravimas ir vieši pasisakymai būtų sėkmingiVadybiniai seminarai, mokymai
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01Nuotoliniai mokymai
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01Personalo valdymo seminarai, mokymai
Naujausi teismo sprendimai keičia viešųjų pirkimų praktiką: kaip prisitaikyti?Nuotoliniai mokymai
Naujausi teismo sprendimai keičia viešųjų pirkimų praktiką: kaip prisitaikyti?Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.Darbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.Konferencijos
Learning corporate financeFinansiniai seminarai, mokymai
Learning corporate financeNuotoliniai mokymai
Learning corporate financeVidiniai mokymai
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimasNuotoliniai mokymai
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimasViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Nekilnojamojo turto sandoriai: tik svarbiausi klausimaiNuotoliniai mokymai
Nekilnojamojo turto sandoriai: tik svarbiausi klausimaiTeisiniai seminarai, mokymai
Turto bei atsargų apskaita viešajame sektoriujeNuotoliniai mokymai
Turto bei atsargų apskaita viešajame sektoriujeViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Vidurinės grandies vadovo iššūkiaiNuotoliniai mokymai
Vidurinės grandies vadovo iššūkiaiVadybiniai seminarai, mokymai
Vidurinės grandies vadovo iššūkiaiVidiniai mokymai
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisBuhalteriniai seminarai, mokymai
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisDarbo teisės seminarai, mokymai
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisNuotoliniai mokymai
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalisPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas, pripažinimas, deklaravimas. Ko vengti?Buhalteriniai seminarai, mokymai
Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas, pripažinimas, deklaravimas. Ko vengti?Nuotoliniai mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsNuotoliniai mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsTeisiniai seminarai, mokymai
Derybų ypatumai teisininkamsVadybiniai seminarai, mokymai
Sandėlio apskaitos dokumentai: pakeitimai ir naujos tvarkosBuhalteriniai seminarai, mokymai
Sandėlio apskaitos dokumentai: pakeitimai ir naujos tvarkosNuotoliniai mokymai
Sandėlio apskaitos dokumentai: pakeitimai ir naujos tvarkosVidiniai mokymai
Mišri PVM atskaita: išaiškinimai, kriterijai, deklaravimas ir praktikaBuhalteriniai seminarai, mokymai
Mišri PVM atskaita: išaiškinimai, kriterijai, deklaravimas ir praktikaNuotoliniai mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 11.01 ir nuo 2023 m.Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 11.01 ir nuo 2023 m.Nuotoliniai mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 11.01 ir nuo 2023 m.Personalo valdymo seminarai, mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaKonferencijos
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaNuotoliniai mokymai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktikaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Kaip pasiruošti naujos informacinės sistemos diegimuiNuotoliniai mokymai
Kaip pasiruošti naujos informacinės sistemos diegimuiVadybiniai seminarai, mokymai
Kaip pasiruošti naujos informacinės sistemos diegimuiVidiniai mokymai
Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo aktualijosNuotoliniai mokymai
Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo aktualijosViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpisKonferencijos
Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpisTeisiniai seminarai, mokymai
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkosKonferencijos
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkosNuotoliniai mokymai
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkosViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimasNuotoliniai mokymai
PVM pakeitimai 2023 m. Tik svarbiausi PVM klausimaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
PVM pakeitimai 2023 m. Tik svarbiausi PVM klausimaiNuotoliniai mokymai
Tvarus tiekimo grandinės valdymas = augantis ir pelningas verslasNuotoliniai mokymai
Tvarus tiekimo grandinės valdymas = augantis ir pelningas verslasVadybiniai seminarai, mokymai
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikiaKiti seminarai, mokymai
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikiaNuotoliniai mokymai
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikiaPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikiaVadybiniai seminarai, mokymai
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikiaVidiniai mokymai
VAS ir TFAS palyginimas 2022–2023 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimasBuhalteriniai seminarai, mokymai
VAS ir TFAS palyginimas 2022–2023 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimasNuotoliniai mokymai
Inventorizacija 2022 m.: naujos taisyklės, VSAFAS pakeitimai ir Finansinės apskaitos įstatymasNuotoliniai mokymai
Inventorizacija 2022 m.: naujos taisyklės, VSAFAS pakeitimai ir Finansinės apskaitos įstatymasViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Inventorizacija 2022-2023 m.: naujas įstatymas, efektyvumas ir praktinis darbasBuhalteriniai seminarai, mokymai
Inventorizacija 2022-2023 m.: naujas įstatymas, efektyvumas ir praktinis darbasNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė – naujausia teismų praktika ir ateities tendencijosNuotoliniai mokymai
Sutarčių teisė – naujausia teismų praktika ir ateities tendencijosTeisiniai seminarai, mokymai
Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2022 m. atskaitomybėBuhalteriniai seminarai, mokymai
Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2022 m. atskaitomybėNuotoliniai mokymai
Rizikų valdymas: paprastas ir lengvai įgyvendinamas procesasFinansiniai seminarai, mokymai
Rizikų valdymas: paprastas ir lengvai įgyvendinamas procesasNuotoliniai mokymai
Rizikų valdymas: paprastas ir lengvai įgyvendinamas procesasVadybiniai seminarai, mokymai
Rizikų valdymas: paprastas ir lengvai įgyvendinamas procesasVidiniai mokymai
Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdaiNuotoliniai mokymai
Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdaiTeisiniai seminarai, mokymai
Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdaiVidiniai mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2022 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2022 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiNuotoliniai mokymai
Pagrindiniai reikalavimai 2022 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartaiVidiniai mokymai
Nauja komunalinių atliekų kainodara nuo 2023 m., atliekų ir pakuočių teisės aktų naujausi pakeitimai verslui bei kas keisis po PTO bankrotoNuotoliniai mokymai
Nauja komunalinių atliekų kainodara nuo 2023 m., atliekų ir pakuočių teisės aktų naujausi pakeitimai verslui bei kas keisis po PTO bankrotoTeisiniai seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų ginčai: rizikų valdymas, klaidos ir naujausia teismų praktikaNuotoliniai mokymai
Viešųjų pirkimų ginčai: rizikų valdymas, klaidos ir naujausia teismų praktikaViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Personalo valdymas: lyderystė per žiniasKonferencijos
Personalo valdymas: lyderystė per žiniasNuotoliniai mokymai
Personalo valdymas: lyderystė per žiniasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Vertybės darbo kolektyve: kaip organizacijose pasirinkti, atnaujinti ir skleisti vertybesPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimasNuotoliniai mokymai
Metinis pokalbis: veiklos sėkmė ir efektyvumo skatinimasPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.Darbų saugos seminarai, mokymai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.Konferencijos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.Nuotoliniai mokymai
2023 m. veiksmų planas buhalteriams: metų pabaigos darbaiBuhalteriniai seminarai, mokymai
2023 m. veiksmų planas buhalteriams: metų pabaigos darbaiNuotoliniai mokymai
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika: kas joje privalo būti numatyta ir kaip tinkamai pasiruošti jos įgyvendinimuiNuotoliniai mokymai
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika: kas joje privalo būti numatyta ir kaip tinkamai pasiruošti jos įgyvendinimuiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika: kas joje privalo būti numatyta ir kaip tinkamai pasiruošti jos įgyvendinimuiTeisiniai seminarai, mokymai
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2023 m. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimasNuotoliniai mokymai
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2023 m. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimasViešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje skaičiavimas, apskaita ir pakeitimai nuo 2023 m.Nuotoliniai mokymai
Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje skaičiavimas, apskaita ir pakeitimai nuo 2023 m.Viešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai
Nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d.Nuotoliniai mokymai
Nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d.Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Metinis veiklos aptarimo pokalbisNuotoliniai mokymai
Metinis veiklos aptarimo pokalbisPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Metinis veiklos aptarimo pokalbisVadybiniai seminarai, mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m.Darbo teisės seminarai, mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m.Nuotoliniai mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m.Personalo valdymo seminarai, mokymai
Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m.Vidiniai mokymai
Civilinė sauga nuo 2023 m. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymasDarbų saugos seminarai, mokymai
Civilinė sauga nuo 2023 m. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymasNuotoliniai mokymai
Civilinė sauga nuo 2023 m. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymasVidiniai mokymai
Mažos vertės viešieji pirkimai 2023 m. Nauja VPĮ redakcijaNuotoliniai mokymai
Mažos vertės viešieji pirkimai 2023 m. Nauja VPĮ redakcijaViešųjų pirkimų seminarai, mokymai
Juridinių asmenų administracinė atsakomybė bei aktuali teismų praktikaNuotoliniai mokymai
Juridinių asmenų administracinė atsakomybė bei aktuali teismų praktikaTeisiniai seminarai, mokymai
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktikaDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktikaKonferencijos
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktikaNuotoliniai mokymai
Darbo santykių ypatumai reorganizuojant darbdavįDarbo teisės seminarai, mokymai
Darbo santykių ypatumai reorganizuojant darbdavįNuotoliniai mokymai
Darbo santykių ypatumai reorganizuojant darbdavįPersonalo valdymo seminarai, mokymai
Viešųjų pirkimų sutartys: kas keičiasi po naujos VPĮ redakcijos nuo 2023 m.Nuotoliniai mokymai
Viešųjų pirkimų sutartys: kas keičiasi po naujos VPĮ redakcijos nuo 2023 m.Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai
MasterMind mokymaiNuotoliniai mokymai
MasterMind mokymaiPersonalo valdymo seminarai, mokymai
MasterMind mokymaiVadybiniai seminarai, mokymai
MasterMind mokymaiVidiniai mokymai