Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai - Mokymų klubas

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai

Rinktis
Lektorius
Seminarą veda
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.
Programa
 • LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas: bendrosios nuostatos ir pagrindiniai reikalavimai ataskaitoms bei bendrieji reikalavimai ataskaitų rengėjams; ataskaitų rinkinio sudėtis; reikalavimai dėl finansinių ir valdymo ataskaitų turinio; ataskaitų rengimo nuoseklumas, tvirtinimo, audito, ataskaitų teikimo ir skelbimo tvarka.
 • Reikšmingi apskaitos pokyčiai:
 1. LR finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimo įtaka viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimui;
 2. 1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ pasikeitimų įtaka finansinės atskaitomybės procesui ir finansinių ataskaitų rinkiniui. 1-ojo VSAFAS pokyčiai 2023 metais;
 3. Finansinių ataskaitų rinkinių (tarpinių finansinių ataskaitų) rengimo pokyčiai. Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės (patvirtintos LR finansų ministro 2022-03-02 įsak. Nr. 1K-74) ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų pokyčiai;
 4. naujasis 31-asis VSAFAS „Reorganizuojamų ir likviduojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos“: kada ir kokias ataskaitas rengti, kokią informaciją jose atskleisti;
 5. 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“: turto vertės nustatymo tvarkos pagrindiniai pokyčiai, rekomendacijos dėl naudingo tarnavimo laiko nustatymo ir pasikeitimo įtakos apskaitai, pastabos dėl ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pokyčio apskaitos. 12-ojo VSAFAS pokyčiai 2023 metais;
 6. 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ pokyčiai 2023 metais;
 7. 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ transformacija į 16-ąjį VSAFAS „Biologinis turtas“ ir 30-ąjį VSAFAS „Mineraliniai ištekliai“: pagrindinės nuostatos;
 8. 27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys“ pokyčiai 2023 metais;
 9. Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano (patvirtintas LR finansų ministro 2022-06-13 įsak. Nr. 1K-211) pokyčiai;
 • Kiti svarbūs klausimai artėjant finansinio ataskaitinio laikotarpio pabaigai:
 1. inventorizacijos organizavimas, atlikimas esant neįprastoms (karantino) sąlygoms bei rezultatų įforminimas. Atskirai dėl VSS gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos; sumų derinimas per VSAKIS, tarpusavio operacijų derinimas tarp VSS ir kt.;
 2. rekomendacijos dėl grynųjų pinigų apskaitos, dėl finansų kontrolės taisyklių, dėl apskaitos politikos, kiti aktualūs klausimai.
Dienotvarkė
Trukmė: 5 akad. val.

9:00

Seminaro pradžia
Seminaro pradžia

10:45 — 11:00

Pertraukėlė
Pertraukėlė

13:00

Seminaro pabaiga
Seminaro pabaiga
Bilietas

Deja, šie mokymai jau įvyko :( Gera žinia yra ta, kad mes galime informuoti jus apie tai, kada dar kartą organizuosime šiuos mokymus.
Žemiau nurodykite kontaktus, kuriais galime susisiekti.

Gauti pranešimą apie naujus mokymus šia tema

  Daugiau dalyvių - didesnė nuolaida! Nuolaidos taikomos registruojant 2 ir daugiau dalyvių į šį renginį:
  2 dalyviai - 8% nuolaida | 3 dalyviai - 12% nuolaida | 4 dalyviai - 16% nuolaida | 5 dalyviai - 20% nuolaida
  Daugiau nei 5 dalyviai - susisiekite ir gaukite dar geresnį pasiūlymą!

  Mokymų klubo

  mokymus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Kiekvienas mokymų dalyvis papildomai gauna:
  • galimybę užduoti klausimus lektoriui (tiek mokymų metu, tiek pateikiant juos iš anksto);
  • mokymų dalyvio pažymėjimą;
  • mokomąją medžiagą;
  • galimybę peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą (papildomai informavus);
  • kavos, arbatos bei užkandžių (mokymams auditorijoje).

  Vidiniai
  Mokymai jūsų organizacijoje

  Šiuos bei mokymus kitomis temomis galime suorganizuoti jūsų kolektyvui, nepriklausomai nuo  organizacijos dydžio ar veiklos srities. Mokymų programas pritaikome pagal kliento poreikius ir veiklos specifiką. Mokymai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Spauskite mygtuką Susisiekti ir užpildykite užklausos formą. Netrukus susisieksime su jumis ir pateiksime išskirtinį mokymų pasiūlymą.

  Atsiliepimai
  Apie mus
  Seminarai, kursai

  Seminarus ir kursus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Vidutinis mokymų įvertinimas yra 8,9 balo iš 10.

  Konferencijos

  MB „Mokymų klubas“ organizuojamose konferencijose pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, todėl šios konferencijos populiarios tiek tarp Lietuvos, tiek Tarptautinių įmonių.

  Vidiniai mokymai

  MB „Mokymų klubas“ taip pat organizuoja vidinius mokymus, kurie yra visiškai adaptuojami pagal kliento poreikius, kad dalyviai galėtų gauti maksimalią naudą per mokymams skirtą laiką.

  DUK
  [Dažniausiai užduodami klausimai]