Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui - Mokymų klubas

Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui

Rinktis

Seminarą veda

Indrė Gylytė
Indrė Gylytė – teisininkė, turinti daugiau nei 13 metų vadovaujamo darbo patirties, iš jų – 8 metus valstybės tarnyboje. Pagrindinė jos domėjimosi bei darbo sritis – valstybės tarnybos santykiai, personalo valdymas bei organizacinė psichologija. Visa šių sričių sintezė padėjo Indrei kūrybiškai prisidėti prie teisėjų korpuso formavimo bei kitų teismų savivaldos institucijų veiklos tobulinimo. Dirbdama Nacionalinėje teismų administracijoje personalo vadove ji buvo atsakinga ne tik už personalo politikos formavimą, jos įgyvendinimą, darbuotojų atranką, bet ir už kokybės vadybos sistemų, klientų aptarnavimo standarto diegimą, palaikymą, pokyčių įgyvendinimo procesus įstaigoje bei teismų sistemoje. Ji yra dirbusi tarpinstitucinėse darbo grupėse, rengusiose įstatymų, kitų teisės aktų projektus, rengė Teisėjų tarybos teisės aktų projektus, atstovavo jos interesams teismuose, buvo tarpinstitucinės Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos narė. Veda mokymus personalo valdymo, valstybės tarnybos santykių temomis, moderuoja bei organizuoja vidinius mokymus, teikia individualias konsultacijas darbo teisės, personalo valdymo procesų, asmenybės augimo klausimais.
Tomas Bagdanskis
Tomas Bagdanskis – ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Įtakingų tarptautinių teisės žinynų „Best Lawyers“, „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ advokatas Tomas Bagdanskis įvardijamas kaip vienas geriausių darbo teisės advokatų Lietuvoje. 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.  Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.  Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Programa

• Nuo ko pradėti gavus užduotį suformuoti atlygio sistemą? Pagrindiniai žingsniai, kuriuos reikia apgalvoti pradedant veikti?
• Atlygio sistemos reguliavimas teisės aktuose. Darbo kodekso nuostatų taikymas.
• Atlygio būdai ir lygiai: fiksuotas, kintamas atlygis, ilgalaikis ir trumpalaikis skatinimas ir pan.
• Teisingos atlyginimo sistemos nustatymas. Kas už tai atsakingas?
• Atlygio sistemos aprašymas vidiniuose personalo dokumentuose ir darbo sutartyse.
• Bazinio atlyginimo nustatymas, keitimas ir tinkamas aprašymas. Minimaliojo darbo užmokesčio reikalavimai.
• Kintamo atlygio aprašymas, dokumentavimas ir rūšys. Kurį skatinimą pasirinkti geriausia?
     - Premijos. Premijos už individualius ir bendrus rezultatus. Vienkartinės premijos. Premijavimo įforminimas;
     - Atlygis, susietas su pelnu ir kitais įmonės rezultatais;
     - Priedų prie darbo užmokesčio mokėjimas ir tvarkos dokumentavimas. Priedai už kvalifikaciją;
     - Priemokos už papildomą darbą;
     - Kiti darbuotojų skatinimo būdai.
• Atlygio sistema ir darbo laikas. Kaip motyvuoti darbuotojus ir atitikti DK reikalavimus?
• Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo laiko apskaita.
• Mokėjimas už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio ir švenčių dienomis. Darbas ne visą darbo dieną.
• Atostogų apmokėjimo tvarka. Poilsio laikas.
• Išskaitos iš darbo užmokesčio. Dokumentavimas ir praktika.
• Pareigybių tvirtinimas ir atskirų pareigybių apmokėjimo tvarka.
• Darbuotojų veiklos vertinimas. Įtaka darbo užmokesčiui ir tinkamas proceso dokumentavimas.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
10:30 - 10:45 Pertraukėlė
12:15 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

110 Eur + PVM Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

4 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-06-14
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-06-14 9:002022-06-14 12:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui Seminaro data: 2022-06-14 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-06-14
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-06-14 9:002022-06-14 12:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksuiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui Seminaro data: 2022-06-14 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)