Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje - Mokymų klubas

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje

Plačiau

Seminarą veda

Asta Macijauskienė
ILAW LEXTAL partnerė Asta Macijauskienė yra intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės ekspertė. Advokatė Asta Macijauskienė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės srityse, yra gerai vertinama įvairių konferencijų pranešėja ir lektorė. Stiprioji Astos pusė yra ilgametė patirtis atstovaujant klientus priežiūros institucijose, suvaldant didelio masto duomenų saugumo pažeidimus, užtikrinant duomenų apsaugos reguliavimo atitiktį didelėse tarptautinėse įmonių grupėse, atstovaujant klientus ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat advokatė turi didelį įdirbį konsultuojant klientus tarptautiniuose sandoriuose, atstovaujant verslo subjektus ginčuose dėl klaidinančios reklamos, vartotojų teisių pažeidimų. Dėl subtilaus ir praktiško požiūrio į problemų sprendimą Asta yra vertinama klientų, kurių veikla apima lojalumo programas, darbuotojų stebėseną, pokalbių įrašymą, vaizdo stebėjimą, vaikų asmens duomenų tvarkymą dideliu mastu. Patirtis, įgyta konsultuojant klientus, veikiančius specialiuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip bankai, elektroninė prekyba, IT, viešbučių verslas, laisvalaikio paslaugos dideliam skaičiui vartotojų, kelia klientams pagrįstą pasitikėjimą dėl advokatės paslaugų kokybės.

Programa

• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tikslai;
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali rinkti apie savo darbuotojus / valstybės tarnautojus?
• Atlyginimų viešinimo reikalavimai;
• Kandidatų duomenų apsauga;
• Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas ir jo atsakomybės;
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų stebėjimas vaizdo, garso, GPS ir kitomis priemonėmis;
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų elektroninės komunikacijos: stebėjimas, informacijos apsikeitimas ir saugojimas;
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tvarkos parengimas ir privalomi punktai;
• Duomenų apsaugos inspekcijos naujausi išaiškinimai;
• Atsakomybė už darbuotojų / valstybės tarnautojų duomenų apsaugos pažeidimus.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema