Teisiniai seminarai, mokymai

BDAR taikymas finansų įstaigose

1. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas. Teisėto tvarkymo kriterijų taikymas finansų įstaigos veikloje. Kokiais atvejais galima remtis teisėtais interesais? 2. Asmens duomenų teikimo bei gavimo ypatumai finansų įstaigose.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020 m.

Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2020 m. DK ir BDAR reikalavimai

Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Duomenų apsaugos pareigūnas: dabartinė situacija privačiame ir viešajame sektoriuje. Kada privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūną? Kokių pareigybių darbuotoją ar darbuotojus galima skirti duomenų apsaugos pareigūnu? Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos ir atsakomybės ribos. Už ką atsako / gali atsakyti duomenų apsaugos pareigūnas?

PLAČIAU
bdar

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, „Apie 7 proc. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) gautų skundų sudaro asmenų skundai dėl teisių. Daugiausia žmonės ieško teisybės dėl teisės būti pamirštam,
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai

• Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. • Kaip Bankroto reforma pakeitė fizinių asmenų bankroto procesą 2020 m. •
PLAČIAU

Hipotekos (įkeitimo) reguliavimas, praktika ir naujausia reforma

• Hipotekos (įkeitimo) teisinio reguliavimo pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d. Naujausios CK redakcijos taikymas; • Hipotekos ir įkeitimo institutų taikymas teismų praktikoje: dažniausi ginčai;
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2020 m.

Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, teisėtų interesų vertinimas (balanso testas) pagal BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, tai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovė.
PLAČIAU

Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai

Tinkamai įdiegta ir veikianti pranešėjų apsaugos sistema gali padėti įmonei išvengti milijoninių baudų, grėsmės įmonės reputacijai bei padėti kurti tvarų verslą. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas.
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2020 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Statybų teisė 2020 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2020: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Teisėkūros procesas Lietuvos Respublikoje: statutinis reguliavimas ir jurisprudencija. Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimai nuo 2020-04-01

Keičiasi teisėkūros procesai, nes nuo 2020 m. balandžio 1 d. įsigalioja nemažai Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimų. Todėl kviečiame į prof. dr. Daivos Petrylaitės seminarą apie teisėkūros sistemos naujoves ir teisėkūros technikos ir juridinės technikos ypatumus.
PLAČIAU

Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės

Teritorijų planavimas – bene daugiausia klausimų kelianti sritis, kurios tinkamas išmanymas gali sutaupyti nemažai lėšų. Todėl lektorė atsižvelgdama į naujausius teritorijų planavimo reguliavimo pakeitimus nagrinės: –
PLAČIAU

Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.

1. Pacientams padarytos žalos atlyginimas be „kaltės“: modelio pasirinkimo priežastys, reikšmė ir svarba. 2. Naujojo pacientams padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo „be kaltės“
PLAČIAU