ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų

Plačiau

Seminarą veda

Danguolė Morkūnienė - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja.
Dijana Šinkūnienė turi daugiau nei 15 metų praktinio darbo patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijoje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Dirbdama minėtoje institucijoje lektorė ne tik taikė duomenų apsaugos taisykles įvairiais asmens duomenų tvarkymo atvejais, bet ir dalyvavo rengiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 Lietuvoje įgyvendinančius teisės aktus. Lektorė yra MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ steigėja ir konsultuoja viešojo bei privataus sektorių atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Lektorės turimos tiek teorinės, tiek praktinės asmens duomenų apsaugos žinios, priežiūros institucijos ir viešojo sektoriaus įstaigų veiklos bei įmonių, įstaigų, organizacijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo ypatumų išmanymas padės seminaro dalyviams asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles pritaikyti konkrečios įstaigos veikloje.

Programa

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, „Apie 7 proc. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) gautų skundų sudaro asmenų skundai dėl teisių. Daugiausia žmonės ieško teisybės dėl teisės būti pamirštam, nesutikti su duomenų tvarkymu, o dažniausiai – dėl teisės susipažinti su duomenimis.

Todėl šiame seminare VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė ir lektorė Dijana Šinkūnienė aptars svarbiausius BDAR taikymo niuansus, naujausią patikrinimų praktiką ir jau išspręstus ginčus dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų.

Seminaro programa:

I dalis. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tendencijos pirmaisiais metais: kur link žengiame ir ko tikimės? Lektorė - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė (10.00–11.30 val.):

• Duomenų subjektų skundai ir jų nagrinėjimo tendencijos, dažniausiai skundžiami duomenų valdytojai, dažniausios Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo klaidos, duomenų valdytojų santykis su priežiūros institucija.

II dalis. Praktinis asmens duomenų tvarkymo principų įgyvendinimas. Lektorė - MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ narė Dijana Šinkūnienė (11.45–15.45 val.):

• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
• Sutikimas ir jo įrodymai.
• Atskaitomybės principas.
• Kaip parengti Asmens duomenų tvarkymo taisykles?
• Kiti vidaus dokumentai ir jų turinys.
• Ar tinkamai parengtų vidaus dokumentų pakanka atskaitomybės principui įgyvendinti?
• Skaidrumo principas, duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas.
• Dažniausiai daromos klaidos.
• Ar visada privaloma tenkinti duomenų subjekto prašymą?
• Duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas.
• Kas laikoma pažeidimu, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai ir kaip juos suvaldyti.
• Vienų metų patirtis taikant BDAR: kitų ES valstybių priežiūros institucijų praktika skiriant baudas. Ko galime pasimokyti?

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema