Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.

Plačiau

Seminarą veda

Svetlana Naumčik
Svetlana Naumčik yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete 2009 m. įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Pastaraisiais metais Svetlana Naumčik nuolat teikia kompleksines teisines paslaugas klientams darbo ir migracijos teisės klausimais, konsultuoja klientus užsieniečių iš trečiųjų šalių ir ES įdarbinimo srityje, be to, pradedant nuo 2007 m. dirba su įvairaus pobūdžio komercinės teisės bylomis. Teisininkės straipsniai darbo ir migracijos teisės temomis spausdinami įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, o ji pati veda mokymus ir seminarus.
Ingrida Steponavičienė
Ingrida Steponavičienė, LL.M. – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, įmonių ir mokesčių teisės ekspertė, mokesčių grupės vadovė, teisine praktika užsiima nuo 2001, nuo 2008 yra praktikuojanti advokatė. Beveik 16 metų teisinės ir bendravimo su klientais praktikos advokatei leidžia ne tik išspręsti konkrečią teisinę problemą, bet ir pažvelgti į ją plačiau, užbėgti už akių galimoms teisinėms ir mokesčių rizikoms, pasiūlyti ir įgyvendinti alternatyvias problemų sprendimo priemones, teisinėmis priemonėmis padėti klientui suvaldyti verslo procesus. Advokatė konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, taip pat ir fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, dažniausiai veikiančius paslaugų, IT, nekilnojamojo turto, tarptautinės prekybos, farmacijos sektoriuose.
Aras Petrevičius
Aras Petrevičius - darbo ir migracijos teisės specialistas.
Milda Vainienė
Milda Vainienė - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.

Programa

Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai:

- Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms, nes nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo dideli Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai.
- Apsirašys, kokios sąlygos turi būti numatomos darbo sutartyje su užsieniečiu ir kaip pritaikyti pakeitimus rengiant personalo dokumentaciją.
- Aptars visus tarptautinius reikalavimus užsieniečių įdarbinimui, darbo apmokėjimui ir visų pakeitimų pritaikymą praktikoje.

SVARBU! Teisės aktų naujovės keičiančios Užsieniečių įdarbinimą:

- Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas (priėmus įsigalios nuo 2019-09-01, 2020-07-01 ir nuo 2021-01-01)
- Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nuo 2019-06-13)
- Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. II pusmečiui patvirtinimo (nuo 2019-07-01)

Seminaro programa:

Užsieniečių įdarbinimo naujovės Lietuvoje. Pranešėja – ILAW asocijuota partnerė Svetlana Naumčik (10.00–12.30 val.):

• Naujausi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai nuo 2019-09-01 ir 2020-07-01;
• ES piliečių ir trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvoje skirtumai;
• Užsieniečių laikinasis įdarbinimas / nuoma;
• Darbo santykių su užsieniečiais atskyrimas nuo rangos / paslaugų teikimo sutarčių. Patarimai darbdaviams;
• Ką turi žinoti darbdavys, kuris užsieniečių tiesiogiai neįdarbina, bet sudaro rangos / paslaugų sutartis su darbo jėgos tiekėjais?
• Atvejai, kuomet leidimo dirbti užsieniečiams nereikia;
• Užsieniečių komandiravimo iš ES ir trečiųjų šalių į Lietuvą problematika;
• Užsieniečių, patenkančių į Trūkstamų profesijų sąrašą, įdarbinimo taisyklės;
• Užsieniečių, nepatenkančių į Trūkstamų profesijų sąrašą, įdarbinimo taisyklės;
• Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų iš trečiųjų šalių įdarbinimas Lietuvoje (EU Blue card gavimo sąlygos);
• Nacionalinė D viza ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiui: kaip apsispręsti darbdaviui?
• Užimtumo tarnybai, Migracijos departamentui teiktini dokumentai.

VDI atliekami įmonių, kurios įdarbina užsieniečius, patikrinimai. Pranešėjas – Valstybinės darbo inspekcijos Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus patarėjas Aras Petrevičius (12.30–13.15 val.):

• Nauja informavimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius tvarka;
• Darbdavio atsakomybė įdarbinus trečiųjų šalių piliečius nelegaliai;
• Subsidiari rangovo atsakomybė pagal Užimtumo įstatymą;
• Kaip VDI tikrina įmones, kurios įdarbina užsieniečius?
• Užsieniečių ranga / paslaugų teikimas nuolatinio pobūdžio darbams.

Aktuali teismų praktika užsieniečių įdarbinimo srityje. Pranešėja – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Milda Vainienė (14.15–15.00 val.).

Užsieniečių įdarbinimo mokestinės rizikos: deklaravimas, mokesčiai ir VSD įmokos. Pranešėja – ILAW asocijuota partnerė, advokatė Ingrida Steponavičienė (15.00–15.45 val.).

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema