Tomas Bagdanskis - Mokymų klubas

Tomas Bagdanskis – ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris.
Įtakingų tarptautinių teisės žinynų „Best Lawyers“, „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ advokatas Tomas Bagdanskis įvardijamas kaip vienas geriausių darbo teisės advokatų Lietuvoje. 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.
Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.
Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas

Darbo kodekso pakeitimai nuo 11.01 ir nuo 2023 m.
Derybų ypatumai teisininkams
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą Ukrainai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.
Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktika
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Darbo teisė 2020 m.
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Įmonių teisės diena su ILAW:
kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija
Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija
Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas
Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpis
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.
Darbo kodekso taikymas: pakeitimai, praktika ir rekomendacijos
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Konferencija „Psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencija organizacijoje. Pasiruoškime daryti pokyčius“
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023–2024 m.
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2023-2024 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Teisinių paslaugų rinka 2023-2024 m.
Darbo teisė 2023-2024 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Personalo valdymas: lyderystė per žinias
Darbuotojų sauga ir sveikata 2024 m.: ko laukti ir kaip pasiruošti?