Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos - Mokymų klubas

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

Plačiau

Seminarą veda

Daiva Lukšaitė
Dr. Daiva Lukšaitė – socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktarė, daugiau nei dešimt metų dėsčiusi Archyvistikos studijų programos studentams Vilniaus universitete, turinti ilgalaikės darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties. Nuo 2001 m. veda dokumentų ir archyvų valdymo srities seminarus, teikia ekspertines paslaugas. Parengtos publikacijos ne kartą skelbtos leidinyje „Knygotyra“ ar „Biuro administravimas“. Daivos Lukšaitės dėmesio centre ir toliau išlieka dokumentų ir archyvų valdymo teorinės ir metodinės žinios bei jų taikymas.
Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai. Apskaitos dokumentų juridinė galia, dokumentų rūšys. Apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo bendrieji reikalavimai. Dokumentų / elektroninių dokumentų sudarymo ir tvarkymo taisyklės. 
  • Mokesčių ir apskaitos elektroniniai dokumentai. Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje.
  • Elektroninės (PVM) sąskaitos faktūros. Reglamentavimas ir reikalavimai formai. Sąskaitų faktūrų registravimas, tvarkymas, registro duomenų turinys. i.MAS ir i.SAF bei i.VAZ posistemiai. 
  • Atsiskaitymo duomenų skaitmenizavimo iššūkiai. Virtualus kasos kvitas. Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) kūrimas ir diegimas. Laisvos formos elektroniniai apskaitos dokumentai.
  • Elektroninio dokumento samprata (elektroninis dokumentas, oficialusis elektroninis dokumentas).
  • Elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas (elektroninių dokumentų ADOC formatu ar kitais formatais sudarymas).
  • Elektronine forma sudaromi apskaitos dokumentai.
  • Dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu aspektai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema