Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimas - Mokymų klubas

Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimas

Plačiau

Seminarą veda

Gabrielė Tavoraitė
Gabrielė Tavoraitė yra advokatų kontoros SPC LEGAL viešųjų pirkimų grupės teisininkė, advokato padėjėja. Gabrielė Tavoraitė konsultuoja klientus viešųjų pirkimų teisės ir viešųjų bei privačių partnerysčių klausimais. Gabrielė konsultuoja tiekėjus bei perkančiąsias organizacijas klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų procedūrų organizavimu, dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose, ginčų sprendimu ir sutarčių vykdymu. Teisininkė rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis, pretenzijas, atsakymus, procesinius ir kitus dokumentus.

Programa

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai – darbas su CVP IS, o 30 proc. laiko skiriama supažindinti su viešųjų pirkimų reguliavimu, mažos vertės pirkimais, pirkimų dokumentacija, pirkimų sutarčių sudarymu.

Mokymai skirti specialistams, pradedantiems dirbti su viešaisiais pirkimais ir norintiems išmokti savarankiškai paskelbti pirkimą, išsiųsti kvietimus, nustatyti ir paskelbti viešojo pirkimo laimėtoją.

Auditoriniai mokymai vyks su organizatorių kompiuteriais, savo kompiuterių turėti nėra būtina.

Seminaro programa:

Teorinės mokymų dalies metu susipažinsite su viešaisiais pirkimais, naujausiais įstatymo pakeitimais ir gilinsite viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo žinias šiose temose:

• Viešųjų pirkimų rūšys, dalyvaujantys subjektai;
• Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, vidinė dokumentacija;
• Mažos vertės pirkimai: skelbiamos ir neskelbiamos mažos vertės pirkimų procedūros: kurią kada pasirinkti?
• Gautų pasiūlymų vertinimo procedūros, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir laimėtojų paskelbimas;
• Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimas, ginčai;
• Viešųjų pirkimų sutartys, jų viešinimas. Kada sutarčių nereikia?

Praktinės mokymų dalies metu mokysitės dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) kompiuterizuotose darbo vietose pagal šią programą:

• Darbo su CVP IS pradžia, pasiruošimo darbai;
• Viešųjų pirkimų planavimas, pirkimų suvestinės rengimas ir skelbimas CVP IS;
• Viešojo pirkimo sukūrimas CVP IS. Kokie veiksmai atliekami, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas;
• Viešojo pirkimo paskelbimas CVP IS;
• Neskelbiamos apklausos vykdymas per CVP IS ir kvietimas dalyvauti pirkime;
• Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų skelbimas CVP IS.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema