Karolis Smaliukas - Mokymų klubas

Karolis Smaliukas yra TGS Baltic partneris ir advokatas. Karolis aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime svarstant ir priimant VPĮ ir PĮ. Advokatas yra publikacijų ir leidinių viešųjų pirkimų klausimais autorius (bendraautorius). Karolis atstovauja klientams nagrinėjant viešųjų pirkimų civilines ir administracines bylas visų instancijų nacionaliniuose teismuose, konsultuoja Lietuvos ir užsienio privačius klientus bei perkančiąsias organizacijas viešųjų, iki prekybinių pirkimų, viešosios ir privačios partnerystės bei koncesijų vykdymo klausimais. Advokatas taip pat atstovauja klientams ginčuose, susijusiuose su Europos Sąjungos (ES) paramos/investicijų projektais, ES lėšų netinkamu panaudojimu ir finansinėmis pataisomis, viešojo pirkimo sutarčių vykdymu, konsultuoja institucijas ir privačius subjektus įgyvendinant projektus.
Advokato patirtis aktuali ir naudinga tuo požiūriu, jog jis tiek atstovauja teisminiuose ginčuose, tiek turi svarbią pirkimo organizavimo, sąlygų rengimo patirtį, o taip pat ES lėšomis / investicijomis finansuojamų projektų teisminių ginčų patirtį, atstovaujant tiek įgyvendinančiąsias institucijas, tiek paramos gavėjus.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas