fbpx

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys.

•    Inventorizacijos nuoseklumas:

- Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys – pagrindiniai elementai. Inventorizavimo komisijos sudėtis. Centrinė inventorizavimo komisija. Pasiskirstymas funkcijomis ir atsakomybė. Pasirengimas inventorizavimui. Mokymai ir konsultavimas. Praktiniai pavydžiai.

- Inventorizacijos atlikimas. Praktiniai patarimai dėl tam tikrų finansinių elementų inventorizavimo: ilgalaikio materialaus turto; ilgalaikio nematerialaus turto; atsargų; pinigų ir pinigų ekvivalentų; finansinio turto ir įsipareigojimų. Inventorizavimas ir įsipareigojimų bei turto tikrosios vertės nustatymas. Praktiniai pavydžiai.

- Rezultatų įforminimas: inventorizavimo aprašai, sutikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos komisijos / centrinės inventorizacijos komisijos protokolai. Privalomi dokumentų rekvizitai. Nustatytų neatitikimų fiksavimo nuoseklumas ir tvarka. Klaidų dokumentuose taisymas. Reikalavimai dokumentų formai ir turiniui. Galutinio sprendimo dėl inventorizacijos rezultatų priėmimas. Praktiniai pavydžiai.

•    Auditorių, vidaus auditorių, paslaugų teikimo įmonių dalyvavimas ir vaidmuo inventorizacijoje.

•    Apibendrinimas. Sėkmingo inventorizavimo prielaidos.
 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema