Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

Plačiau

Programa

Muitinės ir importo bei eksporto PVM reguliavimas 2020 m. keičiasi ypač daug. Keičiamas PVM įstatymas, 0 proc. PVM tarifo taikymo tvarka, Muitinės įstatymas, Sąjungos muitinės kodeksas, prekių išvežimo įrodinėjimo tvarka. Priiminėjamas „E. prekybos“ paketas, todėl daug dėmesio bus skiriama šių teisės aktų įgyvendinimui ir pasirengimui taikyti.

Didžioji seminaro laiko dalis bus skiriama būtent teisės aktų pakeitimams ir naujai praktikai. Taip pat bus nagrinėjami ir specifiniai muitinės procedūrų bei PVM klausimai, analizuojamos seminaro dalyvių pateiktos praktinės situacijos.

Seminaro programa:

1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–11.30 val.):

• SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
• Naujausi SMK ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimai (jau padaryti ir planuojami 2020 m.);
• „E. prekybos“ paketas ir rengimasis jo įgyvendinimui;
• Prekių deklaravimo ir muitinės procedūrų taikymo tvarkos pokyčiai įgyvendinant SMK;
• TIR įgaliotojo siuntėjo statusas.

2 dalis. Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ vyresnysis teisininkas dr. Gediminas Valantiejus (11.45–16.30 val.):

• Mokestiniai ginčai su muitine dėl muitų ir kitų importo mokesčių taikymo ir jų praktinių situacijų analizė:
     • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika dėl naujųjų Sąjungos muitinės kodekso (SMK) nuostatų aiškinimo;
     • Lietuvos teismų praktikos aktualijos mokestiniuose ginčuose su muitine, Lietuvos teismų ir ESTT praktikos lyginamieji aspektai.
• 0 proc. PVM tarifo taikymas eksportuojamoms prekėms: aktualūs teisinio reguliavimo ypatumai, naujausia ESTT ir Lietuvos teismų praktika bei jos tendencijos;
• 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos importuojamoms ir į kitą ES valstybę narę išgabenamoms prekėms ir jų aiškinimas: aktuali ESTT ir Lietuvos teismų praktika, pasikeitimai nuo 2020 m.;
• Kiti importo PVM taikymo ir jo teisinio reguliavimo probleminiai aspektai bei dėl jų kylantys mokestiniai ginčai Lietuvoje;
• Su tarptautine prekyba susiję PVM reglamentavimo pokyčiai nuo 2020 m.: prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares įrodinėjimas, grandininė prekyba, prekių pristatymas pagal pareikalavimą („call of stock“).

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema