Vytautas Nekrošius - Mokymų klubas

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys – civilinis procesas, romėnų teisė, notariatas. Profesorius yra daugelio mokslinių publikacijų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius, vadovėlių „Romėnų teisė“, „Civilinio proceso teisė“ bendraautoris bei Civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris. Vytautas Nekrošius aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime bei įstatymų leidyboje, skaito pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose.

Artimiausi mokymai

Nuotoliniai mokymaiTeisė
Civilinio proceso kursai
Sausio 22 d. — sausio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 22 d. — sausio 31 d. Vilniuje
Sausio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 22 d. Vilniuje
Sausio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 25 d. Vilniuje
Sausio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 31 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiTeisė
Aktualiausios LAT 2023 m. nutartys: materialinė ir procesinė teisė
Gruodžio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Gruodžio 13 d. Vilniuje

Mokymų archyvas