fbpx

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

Plačiau

Seminarą veda

Vilius Mačiulaitis
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje ILAW LEXTAL V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Danutė Stepanauskienė
Danutė Stepanauskienė - Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijo taikomosios matematikos specialybę, nuo 2004 m. dirba buhalterinį darbą biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu dirba vyriausiąja buhaltere. Danutė Stepanauskienė yra sukaupusi ilgametę patirtį programavimo, projektavimo, finansų valdymo, turto valdymo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos srityse. Lektorė nuo 2006 m. veda seminarus biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, turto ir finansų valdymo, finansų kontrolės, inventorizacijos, biudžeto ir finansinės atskaitomybės, apskaitos politikos, duomenų įkėlimo į VSAKIS temomis.

Programa

• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m.
• Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
• Darbo užmokesčio koeficientai. Pastovioji ir kintamoji dalys, jų nustatymas.
• Subjekto lokaliniai teisės aktai, darbo tvarkos taisyklės, kolektyvinės sutartys, atlygio sistemos, pareigybių aprašymai.
• Priemokų ir premijų skyrimo tvarka. Kaip dokumentuojama?
• Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų.
• Viršvalandžiai, jų apmokėjimas, dokumentavimas ir apskaita.
• Atostoginiai ir atostoginių skaičiavimas, apskaita bei dokumentavimas. Atostoginių kaupiniai. Papildomos atostogos. Kokios pagrindinės problemos kyla forminant, atsiskaitant ir keičiant darbuotojo poilsio laiką?
• VDU skaičiavimas. Kokie atvejai svarbiausi?
• Kaip įforminamos išskaitos iš darbo užmokesčio, kiek galime išskaityti atleidimo metu, kokios didžiausios išskaitų vykdymo rizikos?
• Darbuotojų kasmetinio vertinimo įtaka darbo užmokesčio skaičiavimui.
• Darbuotojų išmokų suvedimas į VSAKIS.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema