Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika - Mokymų klubas

Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika

Rinktis

Seminarą veda

Gediminas Valantiejus
Advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir nuo 2013 m. - privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“, "ILAW LEXTAL"). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. Advokatas Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija). Pagrindinės advokato praktikos sritys: mokesčių teisė; muitų teisė; administracinė teisė.

Programa

Mokymuose nagrinėjami tiek turizmo PVM reglamentavimo pasikeitimai ir iniciatyvos dėl apmokestinimo pokyčių pandemijos sąlygomis, tiek ir specialios PVM apmokestinimo schemos taikymo praktiniai ypatumai, atsižvelgiant į naujausią ES Teisingumo Teismo praktiką mokestinių ginčų bylose. Kartu, papildant PVM įstatymo komentare išdėstytą informaciją, pateikiami papildyti bei aktualią praktiką atitinkantys paaiškinimai dėl pagrindinių turizmo paslaugoms taikomų PVM įstatymo straipsnių.

Mokymų metu, remdamiesi teismų praktika, aptarsime tokius klausimus ir temas, kaip subjektai, kurie gali taikyti specialią PVM apmokestinimo schemą, ir paslaugų, kurioms ji gali būti taikoma, rūšys, PVM atskaitos galimybės turizmo paslaugų teikimo atveju, avanso už šias paslaugas apmokestinimo ypatumai, apmokestinimo objekto (maržos) nustatymo tvarka ir kt. Mokymuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas tiems PVM įstatymo straipsniams ir jų nuostatoms, dėl kurių išsamesnių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų stinga ar jie iki šiol nėra atnaujinti, pateikiamos rekomendacijos dėl mokestinių rizikų turizmo paslaugų apmokestinimo srityje mažinimo.

Mokymus veda lektorius, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, advokatas dr. Gediminas Valantiejus, besipecializuojantis netiesioginių mokesčių ir tarptautinės prekybos apmokestinimo srityje.

Seminaro programa:

• Turizmo paslaugų apmokestinimą PVM reglamentuojančių teisės aktų sistema ir jų santykis;
• PVM tarifai, taikomi turizmo paslaugų apmokestinimui. Pasiūlymai ir iniciatyvos dėl turizmo paslaugų apmokestinimo PVM pokyčių ES ir nacionaliniu lygiu (COVID-19 pandemijos metu);
• Maržos schemos, kaip turizmo paslaugų apmokestinimo PVM pagrindo, pagrindiniai ypatumai ir jos taikymo išaiškinimai;
• Turizmo paslaugos ir jų rūšys, priskiriamos (bei nepriskiriamos) PVM objektui bei maržos schemos taikymo sričiai;
• Turintys ir neturintys teisės taikyti maržos schemą turizmo verslo subjektai;
• Turizmo paslaugų pirkėjas taikant maržos schemą: kas gali juo būti?
• Turizmo paslaugų apmokestinamosios vertės nustatymas taikant PVM maržos schemą;
• Tarpininkavimo ir kitų susijusių paslaugų turizmo srityje apmokestinimas PVM;
• Turizmo paslaugų apmokestinimo PVM vieta, paslaugų, teikiamų už ES ribų, apmokestinimas;
• PVM atskaitos ypatumai apmokestinant turizmo paslaugas, esminės mokestinės rizikos bei rekomendacijos dėl jų valdymo;
• PVM sąskaitų faktūrų išrašymas turizmo paslaugų atvejais: į ką būtina atkreipti dėmesį?
• Naujausia Europos Teisingumo Teismo ir nacionalinių mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų (Lietuvoje) praktika bylose dėl PVM turizmo paslaugoms bei joje nagrinėtų praktinių situacijų pavyzdžiai: aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pertrauka
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 100 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 110 Eur + PVM 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-11-22
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-11-22 10:002021-11-22 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktikaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika Seminaro data: 2021-11-22 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka 15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-11-22
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-11-22 10:002021-11-22 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktikaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika Seminaro data: 2021-11-22 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka 15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)