Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita - Mokymų klubas

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

Rinktis

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai.
  • Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo ir apskaitos dokumentai. Išlaidų apmokėjimo būdai. Avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai.
  • Projektų finansavimo sumų apskaita. Finansavimo sumų pergrupavimas. Paraiškos. Mokėjimo prašymų teikimas.
  • Projektų, finansuojamų iš skirtingų finansavimo šaltinių, apskaita. Kofinansavimo apskaita.
  • Pastabos ir rekomendacijos dėl atskirų, tinkamų išlaidų (darbo užmokesčio išlaidų, prekių ir / ar susijusių paslaugų, komandiruočių, ilgalaikio turto įsigijimo ir kt.) apskaitos operacijų. 
  • Projekto biudžeto formos pildymas, projekto įgyvendinimo ataskaitos rengimas, teikimas, sąsajos su finansinėmis ataskaitomis. Duomenų derinimo procedūros. Duomenų perkėlimas į VSAKIS.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pertrauka
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 100 Eur, auditorinis seminaras - 110 Eur 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-02-08
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-02-08 10:002022-02-08 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaitaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita Seminaro data: 2022-02-08 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-02-08
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-02-08 10:002022-02-08 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaitaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita Seminaro data: 2022-02-08 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)