Personalo procesų ir dokumentų administravimas: formos ir turinio reikalavimai. Naujausi 2020 m. pakeitimai

Plačiau

Seminarą veda

Rasa Grigonienė
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.

Programa

Nuo 2019 m. rudens Lietuvoje vykdoma Dokumentų valdymo pertvarka. Jos tikslas - pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti dokumentų administravimo procesai. Šie procesai turi nemažos įtakos ir specifinei sričiai – personalo dokumentų valdymui. Seminare sužinosite, kaip pagal naujas Dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles galėsite paprasčiau valdyti personalo procesus. Kokių perteklinių funkcijų planuojama atsisakyti, kaip palengvinti personalo dokumentų apyvartą. Taip pat bus aptarti ir personalo dokumentų turinio reikalavimai.

Seminaro programa:

2020 m dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo pakeitimai, aktualūs personalo procesams.
Elektroninių dokumentų taikymas darbo santykiuose.
Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.
Su darbuotojų atstovavimo įgyvendinimu susiję dokumentai:
• Darbo tarybos ir darbdavio susitarimas;
• Informavimo ir konsultavimo dokumentai.
Darbo sutartis:
• Darbo sutarties forma;
• Reikalavimai darbo sutarties sudarymui;
• Darbo sutarties keitimas, papildymas;
• Darbo sutarties nutraukimo įforminimo aktualijos.
Darbo ir poilsio laiko įforminimas:
• Darbo grafikai, darbo laiko režimai;
• Atostogų įforminimas ir kt.
Darbo pareigų pažeidimai ir žalos atlyginimas:
• Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo;
• Darbuotojų atleidimo dėl darbo pareigų pažeidimo įforminimas;
• Žalos išskaičiavimas darbdavio sprendimu.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema