Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?

Registruotis

Seminarą veda

Indrė Gylytė
Indrė Gylytė – teisininkė, turinti daugiau nei 13 metų vadovaujamo darbo patirties, iš jų – 8 metus valstybės tarnyboje. Pagrindinė jos domėjimosi bei darbo sritis – valstybės tarnybos santykiai, personalo valdymas bei organizacinė psichologija. Visa šių sričių sintezė padėjo Indrei kūrybiškai prisidėti prie teisėjų korpuso formavimo bei kitų teismų savivaldos institucijų veiklos tobulinimo. Dirbdama Nacionalinėje teismų administracijoje personalo vadove ji buvo atsakinga ne tik už personalo politikos formavimą, jos įgyvendinimą, darbuotojų atranką, bet ir už kokybės vadybos sistemų, klientų aptarnavimo standarto diegimą, palaikymą, pokyčių įgyvendinimo procesus įstaigoje bei teismų sistemoje. Ji yra dirbusi tarpinstitucinėse darbo grupėse, rengusiose įstatymų, kitų teisės aktų projektus, rengė Teisėjų tarybos teisės aktų projektus, atstovavo jos interesams teismuose, buvo tarpinstitucinės Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos narė. Veda mokymus personalo valdymo, valstybės tarnybos santykių temomis, moderuoja bei organizuoja vidinius mokymus, teikia individualias konsultacijas darbo teisės, personalo valdymo procesų, asmenybės augimo klausimais.

Programa

- Pareigybių aprašymo rengimo reikšmė;
- Teisinis reglamentavimas, nustatantis pareigybių aprašymo turinį ir procesą;
- Pareigybių aprašymų rengimo procesas, už šį procesą atsakingi asmenys;
- Pareigybės charakteristika;
- Pareigybės pavaldumo nustatymas;
- Pareigybės veiklos sritis; pareigybės, kurioms veiklos sritis nenustatoma;
- Pareigybės specializacija; atvejai, kada pareigybės specializacija nenurodoma;
- Pareigybės funkcijos, jų formulavimas;
- Pareigybės specialieji reikalavimai: išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas, kiti specialieji reikalavimai; jų nustatymas bei parinkimas konkrečiai pareigybei;
- Pareigybei keliamų kompetencijų reikalavimai, apibrėžtis; kompetencijų lygių nustatymas;
- Bendrosios, vadybinės ir lyderystės, specifinės, profesinės kompetencijos, jų nustatymas ir aprašymas pareigybei; indikatorių nustatymas ir įvertinimas balais;
- Valstybės tarnautojo pareigybės lygmens kompetencijų profilis;
- Supažindinimo su pareigybės aprašymu praktiniai aspektai;
- Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai;
- Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:30 - 10:00 Dalyvių registracija
10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Auditorinis seminaras - 100 Eur, nuotolinis seminaras - 90 Eur 100 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

4 akad. val.

Seminaras vyks:

2020-09-04
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2020-09-04 10:002020-09-04 13:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant? Seminaro data: 2020-09-04 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:30 - 10:00 Dalyvių registracija 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2020-09-04
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2020-09-04 10:002020-09-04 13:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant? Seminaro data: 2020-09-04 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:30 - 10:00 Dalyvių registracija 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)