Teisiniai seminarai, mokymai

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2022-05-19 Nuotoliniai mokymai
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos pertvarka nuo 2022-01-01

2022-05-20 Nuotoliniai mokymai
2022-05-20 Vilniuje
Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas suteikti žinių, kaip praktiškai kurti antikorupcinę aplinką organizacijoje įgyvendinant naujausias įstatymo nuostatas. 
PLAČIAU

Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijos

2022-05-26 Nuotoliniai mokymai
2022-05-26 Vilniuje
• Infrastruktūros plėtros sutartis: kokiais atvejais ji gali būti sudaryta; • Infrastruktūros plėtros įmoka: nustatymas, taikymas ir atskirų savivaldybių praktika; • Infrastruktūros plėtros įmokos kompensavimas ir perskaičiavimas;
PLAČIAU

Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka

2022-05-31 Nuotoliniai mokymai
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): pagrindai ir problemos

2022-06-03 Nuotoliniai mokymai
Teisinio reguliavimo aiškumas, pagrįstumas, veiksmingumas priklauso nuo teisinio reguliavimo kūrimo (teisėkūros) proceso.  Lietuvos teisinė sistema yra dinamiška ir nuolat besikeičianti, kasdien tiek vietos savivaldos,
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai

2022-06-09 Nuotoliniai mokymai
2022-06-09 Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI TRYS NAUJI PAKEITIMAI: • Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01

2022-06-13 Nuotoliniai mokymai
2022-06-13 Vilniuje
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija nuo 2022-01-01. Kitų teisės aktų naujovės bei aktualūs pakeitimai (naujausio teisinio reguliavimo aiškinimai). Aktuali teismų praktika. Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai;
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2022-06-13 Nuotoliniai mokymai
2022-06-13 Vilniuje
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

Patikra dėl sankcijų: praktiniai patarimai, kaip nepažeisti įstatymų

2022-06-14 Nuotoliniai mokymai
2022-06-14 Vilniuje
1. Patikra dėl sankcijų ir AML – ar tai tas pats; 2. Klientui taikomų sankcijų patikra; 3. Dalykiniai santykiai su asmenimis, susijusiais su sankcionuotais asmenimis;
PLAČIAU

Įmonių ir fizinių asmenų atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus. Naujausi sankcijų pakeitimai ir Lietuvos bei ES teismų praktika. Žalos aplinkai atlyginimo pagrindai, atsakomybę turintis subjektas ir žalos dydžiai

2022-06-14 Nuotoliniai mokymai
2022-06-14 Vilniuje
Kaip veikia atsakomybė aplinkosaugos teisėje ir kokie jos pagrindai? Naujausia teismų praktika dėl aplinkosauginių pažeidimų. Kokių prevencinių priemonių turi imtis verslas? Civilinės atsakomybės taikymas kartu su baudžiamąja ir administracine.
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2022-06-15 Nuotoliniai mokymai
2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai

2022-06-15 Nuotoliniai mokymai
2022-06-15 Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

2022-06-16 Nuotoliniai mokymai
2022-09-14 Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę,
PLAČIAU

Civilinis procesas 2022 m.

2022-06-16 Nuotoliniai mokymai
2022-06-16 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?

2022-06-16 Nuotoliniai mokymai
2022-06-16 Vilniuje
• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas: tik naujausi pakeitimai ir taikymo problematika; • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; • Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Mediacija ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

2022-06-17 Nuotoliniai mokymai
2022-06-17 Vilniuje
Mediacijos samprata: kas slypi po žodžiu „mediacija“? Mediacijos stilių įvairovė ir jų skirtumai; Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos procese;  Mediatorius ir jo vaidmuo mediacijos procese;
PLAČIAU

Valstybinės žemės nuoma nuo 2022-04-16. Žemės įstatymo pakeitimai 2022 m.

2022-06-21 Nuotoliniai mokymai
2022-06-21 Vilniuje
SVARBU! NUO 2022-04-16 ĮSIGALIOJO: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

2022-06-21 Nuotoliniai mokymai
2022-06-21 Vilniuje
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo;
PLAČIAU

Viskas apie reklamą: kaip nepažeisti reklamos teisinio reguliavimo ir negauti baudų

2022-06-22 Nuotoliniai mokymai
2022-06-22 Vilniuje
• Ar įrašai socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose yra reklama? Kokie reklamos požymiai? • Kaip žymėti reklamą? • Kas yra klaidinanti reklama ir kokie jos požymiai?
PLAČIAU

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams nuo 2022-07-01

2022-06-23 Nuotoliniai mokymai
2022-06-23 Vilniuje
SVARBU! Priimti dideli Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarkos pakeitimai: – XIV-1047 Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarb… (e-tar.lt) – XIV-1048 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr.
PLAČIAU

Teismo sprendimų vykdymo procesas. Teismų praktika

2022-06-27 Nuotoliniai mokymai
2022-06-27 Vilniuje
• Vykdymo proceso naujovės ir naujausi teismų išaiškinimai; • Teismo sprendimų vykdymo proceso terminai; • Priverstinių vykdymo priemonių taikymas; • Reikalavimų vykdymo eiliškumas; •
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas 2022 m.

2022-06-28 Nuotoliniai mokymai
2022-06-28 Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

2022-06-30 Nuotoliniai mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) mokymai glausta forma suteiks aiškiai ir patogiai susistemintas žinias apie tai, kas svarbiausia kasdienėje DAP veikloje. Kiekviena tema paaiškinama bent trimis požiūriais: teoriniu,
PLAČIAU

FIDIC sutartys: sudarymas ir vykdymas pagal geltonąją ir raudonąją knygas

2022-06-30 Nuotoliniai mokymai
2022-06-30 Vilniuje
• FIDIC geltonosios ir raudonosios knygos sutartis sudarantys dokumentai; • Užsakovo ir rangovo atsakomybės bei rizikos; • FIDIC inžinierius; • Apmokėjimas už darbus, finansinis valdymas;
PLAČIAU

Statybų teisė: svarbūs 2022 m. pakeitimai

2022-07-01 Nuotoliniai mokymai
2022-07-01 Vilniuje
• Statybos įstatymo pakeitimai 2022 m. • Statybininkų tapatybės identifikavimas 2022 m. • Statybos dalyviai, jų pareigos ir teisės 2022 m. • Statybos rangos sutartis: rengimas,
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2022 m.

2022-07-14 Nuotoliniai mokymai
2022-07-14 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2022-09-02 Nuotoliniai mokymai
2022-09-02 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektai

2022-09-09 Nuotoliniai mokymai
Geopolitiniai įvykiai rodo, kad organizacijos kibernetinė sveikata, duomenų ir informacinių sistemų saugumas – ne tik svarbus teisinis reikalavimas. Įmonės informacinių sistemų ir duomenų sauga yra gyvybiškai svarbi verslo tęstinumui.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2022-09-13 Nuotoliniai mokymai
2022-09-13 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2022-09-16 Nuotoliniai mokymai
2022-09-16 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU