VAS ir TFAS palyginimas: esminiai skirtumai

Plačiau

Seminarą veda

Ramunė Budrionytė
Dr. Ramunė Budrionytė nuo 1995 m. dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete bei Vilniaus Universiteto Verslo mokykloje finansinės apskaitos bei finansinės analizės temomis. Nuo 1998 m. veda seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus buhalteriams, auditoriams bei įmonių vadovams, konsultuoja įmones finansinių ataskaitų sudarymo, konsolidavimo, apskaitos standartų taikymo klausimais. Ramunė 15 metų dirbo vyr. finansininkės pozicijose, nuo 2003 m. dalyvavo verslo apskaitos standartų bei jų metodinių rekomendacijų rengimo procese. Šiuo metu – Verslo apskaitos standartų komiteto prie Finansų ministerijos narė, Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus apskaitos egzaminų vertinimo komisijos narė.

Programa

Dėl nuolatinio VAS vienodėjimo su TFAS įmonių perėjimas prie tarptautinių standartų taps neišvengiamas. Todėl įmonėms, planuojančioms ateityje pereiti prie TFAS, tikslinga jau dabar planuotis finansinių ataskaitų ir apskaitos politikos rengimo bei apskaitos procesų pakeitimus. Taigi šiame seminare lektorė pateiks visus atsakymus apie:

• VAS ir TFAS apskaitos sistemų skirtumus ir panašumus;
• Finansinės informacijos pateikimo skirtumus;
• Finansinio, nefinansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos skirtumus.

Seminaro programa:

1. VAS ir TFAS taikymas, standartų sistemų struktūros palyginimas.
2. Informacijos finansinėse ataskaitose pateikimas pagal VAS ir TFAS.
3. Nefinansinio turto apskaitos skirtumai.
4. Finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos skirtumai.
5. Verslo jungimai ir konsolidavimas bei kiti skirtumai (pajamų pripažinimas, nuomos apskaita).

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema