Teisiniai seminarai, mokymai

Civilinio proceso kursai

2020-11-26 — 2020-12-03 Nuotoliniai mokymai
I paskaita. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2020-12-01 Nuotoliniai mokymai
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2020-2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2020-12-02 Nuotoliniai mokymai
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2020-12-03 Nuotoliniai mokymai
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką.
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2020-12-04 Nuotoliniai mokymai
Europos Parlamentas savo paaiškinimuose nurodo, kad Mobilumo paketu siekiama pagerinti tolimųjų reisų vairuotojų padėtį. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ir Lietuvą, siekia, kad šis priimtas teisės aktų paketas apskritai neįsigaliotų.
PLAČIAU

Hipotekos (įkeitimo) reguliavimas, praktika ir naujausia reforma

2020-12-04 Nuotoliniai mokymai
• Hipotekos (įkeitimo) teisinio reguliavimo pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d. Naujausios CK redakcijos taikymas; • Hipotekos ir įkeitimo institutų taikymas teismų praktikoje: dažniausi ginčai;
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2020-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-01-18 Nuotoliniai mokymai
2021-01-18 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2020-12-08 Nuotoliniai mokymai
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2020-12-10 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2020-12-11 Nuotoliniai mokymai
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

2020-12-14 Nuotoliniai mokymai
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Asmens duomenų teikimas ir gavimas; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas;
PLAČIAU

Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai

2020-12-15 Nuotoliniai mokymai
Teisingas prekių tarifinis klasifikavimas yra iš esmės visų importo mokesčių teisingo apskaičiavimo pagrindas, nulemiantis tai, kad mokesčių mokėtojui neatsiras papildomų mokestinių prievolių valstybės biudžetui,
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2020-12-15 Nuotoliniai mokymai
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2020 m.

2020-12-16 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020 m.

2020-12-17 Nuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2020-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-01-12 Nuotoliniai mokymai
2021-01-12 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktika

2020-12-17 Nuotoliniai mokymai
Advokatų kontoros „PROLAW“ advokatas dr. Justas Sakavičius (10.00–11.30 val.): • Derybos ir ikisutartiniai santykiai: kaip pasiekti derybų tikslą ir teisingai viską dokumentuoti? Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje

2020-12-17 Nuotoliniai mokymai
• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus.
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2020 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2020-12-18 Nuotoliniai mokymai
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2021-01-21 Nuotoliniai mokymai
2021-01-21 Vilniuje
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
2021-01-22 Vilniuje
• Prievolių įvykdymo užtikrinimas: sąvoka, kokios rūšys taikomos, kaip klostosi praktika? • Garantijos: Lietuvos ir ES teisinis reglamentavimas, teismų praktika, praktinis pritaikymas. • Laidavimas: reglamentavimo,
PLAČIAU

Statybų teisė 2021 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

2021-01-27 Nuotoliniai mokymai
2021-01-27 Vilniuje
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai

2021-02-05 Nuotoliniai mokymai
2021-02-05 Vilniuje
  Privačios žemės įsigijimas: Teisės aktų aktualijos; Reikalavimai žemės sklypų sandoriams bei probleminiai aspektai; Servitutai; Spec. sąlygos; Žemės sklypų paskirties keitimas (nuo 2020-01-01 nauja tvarka);
PLAČIAU