Aistė Leščinskaitė - Mokymų klubas

Aistė Leščinskaitė – ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė. Aistė turi didelę patirtį darbo teisės srityje. Karjeros pradžioje Aistė dirbo viešajame sektoriuje, konsultavo įstaigos darbuotojus darbo teisės norminių ir vidinių teisės aktų taikymo klausimais, atstovavo institucijai teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose. Vėliau ji prisijungė prie ILAW LEXTAL komandos ir specializuojasi darbo teisės srityje.

Aistė sukaupė didelę patirtį ginčuose, susijusiuose su sužalojimais patirtais dėl nelaimingų atsitikimų darbe, žalos, kuri atsiranda, kai darbuotojams nustatomos profesinės ligos, neteisėtai atleidžiant darbuotojus ir vykdant darbo sutartis. Aistė taip pat konsultuoja įmones darbo santykių teisinio reguliavimo klausimais, rengia vidinius įmonių dokumentus, dalyvauja darbo ginčuose. Aistė yra įgijusi patirtį taikant vidinius įmonės dokumentus, rengia rekomendacijas įmonėms dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas