fbpx

Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.
Daiva Žibutienė
Daiva Žibutienė- LR Finansų ministerijos atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vedėja.
Danutė Stepanauskienė
Danutė Stepanauskienė - Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijo taikomosios matematikos specialybę, nuo 2004 m. dirba buhalterinį darbą biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu dirba vyriausiąja buhaltere. Danutė Stepanauskienė yra sukaupusi ilgametę patirtį programavimo, projektavimo, finansų valdymo, turto valdymo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos srityse. Lektorė nuo 2006 m. veda seminarus biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, turto ir finansų valdymo, finansų kontrolės, inventorizacijos, biudžeto ir finansinės atskaitomybės, apskaitos politikos, duomenų įkėlimo į VSAKIS temomis.

Programa

1 dalis. Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. Lektorė Daiva Žibutienė (9:00 - 10:30 val.).

 • Sąnaudų priskyrimas grupėms pagal 11 ir 24 VSAFAS.
 • Atidėjinių registravimas nutraukiant darbo santykius.
 • Paramos apskaita ir atskleidimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2 dalis. Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2021 m. Lektorė Danutė Stepanauskienė (10:45 - 12:15 val.).

 • Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi?
 • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrinimas ir klaidų taisymas.
 • Turto, pajamų ir sąnaudų, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaita.
 • Pasiruošimas duomenų sukėlimui į VSAKIS.

3 dalis. Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas. Lektorė Irma Kamarauskienė (13:00 - 14:30 val.).

 • Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė. Sistemos elementai. Bendrieji ir specialieji reikalavimai. 
 • Vidaus kontrolės kūrimas ir diegimas. Nuo ko pradėti: procedūros, atsakingi asmenys, galių suteikimas, atsakomybių ribos.
 • Praktiniai patarimai ir strateginės rekomendacijos dėl vidaus kontrolės veikimo.
 • Vidaus kontrolės sistemos veikimo vertinimas. Vadovybės, darbuotojų, auditorių vaidmuo ir jų įtaka sistemos vertinimui ir tobulinimui. 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema