Dalia Vinauskienė - Mokymų klubas

Dalia Vinauskienė yra atestuota ir praktikuojanti auditorė (buhalterė profesionalė) nuo 1996 m., Lietuvos auditorių rūmų (LAR) narė, ilgą laiką dalyvavo LAR Etikos komiteto veikloje, rengė auditorių kvalifikacinių egzaminų užduotis. Per daugiau nei 20 metų profesinę praktiką ji sukaupė patirtį audituojant ir konsultuojant įvairių veiklos sričių bei juridinių formų ūkio subjektus. Beveik dešimtmetį ji buvo finansų apskaitos, įmonės finansų ir analizės dalykų lektorė Mykolo Romerio universitete. Dalia taip pat yra vadovėlio „Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika“ bendraautorė, skaito paskaitas profesinėse konferencijose, auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose ir yra parašiusi daugiau nei dešimt straipsnių profesinėje spaudoje apskaitos, profesinės etikos bei apskaitos paslaugų kokybės kontrolės temomis.

Mokymų archyvas