Danutė Stepanauskienė - Mokymų klubas

Danutė Stepanauskienė – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijo taikomosios matematikos specialybę, nuo 2004 m. dirba buhalterinį darbą biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu dirba vyriausiąja buhaltere.
Danutė Stepanauskienė yra sukaupusi ilgametę patirtį programavimo, projektavimo, finansų valdymo, turto valdymo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos srityse.
Lektorė nuo 2006 m. veda seminarus biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, turto ir finansų valdymo, finansų kontrolės, inventorizacijos, biudžeto ir finansinės atskaitomybės, apskaitos politikos, duomenų įkėlimo į VSAKIS temomis.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas

Turto bei atsargų apskaita viešajame sektoriuje
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Svarbiausi klausimai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)
Aktualūs ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos, perdavimo, pardavimo bei nurašymo viešajame sektoriuje klausimai
Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS
Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFAS
Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“
Biudžeto sąmatų rengimas viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2023 m.
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai 2023 m.: paprastai apie nepaprastus dalykus
Centralizuotas apskaitos tvarkymas viešajame sektoriuje