Teisiniai seminarai, mokymai

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus.
PLAČIAU

Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai

2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
  Privačios žemės įsigijimas: Teisės aktų aktualijos; Reikalavimai žemės sklypų sandoriams bei probleminiai aspektai; Servitutai; Spec. sąlygos; Žemės sklypų paskirties keitimas (nuo 2020-01-01 nauja tvarka);
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-03-08 Nuotoliniai mokymai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-03-15 Nuotoliniai mokymai
2021-03-15 — 2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
(03.15 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
Europos Parlamentas savo paaiškinimuose nurodo, kad Mobilumo paketu siekiama pagerinti tolimųjų reisų vairuotojų padėtį. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ir Lietuvą, siekia, kad šis priimtas teisės aktų paketas apskritai neįsigaliotų.
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2021-03-17 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimas

2021-03-17 Nuotoliniai mokymai
• Pirkimo–pardavimo sutarties samprata ir reguliavimas; • Ikisutartiniai santykiai pasirašant sutartį; • Pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai esant žodiniams susitarimams;  • Derybos dėl pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų nustatymo.
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-03-22 Nuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos

2021-03-23 Nuotoliniai mokymai
Kadaise egzotiškai atrodęs fizinių asmenų bankrotas šiandien gana tvirtai įleido šaknis šalies teisinėje sistemoje ir nebėra asocijuojamas tik su neigiamais dalykais. Nuogąstavimai, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymu bus masiškai piktnaudžiaujama,
PLAČIAU

Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles

2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
Garantinių terminų paskirtis. Įstatyminė ir sutartinė garantija. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Garantinių terminų skaičiavimas;     a)Garantiniai terminai pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose.     b)Garantiniai terminai rangos teisiniuose santykiuose.
PLAČIAU

Statybų teisė 2021 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

2021-03-25 Nuotoliniai mokymai
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybė

2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
2021-03-30 Vilniuje
Visuomenės informavimo priemonėse ir publicistinėse laidose galima išgirsti apie gydytojų aplaidžiai vykdomas pareigas, neteisingai diagnozuotas ligas, pacientų patirtą žalą. Dėl vis labiau akcentuojamų šio pobūdžio pažeidimų daugėja ieškinių teismuose,
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos

2021-03-31 Nuotoliniai mokymai
1. Skirtumai tarp niekinių ir nuginčijamų sandorių. 2. Dažniausiai verslo ginčų praktikoje pasitaikantys sandorių negaliojimo pagrindai:     2.1. Niekiniai sandoriai: imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai prieštaraujančių,
PLAČIAU

Nauji vartotojų teisių apsaugos iššūkiai verslui ir reikalavimai e. parduotuvėms

2021-04-01 Nuotoliniai mokymai
2021-04-01 Vilniuje
• Kas pasikeitė? • Nauji vartotojų atsiliepimų skelbimo reikalavimai. Kaip techniškai įgyvendinti? • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Kokią informaciją pateikti, kai produktai paieškoje reitinguojami?
PLAČIAU

Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai

2021-04-02 Nuotoliniai mokymai
2021-04-02 Vilniuje
Teisingas prekių tarifinis klasifikavimas yra iš esmės visų importo mokesčių teisingo apskaičiavimo pagrindas, nulemiantis tai, kad mokesčių mokėtojui neatsiras papildomų mokestinių prievolių valstybės biudžetui,
PLAČIAU

Žemės ūkio paskirties ir miško žemės perleidimas

2021-04-07 Nuotoliniai mokymai
2021-04-07 Vilniuje
• Privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo / perleidimo procesas; • Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo / perleidimo procesas; • Pirmumo teisė įsigyti / išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypus;
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-04-08 Nuotoliniai mokymai
2021-04-08 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2021-04-09 Nuotoliniai mokymai
2021-04-09 Vilniuje
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse

2021-04-12 Nuotoliniai mokymai
2021-04-12 Vilniuje
Liko mažiau negu metai iki Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva) perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę.
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-04-13 Nuotoliniai mokymai
2021-04-13 Vilniuje
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

2021-04-14 Nuotoliniai mokymai
2021-04-14 Vilniuje
– Prievolių įvykdymo užtikrinimas: tradiciniai ir netradiciniai būdai. – Daiktinių užtikrinimo būdų sistema ir naujausia reforma. – Hipotekos ir kilnojamojo turto įkeitimo bylų praktika.
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
2021-04-15 Vilniuje
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Civilinis procesas: įvadiniai mokymai

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
2021-04-15 Vilniuje
• Civilinis procesas – nuostatos, kurias būtina žinoti. Principai, sąvokos, terminai. • Civilinio proceso teisės aktų sistema ir naujausia praktika. • Atstovavimo klausimai teisme.
PLAČIAU

Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
2021-04-16 Vilniuje
Žiedinės ekonomikos samprata ir tikslai, santykis su linijine ekonomika ir aplinkos apsauga. Žiedinės ekonomikos teisinio reguliavimo santykis su aplinkosaugos teise bei kitomis teisės šakomis.
PLAČIAU

Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
2021-04-16 Vilniuje
Tema itin aktuali ir reikšminga siekiant bendrovėje puoselėti korporatyvinę kultūrą, tinkamai apsibrėžti santykius tarp vadovų ir dalyvių, įvertinti galimas rizikas ir atsakomybes vykdant veiklą tiek iš
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-04-16 Nuotoliniai mokymai
2021-04-16 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija

2021-04-21 Nuotoliniai mokymai
2021-04-21 Vilniuje
Įmonių grupė iš įmonių teisės perspektyvos. ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Džiuginta Balčiūnė (9.00–9.40 val.): • Įmonių grupės samprata, kontrolės apibrėžimas. • Holdinginių struktūrų formavimas: privalumai ir minusai.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-04-22 Nuotoliniai mokymai
2021-04-22 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
2021-04-23 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

2021-04-27 Nuotoliniai mokymai
2021-04-27 Vilniuje
Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo.
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-04-29 Nuotoliniai mokymai
2021-04-29 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2021 m.

2021-04-29 Nuotoliniai mokymai
2021-04-29 Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-04-30 Nuotoliniai mokymai
2021-04-30 Vilniuje
Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės pirmosios instancijos teisme. Skundai (prašymai, pareiškimai), teismų kompetencija, bylos nagrinėjimo išlaidos, dalyviai, terminai. Aktuali teismų praktika. Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės apeliacinės instancijos teisme.
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
2021-05-27 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU