fbpx

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

Plačiau

Seminarą veda

Danutė Stepanauskienė
Danutė Stepanauskienė - Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijo taikomosios matematikos specialybę, nuo 2004 m. dirba buhalterinį darbą biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu dirba vyriausiąja buhaltere. Danutė Stepanauskienė yra sukaupusi ilgametę patirtį programavimo, projektavimo, finansų valdymo, turto valdymo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos srityse. Lektorė nuo 2006 m. veda seminarus biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, turto ir finansų valdymo, finansų kontrolės, inventorizacijos, biudžeto ir finansinės atskaitomybės, apskaitos politikos, duomenų įkėlimo į VSAKIS temomis.

Programa

20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“

- Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita;
- Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita;
- Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita;
- Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
- Informacijos pateikimas finansinėse atskaitose.

10-asis VSAFAS „KITOS PAJAMOS“

- Pagrindinės veiklos pajamos;
- Kitos veiklos pajamos; 
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos; 
- Informacijos pateikimas finansinėse atskaitose.

11-asis VSAFAS „SĄNAUDOS“

- Sąnaudų pripažinimas ir įvertinimas;
- Sąnaudų grupavimas;
- Informacijos pateikimas finansinėse atskaitose.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos pokyčiai per 2018–2020 metus

- Taikymo ypatumai;
- Ryšys su finansavimo sumų panaudojimu;
- Ryšys su veiklos sąnaudomis;
- ryšys su VSAFAS nuostatomis.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema