Teisiniai seminarai, mokymai

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-12-01 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-12-02 Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2021 m.

2021-12-03 Nuotoliniai mokymai
2021-12-03 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Statybų teisė: pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimas

2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 Vilniuje
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
PLAČIAU

Civilinis procesas 2022 m.

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
• Periodinis darbuotojų testavimas dėl COVID-19; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo;
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką.
PLAČIAU

Saugomų teritorijų planavimas

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
• Saugomų teritorijų sistema ir veiklos reglamentavimo dokumentai. • Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. • Kompleksinės saugomos teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. •
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka

2022-01-14 Nuotoliniai mokymai
2022-01-14 Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-28 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimas

2022-01-31 Nuotoliniai mokymai
2022-01-31 Vilniuje
Žala aplinkai atsiranda, kai fizinio ar juridinio asmens veikla tiesiogiai ar netiesiogiai neigiamai paveikia aplinką ar jos elementus (žemės paviršių ir gelmes, orą, vandenį,
PLAČIAU

Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimas

2022-02-03 Nuotoliniai mokymai
2022-02-03 Vilniuje
Seminaro tikslai Teoriniais ir praktiniais argumentais pagrįsti skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimo poreikį. Supažindinti mokymų dalyvius su formaliais ir rekomendacinio pobūdžio reikalavimais dėl skaidrios aplinkos kūrimo.
PLAČIAU

Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
1. Įžanga:     1.1. Kas yra nesąžininga konkurencija Lietuvoje ir kitose valstybėse?     1.2. Teisinis reglamentavimas ir skirtingo pobūdžio atsakomybė. 2. Darbuotojų migracija:  
PLAČIAU

Administracinė atsakomybė: teorija ir praktika

2022-02-18 Nuotoliniai mokymai
2022-02-18 Vilniuje
  Administraciniai deliktai, Europos Tarybos rekomendacijos; Administracinių deliktų rūšys; Administracinių nusižengimų kodeksas; Administracinės atsakomybės pagrindai, teismų praktika; Administracinio nusižengimo sudėtis, teismų praktika; Administracinės nuobaudos ir poveikio priemonės,
PLAČIAU