fbpx

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?

Plačiau

Seminarą veda

Indrė Gylytė
Indrė Gylytė – teisininkė, turinti daugiau nei 13 metų vadovaujamo darbo patirties, iš jų – 8 metus valstybės tarnyboje. Pagrindinė jos domėjimosi bei darbo sritis – valstybės tarnybos santykiai, personalo valdymas bei organizacinė psichologija. Visa šių sričių sintezė padėjo Indrei kūrybiškai prisidėti prie teisėjų korpuso formavimo bei kitų teismų savivaldos institucijų veiklos tobulinimo. Dirbdama Nacionalinėje teismų administracijoje personalo vadove ji buvo atsakinga ne tik už personalo politikos formavimą, jos įgyvendinimą, darbuotojų atranką, bet ir už kokybės vadybos sistemų, klientų aptarnavimo standarto diegimą, palaikymą, pokyčių įgyvendinimo procesus įstaigoje bei teismų sistemoje. Ji yra dirbusi tarpinstitucinėse darbo grupėse, rengusiose įstatymų, kitų teisės aktų projektus, rengė Teisėjų tarybos teisės aktų projektus, atstovavo jos interesams teismuose, buvo tarpinstitucinės Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos narė. Veda mokymus personalo valdymo, valstybės tarnybos santykių temomis, moderuoja bei organizuoja vidinius mokymus, teikia individualias konsultacijas darbo teisės, personalo valdymo procesų, asmenybės augimo klausimais.

Programa

- Pareigybių aprašymo rengimo reikšmė;
- Teisinis reglamentavimas, nustatantis pareigybių aprašymo turinį ir procesą;
- Pareigybių aprašymų rengimo procesas, už šį procesą atsakingi asmenys;
- Pareigybės charakteristika;
- Pareigybės pavaldumo nustatymas;
- Pareigybės veiklos sritis; pareigybės, kurioms veiklos sritis nenustatoma;
- Pareigybės specializacija; atvejai, kada pareigybės specializacija nenurodoma;
- Pareigybės funkcijos, jų formulavimas;
- Pareigybės specialieji reikalavimai: išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas, kiti specialieji reikalavimai; jų nustatymas bei parinkimas konkrečiai pareigybei;
- Pareigybei keliamų kompetencijų reikalavimai, apibrėžtis; kompetencijų lygių nustatymas;
- Bendrosios, vadybinės ir lyderystės, specifinės, profesinės kompetencijos, jų nustatymas ir aprašymas pareigybei; indikatorių nustatymas ir įvertinimas balais;
- Valstybės tarnautojo pareigybės lygmens kompetencijų profilis;
- Supažindinimo su pareigybės aprašymu praktiniai aspektai;
- Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai;
- Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema