Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas - Mokymų klubas

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

Rinktis

Seminarą veda

Dr. Violeta Kiurienė turi daugiau nei 20 metų praktinės viešojo administravimo patirties. Dirbdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigoje, lektorė sukaupė praktinės viešojo administravimo įgyvendinimo, administracinės teisės ir proceso taikymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinio reguliavimo įgyvendinimo, savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo ir panašios patirties. Už aktyvų, nepriekaištingą ir profesionalų darbą skatinta Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės atstovų apskrityse, universiteto rektorių, projektų vadovų ir kitomis padėkomis. Dr. Violeta Kiurienė taip pat turi daugiau kaip 17 metų mokslinio ir pedagoginio darbo patirties dirbdama dėstytoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Ji taip pat veda mokymus valstybės tarnautojams, valstybės politikams viešojo administravimo, teisinės kvalifikacijos tobulinimo, vietos savivaldos ir kitomis temomis. Lektorė dalyvauja tarptautiniuose projektuose kaip ekspertė ir narė, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, atlieka mokslinius tyrimus, rengia metodines priemones, įvairiuose recenzuojamuose užsienio bei Lietuvos mokslo leidiniuose skelbia mokslo straipsnius.

Programa

Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę, per globalizacijos iššūkius ir viešojo intereso užtikrinimo būtinybę, per ultra vires doktriną, administracinės teisės reikšmę ir pan. Mokymuose keliamos problemos ir klausimai turi daug atsakymų ir iš jų kylančių dar daugiau klausimų, nes viešasis administravimas ir jo taikymo praktika – taip pat nuolat kintantis procesas, kurį suvokti platesne prasme būtina kiekvienam valstybės tarnautojui ar asmeniui, vienaip ar kitaip susijusiam su viešuoju administravimu.
Mokymų tikslas – atskleisti platesnį Lietuvos viešojo administravimo teisinio reguliavimo kontekstą, atkreipti mokymų dalyvių dėmesį į kylančias problemas, parodyti jų sprendimo būdus, suformuluotus Seimo kontrolierių išvadose bei teismų praktikoje, o galbūt surasti savo problemų savo sprendimų būdus. 

  • Viešoji politika ir viešasis administravimas. Ryšys, įtaka, suderinamumas ar kita, o gal dar daugiau.
  • Viešojo valdymo tobulinimas Lietuvoje ir šio proceso įtaka viešojo administravimo teisinio reglamentavimo kaitai. 
  • Valdžios ir piliečio sąveika viešojoje politikoje. Kokią įtaką tai turi viešojo administravimo teisinio reglamentavimo kaitai? Kaip tai atsispindi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose?
  • „Nekonkuravimo su įstatymu taisyklės“ aspektai.
  • Draudimas veikti ultra vires.
  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo taikymo ypatumai, probleminiai aspektai bei jų sprendimo būdai teismų praktikoje bei Seimo kontrolierių išvadose.
  • Naujos redakcijos (nuo 2021-12-07) Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių teisinio reglamentavimo ypatumai, probleminiai aspektai bei galimi jų sprendimo būdai.
  • Kiti aktualūs viešojo administravimo teisinio reglamentavimo klausimai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
11:00 - 11:15 Pertraukėlė
13:00 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 110 Eur Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

5 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-09-14
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-09-14 9:002022-09-14 13:00Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektasMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas Seminaro data: 2022-09-14 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 11:00 - 11:15 Pertraukėlė ​​​​​​​13:00 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)