Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės - Mokymų klubas

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

 • Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo naujovių taikymas.
 • Sąnaudų priskyrimas grupėms. Sąnaudų apskaita. 
 • Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių.
 • Pajamų grupavimas ir apskaita.
 • Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita.
 • Atidėjinių skaičiavimas. 
 • Aiškinamojo rašto rengimas.
 • Informacijos apie paramą ir nemokamai gautą turtą atskleidimas.
 • Kiti svarbūs klausimai ir atsakymai į dalyvių klausimus.
   

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema