Rūta Globytė - Mokymų klubas

Rūta Globytė – WIDEN asocijuota partnerė, advokatė, sukaupusi ilgesnę nei 8 metų patirtį darbo teisės srityje. Greta išsamių teisinių žinių savo klientams Rūta siūlo visapusišką pagalbą ginant tiek darbuotojų, tiek darbdavių interesus. Tai leidžia teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas ieškant klientams palankiausių sprendimų ir geriausių rezultatų.

Remdamasi išsamia ir įvairiapuse patirtimi darbo teisės srityje, Rūta Jums padės visais klausimais, kylančiais iš teisinių darbo santykių – nuo konsultacijų dėl darbo sutarčių iki atstovavimo teisminiuose ginčuose. Ji nepakeičiama partnerė siekiant užtikrinti atitiktį visiems darbo teisės aktų keliamiems reikalavimams, atliekant vidaus auditus bei kuriant veiksmingas rizikos valdymo strategijas. Rūta taip pat daug dėmesio skiria darbo ir civilinių santykių atskyrimo klausimams, skaitmeninių platformų veiklos klausimams.

Į Rūtą galite kreiptis prireikus atstovavimo įvairiuose su darbo santykiais susijusiuose ginčuose. Rūta yra sukaupusi patirtį atstovaujant klientams bylose dėl neteisėto atleidimo iš darbo, diskriminacijos, darbo užmokesčio, nekonkuravimo ir kitų klausimų. Taip pat ji yra sukaupusi patirties atstovaujant profesinių sąjungų interesams.

Rūta taip pat veda tiek vidinius, tiek išorinius mokymus įvairiais darbo teisės klausimais, yra Mykolo Romerio universiteto lektorė.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas

Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimas
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“
Lygių galimybių užtikrinimas organizacijoje. Lygių galimybių politikos rengimas
Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo link
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m.
Darbo teisė 2023 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Darbo santykių ypatumai reorganizuojant darbdavį
Koks yra nepriimtinas kalbėjimas darbe? Kada perlenkiame lazdą? Darbo teisės požiūris
Personalo valdymo konferencija „Lyderystė per žinias. Pavasario sesija“
Konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimai su darbuotojais. Ką rodo praktika?
Konferencija „Psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencija organizacijoje. Pasiruoškime daryti pokyčius“
Socialiniai tinklai ir kitos medijos darbo vietoje: kaip suvaldyti rizikas? Asmens duomenų apsaugos ir darbo teisės klausimai
Darbo teisė 2023-2024 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Tinkama atlygio sistema: atitiktis Darbo kodeksui
Darbuotojų materialinė atsakomybė: svarbiausi klausimai ir taikoma praktika
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2024 m.: ryškiausi pavyzdžiai, pagrindinės taisyklės ir atsakomybė
Žinių forumas 2024: komunikacija, darbo santykiai ir dirbtinis intelektas (3 dienų seminarai Palangoje)