Daiva Dėdinienė - Mokymų klubas

Daiva Dėdinienė yra audito, apskaitos ir konsultacijų įmonės „Audifina“ tvarumo projektų vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirties finansų ir listinguojamų bendrovių informacijos atskleidimo priežiūros srityje. Daiva savo praktikoje ne tik vykdė finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams veiklą, licencijavo naujai steigiamus kolektyvinio investavimo subjektus, įdiegė Europos vieno elektroninio formato (ESEF) reikalavimus Lietuvoje, bet ir aktyviai dalyvavo ESMA (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) tarptautinėse darbo grupėse dėl finansinės ir tvarumo informacijos priežiūros, kur pristatydavo Lietuvos banko priimtus sprendimus. Daiva, kaip ekspertė, turėdama daug patirties ESEF inline XBRL ataskaitų teikimo ir tvarumo priežiūros srityje, 2023 m. kovo mėn. buvo išrinkta į EFRAG DRCF (Skaitmeninės atskaitomybės konsultacinis forumas) narius, kur aktyviai yra diskutuojama ir teikiami pasiūlymai dėl naujai kuriamos tvarumo (ESG) taksonomijos.

Artimiausi mokymai

Mokymų archyvas