Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) - Mokymų klubas

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Rinktis

Seminarą veda

Ingrida Dubauskienė
Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.

Programa

SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI:

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-2 straipsniu ir 1-1 priedu įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 36, 37, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 94-1, 95-1, 100-1, 102-1, 108-2, 128-1 straipsniais įstatymas


Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams!

Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą, kyla vis naujų klausimų, vis sudėtingesnių GPAIS naudojimo situacijų. Lektorė šiame seminare nagrinės visus su GPAIS susijusius tiek pakuočių ir gaminių apskaitos, tiek aplinkosauginius, tiek ir naujo reglamentavimo klausimus.

Seminaro programa:

1. Pagrindinės sąvokos:
1.1. Sąvokos pagal naujausius teisės aktų reikalavimus;
1.2. NAUJIENA: nauji alyvų, padangų bei pakuočių klasifikatoriai bei apskaita 2021-2022 metais;
1.3. Perdirbamos ir neperdirbamos pakuotės;
1.4. Nauji mokesčio tarifai ir užduotys.
2. E. paslaugų gavėjų identifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
3. Gamintojų ir (ar) importuotojų pareigos.
4. Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.
5. Visuomenės švietimas;

6. Privalomi dokumentai: įsakymai ir apskaitos tvarkos.
8. Integracija su GPAIS.
9. Gaminių ir prekinių vienetų sąrašai:
9.1.Gaminių sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai. Gaminių bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos;
9.2.Prekinių vienetų sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai. Prekinių vienetų bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos;
10. Gaminių ir pakuočių apskaita:
10.1. NAUJIENA: 2022 metų pakuočių apskaitos GPAIS stabdymas bei planuojami patobulinimai.
10.2. Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
10.3.Daugkartinių pakuočių apskaita;
10.4.Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS;
10.5.Gaminių ir pakuočių apskaitos metinių ataskaitų formavimas, pateikimas GPAIS.
11. Atliekų tvarkymo sutartys ir gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodantys dokumentai.
12. Gaminių ir pakuočių deklaravimas:
12.1. Reikalavimai ir išimtys;
12.2. NAUJIENA: mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų pasikeitimai;
13.Juridinio ir fizinio asmens atsakomybė (baudos).
14. Atliekų apskaita (trumpa apžvalga):
14.1.Atliekų susidarymo apskaitos kriterijai bei pagrindiniai principai.
14.2.Atliekų susidarymo apskaitos reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams.
15. Klausimai–atsakymai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
12:00 - 12:15 Pertraukėlė
14:20 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 110 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 120 Eur + PVM 120 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

5 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-08-29
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-08-29 10:002022-08-29 14:20Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) Seminaro data: 2022-08-29 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 12:00 - 12:15 Pertraukėlė 14:20 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-08-29
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-08-29 10:002022-08-29 14:20Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) Seminaro data: 2022-08-29 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 12:00 - 12:15 Pertraukėlė 14:20 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)