Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės - Mokymų klubas

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Krepšelyje nėra produktų.

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės

Gruodžio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Gruodžio 12 d. Vilniuje
Rinktis
Lektorius
Seminarą veda
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.
Programa

NAUJAUSI PAKEITIMAI:

Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-058 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 30-ojo standarto patvirtinimo
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1k-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 • VSS apskaitos naujovės – ko laukti 2023 metais, įsigaliojus LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymui: bendrosios nuostatos ir pagrindiniai reikalavimai ataskaitoms bei bendrieji reikalavimai ataskaitų rengėjams; ataskaitų rinkinio sudėtis; reikalavimai dėl finansinių ir valdymo ataskaitų turinio; ataskaitų rengimo nuoseklumas, tvirtinimo, audito, ataskaitų teikimo ir skelbimo tvarka. Reikiami atlikti apskaitą reglamentuojančių dokumentų ir procedūrų pakeitimai – ko dar turėtume tikėtis?
 • Reikšmingi apskaitos pokyčiai, įsigalioję 2022 metais:
  a) LR finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimo įtaka viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimui;
  b) 1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ pasikeitimų įtaka finansinės atskaitomybės procesui ir finansinių ataskaitų rinkiniui;
  c) 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“: turto vertės nustatymo tvarkos pagrindiniai pokyčiai, rekomendacijos dėl naudingo tarnavimo laiko nustatymo ir pasikeitimo įtakos apskaitai, pastabos dėl ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pokyčio apskaitos;
  d) 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ transformacija į 16-ąjį VSAFAS „Biologinis turtas“ ir 30-ąjį VSAFAS „Mineraliniai ištekliai“: pagrindinės nuostatos;
  e) Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano (patvirtintas LR finansų ministro 2022-06-13 įsak. Nr. 1K-211) pokyčiai;
  f) Finansinių ataskaitų rinkinių (tarpinių finansinių ataskaitų) pokyčiai, galiojantys rengiant ataskaitas 2022 metais;
  g) Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės (patvirtintos LR finansų ministro 2022-03-02 įsak. Nr. 1K-74) ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų pokyčiai.
 • Kiti svarbūs klausimai artėjant finansinio ataskaitinio laikotarpio pabaigai:
  a) inventorizacijos organizavimas, atlikimas esant neįprastoms (karantino) sąlygoms bei rezultatų įforminimas. Atskirai dėl VSS gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos; sumų derinimas per VSAKIS, tarpusavio operacijų derinimas tarp VSS ir kt.;
  b) rekomendacijos dėl grynųjų pinigų apskaitos, dėl finansų kontrolės taisyklių, dėl apskaitos politikos, kiti aktualūs klausimai.
Dienotvarkė
Trukmė: 5 akad. val.

9:00

Seminaro pradžia
Seminaro pradžia

10:45 — 11:00

Pertraukėlė
Pertraukėlė

13:00

Seminaro pabaiga
Seminaro pabaiga
Bilietai
Daugiau dalyvių - didesnė nuolaida! Nuolaidos taikomos registruojant 2 ir daugiau dalyvių į šį renginį:
2 dalyviai - 8% nuolaida | 3 dalyviai - 12% nuolaida | 4 dalyviai - 16% nuolaida | 5 dalyviai - 20% nuolaida
Daugiau nei 5 dalyviai - susisiekite ir gaukite dar geresnį pasiūlymą!
gruodžio 12 d.
Nuotoliniai mokymai
100,00 
 • Nuotoliniai mokymai
gruodžio 12 d.
Vilniuje
110,00 
 • Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilnius
 • (Žemėlapis)

Mokymų klubo

mokymus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Kiekvienas mokymų dalyvis papildomai gauna:
 • galimybę užduoti klausimus lektoriui (tiek mokymų metu, tiek pateikiant juos iš anksto);
 • mokymų dalyvio pažymėjimą;
 • mokomąją medžiagą;
 • galimybę peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą (papildomai informavus);
 • kavos, arbatos bei užkandžių (mokymams auditorijoje).

Vidiniai
Mokymai jūsų organizacijoje

Šiuos bei mokymus kitomis temomis galime suorganizuoti jūsų kolektyvui, nepriklausomai nuo  organizacijos dydžio ar veiklos srities. Mokymų programas pritaikome pagal kliento poreikius ir veiklos specifiką. Mokymai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Spauskite mygtuką Susisiekti ir užpildykite užklausos formą. Netrukus susisieksime su jumis ir pateiksime išskirtinį mokymų pasiūlymą.

Atsiliepimai
Apie mus
Konferencijos

MB „Mokymų klubas“ organizuojamose konferencijose pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, todėl šios konferencijos populiarios tiek tarp Lietuvos, tiek Tarptautinių įmonių.

Seminarai, kursai

Seminarus ir kursus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Vidutinis mokymų įvertinimas yra 8,9 balo iš 10.

Vidiniai mokymai

MB „Mokymų klubas“ taip pat organizuoja vidinius mokymus, kurie yra visiškai adaptuojami pagal kliento poreikius, kad dalyviai galėtų gauti maksimalią naudą per mokymams skirtą laiką.

DUK
[Dažniausiai užduodami klausimai]