fbpx

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • 16-ojo TFAS ,,Nuoma“ naujovės ir praktinis taikymas. Standarto išimtys ir sudėtingų situacijų analizė.
  • 8-asis TAS ,,Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“: visi taikymo niuansai ir kaip standartas susijęs su įvykdytais pakeitimais.
  • 15-asis TFAS ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“: visi taikymo ypatumai.
  • Aiškinamojo rašto rengimo naujovės ir ypatumai pagal TFAS. Kaip aiškinamajame rašte parodomi TFAS pakeitimai?
  • Kitų TFAS padarytų pakeitimų apžvalga ir įtaka apskaitai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema