Teisiniai seminarai, mokymai

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2020 m.

2020-09-21 Nuotoliniai mokymai
2020-09-21 Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2020-09-25 Nuotoliniai mokymai
2020-09-25 Vilniuje
• Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) • Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2020-10-02 Nuotoliniai mokymai
2020-10-02 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2020-10-02 Nuotoliniai mokymai
2020-10-02 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų

2020-10-05 Nuotoliniai mokymai
2020-10-05 Vilniuje
I dalis. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tendencijos: kur link žengiame ir ko tikimės? Lektorė – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priežiūros skyriaus vedėja Daiva Tamulionienė (10.00–11.30 val.): •
PLAČIAU

Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.

2020-10-05 Nuotoliniai mokymai
2020-10-05 Vilniuje
1. Pacientams padarytos žalos atlyginimas be „kaltės“: modelio pasirinkimo priežastys, reikšmė ir svarba. 2. Naujojo pacientams padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo „be kaltės“
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2020-10-07 Nuotoliniai mokymai
2020-10-07 Vilniuje
SVARBU! Atnaujinome 2020 m. seminaro programą ir papildėme svarbiais pakeitimais – Krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymo (SENT) taikymu Lenkijoje. Šioje potemėje aptarsime privalomą krovinių deklaravimo elektroninėje Lenkijos muitinės tarnybos sistemoje tvarką.
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2020: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2020-10-08 Nuotoliniai mokymai
2020-10-08 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Bendrovių reorganizavimai ir atskyrimai: teisiniai, mokestiniai ir verslo aspektai

2020-10-12 Nuotoliniai mokymai
2020-10-12 Vilniuje
Kiekvieną savaitę Lietuvoje pranešama apie vykdomus įmonių reorganizavimus ar atskyrimus. Tokį jų skaičių iš esmės lemia verslo ypatybės ar akcininkų sprendimai. Dažniausia reorganizavimu ar atskyrimu siekiama: apriboti verslo riziką,
PLAČIAU

BDAR taikymas finansų įstaigose

2020-10-13 Nuotoliniai mokymai
2020-10-13 Vilniuje
1. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas. Teisėto tvarkymo kriterijų taikymas finansų įstaigos veikloje. Kokiais atvejais galima remtis teisėtais interesais? 2. Asmens duomenų teikimo bei gavimo ypatumai finansų įstaigose.
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2020-10-14 Nuotoliniai mokymai
2020-10-14 Vilniuje
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai

2020-10-20 Nuotoliniai mokymai
2020-10-20 Vilniuje
• Juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Planuojami įstatymo pakeitimai; • Susijusių teisės aktų pakeitimai ir poįstatyminių teisės aktų taikymas; • Nemokumo proceso pradžia ir nemokumo proceso inicijavimas;
PLAČIAU

Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai

2020-10-30 Nuotoliniai mokymai
2020-10-30 Vilniuje
  Privačios žemės įsigijimas: Teisės aktų aktualijos; Reikalavimai žemės sklypų sandoriams bei probleminiai aspektai; Servitutai; Spec. sąlygos; Žemės sklypų paskirties keitimas (nuo 2020-01-01 nauja tvarka);
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020 m.

2020-11-05 Nuotoliniai mokymai
2020-11-05 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2020-2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2020-11-17 Kaune
2020-11-18 Klaipėdoje
2020-11-23 Nuotoliniai mokymai
2020-11-23 Vilniuje
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Efektyvus skolų išieškojimas

2020-11-20 Nuotoliniai mokymai
2020-11-20 Vilniuje
1. Skolų prevencijos priemonės kaip būdas palengvinti išieškojimo procesą krizės metu:      1.1. Tinkamų sutartinių partnerių pasirinkimo svarba;      1.2. Sutarties sąlygų derinimas –
PLAČIAU

Hipotekos (įkeitimo) reguliavimas, praktika ir naujausia reforma

2020-12-04 Nuotoliniai mokymai
2020-12-04 Vilniuje
• Hipotekos (įkeitimo) teisinio reguliavimo pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d. Naujausios CK redakcijos taikymas; • Hipotekos ir įkeitimo institutų taikymas teismų praktikoje: dažniausi ginčai;
PLAČIAU