ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų

Plačiau

Seminarą veda

Dijana Šinkūnienė turi daugiau nei 15 metų praktinio darbo patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijoje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Dirbdama minėtoje institucijoje lektorė ne tik taikė duomenų apsaugos taisykles įvairiais asmens duomenų tvarkymo atvejais, bet ir dalyvavo rengiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 Lietuvoje įgyvendinančius teisės aktus. Lektorė yra MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ steigėja ir konsultuoja viešojo bei privataus sektorių atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Lektorės turimos tiek teorinės, tiek praktinės asmens duomenų apsaugos žinios, priežiūros institucijos ir viešojo sektoriaus įstaigų veiklos bei įmonių, įstaigų, organizacijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo ypatumų išmanymas padės seminaro dalyviams asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles pritaikyti konkrečios įstaigos veikloje.
Daiva Tamulionienė turi daugiau nei 13 m. praktinio darbo patirtį asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. Ilgametė patirtis, įgyta Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje nagrinėjant duomenų subjektų skundus, sėkmingai atstovaujant Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai teismuose, derinant duomenų valdytojų vidinius dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, bei teikiant jiems pasiūlymus, konsultuojant duomenų valdytojus, duomenų tvarkytojus, duomenų subjektus asmens duomenų tvarkymo klausimais, rengiant teisės aktus, skatina įgytomis žiniomis dalintis su šia sritimi ir jos naujovėmis besidominčiais asmenimis.

Programa

I dalis. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tendencijos: kur link žengiame ir ko tikimės? Lektorė - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priežiūros skyriaus vedėja Daiva Tamulionienė (10.00–11.30 val.):

• Duomenų subjektų skundai ir jų nagrinėjimo tendencijos, dažniausiai skundžiami duomenų valdytojai, dažniausios Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo klaidos, duomenų valdytojų santykis su priežiūros institucija.

II dalis. Praktinis asmens duomenų tvarkymo principų įgyvendinimas. Lektorė - MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ narė Dijana Šinkūnienė (11.45–15.45 val.):

• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
• Sutikimas ir jo įrodymai.
• Atskaitomybės principas.
• Kaip parengti Asmens duomenų tvarkymo taisykles?
• Kiti vidaus dokumentai ir jų turinys.
• Ar tinkamai parengtų vidaus dokumentų pakanka atskaitomybės principui įgyvendinti?
• Asmens duomenų tvarkymo ypatumai ekstremalios situacijos laikotarpiu.
• Praktiniai patarimai, kaip organizuojant darbą nuotoliniu būdu nepažeisti duomenų tvarkymo reikalavimų.
• Skaidrumo principas, duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas.
• Dažniausiai daromos klaidos.
• Ar visada privaloma tenkinti duomenų subjekto prašymą?
• Duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas.
• Kas laikoma pažeidimu, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai ir kaip juos suvaldyti.
• Darbuotojų pareigos tvarkant asmens duomenis.
• Kitų ES valstybių priežiūros institucijų praktika skiriant baudas. Ko galime pasimokyti?

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema