Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės - Mokymų klubas

Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės

Plačiau

Pranešėjai

Svetlana Naumčik
ILAW LEXTAL asocijuota partnerė Svetlana Naumčik specializuojasi migracijos, darbo, įmonių, sutarčių teisės srityse, atstovauja Klientų interesams skolų išieškojimo, bankroto bylose bei sprendžiant teisinius ginčus. Svetlana Naumčik turi sukaupusi didelę patirtį užsieniečių įdarbinimo klausimais, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo srityse. Svetlana Naumčik konsultuoja, parengia dokumentus bei padeda gauti: leidimus dirbti, leidimus laikinai gyventi, leidimus nuolat gyventi; mėlynąsias korteles aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams iš trečiųjų šalių; rengia ir registruoja Darbo biržoje darbo sutartis, sudarytas su užsieniečiais; konsultuoja dėl užsieniečių, įdarbintų Lietuvoje, darbo sąlygų keitimo; konsultuoja dėl Lietuvoje įdarbintų užsieniečių komandiravimo į ES valstybes galimybių; konsultuoja užsieniečius, įdarbintus Lietuvoje, šeimos susijungimo klausimais; nuolat konsultuoja ir veda mokymus imigracijos reformos Lietuvoje teisiniais klausimais (dėl naujų Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatų taikymo).
Ingrida Steponavičienė
ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, advokatė Ingrida Steponavičienė jau 19 metų specializuojasi mokesčių, daugiausia tiesioginių, ir įmonių teisės srityse. Mokesčių srityje – konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, įmonių grupių apmokestinimo, kovos su mokesčių vengimu, mokestine prasme neutralių reorganizavimų ir atskyrimų, tarptautinį elementą turinčių sandorių, nekilnojamojo turto ir kitų transakcijų apmokestinimo, mokesčių rezidavimo keitimo, akcininkų, valdybos narių ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų mokestinių prievolių, komandiruočių į užsienį ir darbuotojų nuomos Lietuvoje ir užsienyje mokesčių, socialinio draudimo ES (įskaitant A1 formas), akcijų opcionų ir kitų darbuotojų motyvavimo iniciatyvų mokestinių pasekmių, mokesčių rizikų valdymo ir kitais mokesčių klausimais. Įmonių teisės srityje – konsultuoja verslo pertvarkymų, susijungimų ir įsigijimų, opcionų, akcininkų sutarčių, vadovų, valdybos narių veiklos ir atsakomybės klausimais, atstovauja vedant akcininkų susirinkimus, sprendžiant akcininkų ginčus, padeda įforminti susijusius dokumentus. Pagrindinės verslo sritys: paslaugos, laikinasis įdarbinimas, nekilnojamasis turtas, statyba, transportas, farmacija.
Daniel Rheydt
Daniel Rheydt - Vokietijos konsultacijų kompanijos SHWP partneris, mokesčių konsultantas.
Kai Frederik Sturmfels
Kai Frederik Sturmfels - Vokietijos advokatų kontoros "Wendler Tremml" advokatas.
Dr. Oliver Bertram
Dr. Oliver Bertram - Vokietijos advokatų kontoros Taylor Wessing partneris, advokatas.
Christina Poth
Christina Poth - Vokietijos advokatų kontoros Taylor Wessing teisininkė.
Tomas Bagdanskis
Tomas Bagdanskis – ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Įtakingų tarptautinių teisės žinynų „Best Lawyers“, „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ advokatas Tomas Bagdanskis įvardijamas kaip vienas geriausių darbo teisės advokatų Lietuvoje. 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.  Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.  Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Programa

Vokietija – viena pagrindinių prekybos partnerių nemažai daliai Lietuvos įmonių. Todėl išmanyti komandiravimo, siuntimo dirbti į Vokietiją sąlygas tampa prioritetu kiekvienam verslo subjektui. Tai ypač svarbu ne tik todėl, kad įmonės projektai nesustotų, tačiau ir siekiant teisingai apmokestinti darbuotojų pajamas ir teisingai pripažinti komandiruočių išlaidas. Todėl MOKYMŲ KLUBAS, advokatų kontora ILAW LEXTAL ir Vokietijos darbo teisės ir mokesčių ekspertai parengė specialią programą, apimančią komandiruočių į Vokietiją teisinį reguliavimą, mokesčių ypatumus ir užsieniečių įdarbinimą.

Seminaro programa (Vokietijos lektorių pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą):

- Įdarbinimo Vokietijoje procesas ir visos naujovės 2022 m.
- Įmonių steigimo Vokietijoje eiga, problematika ir svarbiausios nuostatos.
- Kvalifikuotų darbuotojų imigracijos aktas.
- Mokestinė Vokietijos aplinka: veiklos Vokietijoje mokesčiai, pajamų apmokestinimas, iš darbuotojų komandiravimo kylančios mokestinės prievolės;
- Nuolatinės buveinės atsiradimo rizika ir teikiamos galimybės. Įsisteigimo Vokietijoje teikiamos galimybės;
- Darbuotojų komandiravimo į Vokietiją reguliavimas ir kitos įmonių pareigos;
- Pranešimo apie darbuotojų komandiravimą teikimas;
- Laikinasis darbas Vokietijoje. Laikinasis darbas vs. komandiruotės;
- Darbuotojų pajamų apmokestinimas ir socialiniai mokesčiai;
- Komandiruotų darbuotojų darbo santykiai Vokietijoje. Darbų saugos reikalavimai. Kolektyvinių sutarčių taikymas. Reikalavimai darbo užmokesčio dydžiui. Minimalaus darbo užmokesčio reikalavimai;
- Darbo ir poilsio laiko reguliavimas Vokietijoje. Mokamos kasmetinės atostogos. Pertraukos pailsėti;
- Reikalavimai A1 formai: kada teikiama, pildymas ir pateikimas;
- Vokietijos institucijos, kurios kontroliuoja darbuotojų komandiravimą ir gali suteikti reikiamos informacijos.
- Kaip turi būti suprantama sąvoka „laikinai dirbti užsienyje išsiųstas darbuotojas“?
- Nuolatinė darbo vietos sąvoka: kada ir kokios rizikos?
- Su komandiruote susijusios sąnaudos: kelionė, nakvynė, maistas, transportas, darbo vietos ir nakvynės vietos atstumas, kt.;
- Kolektyvinės sutartys bei jų taikymo praktika;
- Darbo laikas, kelionės laikas, poilsio laikas komandiruotėje;
- Dienpinigių dydis ir mokėjimo tvarka;
- Darbuotojui, kuris yra komandiruojamas, teikiama informacija ir komandiruotės dokumentavimas;
- Komandiruotės dokumentavimas, kai darbas kilnojamojo pobūdžio;
- Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas;
- Leidimo dirbti išdavimo procedūros;
- Tarptautinių dvišalių sutarčių taikymas;
- Kada ir kaip tampama nuolatiniu šalies gyventoju mokestiniais tikslais?
- Nuolatinės buveinės atsiradimas: privalumai ir trūkumai;
- Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas Lietuvoje: leidimai dirbti, apribojimai dėl karantino, darbdavių klaidos.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema