fbpx

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)

Produkto autorius

Ingrida Dubauskienė
Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.

Apie produktą

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams!

Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą, kyla vis naujų klausimų, vis sudėtingesnių GPAIS naudojimo situacijų. Lektorė šiame seminare nagrinės visus su GPAIS susijusius tiek pakuočių ir gaminių apskaitos, tiek aplinkosauginius, tiek ir naujo reglamentavimo klausimus.

Seminaro programa:

1. Bendroji dalis:
1.1.GPAIS paskirtis ir struktūra. 
1.2.E. paslaugų gavėjų identifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
2. Gamintojų ir importuotojų sąvadas:
2.1.Gamintojų ir (ar) importuotojų pareigos. 
2.2.Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimo taisyklių pasikeitimai. 
2.3.Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS pagal atskirus srautus (alyvos, transporto priemonės, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir pakuotės). 
2.4.Dažniausiai daromos klaidos.
3. Privalomi dokumentai: įsakymai ir apskaitos tvarkos.
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)
4. Integracija su GPAIS (informacijos pateikimo būdai).
5. Gaminių sąrašai:
5.1.Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimai.
5.2.Gaminių sąrašo sudarymo pavyzdžiai. Gaminių bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. 
5.3.Dažniausiai daromos klaidos.
6. Prekinių vienetų sąrašai:
6.1.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai.
6.2.Prekinių vienetų sąrašo sudarymo pavyzdžiai. Prekinių vienetų bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. 
6.3.Dažniausiai daromos klaidos.
7. Gaminių ir pakuočių apskaita:
7.1.Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. 
7.2.Daugkartinių pakuočių apskaita.
7.3.Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS.
7.4.Gaminių ir pakuočių apskaitos metinių ataskaitų formavimas, pateikimas GPAIS.
7.5.Dažniausiai daromos klaidos.
8. Gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodantys dokumentai
8.1.Gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų priėmimas ir atmetimas GPAIS.
9. Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos:
9.1.Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimas per GPAIS (Priemonių, kurioms skirtos lėšos, sąrašas; Vykdytos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės; Alyvos gamintojų ir importuotojų kitos lėšos; Atliekų priėmimo vietos; EEĮ atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantui įvykdyti reikalingų priėmimo vietų (kokybinė užduotis) sąrašas; Atliekų tvarkytojai; Banko garantas ir laidavimas).
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)
10. Mokesčio deklaracijos:
10.1.Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos (forma FR0523) ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos (forma FR0524) pildymo pavyzdžiai. 
 (pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)
11.Baudos:
11.1.Juridinio ir fizinio asmens atsakomybė (baudos).
(pateikiama informacija mokomojoje medžiagoje)
12. Atliekų apskaita:
12.1.Atliekų susidarymo apskaitos kriterijai bei pagrindiniai principai.
12.2.Atliekų susidarymo apskaitos reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams.
13. Klausimai–atsakymai.

Produkto kaina:

Seminaro vaizdo įrašo kaina - 80 Eur + PVM Eur + PVM (su pietumis)

Į kainą įskaičiuota: mokymosi medžiaga, el. dalyvio pažymėjimas.

2021-08-04 — 2021-10-05
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-08-04 2021-10-05 Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas) Seminaro data: 2021-08-04 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)