Europos Sąjungos civilinis procesas - Mokymų klubas

Europos Sąjungos civilinis procesas

Plačiau

Seminarą veda

Vytautas Nekrošius
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys – civilinis procesas, romėnų teisė, notariatas. Profesorius yra daugelio mokslinių publikacijų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius, vadovėlių „Romėnų teisė“, „Civilinio proceso teisė“ bendraautoris bei Civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris. Vytautas Nekrošius aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime bei įstatymų leidyboje, skaito pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose.

Programa

• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika;

• Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas;

• Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;

• Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose;

• Naujausi teismų sprendimai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema