MB „Mokymų klubas“ ir partnerių organizuotų seminarų archyvas.

Jums pageidaujant, galime suorganizuoti vidinius mokymus Jūsų organizacijai (mokymo programą pakoreguosime pagal Jūsų poreikius ir veiklos specifiką). Jeigu pageidaujate būti informuoti apie artimiausius mokymus konkrečia ar panašia tema – spauskite ant seminaro pavadinimo, o naujai atsidariusiame lange mygtuką „Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema“.

MS Excel mokymai

Seminaras Lektorius

Personalo valdymo seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
 • Vilius Mačiulaitis
 • Aistė Leščinskaitė
Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas
 • Vilius Mačiulaitis

Savarankiški mokymai

Seminaras Lektorius

Nuotoliniai mokymai

Seminaras Lektorius
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
 • Andžej Maciejevski
Civilinis procesas 2020 m.
 • Vytautas Nekrošius
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
 • Tomas Bagdanskis
Darbo teisė 2020 m.
 • Vilius Mačiulaitis
 • Tomas Bagdanskis
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
 • Tomas Bagdanskis
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas
 • Jurgita Jociuvienė
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai
 • Vilius Mačiulaitis
 • Asta Macijauskienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovės
 • Vilius Mačiulaitis
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metu
 • Vilius Mačiulaitis
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.
 • Rasa Grigonienė
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
 • Darius Štitilis
Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas
 • Paulius Didžiulis
Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimas
 • Paulius Didžiulis
Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai
 • Andžej Maciejevski
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
 • Vilius Mačiulaitis
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
 • Ingrida Steponavičienė
 • Rūta Globytė
 • Tomas Bagdanskis
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
 • Vilius Mačiulaitis
 • Virginija Guleva
 • Jurgita Jociuvienė
 • Algirdas Kviklys
Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.
 • Virginija Guleva
 • Jurgita Jociuvienė
 • Algirdas Kviklys
Mokesčių ir darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Pagalba verslui karantino metu. Nuotoliniai mokymai – klausimų–atsakymų sesija
 • Donatas Jotka
 • Jurgita Jociuvienė
Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymas
 • Saulius Balčiūnas
Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimas
 • Virginija Guleva
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
 • Vilius Mačiulaitis
 • Aistė Leščinskaitė
Personalo procesų ir dokumentų administravimas: formos ir turinio reikalavimai. Naujausi 2020 m. pakeitimai
 • Rasa Grigonienė
Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės
 • Evaldas Klimas
 • Mantas Lideika
Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu
 • Jurgita Jociuvienė
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
 • Indrė Gylytė
Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo tvarkos, aktualios 2020 m.
 • Daiva Lileikienė

Teisiniai seminarai, mokymai

Seminaras Lektorius
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai
  Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas) – kaip atlikti savarankiškai
  • Darius Štitilis
  Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.
  • Laimonas Marcinkevicius
  Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
  • Andžej Maciejevski
  Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
  • Džiuginta Balčiūnė
  • Siuzana Ščerbina-Dalibagienė
  BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI:
  didėja baudos už reklamos pažeidimus
  • Eglė Bakštytė
  BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijose
   Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką svarbu žinoti teisingumą vykdančioms institucijoms
   • Laimonas Markauskas
   Civilinio proceso pakeitimai: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos
   • Eglė Zemlytė
   • Vytautas Nekrošius
   Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimai
   • Vytautas Nekrošius
   Civilinis procesas 2020 m.
   • Vytautas Nekrošius
   CPK taikymas
   2019–2020 m.
   • Vytautas Nekrošius
   Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijos
   • Daiva Lileikienė
   Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo
   • Jurga Balčiūnienė
   • Saulius Balčiūnas
   Darbo kodekso praktinio taikymo aspektai
   • Vida Petrylaitė
   Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje
   • Tomas Bagdanskis
   Darbo sutarties nutraukimas ir naujausia praktika
    Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo Kodekse
     Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
     • Liudmila Mironovienė
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisė: reguliavimo ypatumai ir naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės
     • Donatas Jotka
     Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbai
     • Tomas Bagdanskis
     Darbuotojų asmens duomenų apsauga
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai
     • Vilius Mačiulaitis
     • Asta Macijauskienė
     Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
     • Tomas Bagdanskis
     Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
     • Jurga Balčiūnienė
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
     • Arūnas Lupeika
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
     • Saulius Balčiūnas
     • Tomas Bagdanskis
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
     • Jonas Gricius
     • Rimantas Stanevičius
     • Saulius Balčiūnas
     • Vilius Mačiulaitis
     Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovės
     • Vilius Mačiulaitis
     Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
     • Darius Štitilis
     Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
     • Dijana Šinkūnienė
     Efektyvus skolų išieškojimas: praktiniai patarimai
     • Marius Tamošiūnas
     Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą
     • Daiva Lileikienė
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai vykdantiems prekybos veiklą. BDAR įgyvendinimo praktikoje gairės
     • Darius Štitilis
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas sveikatos priežiūros įstaigose
     • Darius Štitilis
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas: besiformuojanti praktika, daromos klaidos
     • Darius Štitilis
     ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų
     • Danguolė Morkūnienė
     • Dijana Šinkūnienė
     Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai
     • Andžej Maciejevski
     Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
      Įmonių susijungimai ir įsigijimai: procesas ir dokumentai
       Įmonių teisės diena su ILAW:
       kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
       • Audrius Pėstininkas
       • Džiuginta Balčiūnė
       • Ingrida Steponavičienė
       • Justina Ramašauskaitė
       • Svetlana Naumčik
       • Tomas Bagdanskis
       • Vilma Sabaliauskienė
       Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
       • Šarūnas Krivickas
       Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
       • Šarūnas Krivickas
       Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
       • Ingrida Steponavičienė
       • Svetlana Naumčik
       • Tomas Bagdanskis
       Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Kodėl ypač svarbu apsaugoti dabar ir kaip saugoti?
       • Laimonas Marcinkevicius
       Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymas
        Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją
        • Edvardas Sinkevičius
        Krovinių vežimo sutartys 2019-2020: sudarymas, vykdymas, atsakomybė ir CMR konvencija
        • Albertas Buta
        • Mindaugas Šimkūnas
        Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas
        • Ingrida Steponavičienė
        • Tomas Bagdanskis
        Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
        • Svetlana Naumčik
        • Tomas Bagdanskis
        Mažos vertės pirkimų vykdymas įsigaliojus naujajam VPĮ: dokumentacija, praktika ir naujausi išaiškinimai
        • Daiva Lileikienė
        Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
        Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
        • Sergejus Muravjovas
        Naujasis Darbo kodeksas: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės
        • Tomas Bagdanskis
        Naujausia valstybinės žemės perleidimo tvarka 2019 m.
        • Gintarė Tumalavičienė
        Naujojo Darbo kodekso įgyvendinimas: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir pertvarkyti darbo santykiai
         Personalo dokumentacija 2019 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
         • Vilius Mačiulaitis
         Personalo dokumentų rengimas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
          Personalo dokumentų rengimas: naujausia praktika ir rekomendacijos
           Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip užtikrinti atitiktį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
           • Darius Štitilis
           Praktiniai žingsniai įgyvendinant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
           • Darius Štitilis
           Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai
           • Laimonas Marcinkevicius
           Privačios žemės sklypų pardavimo ir pertvarkymo ypatumai
           • Gintarė Tumalavičienė
           Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
           • Rasa Grigonienė
           Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimas ir naujausia teismų praktika
           • Juozas Šarūnas Avižienis
           Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų taikymas 2018 m.
           • Juozas Šarūnas Avižienis
           Sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuose
           • Daiva Lileikienė
           Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: procedūros, vykdymas ir naujausia praktika
           • Kristina Matvejenkaitė
           Statybininkų iš trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliai
           • Svetlana Naumčik
           Statybos rangos teisinis reguliavimas nuo 2018-11-01: aktualijos ir taikymas praktikoje
           • Renata Petrylaitė
           Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės
           • Evaldas Klimas
           • Mantas Lideika
           Statybų teisė 2020 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema
           • Laimonas Pivoras
           • Nedas Šilaika
           Sutarčių teisė 2020: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo
           • Andžej Maciejevski
           • Solveiga Palevičienė
           Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo naujovės. Naujos redakcijos Statybos įstatymo įgyvendinimas
            Teisinių paslaugų rinka 2020: kaip sėkmingai konkuruoti!
            Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai
            • Daiva Bakšienė
            Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės 2019 m.
             Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
             • Aras Petrevičius
             • Svetlana Naumčik
             Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
             • Svetlana Naumčik
             Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
             • Ingrida Steponavičienė
             • Svetlana Naumčik
             Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir jų įgyvendinimas: vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos
              Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
              • Simona Drukteinienė
              • Tomas Bagdanskis
              Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto apžvalga
              • Vida Petrylaitė
              Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija
               Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
               • Rasa Grigonienė

               Vadybiniai seminarai, mokymai

               Seminaras Lektorius
               Atvirieji šaltiniai. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai
               • Šarūnas Krivickas
               Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
                Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai
                • Aistė Mažeikienė
                Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
                • Danutė Kontrimavičienė
                Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita 2019 m.
                • Danutė Kontrimavičienė
                Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos
                • Rasa Grigonienė
                Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai
                • Daiva Lukšaitė
                Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai
                • Danutė Kontrimavičienė
                Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai nuo 2018-05-09
                • Danutė Kontrimavičienė
                Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė
                 Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
                 • Vaida Kačergienė
                 Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
                  Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
                   Finansų analizė finansuotojo akimis
                   • Paulius Didžiulis
                   Įmonės kainodara: strategija, kainų nustatymas ir ekonominiai skaičiavimai
                    Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
                     Įslaptintos informacijos administravimas
                     • Laimutė Paulauskienė
                     Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimai
                     • Gediminas Dagys
                     Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas
                     • Gediminas Dagys
                     Kaip parduoti daugiau… nepardavinėjant?
                     • Dainius Rutkauskas
                     Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
                     • Šarūnas Krivickas
                     Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
                     • Šarūnas Krivickas
                     Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
                     • Sergejus Muravjovas
                     Nuo „galvų medžioklės“ iki atrankos: kaip rasti tinkamus darbuotojus?
                     • Aistė Mažeikienė
                     Pardavimai telefonu ir bendravimas su sudėtingais klientais
                     • Darius Rupšlaukis
                     Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
                     • Rasa Grigonienė
                     Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluose
                     • Aistė Mažeikienė
                     Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
                      Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
                      • Gediminas Dagys
                      Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
                      • Danutė Kontrimavičienė
                      Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
                      • Indrė Gylytė
                      Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
                      • Rasa Grigonienė

                      Buhalteriniai seminarai, mokymai

                      Seminaras Lektorius
                      Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės (+ praktinis užsiėmimas)
                      • Donatas Jotka
                      Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2019 m.
                      • Donatas Jotka
                      Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
                      • Ingrida Dubauskienė
                      Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
                      • Ingrida Dubauskienė
                      Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
                       Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: mokesčiai, apskaita ir svarbiausi darbai
                        Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija
                        • Tomas Bagdanskis
                        Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas
                        • Jurgita Jociuvienė
                        Duomenų pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)
                        • Renata Paškauskienė
                        Dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymas, problematika ir pokyčiai nuo 2019 m.
                        • Ingrida Steponavičienė
                        Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita
                        • Algirdas Kviklys
                        Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
                        • Vaida Kačergienė
                        Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
                         Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
                          Finansų analizė finansuotojo akimis
                          • Paulius Didžiulis
                          Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
                          • Ingrida Dubauskienė
                          Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
                           Įrodymai PVM srityje. Pakeitimai nuo 2020 m.
                           • Algirdas Kviklys
                           Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
                           • Ingrida Steponavičienė
                           • Svetlana Naumčik
                           • Tomas Bagdanskis
                           Mokesčių forumas 2020 m. Mokesčių reformos pertvarkymas
                           • Vaida Kačergienė
                           • Virginija Guleva
                           • Algirdas Kviklys
                           • Lina Vosylienė
                           Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
                           • Vilius Mačiulaitis
                           • Virginija Guleva
                           • Jurgita Jociuvienė
                           • Algirdas Kviklys
                           Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.
                           • Virginija Guleva
                           • Jurgita Jociuvienė
                           • Algirdas Kviklys
                           Mokesčių ir apskaitos forumas 2019
                           Mokesčių, apskaitos ir administravimo pakeitimai buhalterio ir finansininko darbe
                           • Algirdas Kviklys
                           • Astrida Miceikienė
                           • Linas Liktorius
                           • Lukas Pultaražinskas
                           Mokesčių sistema 2019 m.: praktinis įvadas į pasikeitusią mokestinę aplinką
                           • Donatas Jotka
                           Mokesčių, darbo užmokesčio ir pensijų reforma: pasikeitimai ir jų praktinis taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d.
                           • Rasa Valatkevičiūtė
                           Muitinės reguliavimo naujovės 2018–2019 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
                           • Algirdas Kviklys
                           • Juozas Šarūnas Avižienis
                           Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
                           Pagrindiniai reikalavimai 2019 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
                           • Algirdas Kviklys
                           • Vaida Kačergienė
                           • Virginija Guleva
                           Pagrindiniai reikalavimai finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
                           • Mantas Mališauskas
                           • Nora Vitkūnienė
                           • Vaida Kačergienė
                           Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
                           • Laimutė Kazlauskienė
                           Paslaugų apmokestinimas PVM: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymas
                           • Algirdas Kviklys
                           Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimas
                           • Virginija Guleva
                           Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai nuo 2019 m. Finansinės atskaitomybės parengimas: mokestinės prievolės, deklaravimas ir atskaitymai
                           • Astrida Miceikienė
                           • Laimutė Kazlauskienė
                           • Linas Liktorius
                           PVM deklaravimo ypatumai
                           • Algirdas Kviklys
                           PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
                           • Donatas Jotka
                           PVM reglamentavimas 2019 m.: direktyvų pakeitimai, mokesčių deklaravimas ir dokumentacija
                           • Algirdas Kviklys
                           PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2020 m.
                           • Karolina Jogminaitė
                           PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m. Kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2021 m.?
                           • Karolina Jogminaitė
                           PVM situacijos kasdieniame darbe: deklaravimas, pakeitimai ir komentarai 2019 m.
                           • Karolina Jogminaitė
                           Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
                           • Ingrida Ašmantaitė
                           • Vaidė Riškutė
                           Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
                            Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu
                            • Jurgita Jociuvienė
                            Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras
                            • Ingrida Steponavičienė
                            • Tomas Bagdanskis
                            Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01
                            • Renata Paškauskienė
                            TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai 2018-2019 metais
                             Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas
                             • Laimutė Kazlauskienė
                             Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
                             • Aras Petrevičius
                             • Svetlana Naumčik
                             Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
                             • Ingrida Steponavičienė
                             • Svetlana Naumčik
                             Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
                              VAS ir TFAS palyginimas: esminiai skirtumai
                              • Ramunė Budrionytė
                              Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai ir apskaita 2019 m.: reformos taikymas ir finansinė atskaitomybė
                              • Astrida Miceikienė
                              • Danutė Zinkevičienė
                              Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai nuo 2020-01-01
                              • Astrida Miceikienė

                              Darbo teisės seminarai, mokymai

                              Seminaras Lektorius
                              Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
                              • Tomas Bagdanskis
                              Darbo teisė 2020 m.
                              • Vilius Mačiulaitis
                              • Tomas Bagdanskis
                              Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
                              • Tomas Bagdanskis
                              Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai
                              • Vilius Mačiulaitis
                              • Asta Macijauskienė
                              Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
                              • Daniel Rheydt
                              • Helmut Latz
                              • Raimund E. Walch
                              • Tomas Bagdanskis
                              • Ingrida Steponavičienė
                              • Svetlana Naumčik
                              Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas
                              • Vilius Mačiulaitis
                              Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
                              • Ingrida Steponavičienė
                              • Tomas Bagdanskis
                              Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
                              • Ingrida Steponavičienė
                              • Svetlana Naumčik
                              • Tomas Bagdanskis
                              Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
                              • Ingrida Steponavičienė
                              • Tomas Bagdanskis
                              Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
                              • Vilius Mačiulaitis
                              Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
                              • Ingrida Steponavičienė
                              • Liudas Smolskas
                              • Rūta Globytė
                              • Tomas Bagdanskis
                              Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
                              • Vilius Mačiulaitis
                              • Aistė Leščinskaitė
                              Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
                              • Giedrė Vaitiekūnaitė-Urbanovič
                              • Tomas Bagdanskis
                              Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.
                              • Svetlana Naumčik
                              • Ingrida Steponavičienė
                              • Aras Petrevičius
                              Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
                              • Svetlana Naumčik