Tomas Bagdanskis - Mokymų klubas

Tomas Bagdanskis – WIDEN vadovaujantis Lietuvos biuro partneris, sukaupęs didesnę nei 20 metų patirtį darbo teisės, sutarčių teisės, įmonių teisės ir ginčų sprendimo srityse.

Tomas Jums padės įvairiausiais darbo teisės klausimais, įskaitant darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo ir visais iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais, įskaitant ir darbo ginčus. Jis nepakeičiamas atstovas, ginantis klientų interesus bylose dėl darbo santykių nutraukimo bei vykdymo, nekonkuravimo susitarimų, nelaimingų atsitikimų darbe, nustatant ir tiriant tokių nelaimingų atsitikimų priežastis bei nagrinėjant žalos atlyginimo klausimus, kt. Be kita ko, jis turi daug patirties atstovaujant klientams kolektyvinėse derybose.

Nuo 2001 metų Tomas taip pat užsiima akademine veikla, dėsto Vilniaus ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetuose, nuolat publikuoja mokslinius straipsnius, veda tiek vidinius, tiek išorinius mokymus, skaito pranešimus įvairiose konferencijose. Be to, Tomas nuo 2018 metų yra Lietuvos advokatūros tarybos narys.

Verta paminėti, jog Tomo pastangos suprasti savo klientų poreikius – išskirtinės. Jis yra pirmasis teisininkas Lietuvoje, taip plačiai nagrinėjantis teisininkų ir teisinių paslaugų teikėjų rinkodarą. Šių tyrinėjimų rezultatus jis aprašo savo knygose „Teisinių paslaugų marketingas“ (2010) ir „Legal Practice. Business Development for Lawyers“ (2022).

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas

Darbo kodekso pakeitimai nuo 11.01 ir nuo 2023 m.
Derybų ypatumai teisininkams
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą Ukrainai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.
Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktika
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Darbo teisė 2020 m.
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Įmonių teisės diena su ILAW:
kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija
Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija
Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas
Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpis
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Konferencija „Psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencija organizacijoje. Pasiruoškime daryti pokyčius“
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023–2024 m.
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2023-2024 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Teisinių paslaugų rinka 2023-2024 m.
Darbo teisė 2023-2024 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Personalo valdymas: lyderystė per žinias
Darbuotojų sauga ir sveikata 2024 m.: ko laukti ir kaip pasiruošti?
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2024 m.: ryškiausi pavyzdžiai, pagrindinės taisyklės ir atsakomybė