Teisiniai seminarai, mokymai

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-09-16 Nuotoliniai mokymai
2021-09-16 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Vartotojų teisių apsaugos reforma

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
• Kas pasikeitė? • Nauji vartotojų atsiliepimų skelbimo reikalavimai. Kaip techniškai įgyvendinti? • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Kokią informaciją pateikti, kai produktai paieškoje reitinguojami?
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-09-21 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 — 2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 Vilniuje
2021-09-21 — 2021-09-28 Vilniuje
2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
(09.21 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2021 m.

2021-09-22 Nuotoliniai mokymai
2021-09-22 Vilniuje
2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-24 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: svarbiausi klausimai ir praktika

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Sandorių ginčijimas – pagrindinės taisyklės ir jų taikymo niuansai. • Sandorių negaliojimo pagrindai. Kokie dažniausiai taikomi versle? • Niekiniai sandoriai. • Tariamų ir apsimestinių sandorių negaliojimas.
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai nuo 2021-07-01

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
1. Korupcija, moralė, etika – ar tai susiję? 2. Kovojame su korupcija įstaigoje? Ar kuriame skaidrią aplinką įstaigoje?! 3. Pagrindiniai skaidrumo elementai:    –
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvos

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
Konferencijos moderatorius – dr. Tomas Bagdanskis, ILAW LEXTAL vadovaujantysis partneris, advokatas 10.00–10.20 Įžanginis žodis. Advokatų veiklos apžvalga ir ateities iššūkiai Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė 10.20–10.40 Teisinių paslaugų rinkos apžvalga (teisinė,
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-10-05 Nuotoliniai mokymai
2021-10-05 Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Statybų teisė: pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimas

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Naujo Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01

2021-10-11 Nuotoliniai mokymai
2021-10-11 Vilniuje
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija nuo 2022-01-01. Kitų teisės aktų naujovės bei aktualūs pakeitimai (naujausio teisinio reguliavimo aiškinimai). Aktuali teismų praktika. Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai;
PLAČIAU

Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine?

2021-10-12 Nuotoliniai mokymai
2021-10-12 Vilniuje
Visiems tarptautinės prekybos versle dirbantiems bei su muitinės formalumais, prekių importu, eksportu ir/ar tranzitu susiduriantiems asmenims (ypač muitinės deklarantams, tarpininkams bei jų atstovams) neišvengiamai tenka susidurti ir su teisinės (administracinės) atsakomybės taikymo muitinėje rizika.
PLAČIAU

Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
• Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40,
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo ir poįstatyminių aktų pakeitimai, teisinio reguliavimo naujovės ir numatomi pokyčiai 2021–2022 m. Gamintojo atsakomybės principo reikšmė pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio ir reguliavimo pokyčiai,
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-10-25 Nuotoliniai mokymai
2021-10-25 Vilniuje
• Mobilumo paketo teisės aktai: kada įsigalios ir kokios naujos taisyklės įvedamos? • Naujos vairuotojų darbo sąlygos priėmus Mobilumo paketą; • Vairuotojų komandiravimo tvarkos naujovės;
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2021-10-28 Nuotoliniai mokymai
2021-10-28 Vilniuje
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką.
PLAČIAU

Saugomų teritorijų planavimas nuo 2021-07-01

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Vilniuje
• Saugomų teritorijų sistema ir veiklos reglamentavimo dokumentai. • Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. • Kompleksinės saugomos teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. •
PLAČIAU