Teisiniai seminarai, mokymai

Civilinis procesas: įvadiniai mokymai

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
• Civilinis procesas – nuostatos, kurias būtina žinoti. Principai, sąvokos, terminai. • Civilinio proceso teisės aktų sistema ir naujausia praktika. • Atstovavimo klausimai teisme.
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
Tema itin aktuali ir reikšminga siekiant bendrovėje puoselėti korporatyvinę kultūrą, tinkamai apsibrėžti santykius tarp vadovų ir dalyvių, įvertinti galimas rizikas ir atsakomybes vykdant veiklą tiek iš
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-04-19 Nuotoliniai mokymai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-04-20 Nuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija

2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
Įmonių grupė iš įmonių teisės perspektyvos. ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Džiuginta Balčiūnė (9.00–9.40 val.): • Įmonių grupės samprata, kontrolės apibrėžimas. • Holdinginių struktūrų formavimas: privalumai ir minusai.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-04-22 Nuotoliniai mokymai
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

2021-04-27 Nuotoliniai mokymai
Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo.
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2021 m.

2021-04-29 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-04-29 Nuotoliniai mokymai
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-04-30 Nuotoliniai mokymai
Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės pirmosios instancijos teisme. Skundai (prašymai, pareiškimai), teismų kompetencija, bylos nagrinėjimo išlaidos, dalyviai, terminai. Aktuali teismų praktika. Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės apeliacinės instancijos teisme.
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-05-06 Nuotoliniai mokymai
2021-05-06 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-05-06 Nuotoliniai mokymai
2021-05-06 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimas

2021-05-07 Nuotoliniai mokymai
2021-05-07 Vilniuje
• Pirkimo–pardavimo sutarties samprata ir reguliavimas; • Ikisutartiniai santykiai pasirašant sutartį; • Pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai esant žodiniams susitarimams;  • Derybos dėl pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų nustatymo.
PLAČIAU

Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimai

2021-05-11 Nuotoliniai mokymai
2021-05-11 Vilniuje
• Teritorijų planavimo įstatymo taikymas, pakeitimai ir praktika. • Teritorijų planavimo procesas. • Teritorijų planavimo dokumentacijos procesas. • Bendrųjų planų sudarymo procesas. • Detalieji planai,
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
2021-05-14 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-05-21 Nuotoliniai mokymai
2021-05-21 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-05-24 Nuotoliniai mokymai
2021-05-24 — 2021-06-01 Nuotoliniai mokymai
2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
2021-06-01 Nuotoliniai mokymai
(03.15 d. ir 05.24 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai;
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2021-05-25 Nuotoliniai mokymai
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
2021-05-27 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
2021-05-27 Vilniuje
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-05-28 Nuotoliniai mokymai
2021-05-28 Vilniuje
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles

2021-05-28 Nuotoliniai mokymai
2021-05-28 Vilniuje
Garantinių terminų paskirtis. Įstatyminė ir sutartinė garantija. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Garantinių terminų skaičiavimas;     a)Garantiniai terminai pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose.     b)Garantiniai terminai rangos teisiniuose santykiuose.
PLAČIAU

Statybų teisė 2021 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

2021-05-31 Nuotoliniai mokymai
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Teismo sprendimų vykdymo procesas. Teismų praktika

2021-06-03 Nuotoliniai mokymai
• Vykdymo proceso naujovės ir naujausi teismų išaiškinimai; • Teismo sprendimų vykdymo proceso terminai; • Priverstinių vykdymo priemonių taikymas; • Reikalavimų vykdymo eiliškumas; •
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
2021-06-04 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
2021-06-04 Vilniuje
Kadaise egzotiškai atrodęs fizinių asmenų bankrotas šiandien gana tvirtai įleido šaknis šalies teisinėje sistemoje ir nebėra asocijuojamas tik su neigiamais dalykais. Nuogąstavimai, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymu bus masiškai piktnaudžiaujama,
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-06-08 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos

2021-06-08 Nuotoliniai mokymai
2021-06-08 Vilniuje
Darbo užmokesčio švietimo įstaigose reguliavimas. Naujausi pakeitimai. Darbo krūvio, stažo nustatymas. Kvalifikacinės kategorijos.  Etatinis mokytojo darbo užmokestis: kaip veikia sistema ir kokie yra skaičiavimo niuansai.
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos

2021-06-10 Nuotoliniai mokymai
2021-06-10 Vilniuje
1. Skirtumai tarp niekinių ir nuginčijamų sandorių. 2. Dažniausiai verslo ginčų praktikoje pasitaikantys sandorių negaliojimo pagrindai:     2.1. Niekiniai sandoriai: imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai prieštaraujančių,
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2021-06-11 Nuotoliniai mokymai
2021-06-11 Vilniuje
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Bankroto naujovės 2021 m. Naujausi pakeitimai

2021-06-11 Nuotoliniai mokymai
2021-06-11 Vilniuje
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42,
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-06-15 Nuotoliniai mokymai
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Nauji vartotojų teisių apsaugos iššūkiai verslui ir reikalavimai e. parduotuvėms

2021-06-17 Nuotoliniai mokymai
• Kas pasikeitė? • Nauji vartotojų atsiliepimų skelbimo reikalavimai. Kaip techniškai įgyvendinti? • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Kokią informaciją pateikti, kai produktai paieškoje reitinguojami?
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2021-06-18 Nuotoliniai mokymai
2021-06-18 Vilniuje
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU