Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas - Mokymų klubas

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

Rinktis

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys.

•    Inventorizacijos nuoseklumas:

- Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys – pagrindiniai elementai. Inventorizavimo komisijos sudėtis. Centrinė inventorizavimo komisija. Pasiskirstymas funkcijomis ir atsakomybė. Pasirengimas inventorizavimui. Mokymai ir konsultavimas. Praktiniai pavydžiai.

- Inventorizacijos atlikimas. Praktiniai patarimai dėl tam tikrų finansinių elementų inventorizavimo: ilgalaikio materialaus turto; ilgalaikio nematerialaus turto; atsargų; pinigų ir pinigų ekvivalentų; finansinio turto ir įsipareigojimų. Inventorizavimas ir įsipareigojimų bei turto tikrosios vertės nustatymas. Praktiniai pavydžiai.

- Rezultatų įforminimas: inventorizavimo aprašai, sutikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos komisijos / centrinės inventorizacijos komisijos protokolai. Privalomi dokumentų rekvizitai. Nustatytų neatitikimų fiksavimo nuoseklumas ir tvarka. Klaidų dokumentuose taisymas. Reikalavimai dokumentų formai ir turiniui. Galutinio sprendimo dėl inventorizacijos rezultatų priėmimas. Praktiniai pavydžiai.

•    Auditorių, vidaus auditorių, paslaugų teikimo įmonių dalyvavimas ir vaidmuo inventorizacijoje.

•    Apibendrinimas. Sėkmingo inventorizavimo prielaidos.
 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pertrauka
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 100 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 110 Eur + PVM (su pietumis) 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-12-07
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-12-07 10:002021-12-07 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimasMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas Seminaro data: 2021-12-07 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-12-07
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-12-07 10:002021-12-07 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimasMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas Seminaro data: 2021-12-07 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)