fbpx

Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija

Rinktis

Seminarą veda

Ingrida Steponavičienė
ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, advokatė Ingrida Steponavičienė jau 19 metų specializuojasi mokesčių, daugiausia tiesioginių, ir įmonių teisės srityse. Mokesčių srityje – konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, įmonių grupių apmokestinimo, kovos su mokesčių vengimu, mokestine prasme neutralių reorganizavimų ir atskyrimų, tarptautinį elementą turinčių sandorių, nekilnojamojo turto ir kitų transakcijų apmokestinimo, mokesčių rezidavimo keitimo, akcininkų, valdybos narių ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų mokestinių prievolių, komandiruočių į užsienį ir darbuotojų nuomos Lietuvoje ir užsienyje mokesčių, socialinio draudimo ES (įskaitant A1 formas), akcijų opcionų ir kitų darbuotojų motyvavimo iniciatyvų mokestinių pasekmių, mokesčių rizikų valdymo ir kitais mokesčių klausimais. Įmonių teisės srityje – konsultuoja verslo pertvarkymų, susijungimų ir įsigijimų, opcionų, akcininkų sutarčių, vadovų, valdybos narių veiklos ir atsakomybės klausimais, atstovauja vedant akcininkų susirinkimus, sprendžiant akcininkų ginčus, padeda įforminti susijusius dokumentus. Pagrindinės verslo sritys: paslaugos, laikinasis įdarbinimas, nekilnojamasis turtas, statyba, transportas, farmacija.
Justina Ramašauskaitė
ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė 2011 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Teisinį darbą Justina Ramašauskaitė dirba nuo 2011 m. sausio. Pagrindinės vyresniosios teisininkės Justinos Ramašauskaitės praktikos sritys yra viešieji pirkimai, konkurencijos teisė, sutarčių teisė, šeimos teisė, skolų administravimas ir administraciniai teisės pažeidimai.
Džiuginta Balčiūnė
Džiuginta Balčiūnė – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė. Turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus įmonių susijungimo ir įsigijimų klausimais. Prieš prisijungdama prie ILAW LEXTAL, ji teikė teisines paslaugas aviacijos, žemės ūkio, nekilnojamojo turto bei statybų sektoriuose veikiančioms įmonių grupėms pastarųjų restruktūrizavimo, įsigijimų ir susijungimų, bankų ir finansų, ginčų sprendimo, konkurencijos teisės srityse. Advokatė konsultavo emitentus, išleidžiant naujas akcijų emisijas prekybai biržose ir vertybinių popierių perleidimo sandoriuose, atstovavo akcininkų ir bendrovių interesus reguliuojamos rinkos priežiūros institucijose bei užėmė stebėtojų tarybos narės pareigas įvairiose akcinėse bendrovėse. Džiuginta taip pat yra dirbusi „PwC Legal“, „Raidla, Lejins & Norcous“ bei „Bernotas & Dominas Glimstedt“ advokatų kontorose, o taip pat Berlyne, Europos Komisijos atstovybėje. Advokatė turi Komercinės teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete bei Vokietijos ir Europos teisės magistro laipsnį, įgytą Humboldt‘ų universitete, Berlyne.
Rūta Globytė
ILAW LEXTAL advokatė Rūta Globytė turi sukaupusi daugiau nei 6 metus teisinės patirties, o pastaruosius penkerius metus specializuojasi darbo teisės srityje. Rūta konsultuoja klientus tiek kasdieniais, iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais, tiek dalyvauja sudėtinguose projektuose, įskaitant ir darbuotojų perkėlimo ar darbuotojų grupės atleidimo klausimus. Rūta ne tik konsultuoja klientus ir rengia dokumentus įvairiais su darbo santykiais susijusiais klausimais, bet ir dalyvauja darbo ginčuose tiek ikiteisminėse, tiek teisminėse institucijose. Advokatė be kita ko, aktyviai seka aktualiausius darbo teisės pakeitimus, rengia straipsnius aktualiomis darbo teisės temomis bei veda seminarus. Rūta yra vertinama klientų už aukštą teisinių paslaugų kokybę, efektyvų ir savalaikį komunikavimą, orientaciją į kliento siekiamus tikslus. Advokatė Rūta Globytė baigė bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete, civilinės komercinės teisės studijas Mykolo Romerio universitete bei Europos sąjungos ir tarptautinės verslo teisės dvigubas studijas anglų kalba Mykolo Romerio universitete Vilniuje bei Savojos Monblano universitete Prancūzijoje, yra aktyvi įvairių teisinių asociacijų narė.
Asta Macijauskienė
ILAW LEXTAL partnerė Asta Macijauskienė yra intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės ekspertė. Advokatė Asta Macijauskienė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės srityse, yra gerai vertinama įvairių konferencijų pranešėja ir lektorė. Stiprioji Astos pusė yra ilgametė patirtis atstovaujant klientus priežiūros institucijose, suvaldant didelio masto duomenų saugumo pažeidimus, užtikrinant duomenų apsaugos reguliavimo atitiktį didelėse tarptautinėse įmonių grupėse, atstovaujant klientus ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat advokatė turi didelį įdirbį konsultuojant klientus tarptautiniuose sandoriuose, atstovaujant verslo subjektus ginčuose dėl klaidinančios reklamos, vartotojų teisių pažeidimų. Dėl subtilaus ir praktiško požiūrio į problemų sprendimą Asta yra vertinama klientų, kurių veikla apima lojalumo programas, darbuotojų stebėseną, pokalbių įrašymą, vaizdo stebėjimą, vaikų asmens duomenų tvarkymą dideliu mastu. Patirtis, įgyta konsultuojant klientus, veikiančius specialiuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip bankai, elektroninė prekyba, IT, viešbučių verslas, laisvalaikio paslaugos dideliam skaičiui vartotojų, kelia klientams pagrįstą pasitikėjimą dėl advokatės paslaugų kokybės.
Aistė Leščinskaitė
Aistė Leščinskaitė – ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, specializuojasi darbo teisės, viešųjų pirkimų ir prekių ženklų srityse. Konsultuoja įmones darbo santykių teisinio reglamentavimo klausimais, rengia įmonių lokalinius dokumentus, dalyvauja darbo ginčuose. Iš darbo bylų yra sukaupusi didelę patirtį lokalinių įmonių dokumentų taikymo srityje, rengia įmonėms rekomendacijas dėl vietinio (lokalinio) teisinio reglamentavimo tobulinimo. Turi 6 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje dalyvaujant derybose, konsultuojant viešojo pirkimo komisijas dėl viešojo pirkimo procedūrų, atstovaujant ginčuose.
Jolanta Liukaitytė-Stonienė
ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Jolanta Liukaitytė-Stonienė turi 16 metų patirtį teikiant teisinę pagalbą nekilnojamojo turto vystytojams ir investuotojams. Advokatė sprendžia sudėtingus žemės, teritorijų planavimo, rangos, projektavimo, nekilnojamojo turto projektų finansavimo ir valdymo klausimus, dirba su investiciniais nekilnojamojo turto projektais laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) bei kultūros paveldo objektais. Prieš prisijungiant prie ILAW LEXTAL komandos, advokatė dirbo advokatų kontorose „Ellex Valiunas“ ir GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai. Jolanta turi didžiulę patirtį dirbant su didžiausiais nekilnojamojo turto rinkos žaidėjais Baltijos šalyse, su tarptautiniais investuotojais, sėkmingai atstovavo klientus reikšminguose ir sudėtinguose nekilnojamojo turto sandoriuose. Pagrindinės praktikos sritys: nekilnojamojo turto sandoriai; nekilnojamojo turto valdymo klausimai; žemės teisiniai santykiai; statybų teisė.
Jolanta Borko
Jolanta Borko 2020 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo Baudžiamosios justicijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Prieš pradėdama dirbti ILAW LEXTAL, Jolanta Borko dirbo Small Planet Airlines teisės departamente, kur sėkmingai vedė derybas su klientais, advokatais bei užsienio priežiūros institucijomis, koordinavo bei iniciavo įmonės vidinius projektus. Prie ILAW LEXTAL teisininkų kontoros prisijungė 2018 m. vasario mėn. 2019 m. atliko praktiką Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje. Pagrindinės praktikos sritys: įmonių teisė; įmonių steigimas ir likvidavimas; pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija; FinTech; baudžiamoji teisė; skrydžių kompensavimo reglamentavimas. 
Vykintas Valiulis
Vykintas Valiulis - Grant Thornton Baltic partneris, mokesčių ir verslo konsultacijų skyriaus vadovas. Vykintas turi daugiau nei 10 metų patirties mokesčių srityje, iš jų 6 „Big4“ tarptautinėje profesinių paslaugų bendrovėje. Vykintas yra sukaupęs vertingos patirties konsultuodamas sėkmingiausias Lietuvos bei užsienio bendroves sudėtingais mokesčių klausimais. Vykintas kuruoja verslo klientų (bendrovių) mokesčių konsultacijų projektus, tokius kaip: pelno mokesčio lengvatų taikymas ir mokestinės naštos mažinimas; sandorių kainodaros politikos ir dokumentacijos (angl. „transfer pricing“); tarptautinis apmokestinimas (nuolatinės buveinės); atstovavimas prieš mokesčių administratorių (dėl paklausimų, mokestinių tyrimų / patikrinimų) ir kt. Vykintas taip pat skaito pranešimus mokesčių seminaruose bei yra straipsnių mokesčių klausimais bendraautorius.
Tomas Bagdanskis
Tomas Bagdanskis – ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Įtakingų tarptautinių teisės žinynų „Best Lawyers“, „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ advokatas Tomas Bagdanskis įvardijamas kaip vienas geriausių darbo teisės advokatų Lietuvoje. 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.  Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.  Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Programa

Įmonių grupė iš įmonių teisės perspektyvos. ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Džiuginta Balčiūnė (9.00–9.40 val.):

• Įmonių grupės samprata, kontrolės apibrėžimas.
• Holdinginių struktūrų formavimas: privalumai ir minusai.
• Valdymo organo narių atsakomybės klausimai grupėje, D&O draudimas.
• Bankrotas vs. restruktūrizavimas: ar verta gelbėti grupės įmonę ir reputaciją?
• Verslų pardavimai – pandemijos tendencijos, koncentracijų priežiūra.

Pinigų plovimo prevencija – ką, kaip ir kodėl. ILAW LEXTAL teisininkė Jolanta Borko (9.40–10.20 val.):

• Kodėl to reikia?
• Pagrindiniai reikalavimai.
• Atsakomybė juridiniams asmenims.
• Pažeidimų pavyzdžiai.

Duomenų perdavimai tarp grupės įmonių – ne viena „kišenė“. ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Asta Macijauskienė (10.40–11.20 val.):

• Ar gali grupė, kaip vienetas, būti duomenų valdytoju?
• Ar motininė įmonė turi teisę prieiti prie visų savo grupės įmonių informacinių sistemų?
• Perdavimai grupės viduje į trečiąsias šalis: ne taip paprasta, kaip gali atrodyti.

Įmonių grupių mokestinės aplinkos pokyčiai: galimybės ir grėsmės. ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, advokatė Ingrida Steponavičienė (11.20–12.00 val.):

• Verslo pertvarkymai vs. turto perkėlimas: ar tebegalioja dalyvavimo išimties lengvata ir neutralūs reorganizavimai?
• Įmonių mokestinis rezidavimas iki 2020, nuo 2020 ir po 2023 m.
• Akcijų opcionai – tik darbuotojams ar ir akcininkams bei valdybai?

Grupės vidaus sandorių kainodara – kiek turime laisvės mokesčių požiūriu? „Grant Thornton Baltic“ partneris, mokesčių ir verslo konsultacijų skyriaus vadovas Vykintas Valiulis (13.00–13.40 val.):

• „Ištiestosios rankos“ reikalavimas – visiems sandoriams be išimties.
• Dokumentavimo reikalavimas – tik užsienio sandoriams daugiau kaip 90 tūkst. Eur.
• „Red flags“ rizikų prasme – ką VMI gali nustatyti per mažiau nei valandą.
• Grėsmė – patikimo mokesčių mokėtojo statuso praradimas ir kt.
• Grupės vidaus sinergijos, nuolaidos dėl mažesnių kaštų ir kt. svarbūs aspektai.
• Rekomendacijos ir patarimai, kaip pragmatiškai įvertinti kainodaros rizikas ir jas valdyti.

Nesąžininga konkurencija – ką būtina žinoti 2021 metais (naujausia teismų praktika ir iššūkiai). ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė Rūta Globytė (13.40–14.20 val.):

• Komercinės paslaptys.
• Darbuotojų viliojimas.

Susijusių įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ypatumai. ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė (14.40–15.00 val.):

• Savarankiškas dalyvavimas pirkime.
• Alternatyvūs pasiūlymai.
• Sąžiningos konkurencijos užtikrinimas.

Nepatikimi tiekėjai viešuosiuose pirkimuose. ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė Aistė Leščinskaitė (15.00–15.20 val.):

• Įdomioji statistika ir kaip į ją nepakliūti.
• Ar patekus į nepatikimų tiekėjų sąrašą nebegalima dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?
• Apsivalymo procedūra ir kaip ji vertinama perkančiųjų organizacijų praktikoje.

NT valdymas įmonių grupėse. ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Jolanta Liukaitytė-Stonienė (15.20–16.00 val.):

• Faktinis ir juridinis NT valdymas įmonių grupėse.
• Įmonių grupių struktūros su NT valdymo dalimi.
• Atgręžtinė nuoma (Leaseback).

Įmonių grupės darbuotojų darbo organizavimas. ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (16.00–16.40 val.):

• Lokaliniai teisės aktai: kaip užtikrinti bendrą veikimą?
• Darbuotojų atstovai. Kaip suskaičiuoti darbuotojus.
• Sutartys, pagal kurias įmonių grupės galėtų dalintis darbuotojus, darbuotojų judėjimas grupėje, perkėlimai darbdavių susitarimu, iššūkiai ir galimybės.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
10:20 - 10:40 Pertraukėlė
12:00 - 13:00 Pertrauka
14:20 - 14:40 Pertraukėlė
16:40 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

150 Eur + PVM Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

8 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-04-21
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-04-21 9:002021-04-21 16:40Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencijaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija Seminaro data: 2021-04-21 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 10:20 - 10:40 Pertraukėlė 12:00 - 13:00 Pertrauka 14:20 - 14:40 Pertraukėlė 16:40 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)