Teisiniai seminarai, mokymai

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020-2021 m.

2021-01-25 Nuotoliniai mokymai
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Statybų teisė 2021 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

2021-01-27 Nuotoliniai mokymai
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga 2021 m.: IT sauga ir BDAR reikalavimai

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
I dalis. Saugus informacijos valdymas organizacijoje. Pranešėjas – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas dr. Jevgenij Tichonov (9.00–10.30 val.): • Asmens duomenų tvarkymo rizikos įvertinimas.
PLAČIAU

Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021

2021-01-29 Nuotoliniai mokymai
Žiedinės ekonomikos samprata ir tikslai, santykis su linijine ekonomika ir aplinkos apsauga. Žiedinės ekonomikos teisinio reguliavimo santykis su aplinkosaugos teise bei kitomis teisės šakomis.
PLAČIAU

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

2021-02-03 Nuotoliniai mokymai
– Prievolių įvykdymo užtikrinimas: tradiciniai ir netradiciniai būdai. – Daiktinių užtikrinimo būdų sistema ir naujausia reforma. – Hipotekos ir kilnojamojo turto įkeitimo bylų praktika.
PLAČIAU

Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai

2021-02-04 Nuotoliniai mokymai
2021-02-04 Vilniuje
Teisingas prekių tarifinis klasifikavimas yra iš esmės visų importo mokesčių teisingo apskaičiavimo pagrindas, nulemiantis tai, kad mokesčių mokėtojui neatsiras papildomų mokestinių prievolių valstybės biudžetui,
PLAČIAU

Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai

2021-02-05 Nuotoliniai mokymai
2021-02-05 Vilniuje
  Privačios žemės įsigijimas: Teisės aktų aktualijos; Reikalavimai žemės sklypų sandoriams bei probleminiai aspektai; Servitutai; Spec. sąlygos; Žemės sklypų paskirties keitimas (nuo 2020-01-01 nauja tvarka);
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-02-08 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 — 2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 Vilniuje
2021-02-08 — 2021-02-12 Vilniuje
2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
2021-02-10 Vilniuje
2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-12 Vilniuje
(02.08 d.) I paskaita. Įrodinėjimo ir teismo proceso vedimo reguliavimas CPK. Pranešėjas bus tikslinamas: • Įrodinėjimo pareiga; • Įrodinėjimo procesas CPK; • Įrodymų pakankamumas civiliniame procese;
PLAČIAU

Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles

2021-02-08 Nuotoliniai mokymai
2021-02-08 Vilniuje
Garantinių terminų paskirtis. Įstatyminė ir sutartinė garantija. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Garantinių terminų skaičiavimas;     a)Garantiniai terminai pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose.     b)Garantiniai terminai rangos teisiniuose santykiuose.
PLAČIAU

Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.

2021-02-10 Nuotoliniai mokymai
Džiuginta Balčiūnė, ILAW partnerė, advokatė (11.00–12.30 val.) Mažosios bendrijos – teisiniai niuansai:      – Kokį mažosios bendrijos valdymo modelį pasirinkti: teisiniai aspektai;      –
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Juridinių asmenų nemokumo procesas 2020-2021

2021-02-12 Nuotoliniai mokymai
2021-02-12 Vilniuje
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo taikymo kriterijai ir problematika pereinamuoju laikotarpiu; Nemokumo bylos inicijavimas ir iškėlimas; Restruktūrizavimas; Bankrotas;
PLAČIAU

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse

2021-02-15 Nuotoliniai mokymai
2021-02-15 Vilniuje
Liko mažiau negu metai iki Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva) perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę.
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-02-19 Nuotoliniai mokymai
2021-02-19 Vilniuje
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2021 m.

2021-02-19 Nuotoliniai mokymai
2021-02-19 Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-02-19 Nuotoliniai mokymai
2021-02-19 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-02-23 Nuotoliniai mokymai
2021-02-23 Vilniuje
Europos Parlamentas savo paaiškinimuose nurodo, kad Mobilumo paketu siekiama pagerinti tolimųjų reisų vairuotojų padėtį. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ir Lietuvą, siekia, kad šis priimtas teisės aktų paketas apskritai neįsigaliotų.
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-02-24 Nuotoliniai mokymai
2021-02-24 Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

2021-02-25 Nuotoliniai mokymai
2021-02-25 Vilniuje
Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2021-02-26 Nuotoliniai mokymai
2021-02-26 Vilniuje
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimai

2021-02-26 Nuotoliniai mokymai
2021-02-26 Vilniuje
Teritorijų panavimo įstatymo taikymas, pakeitimai ir praktika. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. Teritorijų planavimo procesas. Teritorijų planavimo dokumentacijos procesas. Bendrųjų planų sudarymo procesas. Detalieji planai,
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2021-03-02 Nuotoliniai mokymai
2021-03-02 Vilniuje
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje

2021-03-04 Nuotoliniai mokymai
2021-03-04 Vilniuje
• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus.
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-03-05 Nuotoliniai mokymai
2021-03-05 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-03-09 Nuotoliniai mokymai
2021-03-09 Vilniuje
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
2021-03-18 Vilniuje
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2021-03-18 Nuotoliniai mokymai
2021-03-18 Vilniuje
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos

2021-03-31 Nuotoliniai mokymai
2021-03-31 Vilniuje
1. Skirtumai tarp niekinių ir nuginčijamų sandorių. 2. Dažniausiai verslo ginčų praktikoje pasitaikantys sandorių negaliojimo pagrindai:     2.1. Niekiniai sandoriai: imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai prieštaraujančių,
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-04-13 Nuotoliniai mokymai
2021-04-13 Vilniuje
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU