fbpx

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

Rinktis

Seminarą veda

Gediminas Valantiejus
ILAW LEXTAL advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. Advokatas Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija). Pagrindinės advokato praktikos sritys: mokesčių teisė; muitų teisė; administracinė teisė.

Programa

Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo. Atsižvelgiant į tai, mokymų metu, remiantis naujojo ANK nuostatomis, bus nagrinėjami iki šiol mažai viešai aptariami klausimai, susiję su teisinės atsakomybės taikymu muitinėje, aktualūs visiems tarptautinės prekybos ir logistikos versle dalyvaujantiems subjektams ir ypač muitinės deklarantams, tarpininkams bei jų atstovams. Mokymuose, atsižvelgiant į aktualią teismų praktiką, bus aiškinamos naujojo ANK normos, nustatančios administracines nuobaudas už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus, jų skyrimo tvarką bei procedūrą. Taip pat aptariami praktikoje dažniausiai taikomi ANK straipsniai, apibūdinantys nusižengimus muitinės prižiūrimose ir kontroliuojamose srityse (muitinės formalumų, prekių deklaravimo, muitinio tikrinimo vietų, laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos tvarkos bei kiti susiję pažeidimai). Be to, mokymu metu, pasitelkiant praktinius pavyzdžius iš konkrečių naujausių bylų, bus nagrinėjami muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai, atsakomybės ribų ir kaltės nustatymo klausimai, remiantis teismų praktika, apibūdinami atvejai, kuomet deklarantai negali būti traukiami administracinėn atsakomybėn arba skiriamų nuobaudų dydis privalomai mažinamas. Mokymus veda bei savo patirtimi dalijasi advokatas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto lektorius, Muitinės praktikų asociacijos narys bei leidinių muitų teisės tema autorius dr. Gediminas Valantiejus, besispecializuojantis tarptautinės prekybos ir muitų teisės srityse.

Seminaro programa:

1. Administracinės atsakomybės sąvoka ir pagrindiniai administracinės atsakomybės principai pagal naująjį Administracinių nusižengimų kodeksą (2017 m.): ką būtina žinoti susidūrus su atsakomybės taikymu muitinėje? Teisės norminiai aktai, nustatantys ir reglamentuojantys administracinę atsakomybę bei jos taikymą, ir jų sistema.

2. Ką laikome administraciniu nusižengimu muitinės (muitų) teisės aktų srityje – nusižengimo požymiai ir jo sudėties elementai. Muitinės deklaranto atsakomybės už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus ypatumai bei atsakomybės ribos. Kaltė, kaip nusižengimų požymis, ir jos aiškinimas teismų praktikoje. Aplinkybės, pašalinančios muitų pažeidimų pavojingumą ir priešingumą teisei.

3. Muitinės skiriamų administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys (formos): kokia konkreti nuobauda gali būti skiriama ir kuriais atvejais? Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka bei procesas, terminai, atsakomybėn traukiamo asmens (deklaranto) teisės proceso metu.

4. Administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsnių, apibrėžiančių konkrečius pažeidimus muitų (muitinės) teisės aktų srityje, sistema, struktūra bei santykis. Dažniausiai praktikoje pasitaikančios nusižengimų rūšys.

5. Muitinės formalumų ir prekių deklaravimo tvarkos pažeidimai – nusižengimų požymiai ir jų aiškinimas teismų praktikoje. Muitinės formalumų ir prekių deklaravimo tvarkos pažeidimų skirtumai, aplinkybės, leidžiančios skirti mažesnę baudą bei šalinančios kaltę už šių pažeidimų padarymą.

6. Muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimai bei teismų praktika dėl šių pažeidimų požymių aiškinimo. Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos tvarkos pažeidimų ypatumai, dažniausiai praktikoje pasitaikančios situacijos ir jas aiškinanti teismų praktika.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
11:00 - 11:15 Pertraukėlė
13:00 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

100 Eur + PVM Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

5 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-04-27
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-04-27 9:002021-04-27 13:00Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumaiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai Seminaro data: 2021-04-27 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 11:00 - 11:15 Pertraukėlė 13:00 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)